Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Journalister’

Kungen är svensk medborgare, kära journalister och politiker.
I och med att Kungen är svensk medborgare, gäller samtliga Rättighetslagar även honom.

Läs Regeringsformen 1:2 så ser Ni själva det Ni missade på Samhällskunskapslektionerna oavsett om det gick in i ena örat o ut genom andra eller Ni var fysiskt eller psykiskt frånvarande när Era förhoppningsvis Ämnes- och Stadiebehöriga lärare gick igenom Regeringsformen!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas
……..
3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar
……..

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

– – – – – – – – – Slut på citat Regeringsformen- – – – –

Sveriges Grundlagar och Lagar gäller i Sverige. Ändring i Grundlag kräver 2 voteringar med mellanliggande val. Sverige är inte USA eller England. Det är inte upp till svensk domstol eller politiker att avgöra vad som står i lagen när det inte finns något utskrivet undantag för viss person oavsett vem som är svensk medborgare. Finns det inget undantag, så finns det inget undantag. Sedan må det vara mer eller mindre lämpligt om Kungen uttalar sig. Åsikt om detta beror med stor sannolikhet på om den som uttalar sig är för eller mot monarki eller ”bara” anser att ”Tyck som jag” åsikten för stunden skall gälla.

Det är alltså fortfarande tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt av journalister, sk.experter och politiker att gång på gång bevisa det själva!

Kungaparet är missnöjt med både placering och utformning av det planerade Nobel Center på Blasieholmen.

Men att kungen uttalar sig mot ett politiskt beslut är problematiskt, anser Cecilia Åse, docent på Stockholms universitet.

Det mässingsglänsande projektet Nobel Center har mötts av protester. Och nu har även kungaparet gett sig in i den infekterade debatten om prestigebygget på Blasieholmen. I en intervju med DN ifrågasätter kungen och drottningen både utseende och placering av den planerade byggnaden.

– En bärande tanke när man utformade statschefsrollen som vi lever med nu var att medborgarna inte skulle få uppfattningen att statschefen hade en uppfattning om saker och ting som var omstridda bland befolkningen, säger Cecilia Åse, docent i statsvetenskap och författare till boken Monarkins maktKungens åsikt blir politiskt slagträ, Aftonbladet 2 Juni 2016 Gratulerar till att visa upp sin okunskap. Hur i hela fridens namn har Cecilia Åse klarat av att missa att hon använder sig av Fallacies vid argumentering och därigenom visar sin egen okunskap.

Bagatellisera inte kungens övertramp, Patrik Kronqvist Ledarsidan Expressen 2 Juni 2016 enda som gjort övertramp är Patrik Kronqvist och andra som inte lärde in det ämnes- och stadiebehöriga Samhällskunskapslärare SKALL ha lärt ut under 7:e årskursens Samhällskunskap! Att Kungen inte är den som fattar beslut enligt Regeringsformen fråntar på intet sätt Kungen från de vanliga Rättighetslagarna här i Sverige! SKÄMS JOURNALISTER, ”EXPERTER” OCH POLITIKER SOM INTE ENS KAN LÄSA INNANTILL. Ev. avsikter som inte står i klartext i Grundlag är enbart ”Tyck som jag”-åsikter – inte värda vatten!

Read Full Post »

samverkar och lägger eventuella ‘jag har rätt’ attityder åt sidan, så kan bra resultat nås. Förstår att det varit många inblandade, inom och utom Sverige. Som svensk medborgare vill jag skicka tack till alla som hjälpts åt så att de två svenska journalisterna kom hem.

Kidnappade svenskar i Syrien fria, GP 8 januari 2014
Svenska Niclas och Magnus släppta fria, Expressen 8 januari 2014
Bildt: Rätt mycket arbete ligger bakom, Expressen 8 januari 2014
Skottskadades under dramatiskt flyktförsök, Aftonbladet 8 januari 2014
DN:s Magnus Falkehed: Jag är lite utmattad men mår bra, DN 8 januari 2014
Tillägg 9 januari:
Friade reportrarna väntas landa på Arlanda i eftermiddag, Sveriges Radio 9 januari 2014
Journalisterna på väg hem, DN 9 januari 2014

Read Full Post »

En gång för länge sedan, i ett för enskild person mycket allvarligt mobbningfall där personen blivit sparkad i ryggen på en skola och det föranledde Lasse Leijonborg att tillsammans med Beatrice Ask få med sig riksdagspolitiker av olika partier till att få arbetsmiljölagen ändrad så att skolelever också omfattades av svensk arbetsmiljölag, så sprang jag på Lasse L på en Afrikansk kvinnomässa i Norrköping. Lasse sa till mig: Inger det är alltid lättare att identifiera sig när det är någon man vet vem det är. Så är det.

Jag känner inte Bert Sundström, men jag sprang på honom gång efter annan förr om åren. Som sagt det är lättare att ta ställning för någon man vet vem det är. Så är det. Det är många som känner Bert Sundström, det har jag förstått under åren. Förmodligen har de som gav sig på honom i Kairo igår och de eller den som gett order om attacken mot journalister i allmänhet inte klart för sig att de knappast kunde gett sig på sämre person om de vill ha någon som helst framtidsmöjlighet från Usa i väst till Ukraina i öst och från Norden ner till södra Sahara. Man kan reta sig på en del Bert Sundström skriver men reta sig utan att ta illa upp. Man kan ha helt annan uppfattning om politik, religion och samhällssituation, men Bert Sundström har bekanta samt folk som vet vem han är i så hög utsträckning att de som gav sig på honom för sin egen skull borde gå och anmäla sig själva. De lär inte finna sympatier i några läger.

Särskilt illa är det att ett land som levt på turism nu kan skrämma bort större delen av sin inkomstkälla. Det är inte någon framtid i detta.
SVT-reportern vid medvetande, GP 3 januari 2011
Våld stoppar rapporterna, GP 4 februari 2011
SVT:s Bert Sundström allvarligt skadad, DN 3 februari 2011
SVT reporter knivhöggs i Kairo, SvD 3 februari 2011
Thomas Mattsson: Journalister måste få berätta, Expressen 4 februari 2011
Han höggs i ryggen, Expressen 4 februari 2011
Allvarligt men stabilt för Bert Sundström, SvT 4 februari 2011
Höggs i magen, Aftonbladet 4 februari 2011

Tillägg 5 februari 2011 Fotograf dog av skottskador, GP 4 februari 2011
Fortsatt allvarligt för svenske tevereportern, DN 4 februari 2011
Mycket svårt för medier i Egypten, DN 4 februari 2011
Utan att ta direkt ställning för eller emot den ena eller andra sidan, står ändå en sak klar: De som för att kunna sitta vid makten behöver ha folk som officiellt eller inofficiellt ger sig på journalister för att ‘klara av’ att sitta kvar, de har säkert fog för sin rädsla att inte bli valda i öppna fria val. Tyvärr för dem säger det mer om dem själva än om fria ordet och/eller demokrati. Fria ordet är förutsättning för demokrati.

Det står i SvD att USA är på väg att gripa in. USA på väg att gripa in, SvD 4 februari 2011 Jag förstår varför de vill gripa in, men inte varför Ryssland bjuds in att tillsammans med USA och kanske Algeriet sätter sig ner med oppositionen och lyssnar. Det finns flera olika aspekter inte bara politiska eller religiösa i det som nu utspelar sig i Egypten. Med tanke på att Egypten är viktigt för hela världens kulturella historia, så behövs det att det talas med både Mubarak och oppositionen. Behövs frågan är om det kommer att ske.

Read Full Post »