Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jordskalv’

Verkligheten bakom ”klimatförändringar” i form av kallt väder höst-vinter 2013-2014 i Nordamerika. När jordbävningar eller vulkanutbrott i jordskorpan under oceanernas vatten sker, så förändras densiteten i vatten av uppvärmningen, CO2 och metanutsläpp. Varmt vatten stiger och kallt sjunker, påverkar speciellt i områden som Beringssund där flera havsströmmar möts. Vad som hände var att varmt ytvatten med annan salthalt påverkade Arktis is närmast Beringssund vilket som varje person som läst och lärt in fysikens och kemins lagar vet förändrade (alltid förändrar på kort eller längre sikt) vindarna i området. Kyliga vindar drog ner över Nordamerika precis som hände med Europa när 1341 års vulkanutbrott orsakade Lilla Istiden och precis som det hänt vid flertal tillfällen fram till idag dess emellan.
Ovetenskaplig är senaste sk. Klimatförändringsrapporten från USA. Sällan läst något så vansinnigt okunnigt. Trodde inte ens att någon ville visa sin okunskap som de sk. forskarna gör.

Klimatförändringar hotar USA varnar studie, DN 7 maj 2014
Studie: Klimatförändringar hotar USA, GP 7 maj 2014
Studie: Klimatförändringar hotar USA, SvD 7 maj 2014

Läs även: Bluffarna, sk. forskare fortsätter ljuga, Norah4you 20 februari 2013 Samt i historieböcker om liknande händelser bl.a. runt Island som påverkat klimatet under flera år i Europa under 1700-talet samt även orsakat extrema tsunamis.

Norah4you's Weblog

Följande fanns nyss att läsa på: Jordbävningar Alaska, earthquake.usgs.gov ; välj Alaska som kartalternativ:

2.550km SW of Anchor Point, Alaska2013-01-05 10:18:5359.515°N152.571°W100.7
4.8144km S of Sitka, Alaska2013-01-05 10:11:1655.759°N135.451°W7.0
3.061km NNE of Talkeetna, Alaska2013-01-05 09:53:5162.789°N149.473°W67.0
4.2133km WNW of Craig, Alaska2013-01-05 09:41:2555.736°N135.211°W16.2
4.5103km WSW of Craig, Alaska2013-01-05 09:32:0855.102°N134.634°W9.2
4.7133km W of Craig, Alaska2013-01-05 09:27:2055.541°N135.252°W9.9
7.5106km WSW of Craig, Alaska2013-01-05 08:58:1655.238°N134.777°W9.9
4.5138km S of False Pass, Alaska2013-01-05 04:14:0853.613°N163.604°W23.4
2.8119km NW of Talkeetna, Alaska2013-01-04 23:57:3763.160°N151.560°W2.2
3.267km E of Cantwell, Alaska2013-01-04 21:29:3263.446°N147.600°W2.9
3.8149km WSW of Amatignak Island, Alaska2013-01-04 20:35:0950.634°N179.017°E15.3
3.127km NNE of Kodiak, Alaska2013-01-04 16:43:4158.002°N152.175°W0.1

olika…

Visa originalinlägg 200 fler ord

Read Full Post »

Följande fanns nyss att läsa på: Jordbävningar Alaska, earthquake.usgs.gov ; välj Alaska som kartalternativ:

2.5 50km SW of Anchor Point, Alaska 2013-01-05 10:18:53 59.515°N 152.571°W 100.7
4.8 144km S of Sitka, Alaska 2013-01-05 10:11:16 55.759°N 135.451°W 7.0
3.0 61km NNE of Talkeetna, Alaska 2013-01-05 09:53:51 62.789°N 149.473°W 67.0
4.2 133km WNW of Craig, Alaska 2013-01-05 09:41:25 55.736°N 135.211°W 16.2
4.5 103km WSW of Craig, Alaska 2013-01-05 09:32:08 55.102°N 134.634°W 9.2
4.7 133km W of Craig, Alaska 2013-01-05 09:27:20 55.541°N 135.252°W 9.9
7.5 106km WSW of Craig, Alaska 2013-01-05 08:58:16 55.238°N 134.777°W 9.9
4.5 138km S of False Pass, Alaska 2013-01-05 04:14:08 53.613°N 163.604°W 23.4
2.8 119km NW of Talkeetna, Alaska 2013-01-04 23:57:37 63.160°N 151.560°W 2.2
3.2 67km E of Cantwell, Alaska 2013-01-04 21:29:32 63.446°N 147.600°W 2.9
3.8 149km WSW of Amatignak Island, Alaska 2013-01-04 20:35:09 50.634°N 179.017°E 15.3
3.1 27km NNE of Kodiak, Alaska 2013-01-04 16:43:41 58.002°N 152.175°W 0.1

 

olika delar av det som är den stora Pacific Plate som nöter, dvs antingen kolliderar med eller håller på att glida under såväl Caribiska plate som Cocos Plate samt Nordamerikanska plattan (främst upp mot Alaska) och som är det som vållat den ovanliga serien av skalv genom att det inte bara är Nordamerikanska plattan som berörs av direktkontakten med Pacific Plate. Jordskalv/Jordbävningar och tektoniska plattor, Norah4you 27 augusti 2012
Det finns en hel del faror utöver nu utfärdad tsunamivarning. Vad många inte har klart för sig är att salthalten i vattnet som normalt är lägre vid Beringssund kan komma att bli högre efter en lång serie av jordbävningar följt av den stora och att det får konsekvenser för vatten och luftströmmar ner mot ekvatorn. Det kan komma att bli många stormar och monsuner i Stilla Havet tack vare detta.

Tsunamivarning efter skalv i Alaska, GP 5 januari 2013
Tsunamivarning i Alaska efter skalv, Expressen 5 januari 2013
Varning för tsunami i Alaska, Aftonbladet 5 januari 2013
Tsunamivarning efter skalv i Alaska, SvD 5 januari 2013
Tsunamivarning efter skalv i Alaska, DN 5 januari 2013

För mer uppgifter om tektoniska plattor och jordens historia se: Fakta om jordens historia, Facts not fictionsida

Read Full Post »

Det där om tektoniska plattor finns att läsa om i närmaste 7:e klassares Geografiboks första avsnitt. Rekommenderad läsning för alla, föräldrar som andra intresserade.

Det har en längre tid varit i Stilla Havsområdet med alla de tektoniska plattor som kolliderar, glider under eller övervarandra samt de utbrott från jorden inre i form av vulkanutbrott (större delen av jorden vulkaner som spyr ut i princip all CO2 som släpps ut finns på havsbotten) samt jordbävningar till följd av de tektoniska plattornas rörelser (i sig beroende på såväl jordens rotation, cirkulationskraften, trycket i jordens inre m.m.) Helt naturliga fenomen som är kända som naturkrafter sedan grekernas dagar.

För att se de senaste 7 dagarnas utveckling se Earthquakes – 7 days, M2.5+; usgs.gov

Kraftigt skalv utanför Anchorage, GP 4 december 2012
Kraftigt skalv utanför Anchorage, Expressen 4 december 2012
Kraftigt skalv utanför Anchorage, SvD 4 december 2012
Kraftigt skalv utanför Anchorage, DN 4 december 2012
Kraftigt skalv utanför Ancharage, Aftonbladet 4 december 2012

Dagens problematik runt Stilla Havskusten och den oroande utvecklingen av kollisionerna i Stilla Havsområdets Norra Hemisfären som nu blir allvarligare speciellt för öarna sydväst om Anchorage och ut mot Berings sund tog jag upp

Read Full Post »

Denna bloggartikel började med att jag läste Ovanliga skalv i USA, GP 27 augusti 2012 och hade inte kommit till om det inte var så att jag ibland får för mig att kolla upp närmare på just jordbävningar. Sagt och gjort. Jag slog upp min favoritsite för information om jordskalv/jordbävningar och redan där blev jag lite fundersam.

Om man tittar på Recent earthquakes, usgs.gov så ser man utan vidare linjerna som bildas av Pacific plate på båda sidor om Stilla Havet. Går man sedan in på Recent earthquakes N America Map, usgs.gov så ser man tydligt att det är olika delar av det som är den stora Pacific Plate som nöter, dvs antingen kolliderar med eller håller på att glida under såväl Caribiska plate som Cocos Plate samt Nordamerikanska plattan (främst upp mot Alaska) och som är det som vållat den ovanliga serien av skalv genom att det inte bara är Nordamerikanska plattan som berörs av direktkontakten med Pacific Plate. (För information om tektoniska plattor för de som inte har tillgång till 7-ornas Geografibok där detta brukar finnas i första kapitlet se: Tektoniska plattor, engelska Wikipedia )

Det som oroar lite mer än det där med ovanliga skalv, är de mindre skalv/jordbävningar som går som en löpeld längs Pacific Oceans norra utbredning. Skulle kunna tyda på att en större förändring i trycket under Pacific plate skulle kunna få stora konsekvenser tillsammans med det som kallas ovanliga skalven ända bort till Arizona… Själv är jag glad att jag inte befinner mig i Californien. Det är precis som ett scenario som en av mina lärare en gång i tiden varnade för kunde inträffa innan en mycket stor katastrof kan hända. Hoppas inte det sker.

Ovanliga jordskalv i USA, Expressen 27 augusti 2012
Ovanliga skalv i USA, SvD 27 augusti 2012
Ovanliga skalv i USA, Aftonbladet 27 augusti 2012

Tillägg 07.54 Ännu en på den långa ‘östra’ radens pärlband Stort skalv vid El Salvador, GP 27 augusti 2012 Om Du tittar på länken till N Americas jordskalv/jordbävningar ovan ser du att det varit ett mindre borta vid Hawaii också…… Undrar personligen hur de sk. klimatforskarna skall hantera detta. Vulkaner och jordskalv står för större delen av den CO2 (samt svavel och lite annat) som släpps ut i luften. Se: CO2 folket glömde sin hemläxa, Norah4you 3 januari 2011 till att börja med. Återkommer i den frågan som är högaktuell genom deras, CO2 folkets, fantasiuppgifter om hur snabbt Arktis smälter.

Stort skalv vid El Salvador, Expressen 27 augusti 2012
Stort skalv vid El Salvador, SvD 27 augusti 2012
Ovanliga skalv i USA, DN 27 augusti 2012
Stort skalv vid El Salvador, Aftonbladet 27 augusti 2012

28 augusti 00.25 länken ovan håller på att fasas ut. Ny sida: Earthquakes/map, usgs.gov
Noterar att i skrivande stund har det den senaste veckan varit totalt 341 jordskalv/jordbävningar runt jorden och 166 av dessa i USA varav 159 runt Californien.

Read Full Post »