Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jorden vobblar’

Det måste vara synd om SMHI:s klimatfantast Ralf Döscher, han har för sig att
takten som isen smälter i ökat på senare år.
– Efter år 2000 har trenden intensifierats och blivit starkare. Det gäller inte bara istäcket – isvolymen blir mindre och isen blir yngre.
Bakom den ökade smälttakten ligger en ökad medeltemperatur.
Världen har varit som allra varmast inom den senaste 10-årsperioden, enligt Ralf Döscher.

tvärt emot vad andra forskare säger:
”Inne i kallare trend”
Den amerikanska klimatprofessorn Judith Curry säger till Daily Mail att havstemperaturen antyder att vi går mot ”en kallare trend”, precis som i perioden mellan 1965 till 1975.
Professor Anastasios Tsonis vid universitetet i Wisconsin anser även han att uppvärmningen har avtagit.
– Vi är redan inne i en kallare trend som jag tror kommer att hålla i sig de närmaste 15 åren. Det råder inga tvivel om att uppvärmningen från 1980- och 90-talet har stannat av, säger han till Daily Mail.
Vi går mot en global nedkylning, Aftonbladet 10 september 2013

Så enkelt det är att falsifiera SMHI:s sk. klimatforskare Ralf Döschers uppgifter….. Arctic Sea-Ice Monitor Arctic Sea-Ice Extent 9 september 2013, ijis.iarc.uaf.edu
och Ralf Döscher försöker till råga på allt påstå att det ‘bara är ett år’ som istäcket vuxit……

”Verkligheten är denna: (obs 208 mile = 33,4 MIL långt….. bara ett av flera 10.000 tals isberg 1956….)
Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956
One of the largest known Antarctic icebergs broke off in 1956. Julie Palis and Guy Guthridge of the Naitonal Science Foundation and Lyn Lay, the librarian at Byrd Polar Research Center, found an article about it in the Polar Times, vol. 43, page 18
.” Själv hittade jag artikeln i USATODAY – Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956, USTODAY 20 januari 2005” Utdrag ur Hmm – Historiekunskaper vad är det?, Norah4you 12 november 2009. citerat i bloggartikeln Stort? Men 1956, Norah4you 10 december 2009

Artikeln i Daily Mail kan läsas på And now it’s global COOLING! Record return of Arctic ice cap as it grows by 60% in a year, mailonline.co.uk 7 september 2013

Det har sedan år 2000 endast varit ett år 2012 som värdet varit något exceptionellt – men inte ens förra året var värdet mindre än dubbelt så stor yta som 1956….. 1956 var året då såväl Arktis som Antarktis kalvade mer och större isberg än senaste 100 åren…. för att inte tala om att de år som varit normala försvunnit från redovisningarna samt att tabellerna är kapade i botten (läs Huff:s How to lie with statistics där Huff hade en hel del att säga om sådan sk. statistik).

Read Full Post »

de lärde sig inte det de borde lärt sig i skolan. Varken att verkligheten inte teorin är det som gäller eller att temperatur på ett halvklot/hela jorden har mer med jordens aktuella avstånd från solen, vobblingen och infallsvinkeln samt viktigast av allt: Hur moder Natur själv reagerar i form av vulkanutbrott, jordbävningar samt att alla vädersystem hör samman (påverkas av jordens egen centrifugalkraft m.m.) och sist men inte minst att energi är oförstörbar – energi ändrar bara form! (Slå upp strängteori i dess enklaste form. Sannolikheten för att stora flertalet förstår mer komplicerad genomgång eller egen genomläsning är tyvärr alltför liten)

Isande vindar mojnar men fortsatt kallt, GP 11 mars 2013
Västsverige tvingas vänta på vårvärmen, GT 11 mars 2013
Ovanligt kallt för årstiden, SvD 11 mars 2013
Ovanligt kallt för årstiden, Aftonbladet 11 mars 201

Tja om alla lärt in vad som lärs ut runt hela jordklotet i ämnet Geografi senast när eleven kommer till det som motsvarar vår 7:e klass, och samtliga elever lyssnat på Fysikens ellära när den lärdes ut, så hade vi inte haft så många klimatfantaster…..
Större delen av den CO2 som släpps ut i lyften (varierar per år mellan 92-99% av all CO2) kommer från vulkanutbrott och jordbävningar. Att tidningarna inte skriver om alla, är inte konstigt. De skulle under varje 7 dagars period fylla minst halva tidningen med uppgifter…..
Earthquakes – 7 days (magnitud 2,5 och mer) som synes har det varit många jordbävningar mellan de olika plattorna i och runt Stilla Havet. Det påverkar i sig Vattenströmmar i Arktis, olika densitet på havsvatten som smälter pga att vatten med mer salt kommer in och inkommande via i det fallet Beringssund. Påverkar inte bara vind och temperaturerosion i Arktis utan vädersystemet på hela norra Halvklotet.

Se även: Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 samt Facts not Fiction, Norah4facts blogg

Read Full Post »

Det är i och för sig bra att Vetenskapsakademin till viss del backar genom att säga ”Misstolkad klimatrapport”. Bättre hade varit om de tagit till sig de verkliga fakta från t.ex. Ellesmere Island m.fl. platser i Arktis där studier i varvat slam helt motsäger deras påstående: Vi vill med detta inlägg på inget sätt förringa problemet med den globala uppvärmningen och dess möjliga följder. Vi vill endast varna för missriktad information som kan få till följd att forskarnas trovärdighet kan komma att ifrågasättas och att åtgärder blir felprioriterade. Vetenskapsakademien har inte minst i sina analyser av energifrågorna utgått från att arbetet med att minska koldioxidutsläppen ska ha hög prioritet i den globala politiken och att mycket stora investeringar måste göras för att ersätta de fossila bränslena med hållbara alternativ.
Misstolkad klimatrapport hotar forskares trovärdighet, klimatforskare och ledamöter av Vetenskapsakademien på DN Debatt 21 januari 2013

Se: Fakta om sk. uppvärmning, Facts not Fiction-sida mer i ämnet finns under fliken Aktuell debatt samt på Arktis historia, Norah4you sida samt citat och ref till fler verkliga vetenskapliga arbeten Verkligheten är en annan, Norah4you 31 oktober 2012

Read Full Post »

1984-scenariot måste tilltala CO2-fantasterna mer än vanligt. För nu när de blivit överkörda med sitt 2 grads krav av verkligheten,
The identified critical threshold for dangerous climate change saying that the increase in global temperature should be below 2 degrees Celsius seems not to have helped the climate negotiations so far. New research shows that negotiations based on such a threshold fail because its value is determined by Nature. Climate negotiators should focus on other collective strategies. ”Dangerous threshold” can hinder UN climate change negotiations, Karin Backteman at Gothenburg’s University sponsored by the Swedish Research Council for the Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning through the program COMMONS, Human Cooperation to Manage Natural Resource 16 oktober 2012
så försöker några av snillena i stället hävda att(självfallet numera med ordareservation för om det har med klimathot att göra, men ordalydelsen talar ändå sitt språk)

Enligt Rummukainen är det svårt att i dag säga om det är de pågående klimatförändringarna som ligger bakom enstaka kraftiga tropiska cykloner, stormar och orkaner.
-Men olika forskningsrön tyder på att det globala antalet inte ska bli fler vid ett varmare klimat, däremot kan det bli en omfördelning mellan antalet stormar i Atlanten och olika delar av Stilla havet. Sedan finns rön som antyder att det kan bli mer kraft i de kraftigaste stormutvecklingarna, säger han.
Vädret tycks ha blivit extremare de senaste åren. I USA i somras slogs flera värmerekord, Grönlands glaciärisar smälte i somras mer och snabbare än på över 100 år och vintern 2006-2007 i östra Mälardalsområdet var den mildaste där på 250 år.

Kraftig ökning av Atlant-orkaner, GP 31 oktober 2012

Nu är inte ens de uppgifterna som ges om Grönlands glaciärisar sanna. Snabbaste sedan 1956…. och min matematiska förmåga förstår inte hur någon som gjort källkritisk kontroll och kan räkna kan få 2012-1956 att bli mer än 56 år 😛
men det är klart det. Det är ju jag 🙂 [skriv 1956 i bloggsökrutan och gå till äldsta inlägget]
Inte heller är det sant det som påstås om vintern 2006-07 som den mildaste i östra Mälardalen på 250 år. Undrar om det är SMHI som missat att kolla vårflödena i Mälardalen i allmänhet och slå upp tidningar från 1850-1900 för vidare temperaturuppgifter, det är illa nog, så är verkligheten en annan. För om man jämför avsmältningen som i genomsnittligt värde (räknas som normalvärde) ligger runt 95 med verkligt utfall på upp till 356, ja då blir inte den utsagan sann den heller. Att de sedan begränsat sin uppgift till östra Mälardalen kanske beror på att de tyckt sig hitta undantag från hela Sveriges regel som gäller ett flertal år med början 1936 och tyngdpunkt på kylan under några av krigsåren…. Men det där med statistik kan ju vridas i stället för att presenteras i sin helhet….

Rätt fakta om orkaner och stormar i Atlanten fanns korrekt presenterat i en artikel i Svenska Dagbladet så sent som för 4 år sedan….. finns till och med om man söker på nätet! 🙂 😉
Åren 1860 – 1 900 var en mycket blåsig period, nästan i klass med de senaste åren. Men variationerna var stora från år till år. Därefter avtog vindstyrkorna successivt fram till 1940, och under de två decennierna fram till 1 960 blåste det relativt lite.

1970 till 1990 tog vindarna fart igen, och nådde nästan samma intensitet som under den senare delen av 1800-talet. Sedan början av 1990 har det blåst upp till storm flera gånger, kraftigast när Gudrun härjade. Men sammantaget har stormvindarna ändå minskat något

Stormskadorna ökar  – men inte stormarna, SvD 15 december 2008

Kraftig ökning av Atlant-orkaner, SvD 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Metro 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Skånskan 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Västerbottens Kuriren 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Norrköpings Tidningar 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Barometern 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Dagbladet 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Aftonbladet 30 oktober 2012

När verklig fakta för de som verkligen vill visa sin vetenskaplighet motsäger dem, och verklig fakta är att antalet atlant-stormar (inklusive orkaner) drastiskt minskat tvärs emot sk. forskares utsaga, så faller utsagan.
V S B (V S B = Vilket skulle bevisas eller som den latinska motsvarigheten Q.E.D = Quod erat demonstrandum. Vilket egentligen väl borde översättas med Vilket var tänkt att demonstreras. I sentida svenska ersatt med Vilket skulle bevisas.)

Det är nästan så att folk verkar ställa sig i kö för att få möjlighet att bära den gamla sk. ‘dumstruten’ ståendes i skamvrån…. Kan det vara så illa ställt?

Se även: Naturlagar kör över CO2-fantasterna, Norah4you 18 oktober 2012

Tillägg: Lär dom sig inget i skolan nu för tiden? Reinfeldt borde lära av orkanen Sandy, Björn Lindgren språkrör Grön Ungdom på GP debatt 2 november 2012

Tillägg 6 november 2012 19.17. Det är inte något CO2-hot som hotar vår värld eller ens våra städer. Vilket Peter Örn som brukar vara påläst tyvärr tror Våra städer kan visa vägen ur klimatkrisen, Peter Örn på GP debatt 6 november 2012. Däremot har svenska städer, precis som så många andra städer, dålig framförhållning inför framtiden när det gäller:

* Dålig luft i storstäderna. Bakgrunden är inte bara utsläpp från bilar utan framför allt för att dagens politiker förtätar glömmande bort fotosyntesen och vikten av grönområden som får vara kvar utan att hugga ner för att sätta nya träd eller bebyggas. Partikelutsläpp från allt möjligt gör dessutom stadsluften allt annat än bra för människor att bo i.

* VA-nätens kvalité. Det må vara att de flesta svenska städer, inte alla, har relativt sett skaplig, inte bra, vattenrening. Men det som är det stora problemet är varken ökad nederbörd (jämför med Värmland där många kommuner nu uppmanas koka vattnet) eller något annat nu mänskligt skapat hot. Inte ens att städernas befolkning ökat ju fler som flyttat från landsbygden. Det stora hotet lyfte jag själv redan för 35 år sedan när det kom till min kännedom: Det va-nät som ligger i marken i svenska städer, och som för all del sedan dess börjat ‘renoveras’ eller bytas ut, är av den omfattningen att det om de belopp som per år anslogs då på 70-talet och de som anslagits per år därefter skall vara normen, så kommer det att ta 150 år innan alla rör bytts ut. Observera att limning med plast inuti gamla rör inte löser några problem ens kortsiktigt. Tro mig som för drygt 30 år sedan arbetade med import av plaster och kemikalier, det finns inte en enda plast som är lämpad för att transportera ens klorbehandlat dricksvatten än mindre allt annat.

Tillägg 9 november 15.09 mera snurren i farten…. Klimatutsläpp från dikade våtmarker, GP 9 november 2012
Klimatutsläpp från dikade våtmarker, SVD 9 november 2012
skicka snillena på 7-9 årskursares Biologikunskaper samt på 5:e klassares Vattnets kretslopp kapitel!

Read Full Post »

Det är svårt för oss här i Sverige att förstå hur illa Frankenstorm träffat centrala delar av amerikas västkust. Svårt trots alla artiklar och tv-reportage. Här är några små uppgifter, som kanske säger mer än man först tycker:

[Updated 2:19 a.m.] It will take 14 hours to four days to get out the water that has flooded the subway tunnels in New York, Metro Transit Authority spokesman Kevin Ortiz said.
…….
[Update 2:02 a.m.] 6,535,896: That’s the number of customers without power across 13 states and Washington D.C.
…….
[Update 1:03 a.m.] The rain will continue and ”the winds are still going to be howling” overnight, says CNN meteorologist Ivan Cabrera. “We’re tracking a hurricane and a blizzard all at the same time.” The blizzard in the mountains of Virginia and West Virginia will last 36 hours.

Superstorm Sandy’s wrath, news.blogs.cnn.com October 30th 2012 i Breaking newsslinga överst finns följande att läsa: Blizzard spawned by #Sandy expected to bring 3 feet of snow to WV mountains, 2 feet to parts of Va. and up to 18 inches to Tenn.-N.C.border.1:52 am ET October 30, 2012

Det naturen själv kan åstadkomma är mycket mer än vad människor i allmänhet verkar förstå. För Över Moder Natur råder inte människan, Norah4you 29 oktober 2012

Kaos i östra USA efter stormen Sandy, GP 30 oktober 2012
”Frankenstorm” drar in över USA:s östkust, Expressen 30 oktober 2012 för att se 243 bilder tryck i högra hörnet på fotot med vatten som strömmar in genom hisschakt i tunnelbana så sätts bildspelet igång.
Direktrapport: Sandy lämnar förödelse efter sig, SvD 30 oktober 2012 Det är inte bara mängder av översvämningar, 7 stater utan el och snö som vräker ner på sina ställen. Till vissa andra delar av USA blev det under timmarna efter 04.00 svårt att maila. Tänk förresten på konsekvenserna av elavbrott. Hur ska någon kunna handla dagligvaror som inte ingår i katastrofkittet men behövs om några dygn som komplettering när betal- och kreditkort inte fungerar i terminaler som inte når bankerna i elavbrottets spår….
Mot moder jord står vi oss slätt.

Read Full Post »

Som jag redan skrivit om:

Bakgrundshändelser till detta kunde de som läste Oceanografiavsnitt inom Värmelära (Fysik) på Hermods lära sig redan i början av förra århundradet. För andra kom det som en chock att världens vädersystem hänger ihop med jordens rotation, tektoniska plattors rörelser vilket leder till frisläppande av stora mängder energi där den enkla regeln som alla som lärt sig vanliga grundskolans kurs i Fysik med godkänt resultat bör komma ihåg: Varm luft stiger, Kall luft trycks ner.

Det är nämligen inte i Atlanten som de fysikaliska lagarnas bevis av världens värdersystems inverkan mellan Grönland-Island och Nordamerikanska kusten går att se i verklig aktion. Har ni hört talas om Golfströmmens ”motor”? Inte heller är det sant det en hel del CO2-snillen försökt påskina att det är CO2 som orsakar avsmältning av is i Arktis vilket leder till mindre ”salthet” i havsvattnet som i sin tur påverkar Golfströmmens ”motor”. Mycket enklare än så för alla som kommer ihåg experimentet med att hålla en ljus i en dörröppning (på 1920-1960-talet vanligt att övningen skedde i femte klass första gången) och se åt vilket håll lågan drar sig högt uppe respektive längst ner. När varm luft stiger och varm luft cirkulerar, så sker samtidigt ett utbyte av luft vilket gör att när en luftström går genom en dörröppning mellan två utrymmen, så går också en annan tvärs emot. När vi tar det i stor skala påverkas allt självfallet av såväl jordens rörelser: Såväl rotation, vobbling som förändringar i de tektoniska plattorna pga av jordens rörelser och jordens inre:s tryckförändringar till följd av detta.

Som framgår av The storm is a combination of Hurricane Sandy, now in the Caribbean, an early winter storm in the West, and a blast of arctic air from the North. They’re predicted to collide and park over the country’s most populous coastal corridor and reach as far inland as Ohio. East beware coming Frankenstorm, Borenstein Seths artikel utifrån NOAA:s mätningar på Yahoo news 25 oktober 2012
(NOAA’s Hydrometeorological Prediction Center går att nå via noaa.gov så är det tre helt naturliga vädersystem som är förutsättningen för ‘skapandet’ den perfekta stormen kallad Frankenstorm

Om vi nu för en stund lämnar Hurricane Sandy därhän och ger oss i kast med att försöka förstå hela spektrat främst då det som har haft störst inverkan de senaste åren, speciellt de senaste månaderna, på hur avsmältning skett i Arktis, så är det varma havsströmmar till följd av att energi som lagrats i jorden vid jordens skapelse samt energi som i varje ögonblick tillförs jorden från solen som fått ökad effekt när de tillsammans (energi som lagrats i jorden vid jordens skapelser ‘släpps’ ut i samband med vulkanutbrott(inklusive den energi + CO2 + föroreningar som sker under hela vulkanernas livcykel och efteråt), jordbävningar etc tillsammans pga tektoniska plattornas rörelser med från solen i nutid kommande energi som påverkat norra Stillhavets havsvattensystem upp genom Beringssund mot Arktis (vilket tillsammans står för 99 % av säsongsavsmältningen/tillväxten i Arktis) se Varma havsströmmar, Norah4you 1 oktober 2012. Det som orsakar dessa havsströmmars rörelseförändring i nutid står att finna i de kraftiga jordbävningar som skett runt om i norra Stilla Havet. Som framgår av Earthquakes map 7 days, usgt.gov så har det under de senaste månaderna skett ovanligt många jordbävningar längs Stilla Havets kuster där de tektoniska plattorna kolliderar, retarderar eller glider över/under varandra. Dessa jordbävningar är naturliga och beroende på såväl jordens rörelser (cirkulation vobbling etc för mer information läs När energi i stor mängd frigörs och värmer kall luft som pga jordens rörelser samt att jorden inte är ett perfekt klot (lät uttryckt lite tillplattad i polerna) så att Arktis is smälter norr Beringssund, så sker alltså samma fenomen som med ljusetövningen beskriven ovan: Varm luft stiger, kall luft sjunker. Resultatet av dessa jordbävningar har vi sett på bred skala från östra nordamerikanska kusten bort till oss själva i form av kall luft som ‘drivits’ sydostut.
Fakta om jorden, Norah4you sida 3 inte 2 vädersystem, Norah4you 27 oktober 2012

Den först kända perfekta stormen, dvs liknande Frankenstorm, inträffade vid övergången av vikingatid till nordisk medeltid. Då led en kungason samt ett antal präster skeppsbrott och strandade en bit upp på Grönlands östkust. Flera liknande stormar finns rapporterade i skeppshandlingar samt andra dokument från 1300-talets mitt och framåt. INGET NYTT och ABSOLUT INTE NÅGRA KLIMATFÖRÄNDRINGAR ORSAKADE AV MÄNNISKAN!

Trodde Aftonbladets Ledarredaktion hade nått absoluta kunskapsbotten igår. Se mina kommentarer på: Över moder natur råder inte människan, Norah4you 29 oktober 2012
Ack vad jag bedrog mig….. 😛 Klimatet orsakar fler intensiva orkaner, Eva Franchell på Aftonbladets ledarkrönika 29 oktober 2012 Har det blivit kutym att visa sin okunskap och dumhet eller vad är det frågan om???????? Har Grundskolorna så dåligt ämnes- och stadieutbildade lärare i ämnen som fysik, biologi och geografi. Är det möjligt????

Tillägg 06.00 Snillen som briljerar med sin okunskap finns det gott om i klimathotlägret…. Washington kan ignorera klimatkrisen, men den tänker inte ignorera Washington, Gelins USA blogg, DN 29 oktober 2012
Lär dom sig aldrig nå’t???

Se även Norah4facts

Read Full Post »

Den svåra storm, kallad Frankenstorm, som inte bara hotar utan kommer att slå till mot Nordamerikas östkust har sin första historiskt kända motsvarighet redan vid övergången mellan Vikingatid och Nordisk Medeltiden. Den gången var människor mer öppna för vädrets makter. Kunskaper som så sent som på 1950-talet riktigt gamla fiskare hade och lärde ut på ljugarbänken i Sannäs, är numera bortglömda. Men den gången en norsk kungason var med på ett skepp där präster som skulle trygga kristendomens framtid på Grönland seglade över Atlanten på nordlig bana till Island och sedan utifrån årstid och väderförhållanden valde att segla norrut från Island för att för att få skydd gå runt den av jordbävning numera försvunna ön alldeles öster om södra Grönland, den gången strandade fartyget inte långt från dagens Isortoq. När undsättningsskepp nådde fram var alla döda. En av de skrivkunniga prästerna som överlevt skeppsbrottet i den då perfekta stormen hade skrivit en dagbok som finns omnämnd och citat tagna därifrån finns i tidigmedeltida kyrkliga källor. De överlevande hade så länge det gick gravlagt sina döda.

Vi får verkligen hoppas att det inte blir så illa nu. Men perfekta stormar när tre vädersystem (se 3 inte 2 vädersystem, Norah4you 27 oktober 2012 ) drabbar samman är väl kända speciellt fram till 1435 för de som vet var man skall leta bland historiska dokument. Inte bara i Historia Norwegica alternativt svenskt eller danskt Diplomatarium. Alltid har det lett till förödelse. Så det är helt förståligt att 60 miljoner uppmanas att stanna inomhus, GP 29 oktober 2012

Dessa perfekta stormar är inte att leka med och fast det är säkrare för större fartyg att befinna sig till sjöss, så är en perfekt storm långt ifrån ofarlig ens då. Familjen Undins skräckupplevelser på det stora kryssningsfartyget som på väg till Bahamas hamnade under Orkanen Sandy (den största faktorn i de 3 vädersystemen) ger lite inblick i situationen: Familjen fast mitt i Frankenstormen, Expressen 28 oktober 2012

Storstäder stänger inför Sandy, GP 29 oktober 2012
Folk pratar överallt om stormen, GP 29 oktober 2012
60 miljoner uppmanas att stanna inomhus, GP 29 oktober 2012
375.000 evakueras från New York City, Expressen 29 oktober 2012
En överraskning de klart sig utan, Expressen 29 oktober 2012 att pro på stundande presidentval.
Storstäder stänger inför Sandy, DN 29 oktober 2012</A
60 miljoner människor kan drabbas av Sandy, DN 29 oktober 2012
Hundra tusentals New York-bor evakueras, SvD 29 oktober 2012
Storstäder stänger igen inför orkanen Sandy, SvD 29 oktober 2012
Monsterorkanen har kommit till USA, Aftonbladet 29 oktober 2012
Nu stänger New York, Aftonbladet 29 oktober 2012
Deha vu-känslor – fjorton månader efter Irene, Aftonbladet 29 oktober 2012
Dagens dummaste artikel alla kategorier står Aftonbladets ledarsida för: Orkanen orsakas av USA:s farliga politik, Aftonbladet ledarsidan 29 oktober 2012 Det är inte utan man ibland undrar vad en del egentligen gjorde under skol-, gymnasie och högskole/universitetsåren……

Monsterstormen slåt till mot USA, Expressen 29 oktober 2012
Storstäder stänger inför Sandy, GP 29 oktober 2012
Just nu: Följ orkanen Sandys framfart, DN 29 oktober 2012

Tillägg 05.28 30 oktober 2012 Södra Manhattan under vatten, GP 30 oktober 2012
Monsterstorm dränkte USA:s kust, SvD 30 oktober 2012
Sandy gjorde miljoner strömlösa, DN 30 oktober 2012 rubriken får mig att tänka. I USA blir allmänheten uppmanad att ha katastrofkit hemma. De kan i värsta fall räkna med veckor av strömlöshet. Hur fungerar ekonomi och vardagligt mathandlande om inte kort fungerar för att ström saknas? Att det inte skulle fungera här i Sverige utan mer eller mindre paralysera samhället, det är jag tyvärr rädd för om ström skulle gå långvarigt i stora områden här.

Read Full Post »

© Johansson Inger E, Tre inte två vädersystem, Göteborg 27 oktober 2012
nedanstående är det tillåtet att helt eller delvis copiera för eget bruk och/eller i undervisningssyfte under förutsättning att källa ges.

TRE INTE TVÅ VÄDERSYSTEM
är det som håller på att skapa Frankensteins perfekta storm även kallad Frankenstorm. Perfekt storm? ”The perfect storm” var en tvåfaldigt Oscarsnominerad film med bl.a. George Clooney som kom år 2000 baserad på en film med samma namn baserad på bok av skådespelaren Sebatian Junger ”The Perfect Storm: A True Story of Men Against the Sea” från 1997. Händelserna som skildras i boken och filmen handlar också om storm på den Atlantiska västkusten närmare Island i norr. Bakgrundshändelser till detta kunde de som läste Oceanografiavsnitt inom Värmelära (Fysik) på Hermods lära sig redan i början av förra århundradet. För andra kom det som en chock att världens vädersystem hänger ihop med jordens rotation, tektoniska plattors rörelser vilket leder till frisläppande av stora mängder energi där den enkla regeln som alla som lärt sig vanliga grundskolans kurs i Fysik med godkänt resultat bör komma ihåg: Varm luft stiger, Kall luft trycks ner.

Det är nämligen inte i Atlanten som de fysikaliska lagarnas bevis av världens värdersystems inverkan mellan Grönland-Island och Nordamerikanska kusten går att se i verklig aktion. Har ni hört talas om Golfströmmens ”motor”? Inte heller är det sant det en hel del CO2-snillen försökt påskina att det är CO2 som orsakar avsmältning av is i Arktis vilket leder till mindre ”salthet” i havsvattnet som i sin tur påverkar Golfströmmens ”motor”. Mycket enklare än så för alla som kommer ihåg experimentet med att hålla en ljus i en dörröppning (på 1920-1960-talet vanligt att övningen skedde i femte klass första gången) och se åt vilket håll lågan drar sig högt uppe respektive längst ner. När varm luft stiger och varm luft cirkulerar, så sker samtidigt ett utbyte av luft vilket gör att när en luftström går genom en dörröppning mellan två utrymmen, så går också en annan tvärs emot. När vi tar det i stor skala påverkas allt självfallet av såväl jordens rörelser: Såväl rotation, vobbling som förändringar i de tektoniska plattorna pga av jordens rörelser och jordens inre:s tryckförändringar till följd av detta.

Som framgår av The storm is a combination of Hurricane Sandy, now in the Caribbean, an early winter storm in the West, and a blast of arctic air from the North. They’re predicted to collide and park over the country’s most populous coastal corridor and reach as far inland as Ohio. East beware coming Frankenstorm, Borenstein Seths artikel utifrån NOAA:s mätningar på Yahoo news 25 oktober 2012
(NOAA’s Hydrometeorological Prediction Center går att nå via noaa.gov så är det tre helt naturliga vädersystem som är förutsättningen för ‘skapandet’ den perfekta stormen kallad Frankenstorm

Om vi nu för en stund lämnar Hurricane Sandy därhän och ger oss i kast med att försöka förstå hela spektrat främst då det som har haft störst inverkan de senaste åren, speciellt de senaste månaderna, på hur avsmältning skett i Arktis, så är det varma havsströmmar till följd av att energi som lagrats i jorden vid jordens skapelse samt energi som i varje ögonblick tillförs jorden från solen som fått ökad effekt när de tillsammans (energi som lagrats i jorden vid jordens skapelser ‘släpps’ ut i samband med vulkanutbrott(inklusive den energi + CO2 + föroreningar som sker under hela vulkanernas livcykel och efteråt), jordbävningar etc tillsammans pga tektoniska plattornas rörelser med från solen i nutid kommande energi som påverkat norra Stillhavets havsvattensystem upp genom Beringssund mot Arktis (vilket tillsammans står för 99 % av säsongsavsmältningen/tillväxten i Arktis) se Varma havsströmmar, Norah4you 1 oktober 2012. Det som orsakar dessa havsströmmars rörelseförändring i nutid står att finna i de kraftiga jordbävningar som skett runt om i norra Stilla Havet. Som framgår av Earthquakes map 7 days, usgt.gov så har det under de senaste månaderna skett ovanligt många jordbävningar längs Stilla Havets kuster där de tektoniska plattorna kolliderar, retarderar eller glider över/under varandra. Dessa jordbävningar är naturliga och beroende på såväl jordens rörelser (cirkulation vobbling etc för mer information läs Fakta om jorden, Norah4you sida

När energi i stor mängd frigörs och värmer kall luft som pga jordens rörelser samt att jorden inte är ett perfekt klot (lät uttryckt lite tillplattad i polerna) så att Arktis is smälter norr Beringssund, så sker alltså samma fenomen som med ljusetövningen beskriven ovan: Varm luft stiger, kall luft sjunker. Resultatet av dessa jordbävningar har vi sett på bred skala från östra nordamerikanska kusten bort till oss själva i form av kall luft som ‘drivits’ sydostut. I Göteborgstrakten motsade verkligheten SMHI:s förutspåelser i veckan. Vi fick snöblandat regn som övergick i hagel. Idag har vi frost minus fem grader vilket är ovanligt för årstiden men ett resultat av jordens lutning, cirkulation av luft samt avstånd till solen som under senare år trots några stora solstormar haft färre verkligt stora utbrott de senaste sju åren. I Nordatlanten ”går” denna kalluftström som berättas om i Borensteins Yahoo.news-artikel ner i Atlanten och trycker upp varmluft som har hög grad av vatten i luften. Redan där skulle Ishavsvindarna och strömmarna när de kolliderat med orkanen Sandy vållat skada.

Det som gör att denna skada kommer att bli avsevärd om alla prognosers värsta scenario inträffar i realtid, är att det inte endast är de två vädersystemen som kolliderar. Utan att det ovan beskrivna händelseförloppet och dess följer också orsakat en mycket tidig vinterstorm (tredje vädersystemet) över delar av Nordamerika som på grund av jordens rotation förs österut och har stor risk för att kollidera med de två andra vädersystemen.
© Johansson Inger E, Tre inte två vädersystem, Göteborg 27 oktober 2012

Risk för Frankenstorm, GP 27 oktober 2012
USA rustar mot monsterstorm, GP 27 oktober 2012
Orkanen Sandy dödade 11 på Kuba, gptv 26 oktober 2012
Frankenstorm på väg mot USA:s kust, Expressen 26 oktober 2012
USA rustar mot monsterstorm, SvD 27 oktober 2012
Meterologerna befarar ny ”perfekt storm”, DN 27 oktober 2012
USA rustar mot monsterstorm, SvT 27 oktober 2012
Northeast in crosshairs of ‘superstorm’ Sandy, CNN 2012/10/26
‘Frankenstorm’ bears down on US east coast, BBC world-US-Canada 27th october 2012
”Det här är en storm på steroider”, Aftonbladet 27 oktober 2012

Tillägg 28 oktober 05.42 (jo klockan är justerad)
Så rustar USA mot orkanen Sandy, GP 28 oktober 2012
Ingen vill ta i klimatfrågan, GP 28 oktober 2012
Så rustar USA mot orkanen Sandy, DN 28 oktober 2012
Frankenstorm sätter stopp för valkampanj, Expressen 27 oktober 2012 Betvivlar inte att staten Virginia inte får relativt hög vindhastighet och relativt stor nederbörd. Dock verkar det på mig som om man ännu inte tagit hänsyn till annat än orkanen Sandy. Räknar man med de 2 övriga vädersystemen, så är det från Martha’s Vineyard på en ö söder Cape Cod Massachussets upp till gränsen mellan Maine och New Hampshire jag absolut inte skulle vilja vara när de tre vädersystemen brakar samman.

”Frankenstorm” kan stoppa SAS, Aftonbladet 28 oktober 2012
Evakueringen inför superstormen har börjat, Aftonbladet 28 oktober 2012

Se även Hurricanecentral, weather.com

Tillägg 30 oktober 04.48 Orkanen är värsta tänkbara scenario, DN 29 oktober 2012
Chatt om orkanen i USA, SvD 29 oktober 2012

Read Full Post »

Inget för Eurosun i varje fall…… inte mycket mer för Strålskyddsinstitutet som i och för sig helt riktigt konstaterar
Det internationella UV-indexet anges av SMHI som 4-7 under sommaren i Sverige, medan sommarvärdet vid Medelhavet är 7-10.

Några långsiktiga förändringar, till exempel en uttunningen av ozonskiktet i norr, finns inte heller som skulle kunna förklara Eurosuns data. Ozonskiktet skyddar mot solens UV-strålning, och trenden de senaste åren är att ozonskiktet tycks öka i tjocklek.Uppgifter om UV-strålning kritiseras, SvD 6 april 2012
men som sedan lägger till ” Det enda Ulf Wester finner som i någon liten mån skulle tala för en utveckling i den riktning som Eurosun visar är att antalet soltimmar hos oss ökar.
– Det har blivit lite soligare efter hand, säger han

Men hallå – lär de sig inget på grundläggande fysiklektioner nu för tiden? Jorden rör sig i en epiliptisk bana runt solen. Där vi fn. befinner oss, påverkar hur infallsvinkeln av solljus når en fix punkt på jorden. Liksom det enkla faktum att:
….jorden snurrar runt sin egen axel. ….Jordaxelns lutning, oblikviteten, varierar relaterat till jordens rotationsriktning mellan 22,1 och 24,5 grader ……..[tillägg fn. cirka 23,5] ……Denna variation är relativt regelbunden och återkommer per vart 41 000 år. Vi har fn en minskande vinkel.

Jorden vobblar, dvs utöver att jordaxelns lutning varierar med en tidscykel på 41000 år så varierar dessutom axeln relaterat till solen pga att jorden precis som en gyrosnurras topp ‘vacklar’ när farten saktar ner eller ökar. Denna vobbling har för jordens del en tidscykel på 26000 år.Fakta om jorden, Norah4you sida

Den minskande vinkeln liksom det faktum att ”Genom försök har man funnit aiit kvm, som befinner sig vid atmosfärens yttersta gräns och vinkelrätt träffas av solstrålarna, per minut erhåller icke mindre än 20 kilokalorier värme. Icke ens hälften av detta värme träffar jordytan utan absorberas av kolsyran och vattenångan i luften eller reflekteras ut i världsrymden.” Källa: Holmström Leonard NATURLÄRA, första delen Fysik, Kemi och Geologi, Lund 1933

Det som de inte lärde in var att solstrålarna reflekteras till mer än 50% även om de träffar punkten i nästan rät vinkel. Observera att antalet timmar som en punkt på norra halvklotet träffas av solstrålar/har förutsättning att träffas av solstrålar minskar ju längre norrut vi kommer. Det innebär ingen motsättning till ovanstående som är en naturlig förändring över lång tid. För att förstå att det är helt orimligt att UV-faktorn annat än i datamodeller, sickna systemprogramerare att missa det…., lika oavsett avstånd till ekvatorn. Den minskade oblikvitetvinkeln tillsammans med den naturliga förändringen över tid av vobblingen och den plats i elipsbanan som jorden befinner sig på är de faktorer som avgör hur det maximala antalet soltimmar kan bli. När jag gick i skola (tog studenten på Real-matematiska linjen som sista riktiga studenter 1968) så fick vi också lära oss något annat som troligen många glömt när de talar om det sk. klimathotet: Minskade oblikvitetsvinkeln medför i sig att det teoretiskt gör att trädgränsen flyttas norrut med upp till 1 meter på 10 år, genomsnittligt på 100 år, och att högre höjder får mer sol i vinkel som möjliggör temperaturförändring så växtligheten åter (för så var det för länge sedan också) kan nå platser där idag permafrost fortfarande råder.

Uppgifter om UV-strålning kritiseras, GP 6 april 2012
Farlig UV-strålning redan på våren, DN 6 april 2012 Vad gjorde de forskarna som kom fram till det resultatet på sina fysiklektioner i skolan? Sov de?????
Stark kritik mot rapport om UV-strålning, Dn 6 april 2012

Read Full Post »