Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jordbävningar’

Verkligheten bakom ”klimatförändringar” i form av kallt väder höst-vinter 2013-2014 i Nordamerika. När jordbävningar eller vulkanutbrott i jordskorpan under oceanernas vatten sker, så förändras densiteten i vatten av uppvärmningen, CO2 och metanutsläpp. Varmt vatten stiger och kallt sjunker, påverkar speciellt i områden som Beringssund där flera havsströmmar möts. Vad som hände var att varmt ytvatten med annan salthalt påverkade Arktis is närmast Beringssund vilket som varje person som läst och lärt in fysikens och kemins lagar vet förändrade (alltid förändrar på kort eller längre sikt) vindarna i området. Kyliga vindar drog ner över Nordamerika precis som hände med Europa när 1341 års vulkanutbrott orsakade Lilla Istiden och precis som det hänt vid flertal tillfällen fram till idag dess emellan.
Ovetenskaplig är senaste sk. Klimatförändringsrapporten från USA. Sällan läst något så vansinnigt okunnigt. Trodde inte ens att någon ville visa sin okunskap som de sk. forskarna gör.

Klimatförändringar hotar USA varnar studie, DN 7 maj 2014
Studie: Klimatförändringar hotar USA, GP 7 maj 2014
Studie: Klimatförändringar hotar USA, SvD 7 maj 2014

Läs även: Bluffarna, sk. forskare fortsätter ljuga, Norah4you 20 februari 2013 Samt i historieböcker om liknande händelser bl.a. runt Island som påverkat klimatet under flera år i Europa under 1700-talet samt även orsakat extrema tsunamis.

Norah4you's Weblog

Följande fanns nyss att läsa på: Jordbävningar Alaska, earthquake.usgs.gov ; välj Alaska som kartalternativ:

2.550km SW of Anchor Point, Alaska2013-01-05 10:18:5359.515°N152.571°W100.7
4.8144km S of Sitka, Alaska2013-01-05 10:11:1655.759°N135.451°W7.0
3.061km NNE of Talkeetna, Alaska2013-01-05 09:53:5162.789°N149.473°W67.0
4.2133km WNW of Craig, Alaska2013-01-05 09:41:2555.736°N135.211°W16.2
4.5103km WSW of Craig, Alaska2013-01-05 09:32:0855.102°N134.634°W9.2
4.7133km W of Craig, Alaska2013-01-05 09:27:2055.541°N135.252°W9.9
7.5106km WSW of Craig, Alaska2013-01-05 08:58:1655.238°N134.777°W9.9
4.5138km S of False Pass, Alaska2013-01-05 04:14:0853.613°N163.604°W23.4
2.8119km NW of Talkeetna, Alaska2013-01-04 23:57:3763.160°N151.560°W2.2
3.267km E of Cantwell, Alaska2013-01-04 21:29:3263.446°N147.600°W2.9
3.8149km WSW of Amatignak Island, Alaska2013-01-04 20:35:0950.634°N179.017°E15.3
3.127km NNE of Kodiak, Alaska2013-01-04 16:43:4158.002°N152.175°W0.1

olika…

Visa originalinlägg 200 fler ord

Read Full Post »

TrueNorthist says:
December 3, 2013 at 5:55 pm
I would not be surprised to find out that global warming was arrested back in 1996 and has been held in custody ever since.

UAH Global temperature, down slightly, ”the pause” continues, Wattsupwiththat.com 2013/12/03
Har någon av nissarna som fortsatt hävdar Global uppvärmning möjligen låst in och kastat bort nycklarna 😛

Read Full Post »

Tektoniska plattor och CO2-utsläpp, Facts not Fictionsida

Read Full Post »

Tänk om det hade varit så att de forskare som å ena sidan undrar över varför CO2 (och Beryllium) hade kunnat sin historia och lite geologi (för att inte tala om kemikunskaper som saknas), då hade de som minst vetat om att 774 var ett år med osedvanligt många jordbävningar och vulkanutbrott bl.a. från vulkaner som utöver CO2 spyr ut ett stort antal ämnen och mineraler även bland dessa svavelföreningar….. något som i sin tur påverkade växtligheten på norra halvklotet mycket gynnsamt.

Tänk om de sk. forskarna hade kunnat sin historia, så hade de också vetat att det var jordbävningar och vulkanutbrotten från Japan hela vägen till Mellanöstern. Vad gäller Mellanöstern tycker jag som minst att forskare skulle känt till jordbävningen som bl.a. drabbade ett större antal byggnadsverk bl.a. den 771 återuppbyggda Al-Aqsa Moskéen.

Att japanska forskare inte känner till sin egen historia förvånar. Att de inte vet om det mycket svåra vulkanutbrottet på Ontake-san år 774 e.Kr, är märkligt. Det vulkanutbrottet som drabbade Japan betydligt mer än den jordbävning som var i havet härom året, är knutet till en del av Shintoismens historia….. och sågs som ett av tecknen att Shintoismen, som redan i detta skede var kopplat till den Japanska kejsarfamiljen, skulle flytta huvudstaden för att minska inflytandet av de buddistiska munkarna. Det togs som sagt som ett tecken och ledde till att japans huvudstad senare år 794 flyttades till Kyoto som börjat byggas upp efter alla jordbävningarna.

Under åren 774 och 775 drabbades jorden av något mycket ovanligt och märkligt. Det är alla forskare överens om. Frågan är bara vad? Fenomenet forskarna inte kan förklara, Aftonbladet 24 januari 2013 De sk. forskarna menar Aftonbladet. De som inte kan historia, geologi, oceanografi eller matematisk statistik, men ändå ordar vitt och brett om saker de inte har den blekaste aning om…. 😛

774 e.Kr. var som sagt ett år med osedvanligt många jordbävningar och vulkanutbrott bl.a. från vulkaner som utöver CO2 spyr ut ett stort antal ämnen och mineraler även hade det vi i Sverige kallar fältspat som vid regn som faller över område där exeptionella svavelföreningar hamnat ovanpå tidigare fuktig obrukbar jord i områden där fältspat m.m är vanligt förekommande och efter vulkanutbrott som inte bara spyr ut CO2 utan också ett stort antal Svavelföreningar som leder till URLAKNING av berg- och jordgrund (Beryllium kommer inte bara från rymden…. man bryter det enligt samma naturliga princip urlakning bl.a. här i Sverige…..)

Det där med tektoniska plattor har tydligen gått många förbi. Konstigt nog påstås det att det varit allmänt känt först de senaste 30 åren samtidigt som det finns skolböcker i Naturlära för fortsättningsskola respektive för folkhögskola som redan på 1930 talet hade detta ‘fenomen’ väl förklarat……

Osynlig blixt kan träffat jorden, SvD 1 januari 2013 Så var det inte. Däremot var det så att de stora utsläppen av CO2 + Svavelföreningar lade grunden för att fler barn uppnådde 5 års åldern (kritisk punkt i gamla tider) under åren fram till 785. Speciellt i delar av Norden och ett band österut in i Asien. Det fick till följd att mer mark på otillgängliga platser började odlas upp. Ändå kom marken inte att räcka till. Detta var i sig som alla som kan sin historia vet till att ett antal nordbor i sökande efter utkomst år 793 anföll Lindisferne. Att det fanns skäl att det blev just Lindisferne som anfölls hör inte hit, kan berättas någon annan gång. Samtidigt så begav sig de första munkarna till Island under samma period. Det var lättare att ta sig fram på öppna vatten under några år av mer värme och mer gynnsamma väderleksförhållanden som gav en hel del av den bas vi idag har att stå på historiskt möjligt!

Read Full Post »

Följande fanns nyss att läsa på: Jordbävningar Alaska, earthquake.usgs.gov ; välj Alaska som kartalternativ:

2.5 50km SW of Anchor Point, Alaska 2013-01-05 10:18:53 59.515°N 152.571°W 100.7
4.8 144km S of Sitka, Alaska 2013-01-05 10:11:16 55.759°N 135.451°W 7.0
3.0 61km NNE of Talkeetna, Alaska 2013-01-05 09:53:51 62.789°N 149.473°W 67.0
4.2 133km WNW of Craig, Alaska 2013-01-05 09:41:25 55.736°N 135.211°W 16.2
4.5 103km WSW of Craig, Alaska 2013-01-05 09:32:08 55.102°N 134.634°W 9.2
4.7 133km W of Craig, Alaska 2013-01-05 09:27:20 55.541°N 135.252°W 9.9
7.5 106km WSW of Craig, Alaska 2013-01-05 08:58:16 55.238°N 134.777°W 9.9
4.5 138km S of False Pass, Alaska 2013-01-05 04:14:08 53.613°N 163.604°W 23.4
2.8 119km NW of Talkeetna, Alaska 2013-01-04 23:57:37 63.160°N 151.560°W 2.2
3.2 67km E of Cantwell, Alaska 2013-01-04 21:29:32 63.446°N 147.600°W 2.9
3.8 149km WSW of Amatignak Island, Alaska 2013-01-04 20:35:09 50.634°N 179.017°E 15.3
3.1 27km NNE of Kodiak, Alaska 2013-01-04 16:43:41 58.002°N 152.175°W 0.1

 

olika delar av det som är den stora Pacific Plate som nöter, dvs antingen kolliderar med eller håller på att glida under såväl Caribiska plate som Cocos Plate samt Nordamerikanska plattan (främst upp mot Alaska) och som är det som vållat den ovanliga serien av skalv genom att det inte bara är Nordamerikanska plattan som berörs av direktkontakten med Pacific Plate. Jordskalv/Jordbävningar och tektoniska plattor, Norah4you 27 augusti 2012
Det finns en hel del faror utöver nu utfärdad tsunamivarning. Vad många inte har klart för sig är att salthalten i vattnet som normalt är lägre vid Beringssund kan komma att bli högre efter en lång serie av jordbävningar följt av den stora och att det får konsekvenser för vatten och luftströmmar ner mot ekvatorn. Det kan komma att bli många stormar och monsuner i Stilla Havet tack vare detta.

Tsunamivarning efter skalv i Alaska, GP 5 januari 2013
Tsunamivarning i Alaska efter skalv, Expressen 5 januari 2013
Varning för tsunami i Alaska, Aftonbladet 5 januari 2013
Tsunamivarning efter skalv i Alaska, SvD 5 januari 2013
Tsunamivarning efter skalv i Alaska, DN 5 januari 2013

För mer uppgifter om tektoniska plattor och jordens historia se: Fakta om jordens historia, Facts not fictionsida

Read Full Post »

Det där om tektoniska plattor finns att läsa om i närmaste 7:e klassares Geografiboks första avsnitt. Rekommenderad läsning för alla, föräldrar som andra intresserade.

Det har en längre tid varit i Stilla Havsområdet med alla de tektoniska plattor som kolliderar, glider under eller övervarandra samt de utbrott från jorden inre i form av vulkanutbrott (större delen av jorden vulkaner som spyr ut i princip all CO2 som släpps ut finns på havsbotten) samt jordbävningar till följd av de tektoniska plattornas rörelser (i sig beroende på såväl jordens rotation, cirkulationskraften, trycket i jordens inre m.m.) Helt naturliga fenomen som är kända som naturkrafter sedan grekernas dagar.

För att se de senaste 7 dagarnas utveckling se Earthquakes – 7 days, M2.5+; usgs.gov

Kraftigt skalv utanför Anchorage, GP 4 december 2012
Kraftigt skalv utanför Anchorage, Expressen 4 december 2012
Kraftigt skalv utanför Anchorage, SvD 4 december 2012
Kraftigt skalv utanför Anchorage, DN 4 december 2012
Kraftigt skalv utanför Ancharage, Aftonbladet 4 december 2012

Dagens problematik runt Stilla Havskusten och den oroande utvecklingen av kollisionerna i Stilla Havsområdets Norra Hemisfären som nu blir allvarligare speciellt för öarna sydväst om Anchorage och ut mot Berings sund tog jag upp

Read Full Post »

Ännu inte nere i det istäcke som rådde 1956. (Skrivit om det tidigare och även gett refrenser då)

Det är inte så konstigt som CO2-fantasterna försöker få det till att istäcket i Arktis efter de många jordbävningarna som varit runt Arktis i Alaska, i Grönländska sjön, mellan Island och Grönland upp mot Arktis, o.s.v. Earthquake.usgs.gov om du ändrar 7 days till 30 significant, så får även du lite mer kunskap.

Det är nämligen så att varje jordbävning samt varje vulkanutbrott inte bara släpper ut extrema mängder CO2 (mer än 90 % av all CO2 under ett år kommer den vägen) utan det är också så att Packis av varierande tjocklek även som drivis bryts ner (vinderosion, lufterosion, vattenerosion, tryckorsakad erosion m.m.). Packis är inte ens lika hållbart som glas….. men det har väl herrskapet CO2-fansen glömt bort eller aldrig lärt in. Havsis har nämligen olika densitet beroende på om den bildats vid havsvattnet eller genom nerfall uppifrån.

Arktis havsis minskar igen, GP 19 september 2012 Fattas bara annat. Det är så den gör varje år vid denna tiden. Dröjer ytterligare cirka en månad innan den som vanligt växer till sig. Det är också något som ALLA skulle lärt in när de läste 1 kapitlet om jorden i geografiboken för årskurs 7 i Grundskolan. Men det var väl för svårt att komma ihåg att lära in?

Det som hänt är att vi efter ett år med ovanligt mycket svavelutsläpp från vulkanutbrott på norra halvklotet, svavelutsläpp som fallit ner och förändrat densiteten från den som normalt kommer uppifrån, också haft extremt många jordbävningar i de områden som påverkar havsströmmarna i Arktis. Du som inte tror det bör kolla den länk du hoppade över ovan!

Arktis havsis mindre än någonsin, SvD 19 september 2012 NEJ den är fortfarande mer än 8 gånger större än den var 1956! För övrigt har inte mätningar via satelit, för det är reflexion som mäts och mätmetoden har till råga på allt ändrats under senare år för att bättre passa CO2-tesen, gjorts mer än 33 år. Numera mäts inte is som ligger under nägra cm vatten som is i de officiella mätningarna längre….

Tillägg 11.11 20 september Isrekord på båda polerna, Aftonbladet 20 september 2012 NEJ NEJ. Hur vore det att kolla verkligheten 1956 var det rekord på båda polerna. Nu är det fortfarande 8 gånger mer is än då! BAKLÄXA. Kanske dags för fantasterna att bege sig till närmaste UB och leta bland de vetenskapliga artiklar och tidskrifter samt rapporter som skrevs om 1956? Men det är väl för enkelt att kolla verkligt läge först?

Read Full Post »

kommer med all säkerhet några av CO2 fantasterna att försöka skylla på mänsklig aktivitet….
Vi hör talas om översvämningar speciellt i Asien och jordbävningar i Kina samt orkaner i USA. Vad många inte vet, är att en stor del av detta lätt går att förstå och förklara om man vet lite mer om hur jordbävningssituationen är i verkligheten. Titta på Earthquakes, usgs.gov

Allra först är det viktigt att repetera det där med tektoniska plattor. För att förstå den biten krävs lite bättre 😛 kunskap om jorden och våra förutsättningar än vad som brukar framkomma i debatten. (De som vill göra det lätt för sig går och lånar en 7:e klassares geografibok och slår upp första kapitlet jorden….. men det är kanske för lätt?)

FAKTA SOM ALLA BÖR KÄNNA TILL, även de som tror på CO-2 hotet.
© Johansson Inger E, Göteborg 2003 reviderad 2009

En snabbgenomgång av data illustreras bäst om man tar ett vanligt rep, mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt.

Ta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden. För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel.

Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om. (Utdraget är från Grundkurs i geologi för svenska klimatfantaster, Norah4you 19 november 2008 själva övningen är en som jag använde som inledningsövning INNAN kapitlet om Jorden i Geografiboken lärdes ut för elever att lära in)

På det klot som övningen ritat upp i två dimensioner finns när vi ser på ytan trediminesionellt i grova drag 70,8 % vatten och övriga land, små öar, avlagringar utanför flodmynnigar o.s.v. inte fullt 29% vars ursprung går att härröra från den kontinenten Pangea som pga olika krafter tyngdkraft, centrifugalkraft, tektoniska plattornas friktion mot det vi för enkelhets skull här kan kalla ‘jordens mantel’.

Förbigår här precis som jag brukade göra för 7:e klassare bevisningen för Pangea, föregångarna Proto-Laurasia och Proto-Godwana samt Congo-Croton, de tre väsentliga tektioniska plattorna som genom kollision, krypande under resp över varandra samt gnagande på varandra bildade Pangea ursprungligen. Jag går därför direkt på den enkla övningen som 7:e klass elever som har ämnes- och stadiebehöriga lärare borde fått med sig samt diskuterat:

Om vi samlar alla elever i en enda grupp mitt i ringen som skapades av den dragna cirkellinjen, så kan de grovt sägas motsvara Pangea samlat på den enda sida av klotet vi då kan se. Eleverna får under kommande övning ha var sitt kollegiblock i sina händer som de försöker hålla utsträckt framför magen. De blir först tillsagda att försöka röra sig inne i cirkeln utifrån att de varje gång de med sitt kollegiblock stöter emot ett annat kollegiblock först skall observera om de stöter emot -> de tar ett steg åt sidan eller tillbaka (motsvarar grovt hur centrifugalkraft och tyngdkraft ‘bröt’ upp Pangea, om deras kollegiblock viker sig så skall de röra sig tillbaka (i övningen för enkelhets skull lika stort avstånd tillbaka som deras eget kollegiblock vikt sig. motsvarar under övningen när två tektoniska plattor kolliderar och reparderar från varandra) vilket motsvarar det som händer längs ‘gränsen’ där den Euroasiatiska plattan och den Nordamerikanska plattan möts mitt i Atlanten, eller om deras kollegiblock viker ner sig under alternativt glider över ett annat kollegiblock (vilket i grova drag motsvarar hur den Indiska (ibland lite felaktigt kallad Indisk-Australiensiska plattan) glider in under den Euroasiatiska. Längre tänker jag inte gå här för nu har jag dragit upp de olika typer av gränser där jordbävningar respektive vulkanutbrott kan och oftast förekommer.
Utdraget är från första halvan på min bloggsida FAKTA SOM ALLA BÖR KÄNNA TILL, Norah4you sida under Aktuell debatt-miljöfrågan
Det väsentliga att ha klart för sig är alltså dels:
* Vi vet väldigt lite om de krafter och exakt hur de verkar under manteln. Vi har bara nosat på de närmaste 10.000 meterna under vår jords yta. Det vi vet, är att en hel del av det som händer under manteln har sin historia långt tillbaka i tiden när jorden kolliderade med en stor astroid och månen slets loss och bildades. Från början låg månen nära jorden. Över årmiljarderna har den ‘fått’ den plats den har idag, men låt inte lura Er. Å ena sidan är månens dragningskraft på jorden så stark att en och samma GPS punkt mitt ute på en Ocean kan ha 45 meter upp och 45 meter ner från sitt medelvärde. Nu spelar det inte så stor roll annat än för de som går och tror att det existerar ett fast givet havsnivåvärde….

Jorden vobblar. Skriv ordet i sökrutan så får du mer uppgifter om det. Jorden rör sig i en eliptisk inte cirkulär bana runt solen. De krafter som påverkar jorden är olika stora vid olika ‘platstillfällen’ i elipsen. Tillsammans gör de (kanske med hjälp av okända krafter i jordens kärna) att jorden under årmiljarderna blivit platt i polerna och att polariteten i vinkeln mellan polerna växlat. Det finns de forskare som tror att vi står inför en ny polaritetsväxling. Totalt sett innebär detta att det finns en naturlig förklaring på såväl att jorden ökar i midjan med några få cm per år och att de tektoniska plattorna stöter ihop, går under eller över varandra eller retarderar ifrån varandra. Vid alla jordbävningar precis som vid alla vulkanutbrott spyr jorden ut alla möjliga gaser. Nästan all ‘tillförsel’ av CO2 som finns kommer från detta att det under vår yta finns krafter som påverkar såväl kolets som syrets cykel. Under de senaste 300 åren har CO2 mängden i luften och atmosfären varit exakt densamma avrundat till 0,04 % av allt som finns i luften. Det har varit exakt samma siffra ner till sjätte decimalen och – det har aldrig varit i närheten att den sjätte decimalen skulle kunnat höjas uppåt. Så är verkligheten CO2-fantasternas påståenden beror på att de aldrig gjorde sina hemläxor. Finns ingen annan förklaring.

Nåväl, vädret på vår jord beror dels på att jorden rör sig kring sin egen axel som lutar med 23,4 grader från ett vinkelrättplan i förhållande till hur jordens omloppsplan. En av konsekvenserna av detta är att vi får olika årstider. En annan är tillsammans med månens dragningskraft på de 71% av jordens yta som är vatten och tillsammans med vår tyngdkraft, förändringarna i jordens inre m.m. att vi får väder som har sitt ursprung i en lång rad olika faktorer som vi inte ens idag känner till alla av dessa variabler.

Åter till den länk jag skrev i början Earthquakes, usgs.gov titta noga på var de senaste 7 dagarnas jordbävningar (majoriteten av dem har inte noterats i svenska media) så förstår du kanske varför det varit och är problematiskt med väder och klimat på de ställen där det varit översvämningar eller torka. De mängder av partiklar som kommer från jorden inre påverkar vädersystemet inte bara ovanför utan precis som när en vulkan spyr ut synligs partiklar så påverkar det vädersystemet runt hela jorden. Sedan den stora tsunamin i sydostasien som väl ingen glömt, har det undan för undan blivit mer och mer ‘spänningar’ i jordskorpan speciellt i Stilla Havsområdet och från Stilla Havet mot Caribien. Men det som är mest oroväckande i mina ögon ser man om man i länken trycker på ‘Californien’ och går ner och tittar hur nära jordytan skalven kommer den senaste tiden. Tillsammans med vind-, vatten- och annan erosion ser det i mina ögon efter att gjort snabb beräkning allt annat än positivt ut för den regionen.

Regn i stället för sol och värme, GP 9 september 2012
Vulkanutbrott i Nicaragua, GP 9 september 2012
Våldsamt oväder i New York, GP 9 september 2012
Evakuerade efter vulkanutbrott, Expressen 9 september 2012
Vulkanutbrott i Nicaragua, SvD 9 september 2012
Våldsamt oväder i New York, SvD 9 september 2012
Vulkanutbrott i Nicaragua, DN 9 september 2012
Tornado välte bilar i New York, DN 9 september 2012
Vulkanutbrott i Nicaragua, Aftonbladet 9 september 2012
Våldsamt oväder i New York, Aftonbladet 9 september 2012

Det där med vulkanutbrottet kanske de flesta av er förstår när ni tittat närmare på Earthquake-länken. Förmodligen tar det lite längre tid att förstå varför New York drabbats. Det är en kombination av minst 43 variabler varav den största är att orkanen Isak (du har väl inte glömt den) drog in över New Orleans och när den följer med men rör sig saktare än jorden, så hamnar den över mellersta USA-Atlanten. Den kommer slutligen (?) hit till Sverige i mycket urvattnad form. Att New York drabbats beror också på tektoniska spänningar som varit i Grönlandsområdet samt en kombination av efterverkningar på norra halvklotets norra del av senaste två årens vulkanutbrott bl.a. på Island, samt årstiden (dvs jordens lutning) m.m.

Se även Jordskalv/jordbävningar och tektoniska plattor, Norah4you 27 augusti 2012

Tillägg 21.05 Vulkan på turistö har vaknat, SvD 9 september 2012 vilket var väntat för alla som följt de tektoniska plattornas rörelser och jordbävningsmönstret från Västra Indiska Oceanen upp mot Suezkanalen och i östra delarna av Medelhavet syd över det senaste året.

Tillägg 02.40 10 september Vulkan på turistö har vaknat, GP 10 september 2012
För mer information om tektoniska plattor som varit kända i nästan 90 år bland geologer och naturvetare, samt hör och häpna finns med i den NATURLÄRA bok för fortsättningsskolan som min egen snart 97 åriga mor hade 🙂 på 1920-talet, vänligen läs Tektonik, seismisk aktivitet på SGU:s hemsida

Read Full Post »

Denna bloggartikel började med att jag läste Ovanliga skalv i USA, GP 27 augusti 2012 och hade inte kommit till om det inte var så att jag ibland får för mig att kolla upp närmare på just jordbävningar. Sagt och gjort. Jag slog upp min favoritsite för information om jordskalv/jordbävningar och redan där blev jag lite fundersam.

Om man tittar på Recent earthquakes, usgs.gov så ser man utan vidare linjerna som bildas av Pacific plate på båda sidor om Stilla Havet. Går man sedan in på Recent earthquakes N America Map, usgs.gov så ser man tydligt att det är olika delar av det som är den stora Pacific Plate som nöter, dvs antingen kolliderar med eller håller på att glida under såväl Caribiska plate som Cocos Plate samt Nordamerikanska plattan (främst upp mot Alaska) och som är det som vållat den ovanliga serien av skalv genom att det inte bara är Nordamerikanska plattan som berörs av direktkontakten med Pacific Plate. (För information om tektoniska plattor för de som inte har tillgång till 7-ornas Geografibok där detta brukar finnas i första kapitlet se: Tektoniska plattor, engelska Wikipedia )

Det som oroar lite mer än det där med ovanliga skalv, är de mindre skalv/jordbävningar som går som en löpeld längs Pacific Oceans norra utbredning. Skulle kunna tyda på att en större förändring i trycket under Pacific plate skulle kunna få stora konsekvenser tillsammans med det som kallas ovanliga skalven ända bort till Arizona… Själv är jag glad att jag inte befinner mig i Californien. Det är precis som ett scenario som en av mina lärare en gång i tiden varnade för kunde inträffa innan en mycket stor katastrof kan hända. Hoppas inte det sker.

Ovanliga jordskalv i USA, Expressen 27 augusti 2012
Ovanliga skalv i USA, SvD 27 augusti 2012
Ovanliga skalv i USA, Aftonbladet 27 augusti 2012

Tillägg 07.54 Ännu en på den långa ‘östra’ radens pärlband Stort skalv vid El Salvador, GP 27 augusti 2012 Om Du tittar på länken till N Americas jordskalv/jordbävningar ovan ser du att det varit ett mindre borta vid Hawaii också…… Undrar personligen hur de sk. klimatforskarna skall hantera detta. Vulkaner och jordskalv står för större delen av den CO2 (samt svavel och lite annat) som släpps ut i luften. Se: CO2 folket glömde sin hemläxa, Norah4you 3 januari 2011 till att börja med. Återkommer i den frågan som är högaktuell genom deras, CO2 folkets, fantasiuppgifter om hur snabbt Arktis smälter.

Stort skalv vid El Salvador, Expressen 27 augusti 2012
Stort skalv vid El Salvador, SvD 27 augusti 2012
Ovanliga skalv i USA, DN 27 augusti 2012
Stort skalv vid El Salvador, Aftonbladet 27 augusti 2012

28 augusti 00.25 länken ovan håller på att fasas ut. Ny sida: Earthquakes/map, usgs.gov
Noterar att i skrivande stund har det den senaste veckan varit totalt 341 jordskalv/jordbävningar runt jorden och 166 av dessa i USA varav 159 runt Californien.

Read Full Post »