Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jesus Kristus’

Redan ett antal av de fritänkare inom Kristendomen som utifrån sin tolkning/uppfattning om vad som står respektive inte står i de bibelutgåvor som getts ut, redan dessa kristna gjorde samma logiska kullerbytta som det nu verkar att ett antal muslimer gör. Vi när det gällde Jesus status – ack vad har inte följt i spåren av Nicea…. De när det gäller Profeten Muhammeds status.

OM någon är stor, störst, står nära eller t.o.m. närmast Gud,
så är denne någon tillräckligt stor för att ha överseende med att vi andra är människor.
Vi lever inte kvar i Edens lustgård.
Vi är inte ofelbara.
Vi har blivit tillsagda samtliga vi som tillhör Bokens Folk Thou shalt not kill Kristna texten för våra av Moses för Människors räkning mottagna Budord. Motsvarande finns i de andra två religionerna som tillhör Bokens Folk.

I Koranen står det mer om den kvinna vi kallar Maria, Jesus Moder, än vad vi har i hela Nya Testamentet. Jesus erkänns som en Profet om än inte som Guds son eller ens den störste Profeten – för det är för muslimerna Profeten Muhammed – av muslimer. Jesus erkänns inte som profet eller som Guds son av den hebreiska tron.

Logiskt riktigt borde oavsett vilken av de trosriktningar som finns bland Bokens Folks människor också vi Kristna erkänna Muhammeds legitimitet som Profet (Guds Profet) för den muslimska världen. Det förringar inte på något sätt vår Kristna tro på Jesus Kristus – följer bara av de ord Jesu gett oss om våra medmänniskor.

Mose Budord (som vi kristna kallar dem) har i samtliga Bokens Folks religioner också att Du skall inga andra Gudar hava jämte mig Ordalydelsen varierar, men en sak görs klart – det är Gud/Allah/Jahve som skall döma människor på den Yttersta Dagen. Inte någon människa efter att vi slängdes ut ur Eden.

Charlie Hebdo slut på minuter, Expressen 15 januari 201t
Islamiska staten kallar nya numret av Charlie Hebdo för ”extremt dumt”. Samtidigt manar imamer i flera länder till lugn. Reaktionerna på Charlie Hebdos senaste nummer varierar i den muslimska världen.Varningar och maningar till lugn efter nya Charlie Hebdo, DN 14 januari 2015
Ilskan stor i Paris muslimska kvarter, SvD 15 januari 2015

Satir förringar inte den/han/Han/hon/Henne som satiren gäller. Tvärt om, så är satiren ett bevis på att någon är tillräckligt Stor för att vara värd att skojas med. En av de mer kända svenska satirikerna, Jolo död sedan länge skrev i en satirisk novell dagen efter att Tyskarna gått in i grannland:
situationen – tidningsredaktion där en reporter kommer in och till redaktören lägger fram något som borde få första sidans största rubriker. Kommentaren från redaktören: Det skall jag säga dig, att även om Jesus Kristus stigit ner från himlen idag, så hade han inte fått stora rubriker.
Efter Eden är vi alla människor. Det är inte upp till människan att väga andra människors tro i vågskål.

Läs gärna: Thou shalt not kill

Post scriptum:
Bokens Folk är de tre religioner som håller den skrifttext vi Kristna kallar Gamla Testamentet som Heliga Ord givna av Gud (Gud är den kristna benämningen på Honom muslimer kallar Allah och Judar kallar Jahve skrivs JHVH i den text som motsvarar vår kristna GT-text)

Read Full Post »