Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jesus för fram Kärlekens budskap’

utan läser den som en annan potentat hade gett dem sin tolkning, har vi tyvärr sett alldeles för många under århundradena.

Allra först: Det som skiljer Kristendomen från de tre andra religionerna som tillsammans med oss kristna tror på gemensam Gud, men ger honom skilda namn, och som alla tre religioner delar det vi kristna kallar Gamla Testamentet som Helig Skrift, är tron på Jesus som Guds son och Jesus ord

Jesu ord och handlingar i Nya Testamentet förmedlar Kärlekens budskap

Gud har gett oss kärleken. Han ger inte vad vi ber om, även om det finns de som tror att framgång i jordelivet är bevis på Guds Tro. Gud ger oss vad vi behöver. Att kritisera att kärlek mellan vuxna lika värda människor kan se olika ut, är detsamma som att kritisera Gud! Den som sätter sig på höga pelare är lika illa bevandrad i kristendomens Kärleksbudskap som den som ser grandet i sin nästas öga men missar bjälken i sin egen!

OM Gud rekommenderar en sorts kärlek, vilket utifrån alla översättningarna som skett (och gjorts av människor) av Gamla Testamentets ord kan diskuteras även av mig som är djupt kristen, så innebär det inte att vi människor äger rätten att sätta oss till doms över de som i Guds gåva fått kärlek till någon av samma kön. Domens dag inträffar inte här nere på jorden. Den som tror sig äga rätten att väga annan människas själ, den har helt missförstått vad Gud säger och har sagt. Den som tror sig äga den rätten, den har inte tagit Jesus till sitt hjärta.

Tro kan förvisso förflytta berg, skapa nya förutsättningar. Men andra människor än de inblandade äger inte rätten att kalla kärlek mellan vuxna för något annat än kärlek. Skrämmande okunskap hos präster att tro att de är utvalda till att väga människors själar och/eller att de äger rätten att påstå att kärlek mellan två vuxna människor skulle vara en botbar sjukdom.

Präster erbjuder bot mot homosexualitet, GT 28 maj 2014 Hur kan dessa prästerna med att glömma att Kristendomen är Kärlekens Budskap. Kristendom skall bjuda in, inte skilja ut!

Gud ger oss inte vad vi ber om utan det vi behöver. Alla människor är lika värda, men olika. Att jag är 100% hetrosexuell och kristen förändrar inte min Människosyn som bygger på Kärlekens Budskap!

Rekordintresse inför årets West Pride, GP 28 maj 2014

Tillägg 29 maj 2014: Präst tas ur tjänst efter Uppdrag Granskning, GT 28 maj 2014 Vi har ett problem inom Svenska Kyrkan och i en del Frikyrkor. När Jesu ord och Jesu liv i Nya Testamentet inte värderas högre än Gamla Testamentet vars text översatts många gånger av människor som nått stor spridning i ordval och ordvalörer även inom samma språkgrupp, så är Kristendomens budskap Guds kärlek till oss människor satt på undantag.

Spä på hatet kan aldrig vara själavård, Expressen 28 maj 2014

Kristendomen är kärlekens, inte hatets religion. Att inte inse detta är att vara tillbaka till 300-talets strid mellan östliga och västliga kyrkan. Arianerna, m.fl. uteslöts först för att de ansåg att Jesus var skapad av Gud, inte Guds son som sändes till jorden. Konstantin den store tillät senare trots Kyrkomötesbeslut att Arianerna fick ingå i den Kristna Kyrkan. Från den tiden delades inte bara Kristendomens kyrkor upp i öst och väst. Även Europas nuvarande syn på Öst och Västeuropa har sin grund i frågan om Jesus var skapad eller född.

En fjäder för att blåsa upp till sittande höna, Nils Schwartz recension på Expressen Nöje 28 maj 2014 Nej det är ingen fjäder. På samma murkna gren som knappast håller fast vid stammen finns också Framgångsteologi i olika former. Teologi utgående från att man här på jorden kan se om någon är ”rätt” troende för den som ber och tror rätt skall ju inte behöva vara sjuk eller handikappad…..

Gud ger inte vad man ber om, utan vad man behöver. Pengar och framgång i livet säger bara att människan i fråga behöver detta. Inget om människans Guds tro. Själv är jag trots flera handikapp tacksam att jag ovanpå dem fick bröstcancer förra året. Tårtbit togs. Inget i första körteln, inget på ultraljud eller magnetröntgen. Astmatiker mot allt möjligt som jag är hade jag redan från början tackat nej till cytostatika. Ärligt talat hade jag inte levt en vecka om jag fått. Hade tackat ja till medicin i 5 år, men läste bipacksedelns starka uppmaning att kontrollera om man tål tillsatser. Tre av dem finns på min astmachocklista…… Dock gav Gud mig en gåva: Om jag inte hade fått bröstcancer, så hade jag samma dag som den operationen opererat min högerfot som drar vänster. Nu slapp jag, som min ortopedkirurg sa i år när den operationen var planerad igen, att bli bunden till säng eller rullstol resten av livet. Min kropp stötte ut suturerna efter bröstcanceroperationen en efter en med påföljande inflammation. Hade foten fått suturer, så hade ingen av de berörda musklerna eller senorna suttit ihop tillräckligt länge för att hinna läka ihop innan suturerna slängts ut av kroppen.

Allt har en mening. Ger Gud kärlek mellan två vuxna människor till desamma, så vem här har fått rätten att väga de människornas själar? Ingen!

Read Full Post »

Allra först, jag är troende kristen. Den kristendom som jag fick med mig som barn är Kärlekens inte Splitet eller Hatets religion. Som min farfar, kommunalpolitiker, förman för Stenhuggeri och söndagsskollärare sa: det finns många vägar till Gud Så är det. Jag gick ur Svenska Kyrkan när tidigare Ärkebiskop uttryckte sig som om han tvivlade på Jungfru Marias mödom. Observera noga: Var och en har rätt att avgöra vad man själv tror på. Religion är en trosfråga. Inget som någon skall behöva bevisa. Däremot uppfattade jag där och då som om Ärkebiskopen ifrågasatte en av Kristendomens Grundstenar. Förvisso diskuterades det under 300-talet om Jesus var född eller skapad. Arianerna uteslöts men togs tillbaka i den Kristna östliga kyrkan.

Det som är viktigt i den kristna tron för mig personligen är att Kristendomen är Kärlekens budskap. Att vara kristen innebär att bjuda in, inte skilja ut eller fördöma. Jesus bjöd in och det tycker jag vi idag på 2000-talet bör ha som en ledtråd till hur vi agerar.

För mig som är 100% heterosexuell och troende är det inget som helst problem att någon eller några andra hittat kärleken inom det egna könets ramar. Däremot är det ett stort problem att kunna förstå hur någon som kallar sig kristen försöker sätta sig själv och sin egen syn på tolkningen av Bibelord högre än andra kristnas. Förvisso har många strider som stått mellan människor och länder haft sitt ursprung i olika tolkningar av tro. Kristendomen har historiskt haft många strider mellan skilda kristna trossamfund.

Det är skrämmande läsning att läsa om hur ett homosexuellt par som funnit kärleken i varandra blir förföljda och bemötta i Kinna. Hatet stoppar inte deras kärlek, SvD 22 mars 2014

Nog borde väl den som vill kalla sig kristen som minst ha lärt in att det viktigaste för en kristen är att leva enligt Jesus riktlinjer, inte fördöma eller utesluta utan förstå att det viktiga är att Älska sin nästa. Älska även om det kan tyckas svårt för att nästan inte lever enligt mina eller dina önskningar. Nya Testamentet är Jesu budskap. Gamla Testamentet delar vi med såväl muslimer som judar. Jesu stod för kärlek inte split eller hat. Ålska din nästa som dig själv. Du måste inte älska din nästas alla livsval för att älska personen som är din nästa. Ditt val och din tolkning är din. Ditt agerande och dina handlingar bör följa älska din nästa i stället för att sätta dig på en tron över din nästa.

Jag har svårt med svenska kyrkan och kyrkans agerande i fall som det i Kinna. Vi lever på 2000-talet. Vi har haft 2000 år av Jesu budskap och ännu har det inte, enligt min uppfattning, gått fram till alla att Kristendomen är Kärlekens budskap och därför viktigare än att rangordna människor eller försöka tvinga på människor annan kristendoms tolkning än den de själva har kommit fram till. Varken Gud eller Jesus gjorde människan till domare av andra kristna.

Read Full Post »

Det verkar som någon tagit Isinbajeva i örat….. Isinbajeva: ”Jag har blivit missförstådd”, Aftonbladet 16 augusti 2013 snälla rara – låt inte henne vara talesman för OS i Sotij 2014. Inget jag har med att göra. Det förstår jag. Men en som inte klarar av att göra en pudel utan att göra kullerbytta är väl knappast representativ för något land? OK Min uppfattning.

Pudeln börjar så bra: – Jag är emot all diskriminering av homosexuella på grund av deras sexualitet, säger hon i ett uttalande, enligt AP, och skyller på att engelskan inte är hennes modersmål.
problemet är kullerbyttan som följer direkt på pudeln:
– Vad jag ville säga var att folk ska respektera lagarna i andra länder, speciellt när de är gäster där, fortsätter hon.
Hallå om idrottsmänniskor eller turister som kommer för att besöka en internationell idrottstävling, så är grundförutsättningen i varje demokratiskt land att man tillåter dessa att utifrån Mänskliga Rättigheter visa och eller på annat sätt uttrycka sin uppfattning så länge som detta visande eller uttryckande inte innebär att vederbörande begår våldshandlingar eller uppmanar andra till våld. Skicka Isinbajeva på utbildning i Rysk-Ortodox lära och annan Kristendom. Politisk korrekthet hör inte hemma i något land som vill kalla sig demokratiskt.

Isinbajeva: ”Jag har blivit missförstådd, GP 16 augusti 2013 NEJ det har du inte. Du visar det själv genom kullerbyttan!
Stjärnan Isinbajeva backar – efter attacken, Expressen 16 augusti 2013
Isinbajeva: Jag blev misstolkad, DN 16 augusti 2013 Nej OM du blev misstolkad, så hade du inte återupprepat samma harang en gång till!
Tillägg 12.20
Mestadels hyllningar för nagellacksprotest, SvD 16 augusti 2013

Se även: Politisk korrekthet – modell Ryssland?, Norah4you 16 augusti 2013

Read Full Post »

När idrottsmänniskor berörs så till den milda grad att värdlandet Ryssland har varit tvungen att gå ut och säga att alla [IEJ: dvs även de som älskar någon av samma kön] är välkomna att tävla i Ryssland, så hör Idrott och Politik ihop. Där skiljer det sig från den situation som rådde när människor här i Sverige demonstrerade mot en Davis Cup tävling mot Rhodesia en gång för länge sedan.*

Har därför mycket svårt att förstå DN:s sportkrönikör Emma Green Tregaros naglar har startat hoppstjärnornas regnbågskrig. Så här blir det när politik dras in i idrotten Esk: Modigt med politik ska inte ta plats i idrotten, DN 16 augusti 2013 OM det varit Emma Green Tregaro som startat politik-idrottsfrågan regnbågsfärger och gay/lesbiska idrottsmän, då hade jag möjligen till viss del hållt med om rubriken. Men så är inte fallet. Det började med att Ryssland efter flera år där det varit lagligt att visa upp sin kärlek oavsett hur denna kärlek såg ut brottsbelagt detta.

* Förstå mig rätt. Att demonstrera mot apartheid utanför en arena där officiella representanter för Rhodesia spelade, det är inte bara helt enligt det som är lagligt och grundlagsfäst i Sverige. Att kräva att matchen inte skulle spelas i ett läge när Rhodesia som landet då hette var medlem av FN, det är det jag reagerade mot och skulle reagerat lika mycket emot idag. Det ena har inte med det andra att göra även om vänsternissar då som nu har en förmåga att försöka slå samman två helt olika frågor, i det fallet apartheid med frågan om vilka länder Sverige skall ha idrottsutbyte med.

Själv till 100% hetrosexuell och troende har jag förståelse för Aregawi stöttar inte Green-Tregaro, SvD 16 augusti 2013 Förståelse innebär inte att jag tycker Aregawi handlar riktigt som går ut och säger att Vad jag förstår tillåter inte min tro att män är med män och kvinnor är med kvinnor.
Det är att ta upp en mycket gammal teologisk fråga från 300-talet som splittrade kristna i två stora och ett antal små grupperingar. Den Ortodoxa läran i Östrom med det som i Västrom slutligen skulle bli den Katolska trosläran.

Vad det i grunden handlade om var om Jesus var född ”i tid” eller ”under tid”. Dvs om Jesus var skapad eller född (från början planerad) som Guds son. Dessa till synes ganska triviala frågor vållade strider som än idag kastar skuggor speciellt över den Ortodoxa kyrkan i Öst. Medan Påven, oavsett vem och när, varit överhuvud för katoliker i väst, så har han setts som näst intill en kättare och förrädare av den kristna tron i öst. När det Byzantinska Riket slutligen föll 1453 så föll också den östromerska kejsartiteln. Denna plockades senare upp av Rysslands ledande som kallade sig Tsar. Tsar är enligt vad jag fått mig berättat det ryska ordet för kejsare. Nåväl. En skugga kastar detta in i våra dagar. Medan t.o.m. påven idag uttalat sig att han inte kan döma de som kommer i ärlig tro oavsett vem de älskar, och med detta (äntligen) levt upp till den Kärlekslära som Jesus predikade,
så har den Rysk-Ortodoxa kyrkan levt kvar i de gamla riterna och de urgamla traditionerna där Gamla Testamentet precis som hos en del frikyrkor i Väst ges minst lika stort utrymme som Nya Testamentets Kärleksbudskap Älska din nästa.

En följd av detta är att när den Rysk-Ortodoxa kyrkan åter börjar få större makt, inte bara i ryska folkets sinnen, så har många i Ryssland åter sett snett på de vi brukade kalla homosexuella. Det är i ljuset av detta som den ryska lagen, som i detta fallet helt strider mot de Mänskliga Rättigheterna bör ses.

Bör ses alltså. Förstås är något annat. Jag har mycket svårt att förstå det hallabalo som blev för att Emma Green Tregaro målade sina naglar. Hennes företrädare och vän som svensk höjdhoppare Kajsa Bergqvist har kommit ut som gay. Inte alls märkligt att Green Tregaro målade naglarna. Det märkliga står i stället ryska Isinbajeva för. Politisk korrekthet eller vad är det frågan om? Det är en sak att ryska medborgare förbjuds visa sin kärlek om denna kärlek är enkönad. En mycket allvarlig sak i sig. Det är något helt annat att flyga på Green Tregaro för att Isinbajeva tycker ”Det är respektlöst mot vårt land och våra medborgare” Green-Tregaro är respektlös, DN 15 augusti 2013 Det respektlösa och dåliga omdömet står Isinbajeva för. Skall man överhuvudtaget tala om något i detta sammanhanget är det Yttrande- och Åsiktsfrihet.

Antingen finns det någon form av Yttrandefrihet och Åsiktsfrihet eller så finns det inte. Skall man tolka Isinbajeva, så finns det inte det i Ryssland. Om någon målar sina naglar gula, blå, randiga, rutiga eller i regnbågens färger, så har det INGET med rysk lagstiftning att göra. Den ryska lagen förbjuder enbart att någon visar sin kärlek öppet till någon av samma kön så att unga under 18 år skulle kunna påverkas. Den lagen är illa nog sedd ur de Mänskliga Rättigheternas perspektiv. Men har inget att göra med målade naglar eller ens kramar och kyssar på idrottsbana mellan människor av samma kön. Trodde den svenska politisk korrektheten var värst i världen. Börjar undra om det inte finns en och annan bland ryska folket som går till lika stor eller större överdrift.

Det går absolut för långt när det kan bli frågan om att Green Tregaro kan behöva ökat skydd, GP 16 augusti 2013 Nu är det dags för Putin att göra klart att det är tillåtet att måla naglarna som man vill i Ryssland! Det kravet når inte ens upp till minimikrav för att något land skall kunna kalla sig demokratiskt eller på väg till demokrati. Någon måtta på galenskaper och respekt för oliktänkande får det väl ändå finnas? Har svårt att förstå om Isinbajeva varit sanktionerad och i så fall av vem/vilka. Tyder i sig på en pågående maktkamp i Ryssland för tiden som kommer att komma efter Putin.

Den Rysk-Ortodoxa kyrkan borde begrunda sin egen strid om bilden som förmedlare av religiöst budskap…. 730 e.Kr inledde den Byzantinska kejsarmakten kampen mot ikonerna; 787 e.Kr. beslöt Andra Kyrkomöte i Nicea att bilden hade en viktig funktion i det kristna budskapet; stridigheter i början av 800-talet avslutades 843 e.Kr. med ett kyrkomöte som fastställde och bekräftade Ortodoxa bildsynen. Dock har Rysk-Ortodoxa kyrkan, till skillnad från en del andra Ortodoxa kyrkor undantaget Kopterna, betonat Jesus och Jungfru Maria samt Kärleksbudskapet i stor del av sina ritualer. Hur vore det om man drog konsekvenserna av sin egen historia och sin tro på Jesus? Gör man det, så har jag svårt att se att någon skulle kunna uppröras över målade naglar på en idrottsman som tävlar på en arena i Ryssland. Vi talar inte om ikoner i kyrkor eller hem. Vi talar om rätten att på bild visa vad man tror på. Det är väl ändå inte så att det endast är Rysk-Ortodoxt troende som gäller i Ryssland? Inte annat jag förstår, och jag har ändå läst en hel del om rysk historia och den Rysk-Ortodoxa kyrkan, så är detta lika allvarligt som när Ansgar en gång i tiden räknade de som tillhörde den Ortodoxa Östliga kyrkan för icke kristna. Jesus är Kärlekens inte splitets budskapsbärare!

Emma till final med regnbågsnaglar, DN 15 augusti 2013
Så skyddas Emma i VM efter protesten, Expressen 16 augusti 2013
Det norska stödet till Emma: ”Skitbra gjort”, Expressen 16 augusti 2013
”Väldigt skrämmande och sorgligt”, Aftonbladet 16 augusti 2013
Green Tregaro kan behöva ökat skydd, SvD 16 augusti 2013

Tänk att målade naglar kan vålla politisk oro och stora rubriker runt om…

Read Full Post »