Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jesu person’

Okunskapen om vad en teori, vilken som helst, är är skrämmande låg. Teorin må vara kontroversiell eller trodd på av så många i en samtid att den nästan liknar ett paradigm, men en teori är en teori inte något som går att använda som någon form av vetenskapligt bevis eller ens som ett giltigt argument. (slå upp paradigm om ordet är obekant)

Senaste varianten på den tunna gränsen mellan myt och kontroversiell teori är påståendet från en geolog att han utifrån att föremål A som hittats på en plats och föremål B som hittats på en annan genom att enligt geologen kunna visa att föremålen täckts av utmärkande för den jord som år 363 efter Kristus översvämmade Talpiotgraven under en jordbävning.Nytt bevis för kontroversiell teori om Jesus grav, Aftonbladet 7 april 2015 Aftonbladet referar till intervju med geologen i New York Times.

Ärligt talat, HUR STÅR DET TILL? Kan media och ett antal akademiker med aldrig så goda utbildningar bakom sig inte förstå att något som kan dateras till händelse år 363 e.Kr oavsett vad detta något än täcker ALDRIG kan användas som någon form av bevis för det som skett, kan ha skett eller hypotetiskt skulle kunna ha skett år 0 – år 35. Rent vetenskapligt går det oavsett vad som finns ristat/skrivet/hugget på föremål A respektive föremål B ENDAST att bevisa att föremål som är täckt av jord/jordmån etc är äldre än det som jorden/jordmånen går att datera till.

Men ovetenskapligheten är värre än så. Visar framför allt att den som fört fram teorin samt de som för den vidare saknar kunskap om Kristendomens 300-tals historia.

Kristendomens 300-tals historia i korthet

År 306 får Nisibis vid turkisk-syriska gränsen får sin förste biskop.
År 310 börjar prästen Arius, Alexandria,
predika att Kristus inte är av samma väsen som Fadern utan ett högre väsen skapat av Gud. Läran uppkallas efter honom och får namnet ”arianism”.
Till skillnad från den gängse kristna tron vid tiden i fråga att Jesus var ett med Gud i och med att han var Guds son. Det var inte förrän senare under 300-talet, vid Kyrkomöten i Nicea som det fastställdes att Jesus existerade över tid och inte enbart under tid, dvs att Jesus var Guds son även före det att han föddes och därmed som det senare sägs sitter i himlen vid Guds sida tillsammans med den helige Anden. Arianismen fördömdes vid Kyrkomötet i Nicea men tilläts åter verka inom det Kristna samfundet efter Kyrkomötet i Jerusalem år 335 e.Kr. Arianismen förbjöds återigen efter Kyrkomötet i Konstantinopel år 381 e.Kr.

Kejsar Galerius utfärdar ett edikt år 310 som ger kristna rätt att vara kristna och bilda församlingar.
Efter att Östromerske kejsar Konstantin år 306 besegrat Västromerske kejsaren Maxentius och blivit Kejsare för hela Östromerska riket anslöt sig Kejsar Konstantin (den store) år 312 till den kristna tron och lät döpa sig.
Enligt ett antal samtida källor främst Sophister som skriver om händelser i Arles detta år, så finns Ablabius, senare refererad till av bl.a. Zosimus och Jordanes, som ansvarig för ett litet kristet kapell i Arles detta år. Ablabius som ömsom kallas av Alansk härkomst ömsom halv Got får i kapellet besök av sin släkting Ragnariis. Ragnariis som har annan tro blir så upprörd över att Ablabius inte är villig att dela med sig av de rikedomar som finns i kapellet att Ragnariis hämtar sin häst, rider in i kapellet och fäster selen i ”romerske kejsarens kor”
Uppgift som via myter långt senare knutits till Ragnar Lodbrook liksom ett antal andra mindre händelser som den år 312 Arlesbesökande Ragnariis i samtida eller i tid närliggande historiker och kyrkofäder skall ha ställt till med samt råkat ut för.

Så sent som under påskhelgen visades i en av tv-kanalerna, Axesskanalen, en mycket bra serie om arkeologins historia. I del 1 visade arkeologen och historikern som är programledare upp spik som skall vara en av de spikar Jesus spikades upp med samt även den skrud som Jesus skall ha burit när han red in i Templet på åsneryggen. Två artifakter (slå upp ordet om du inte kan det) som tillsammans med Jesu kors samt Jesu törnekrona skall ha hittats av Konstantin den Stores mor Helena vid besök i det Heliga Landet. St Helena blev 80 år gammal. Hon dog år 327 e.Kr. Konstantin den Store dog år 337 e.Kr. och hade innan sin död utsett Ablabius som förmyndare för en av sina söner som han satt att efterträda honom.

Inte ens det faktum att spiken som Helena hittade går att datera till Jesutid eller om de prover som tagits på Jesu klägnad fibermässigt hör hemma i Jerusalem med omgivning samt om de kan dateras till samma tid, inte ens sådana faktauppgifter gör att artifakterna vetenskapligt går att knyta till Jesus.

På samma sätt är det med inristningar m.m. med Jesu eller Juda namnen på som vetenskapligt går att datera till före år 363. Som anges i artikeln var namnen mycket vanliga under Jesu tid. Inte ens den mugg som hittades härom året i nuvarande Egypten där det ”Jesu magikern” finns skrivet i glasyren och som bevisligen är från första århundradet efter Kristus eller den grav som hittades runt tiden för Andra Världskriget i gränsområde mellan Persien/nuvarande Iran och Indien där det står att Jesus är begravd, bevisar vetenskapligt någonting. Under åren 310 till 363 ”hittades” ett större antal artifakter av kristna tillhöriga någon av de på 300-talet flertaliga kristna trosriktningarna och församlingarna. OM alla de bitar av Jesu kors som finns inom den Kristna Världen i Europa samt Nordamerika som reliker läggs ihop så blir det inte ett utan ett antal kors. Om alla törnen som sägs härstamma från den törnekrona som St Helena hittade läggs samman, så motsvarar de törnen inte från en törnekrona, inte från en törnebuske utan från en mindre törne-”skog”.

Det är viktigt att skilja på vad som är bevis och kan användas som vetenskapliga bevis och vad som är något som hypotetiskt skulle kunna peka på eller stärka en teori. Kontroversiell eller inte. Vetenskapligt kan en teori aldrig användas som ett bevis endast visa sig vara en hållbar teori fram till dess att ett enda ”gruskorn” eller en ett enda faktum som strider mot ”teorin” direkt får ”teorin”/hypotesen att falla.

Personligen är jag djupt kristen. Jag tror på Jesus Kristus som Guds son. För mig är Kristendomen Kärlekens religion och budskap. Gud ger vad vi behöver, inte vad vi ber om. Gud sände Jesus till världen och Jesus föddes av Jungfru Maria. Det är för mig inte konstigare att Jesus kunde födas av en jungfru än att jag utifrån såväl tro som det jag lärt mig förstå utifrån Strängteorin är helt övertygad om att the Big Bang i sig är ett ”bevis för Guds existens”. Observera övertygad. Handlar inte om teori eller vetenskapligt bevis utan om djup tro att Gud är den ende som kan skapa någonting utan ingenting.

Read Full Post »