Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jävsituation’

Det är värre än så. Mycket värre än så. Tilltron till herr domares övriga arbete kan mycket väl gå förlorad.

Göran Lambertz: Jag är inte längre objektiv, Expressen 20 september 2012
Lambertz: Jag är med i deras lag, SvT 20 september 2012 Herr domare borde väl med sin erfarenhet veta att en domare i alla lägen skall vara objektiv om han skall följa Regeringsformens 1 kap 2§? Regeringsformen gäller i Sverige herr domare och domare i Högsta Domstolen har mig veterligt inte fått något undantag från detta!

Se även Regeringsformens 11 kap 7§ 1:a stycket, Norah4you 19 september 2012

Read Full Post »

Karln bevisar tesen att det är tillåtet att vara dum i Sverige, men förbaskat dumt att bevisa det. Något annat har han inte lyckats uppnå.
Synd om karln som inte förstår att han kastar långa skuggor över hela rättsväsendet med sitt agerande!

Hur i hela fridens namn kan någon vara så egocentrisk att han tror attQuickmotståndet är i princip nedkämpat, Expressen 19 september 2012 Tvärt om Herr domare, tvärt om!
Börja med att läsa in Regeringsformen och lär in den. Det skulle Herr domare lärt in redan innan gymnasietiden!

Men är det inte så att Herr Domare som skall vara expert på våra Grundlagar trampat i klaveret själv? Inte helt omöjligt att det föreligger ordkunskapsförståelsebrist som gör att Herr Domares upprepade agerande mot det Rättsväsende som Herr Domare själv är tillsatt att skydda och ära samt under detta användande använt sig av Högsta Domstolens tjänstemailkonto (Offentlig Handling herr domare. Är den diarieförd i enlighet med lagen?) för att internt i speciellt mål, Quickmålet, som herr Domare ansåg vara korrekt hanterat och som nu av andra svenska rättsinstanser visats inte vara så, tagit sig friheten att från Offentligt konto (användande sig av sin offentliga position) diskutera med två av de andra parterna i målet som inte längre ligger på Herr Domares bord hur Quicks skuld skall kunna upprätthållas tvärt emot vad gällande Svenska Lagar säger om vad som gäller när en person frias av svensk domstol. Vad skulle det Herr domare kallats i andra sammanhang där Herr domare inte varit jävig?
Användandet av det mailkonto som Högsta Domstolen bekostar gör att frågan kanske kan väckas: Har herr domare ”upprepat åsidosättande av skyldigheterna i anställningen har visat sig uppenbart olämplig att inneha anställningen

Regeringsformens 11 kap 7§
Ordinarie domares rättsställning

7 § Den som har utnämnts till ordinarie domare får skiljas från anställningen endast om
1. han eller hon genom brott eller grovt eller upprepat åsidosättande av skyldigheterna i anställningen har visat sig uppenbart olämplig att inneha anställningen, eller
2. han eller hon har uppnått gällande pensionsålder eller enligt lag är skyldig att avgå på grund av varaktig förlust av arbetsförmågan.

Om det krävs av organisatoriska skäl, får den som har utnämnts till ordinarie domare förflyttas till en annan jämställd domaranställning. Lag (2010:1408).

Sedan ställer åtminstone jag mig frågan om det inte är dags att göra en överenskommelse mellan Sveriges Riksdagspartier om Grundlagsändring, en ändring i formuleringen av Regeringsformens 11 kap 8§:

8 § Åtal för brott i utövningen av en anställning som ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen väcks i Högsta domstolen.

På vad sätt är det lämpligt i en demokrati att frågan om brott, [vilket i det aktuella fallet inte torde finnas något som pekar på att det skulle föreligga, av ledamot i Högsta Domstolen eller Högsta Förvaltningsdomstolen skall avgöras av jämlike i Högsta Domstolen? Utöver att det är svårt att se bort från jävsituation om frågan någonsin skulle uppkomma, även ställer frågan om juridiskt frälse på sin spets. Det är historiskt något som kastades på soptippen för flera generationer sedan att adel bara fick dömas av adel. Men frågan är infekterad för i mångt och mycket tycks Sverige under Socialdemokraternas storhetsperiod när den nya Grundlagen utreddes och antogs ha fått något som gett utfall som om det i Grundlagarna funnits underlag för nytt frälses uppväxt. Kan väl aldrig varit avsikten?

Lambertz mejlade med åklagare och polis, GP 19 september 2012

Lambertz måste avgå självmant, Eva Franchell i Aftonbladets ledarkrönika 19 september 2012

Tillägg 11.32 20 september 2012 Skandalöst av Göran Lambertz, Expressen 20 september 2012

Read Full Post »

som domare i Högsta Domstolen när han inte accepterar svenska Grundlagar och Sveriges Rikes Lagar som gör klart att en person som är frikänd är att betrakta som oskyldig? Lambertz är ett bra exempel på varför Sverige behöver en Författningsdomstol där samtliga domare utöver att de skall vara jurister läst som minst till D-nivå i ämnet Samhällskunskap samt C eller D-nivå i ämnet Historia. Vi kan väl ändå inte ha jurister på höga poster som försöker pådyvla folk sin egen uppfattning när domstol efter resning fattat sina beslut? Om vi kan det, så innebär det att alldeles för många aldrig hade förmånen att ha ämnes- och stadiebehöriga Samhällskunskapslärare när de gick i skolan.

GW sågas i mejl: ”Är han helt frisk?”, Expressen 19 september 2012
Juridisk expert: Kastar en skugga över domarkåren, SvD 19 september 2012
Lamertzmejl får kritik, SvD 19 september 2012
Sluta klös fast dig i svagisen, Lambertz; Kulturchefsbloggen på SvD 19 september 2012
Lambertz i mejl om Quick: Våra ”fakta” är pulveriserade, Aftonbladet 19 september 2012

Tillägg 17.55 Guillou: ”Går ut och skämmer ut sig igen”, Expressen 19 september 2012 Ack om det vore så väl att karln BARA skämde ut sig själv. Han skämmer inte bara ut hela domarkåren genom att agera så frågetecken samlas om kunskaper saknas i svensk Grundlag och lagar. Han skämmer ut hela svenska rättsystemet!
Lambertz mejlade med åklagare och polis, GP 19 september 2012
Lambertz intellektuella haveri, Oisín Cantwells kolumn Aftonbladet 19 september 2012

Read Full Post »