Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Järnvägstunnel’

Mycket talande debattinlägg:

Vem reser till Haga med Västlänken?

Det finns ännu inga professionella beräkningar av antalet resenärer till Västlänkens olika stationer. Trafikverket har inte tagit reda på detta trots att det gått tio år sedan Järnvägsutredningen gjorde sina ”trafikmängdsberäkningar”, skriver tre erfarna trafikplanerare.

Det finns ännu inga professionella beräkningar av antalet resenärer till Västlänkens olika stationer. Trafikverket har inte tagit reda på detta trots att det gått tio år sedan Järnvägsutredningen gjorde sina ”trafikmängdsberäkningar”, skriver tre erfarna trafikplanerare.

Argumenten för byggandet av Västlänken med sina tre stationer Centralen, Haga och Korsvägen är att lösningen ger fler direktresor, fler bytespunkter och snabbare resor. Fler direktresor, det vill säga resor där man går mellan stationen och sin målpunkt (en arbetsplats till exempel), resor som inte belastar lokaltrafiken och ger minskad trängsel och det är bra. Men för vilka är Haga en slutstation, som ger dessa direktresor?Vem reser till Haga med Västlänken, Ingmar Andreasson professor emeritus Trafik KTH, Staffan Lillienberg tekn lic trafikkonsult samt Claes Westberg fd trafikdirektör i Göteborg på GP Debatt 3 Januari 2015

Mycket bra fråga. Har någon ett svar som inte nått offentligheten eller har det hamnat i utredningskvarnen?

Read Full Post »

Om vi vanliga människor hade så dålig koll på vad saker kostar, som de politiker samt Trafikverk som räknat på Västlänken, så hade vi haft svårt få något på bordet halva månaden….

Nya uppgifter stör Västsvenska paketet.

Enligt en rapport beställd av Stadsrevisionen blir flera byggen miljontals kronor dyrare än i budget, uppger Västnytt.
– Mycket är inte åtgärdat, säger Stadsrevisionens ordförande Lars Bergsten (M) till sajten.
……
Nu kommer nästa smäll mot Västsvenska paketet. Västnytt skriver på onsdagen om en rapport som Stadsrevisionen beställt om projektet. Där slår revisorerna larm om bland annat tre byggen som blivit klart dyrare än budget.

Knutpunkt Gamlestaden förväntas kosta 150 miljoner kronor snarare än 90, som budgeterats, och kostnaden för Heden park riskerar att fördubblas från 5 till 10 miljoner kronor.Ny miljonsmäll mot västsvenska paketet, GT 18 mars 2015

År 2014 kunde SVT Västnytt avslöja hur byggen inom Västsvenska paketet blivit så mycket dyrare att de stoppats. Då svarade Johan Nyhus, (S), ordförande för Trafiknämnden att man inte spräckt budgeten, utan istället valt att lyfta bort projekt som från början ingick som en del av paketet.

Nu kan SVT Västnytt berätta om en rapport beställd av Stadsrevisionen som visar på flera brister i trafikkontorets hantering av byggandet.

Tre dyra byggen

Revisionsbyrån har granskat ekonomi-och projektstyrningen inom trafikkontoret. Rapporten visar bland annat tre byggen som blivit mellan 50-100 procent dyrare än vad som först budgeterats:….Revisionslarm: Byggen i Västsvenska paketet blir dyrare, Västnytt SvT 18 mars 2015

Kan inte någon donera en kulram till damerna i Rödgröna röran samt till de som räknar på Trafikverket – något mer komplicerat lär de inte klara av att räkna på 😛

Post scriptum: Vad blir kostnaden för pålning till nya bron över älven? De har ju ännu inte provpålat första pålen de 100 meter som minst behövs 😉

Tillägg 19 mars 2015:
Lögner och tomma löften från början till slut, Theo Papaioannou och Håkan Andersson Vägvalet på GP debatt 19 mars 2015

Read Full Post »

Omvärlden skrattar åt Göteborg. Det säger kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) efter de senaste turerna om Västlänken.Omvärlden skrattar åt Göteborg, GP 4 mars 2015

Demokrati har du glömt för länge sedan Anneli Hulthén, kanske dags att be Lena Micko (S) förklara för Dig vad demokrati är…. Lena Micko är föreslagen ny ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Tidigare kommunalpolitiker i Linköping. Minns henne när hon innan dess jobbade med syrran, som kunnig och pragmatisk.

Rödgrönblåa Göteborgsrörans madam Hulthén som insisterar på en Tågtunnel och Sjöstad i 53 meter av Sveriges skredfarligaste lera. En madam som inte accepterar Göteborgs väljares NEJ till trängselskatt….. (Se även: Politisk okunskap eller vad

Tja ha – börja hemma sa en vis kung i Sparta när en medborgare krävde demokrati…. Inget för Röda damen i Göteborgs ledning….

Men högre upp i Rödgröna rörans kedja är det etter värre:
Sverige har en Statsminister som inte ens vet om vilka dokument som Regeringen hemligstämplat!……
Löfvén okunnig om regeringsbeslut

För att inte tala om Miljöpartiets språkrör som ministrar. Den ena ansåg inte att lagarna gällde henne….. den andre Fridolin lyckas visa att han inte ens klarar att läsa och förstå det som redan finns i klartext i nu gällande Läroplaner. Och han skall föreställa vara lärarutbildad…. för all del Folkhögskollärare kan intet om Grundskolans kunskapskrav för att bli behörig lärare….. men ändå.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.Kan du inte läsa Fridolin? från Harkling ”Pinsamt igen Fridolin”

Var finns du Per Garthon? Bordet du satt vid när du augusti 1976 lovade Lennart Persson, Kent Ottermark, Agnetha Pellmer och undertecknad att du skulle starta ett ekologiskt parti om inte Folkpartiet där du då var riksdagsman tog upp Humanekologi, det bordet finns kvar i mitt nuvarande vardagsrum. Inte för att jag är miljöpartist, röstar M, men Miljöpartiets nuvarande svaga okunniga ledning skulle behöva dig som mentor.

Read Full Post »

När den numera rödgrönblå röran i Göteborg fortsätter att insistera på Sjöstad och tågtunnel, båda byggda på/i Sveriges absolut skredfarligaste lera (53 m o mer),
så är det i och för sig inte konstigt att okunniga politiker inte heller klarar av att räkna kostnaderna för Västlänken.
Men det hade inte behövt innebära att samma politiska sörja som tror att de kan upphäva naturkrafter som redan 1939 fastställdes så farliga att stadens VA-nät fick längre dragning med omväg för att inte riskera skred och eller avbrott,
samma politiker verkar helt ha glömt vad demokrati är…. Vi hade folkomröstning om Trängselskatten…. men vad är väl demokrati värd i Göteborgs kommun efter alla skandaler?

Bevisen: Västlänkens dolda extramiljarder, GT 4 mars 2014

Lite fakta om geologisk bakgrund
Järnvägsfrågan utgår från teoretiskt politiska drömmar om större tätare Göteborg som nu när Göta Älvtrafiken med fartyg samt Göteborg som importhamn inte längre är vad det var för 50-60 år sedan. Verkligheten och helhetsperspektiv på densamma är det som gäller. Inte ideologiska drömmar om något grönare skönare betydelsefullare Göteborg där det varit bättre att prioritera järnväg till Landvetter flygplats, förbifart utanför Göteborgs kärnområde där farligt gods lastbils-/ och persontrafik som inte har Göteborg som startpunkt eller slutpunkt slussats utanför staden, samt att bidra med pengar för Lilla Edets och Trollhätte slussars upprustning till 2000-talet än alla dessa fantasier som tas som fakta när de används i Trängselskattdebatten. Något som alltid gäller är att det inte går att använda en hypotes som fakta i analyser som skall bevisa hypotesen. En av grunderna för all Vetenskapsteoretisk analys.

Göteborg ligger där Göteborg ligger. Vid Göta Älv och i ett område som har stora ras- och skredrisker. Den som inte sätter sig in i den frågan innan man börjar diskutera detaljerna som järnvägsnät med tågtunnel i instabil mycket tjock lera och Sjöstad, Trängselskatt o.s.v. den är illa ute. Verkligheten är det som gäller!

Lämplig första läsning:
Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) Karta Jordarter 1:1 M Titta gärna närmare på det du får fram om du väljer Göteborg tätort i sökrutan till vänster Karta Göteborgs Tätort Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) Karta Jordarter 1:1 MVästlänkens verklighet, Norah4you 18 augusti 2013

Vägvalet: De förklarar krig mot majoriteten, GP 4 mars 2014

Tillägg 7 mars 2015
Idag skall många ta sig ner till stan för att protestera mot politikernas hantering av Västlänken.
Många, tyvärr inte jag. Mina ben klarar inte att gå sträckan och med ålderns rätt, är 65 sedan augusti, har försämrad hörsel gjort att det är alldeles för jobbigt att vara i stora folksamlingar. De ”notvarp” jag älskade när jag var ung oavsett var de är inte alls lika roliga längre. (Notvarp är det när man t.ex. är på en dans, ett möte eller en torgplats där det är så trångt att det är svårt att gå annat än i samma riktning som alla andra…)
Stödjer de som protesterar mot Västlänken gör jag. Fast jag får göra det på mitt sätt – som här i bloggen, i debatt mellan människor o.s.v.

Tusentals väntas till Västlänkprotest, GP 6 mars 2015

För mig handlar Västlänken om tre viktiga saker:

* Dagens politiker har inte geologiska kunskaperna om vad skredrisk innebär. I och för sig inte så konstigt då de flesta gått i Grundskola, lärt sig Mängdlära – tror de – men inte grunderna för att förstå högre matematik ens när det kommer till derivata…., De har tyvärr också i flertalet fall aldrig lärt sig förstå skillnaden på politiska drömmar om framtiden och verklighetens förutsättningar. De lever oftast kvar i föreställningar de hörde på 70-80 talet….

* De som är yngre än 60 år har ofta, oavsett var de är födda och vilken skola de gått i, mycket dåliga kunskaper om vad Demokrati är. Många speciellt inom Socialdemokraterna lever i en drömvärld från tider då Socialdemokraterna hade 50% av väljarkåren.

* Det som hade varit riktigt när det gäller tågsatsning, om denna satsning gjorts på 1950 eller 1960-talet, det har ingen som helst realistisk förankring i nutiden. Än mindre i framtiden. Drömmar om att få människor att åka från Oslo via Göteborg till Köpenhamn/Kastrup….. de är drömmar. För att det ens i mitten av 1900-talet skulle varit realistiskt, så hade det krävts en direktförbindelse mellan Fredrikstad/Halden och Strömstad. Att jobba under långa tågresor passar säkert politiker. Inte de som har familj med på resan. I dag är det dessutom oftast omöjligt att lätt ta sig till ”närmaste tågstation”. Sverige är som Bohuslän avlångt och de flesta bor mil från närmaste station med mycket dålig kollektivtrafik.

Det sista visas i klartext av Dalslands samtliga kommunalråd som protesterar mot Västtrafik: Samtliga fem Dalslands-kommuner protesterar gemensamt mot Västtrafiks planer på förändrade tågtider, som innebär att morgontågets avgångstid förskjuts en halvtimme framåt.

Kommunalråden skriver i ett protestbrev till Västtrafik att det får mycket negativa konsekvenser för Dalsland om tåget senareläggs, rapporterar P4 Väst.

”Morgontåget är helt avgörande för de resenärer som måste hinna fram till Göteborg i rimlig tid. Att äventyra detta morgontåg är att äventyra våra medborgares förtroende och deras levnadsvillkor”, heter det i kommunernas brev.Hela Dalsland protesterar, GP 6 mars 2015

Hela Dalsland går ut i protest mot Västtrafik, GT 6 mars 2015

Vem hade trott något annat än att det först krävs bra fungerande kollektivtrafik i nutid för att ens drömma om att fler skall åka tåg i framtiden? Västtrafik i sig och dess behandling av sina potentiella resenärer är en klar indikation på okunskapen om hur man gör en rimlig framtidsprognos. Okunskap bland politiker, tjänstemän som gör som politikerna vill o.s.v.

OM inte Dalslänningar kan åka tåg för att hinna till jobb som börjar från 07.00 i Göteborg, tror någon att ett större antal norrmän skulle göra sig besvär att åka via Dalsland eller Värmland för att byta tåg i Göteborg? Byta är ju redan nödvändigt för få tåg går från Göteborg söderut söder Halmstad…. det var för 10 år sedan det försämrades och SJ av alla började dra ner på de linjer de antingen direkt trafikerade eller via andra.

Så var finns ens realismen i att göra en tågtunnel i Sveriges mest skredfarliga lera. Att göra station i Haga för tanterna i rödgröna röran på deras ålders höst om 20 år verkar inte penningmässigt försvarbart.

Read Full Post »

Läpparnas bekännelse Kia Andersson (MP) och Co väger lätt mot verkligt handlande! MP-s rödgröna sörja i Göteborg sänker hela Miljöpartiet och det i en rasande fart. Kommer osökt att tänka på den historia som berättats så många gånger här i Göteborg (och annorstädes): Hur vet man att X ljuger? …….

Det är lätt att se att en massa misstag gjorts och görs i Göteborgs stad. Vi upprörs alla när någon fuskar med kvitton eller skaffar sig förmåner. En av de viktigaste förändringarna att göra är maktspridning, skriver bland andra Kia Andreasson (MP).

Mycket makt har varit koncentrerad till några få personer under många år i Göteborg. En viktig förändring Miljöpartiet har länge har drivit är att öka insynen och sprida makt. Miljöpartiet har lagt flera förslag om maktspridning, särskilt i den högsta ledningenVi vill sprida ut makten i Göteborg, GP debatt 1 december 2013 HALLÅ ELLLER? Det är Kia Andersson (MP) och Co som gjort det möjligt för Rödgröna sörjan att sprida odemokratiska odörer över vårt Göteborg. AVGÅ!

Read Full Post »

Kan det verkligen vara sant det som står i en kommentar i Professor Dennis Töllfors debattartikel Låt oss en gång för alla få slut på korruptionen, Prof Dennis Töllfors Gothenburg Research Institute, Handelshögskolans institut för tvärvetenskaplig forskning vid Göteborgs universitet; på GP 23 november 2013:

Janne H 23 nov 2013 22:45
Dagdrivare skrev:
Det är rörande att se det stöd som visas från kamrater till de uthängda i det kommunala bolagen, där man betonar hur fina och förträffliga människor det rör sig om. Både Töllborg och tidigare Ahlenius vill eller vågar inte resa frågan, vad det innebär att Göteborg har haft i stort samma socialistiska styre i 50 år med korta avbrott, som inte satt några spår. I DDR fungerade det i den demokratiska socialismen, som varit en förebild, men hur hur ser det ut i de demokratiserade forna Öststaterna?

Tord Hemming skrev:
Efter allt som på senare tid framkommit, så anser jag det inte nödvändigt att i dagsläget börja granska de forna Öststaterna.. Åtminstone finner vi nog knappast svaret där, på vad vi bör göra med den totalt sanslöst stora korruption och kommunala gangsterism som finns här i Staden.. Mitt tips till Anneli & Co: Åk till Neapel! Där kan ni träffa likasinnade, inte minst inom byggsektorn. Där har man ju också ”korta beslutsvägar”… PS Bengt Delang skall också bort! En riktig medlöpare till fifflet!

Räcker det inte med att Hultan, tillsammans med 14 övriga chefer, skall åka till Sydafrika på ”semester”?
Dags att kolla upp nya kvitton, när de kommer tillbaka?

Kolla kvitton?
För det första: BÖR varje person, politiker eller annan, själv bekosta det som överstiger det av Skatteverket godkända traktamentet för utgifter. Internrepresentation för skattemedel SKALL totaltförbjudas utöver det som ingår i det traktamentet. Det är inte rimligt att någon skall kunna få äta dyrare än så eller få dricka alkohol för vanliga svenska medborgares surt betalda skatter!

För det andra: Varför i hela fridens namn skall Hultén + Rödgröna rörans chefer åka till Sydafrika? Sist jag kollade i Samhällskunskapsboken och i våra Grundlagar är det Utrikesministeriet, UD, på Regeringsnivå som sköter Utrikesärenden! Det hade varit en sak om någon eller några Göteborgs Stads chefer följt med en svensk officiell delegation. Allt annat luktar och luktar illa!

För det tredje: Dags för Göteborgare att rösta ”med fötterna” dvs välja bort varenda en som likt småpåvar gör allt de kan för att försöka sätta sig själva på en gyllene tron ovanför vanligt folk. Dags att byta styre i Göteborg!

För det fjärde: För så vitt svenska kommunalpolitiker inte respekterar att Skattemedel inte är deras egna pengar att använda på det som Kommuner och Landsting enligt lag är skyldiga att göra för sina medborgare, Så är det dags att avskaffa Kommunala självbestämmanderätten.

Se även: Rödgröna sörjan sänker S och MP, Norah4you 23 november 2013
Rödgröna sörjan i Göteborg, Norah4you 17 februari 2013
I villande skogen de vallar, Norah4you 31 december 2012

Read Full Post »

En så orealistisk, ovetenskaplig artikel som inte har ett enda giltigt argument där verkligt läge har tagits hänsyn till, som Västlänken nödvändig för bättre järnvägar, Carl Bellinder civilingenjör – lantmäteri, bygg- och fastighetsekonomi och Gabriel Lindh student, Ja till trängselskatt i Göteborg; GP debatt 18 augusti 2013 skrivit har jag under mina snart 64 år sällan eller aldrig läst. Det enda realistiska i hela deras debattinlägg är frågan om planskilda korsningar i Olskroken. Något som borde beaktats redan när man lade ner järnvägstunneln under nuvarande motorväg in mot Olskroksmotet.

Järnvägsfrågan utgår från teoretiskt politiska drömmar om större tätare Göteborg som nu när Göta Älvtrafiken med fartyg samt Göteborg som importhamn inte längre är vad det var för 50-60 år sedan. Verkligheten och helhetsperspektiv på densamma är det som gäller. Inte ideologiska drömmar om något grönare skönare betydelsefullare Göteborg där det varit bättre att prioritera järnväg till Landvetter flygplats, förbifart utanför Göteborgs kärnområde där farligt gods lastbils-/ och persontrafik som inte har Göteborg som startpunkt eller slutpunkt slussats utanför staden, samt att bidra med pengar för Lilla Edets och Trollhätte slussars upprustning till 2000-talet än alla dessa fantasier som tas som fakta när de används i Trängselskattdebatten. Något som alltid gäller är att det inte går att använda en hypotes som fakta i analyser som skall bevisa hypotesen. En av grunderna för all Vetenskapsteoretisk analys.

Göteborg ligger där Göteborg ligger. Vid Göta Älv och i ett område som har stora ras- och skredrisker. Den som inte sätter sig in i den frågan innan man börjar diskutera detaljerna som järnvägsnät med tågtunnel i instabil mycket tjock lera och Sjöstad, Trängselskatt o.s.v. den är illa ute. Verkligheten är det som gäller!

Lämplig första läsning:
Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) Karta Jordarter 1:1 M Titta gärna närmare på det du får fram om du väljer Göteborg tätort i sökrutan till vänster Karta Göteborgs Tätort Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) Karta Jordarter 1:1 M

Det är därför mycket allvarligt att man här i Göteborgs Kommun, som har det lokala tillsynsärendena för de områden man tänker bebygga/bygga järnvägstunnel i inte offentligt har redovisat de mätningar som gjorts under åren. Mätningar som jag vet, har talat med geoteknikerna som gjorde mätningarna på plats under senare år och det var min egen numera avlidne far som gjorde samma undersökningar i samband med utredningar för Göteborgs Vattenverk avseende var det var möjligt och lämpligt att dra VA-ledningar (Vad VA-ledningar till områden som Haga, Järntorget-Göta Älvområdet samt dragning upp mot Masthugget Majorna är hoppas jag att alla inblandade har en aning om.*) på 1940-talet. Utöver det så genomförde han stor utredning för Länsutredningen för Vatten- och Avloppsfrågor i Bohuslän slutet av 1930-talet fram till 1942) .

Kort fakta genomgång.

Först citat från SGU:s hemsida Samhälle, Risker, Skred och ras på Statens Geologiska Undersökningar (SGU) hemsida :
<Lera</em
Lera har stor förmåga att suga upp och hålla kvar vatten. Uppsugningen sker mycket långsamt. Vattenhalten är en av de faktorer som bestämmer hur stabil lerjorden är. Ju mer vatten den innehåller, desto större är risken för att marken ska börja röra på sig. Om leran är s.k. kvicklera kan den bli helt flytande.
Kvicklera är en speciell typ av lera som framför allt finns på Västkusten. Leran är normalt sett relativt stabil men blir den utsatt för en skakning, till exempel genom sprängning eller ökad belastning, till exempel schacktmassor, kan den bli mycket lös. Flera stora skred i Västsverige är av kvickleretyp.

Silt
Silt (finmo och mjäla) suger snabbt upp vattnet och håller det kvar. En jordart som innehåller mycket silt börjar lätt flyta om den är vattenmättad, vilket innebär att risken för skred ökar

Slut citat.

Oro för sk. höjd havsvattennivå

Nu är det så att det INTE föreligger någon som helst risk för att havsytenivån skulle påverkas i det sena skedet av avsmältning (säsongvis avsmältning och säsongvis frysning) som helt naturligt sker i Arktis, Antarktis och på glaciärer som befinner sig på Norra halvklotet. De som inte tror mig bör läsa på om Facts not Fiction sida om Fakta Naturen repetera gärna fliken Fakta landhöjning, Facts not Fictionsida samt självfallet det som alla sk. klimatfantaster som varnar för havsytehöjningar har glömt Archimedes princip, Facts not Fictionsida för någonstans i bakhuvudet måste väl ändå Västlänkens ivrare ha klart för sig tre viktiga bitar:
* Landet höjer sig fortfarande norr om Halmstad i Sverige. Landhöjning är en retarderad rörelse dvs de områden som först blev av med inlandsisen började resa sig snabbt och innan de där isen låg kvar länge. Rörelsen avstannar med tiden, men är idag flera cm större än ens de värsta klimatfantastscenariorna räknar med i Göta Älvs Utlopp.
* Alla floder och större åar/vattendrag som rinner meandrar när det finns lutning att tala om från inlopp till utlopp. Bra tvfilm Rivers meanders, bbc.co.uk/learningzone/clips/rivers meanders I fallet Göta älv som är utlopp av vatten från nederbördsområden ända upp till Trysil i Norge via Klarälven som är en av de floder i Sverige där meandringens biverkningar i form av medfört silt m.m. hela vägen ner via Vänern, Trollhättan och Lilla Edet till Göteborg påverkar slamavlagringarna utöver de slamavlagringar som bildas av vatten och vinderosion samt varierande vattenföring i området från fallen i Trollhättan ner till Göteborg, påverkar såväl slamavlagringarnas innehåll och tjocklek direkt och indirekt även salthalten i älvvattnet och därigenom den instabila leran i planerade Älvstadsområden. Ett område där det krävs pålning ner till berggrund var 8:e meter om området skall belastas ens hälften av det som är tänkt….. Det är därför området INTE FICK BEBYGGAS under tiden fram till nutid. Ras och skredrisken är extrem!
* Datateorier är inte värda mer än det faktaunderlag som ligger till grund för datateorierna. Verkligheten är det som gäller!

Sedan är det två andra saker:
1. Det föreligger ingen som helst möjlighet att Göteborg i framtidens järnvägsnät kommer att bli en genomfart lämplig för passagerartrafik mellan Oslo och Danmark. Så länge det inte finns en direktförbindelse mellan Halden och Strömstad, så länge är det en helt orealistisk utopisk dröm hos de Rödgröna här i Väst.
2. OM förtätningen i Göteborg fortsätter så krävs det i storleksordningen 8-20 miljarder kronor att åstadkomma ett rimligt, inte ens ett hållbart, VA-ledningsnät. Såväl befintliga som planerade rördragningar är inte till fylles för att säkra vattenförsörjning och avlopp. Än mindre är det ur Rent Vatten synpunkt något som ens finns med i befintliga offentligt presenterade utredningar.

* En hel del av geologiska förutsättningarna för detta finns med i varje 7:e klassares Geografibok ett av de första kapitlen som även ger uppgift om tektoniska plattor. Gå lite längre in i texten som även i bild visar olika geologiska saker som horst, skred o.s.v. I övrigt är det Grundskolans Kemibok årskurs 7-9 som rekommenderas

Slutsats
Det verkar vid genomgång av det offentliga underlaget som styrande Rödgröna Röran presenterat för Göteborgs politiker som man varken tagit lärdom av Tuveraset eller av de verklig geologiska grundförhållandena i Göteborgs tätort. Att man väljer att låtsas som det regnar och att alla ”saker” för en Västlänk skulle vara på plats när Järnvägsfrågan som inte heller den är totalt genomlyst utifrån vetenskapsteoretiskt hållbara presenterade undersökningar. Verklighetens undersökningar som geoteknisk personal i Göteborg gjort(!) inte bara i nutid som bekräftar geotekniska borrningsresultat från Andra Världskriget vad gäller området där man tänker bygga Sjöstaden samt det område som berörs av den planerade har av någon märklig anledning inte ens presenterats officiellt. Vilket är allvarligt sett ur framtidens perspektiv.

Inger E Johansson Göteborg
som lärde sig hantera teodelit innan jag kunde läsa, rita kartor (även jobbat sommartid på geoteknisk avdelning samt kartavdelning under skoltiden), studier, erfarenhet av provtagningar m.m. utöver politiskt varit med och introducerat Humanekologi i Sverige en gång för länge sedan.

Read Full Post »

även om Ni sitter i Trafiknämnd och Västtrafik, Ulrika Frick, ordförande (MP) i kollektivtrafiknämnden, och Leif Blomqvist, ordförande (S) i Västtrafik! Replik: Visst satsar vi på kollektivtrafik, Expressen 1 januari 2013

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Det var inte många rätt det. Endast en av alla ATT-satser som MÅSTE uppfyllas har Ni kanske uppfyllt. Ni har ännu inte visat, ens gjort trafikräkning som visat, att den av Er valda vägen leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Det Ni visat är däremot att Ni prioriterar friska och unga som kan cykla, klarar av att byta buss ofta samt gå långa sträckor. Gamla, sjuka av alla åldrar samt funktionshindrade försvårar Ni åter för i Er omorganisation av Kollektivtrafiken samt inte minst i Er egocentriska syn på vilka som skall besluta om trängselskatten. Ni visar Er inte förstått vad demokrati står för än mindre visar Ni att Ni uppfattat att Ni är skyldiga att följa Regeringsformens Att-satser
Tur för Er att Ni inte hade mig som betygsättare i Samhällskunskap – oavsett vad skriftliga prov hade visat är det tveksamt om Ni uppfyller krav för att få något som räknats till godkänt!

Ingen självklarhet att det blir folkomröstning, GP 30 december 2012

Se även: I villande skogen de ‘vallar’, Norah4you 31 december 2012

Read Full Post »

sin hjord….. det vill säga röstboskapet är inte längre villigt att låta sig vallas!
Verkar inte som om Göteborgs Kommunfullmäktiges partier ännu förstått att den politiska kartan inte läggs av politiska partiernas ledning. Svensken knyter inte längre näven i fickan tigande och rättande in sig i leden.
En av konsekvenserna att sociala media och ökade kontakter har blivit att människor vågar visa att de inte är något röstboskap som går in i ‘rätt’ hage bara för att de drivs i den riktningen. Frågan är om svenska partier har en chans att hänga med? När skall de inse att de är till för de som röstar på dem, inte tvärt om…..

Ingen självklarhet att det blir folkomröstning, GP 30 december 2012 Frågan är vilka partier som är beredda att lyssna på sina väljare. Inte vad den lokala politiska nomenklaturen tycker att väljarna skall lyssna på för att nomenklaturan tycker att det är bäst för väljarna.
Så avgörs frågan i kommunfullmäktige, GP 30 december 2012

Att en av damerna i den ledande rödgröna sörjan inte är intresserad av vad hennes väljare tycker, framgår klart:
Kia Andreasson (MP):
– Det går inte att ha en folkomröstning om trängselskatten. På grund av att det här paketet är uppbyggt på det här sättet så går det inte att bryta ut trängselskatten. För då får vi ju ta bort något annat, och det vill vi inte. Då skulle man i så fall rösta om hela paketet, men då har vi ju redan gjort en massa investeringar som har med paketet att göra och då är det för sent att rycka upp detta.
Thomas Martinsson (MP):
– Vi avvaktar till efter att stadsledningskontoret går igenom namninsamlingen, det är bland annat stickprover som ska göras. Efter det kommer vi att ta ställning. Vi är ju väldigt tydligt för tränselskatterna som metod för att hantera miljö, trängsel och prioriteringar ekonomiskt, och där är vi fortfarande väldigt positiva. Min uppfattning är att det här med folkomröstning är en fråga som är väckt alldeles för sent, den var ju känd vid förra valet och både kommunen och staten och regionerna och kranskommunerna har tagit beslut om det här och dessutom ådragit sig kostnader, vi håller på med rätt många investeringar just nu som är en del av paketet.
Inte är Kia Anderssons partivän Thomas Martinsson mycket mer demokratisk i sitt sinnelag än henne: Thomas Martinsson (MP):
– Vi avvaktar till efter att stadsledningskontoret går igenom namninsamlingen, det är bland annat stickprover som ska göras. Efter det kommer vi att ta ställning. Vi är ju väldigt tydligt för tränselskatterna som metod för att hantera miljö, trängsel och prioriteringar ekonomiskt, och där är vi fortfarande väldigt positiva. Min uppfattning är att det här med folkomröstning är en fråga som är väckt alldeles för sent, den var ju känd vid förra valet och både kommunen och staten och regionerna och kranskommunerna har tagit beslut om det här och dessutom ådragit sig kostnader, vi håller på med rätt många investeringar just nu som är en del av paketet.

Politikers svar om folkomröstningen, Expressen 30 december 2012

Stickprov för att avgöra om det verkligen är tillräckligt många för att Miljöpartiet ens skall bry sig om att lyssna men ändå köra sitt eget race? Folk röstar med fötterna. Det går inte så lätt att lura göteborgarna på skattepengar och snurrigheter längre. Mycket har hänt på två år.

Det som hände efter 2010 är att betalstationer tillkommit norrut efter Tingstadstunneln och att priserna på trängselskatten höjdes: Politikerna bluffade om trängselskatterna, Expressen 5 september 2012

Lokalt höll partierna helt tyst om dessa förändringar. Den rödgröna sörjan för att de så gärna ville ha ett ‘giltigt’ skäl att slå till mot bilismen. Glömmande att alla inte kan eller vill cykla. Struntande i alla äldre, alla funktionshandikappade de kan ju åka färdtjänst tyckte en jag talade med….. glömmande att varor och tjänster i centrala Göteborg blir dyrare och leveranser försvåras när bussar, taxi och cyklister prioriteras. Glömmande att trafikräkning är något varje vettig person borde tänkt på att genomföra, inte litande sig till vad de tror eller vad datamodeller som bygger på denna tro visar. Verkligheten inte fantasin eller drömmarna gäller.
Start för omdebatterad trängselskatt, SvD 30 december 2012
Göteborg vill ha bilisternas pengar, DN 30 december 2012 Men lyssna på väljare som är bilister vill en del inte 😛
Start för omdebatterad trängselskatt, Aftonbladet 30 december 2012

Tillägg 10.02 31 december 2012:
De duckar för frågan, GT 31 december 2012
Så visar sig Hulthén från sin sämsta sida. Hulthén: Trängselskatten är helt nödvändig, GP 30 december 2012 Det verkar inte som om verkligheten att politikerna och deras ryggdunkare inte är allsmäktiga eller ens de bäst skickade på att dra slutsatser gått upp för damen. Ledande politruker måste väl alltid veta bäst i en socialdemokratisk ideologisk persons idevärld? Tänk om gräsrötterna och valboskapet vet bättre än de som inte kommit fram på annat än ‘politiska meriter’? Måste vara en hemsk tanke för henne. Hon är så långt ifrån Göran Johanssons pragmatiska realism som tänkas kan. Visade detta redan när hon slösade pengar på Alfons Åberghuset. Det enda måste i hela ärendet är att Politiker som vill visa upp sig som demokrater respekterar svenska lagar och sina väljares uppfattning. Vi lever inte i en kommunistisk stat eller ens en socialistisk! Dags för Hulthén att vakna upp!

Read Full Post »