Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Japans historia’

Vänsternissar till vänster om demokratiska vänsterpartier förnekar sig inte. När de nu undan för undan börjar avslöjas som lögnare i flera olika frågor de ”lyckats” få ut desinformation alternativt helt falsk information om, så tar de åter till gamla 70-talets knep – först ge sig på att kritisera USA. Vänsternissarna glömmer bort hur situationen var i början av 60-talet. Inte bara i Sverige (gliring till TT), i Europa och USA (gliring till AFP) och i t.ex. Japan.

Det rådde en helt annan oro i världen än vad som du hittar på nätet om idag. Gå till närmaste universitetsbibliotek och begär fram fische ur tidningsarkiv. Jag förstår att vänsternissarna som ligger bakom ‘släppet’ av hemligstämplade uppgifter, som varit kända och dryftade under senare delen av 60-talet samt 70-talet försöker smyga in Vietnamkriget som inte var USA:s krig så länge som John F Kennedy levde. Det var först Lyndon B Johnson som skickade stridande militär till Vietnam. Bakgrunden till hans beslut är väl värt att diskutera. Inte tu tal om annat, men det är en helt annan fråga.

I Japan hade den extremvänsterinriktade anti-Anpo-oppositionen varit aktiva år 1960. Samtidigt fanns i Japan kvar såväl vanliga kommuniströrelser som extremnationalistiska rörelser. Glöm inte bort att Japan under Andra Världskriget stod på Tysklands sida.

Under 1950-talet och 1960-talets första hälft trodde forskare runt världen att biologisk krigföring var humanare än kärnvapen. Fortfarande levde fasorna av Hiroshima och Nagasaki även i USA och Europa bland vanligt folk och politiker. Biologisk krigföring lät humanare. Efterverkningarna av Koreakriget i början av 1950-talet gjorde sig också påminda. Hela världen levde med oro i många länder. Vi behöver inte gå längre än ut i Europa för att se de oroligheter som förelåg. Ungernupproret mot Sovjetunionens inflytande hade slagits ner 1956. I Grekland förekom stora oroligheter och farliga aktiviteter från kommunister och ultranationalister. I Italien var det så illa att ett kristdemokratiskt parti var ytterst nära att samregera med en nyfascistisk rörelse 1960 och som motpol till detta stärktes de redan starka kommunistiska grupperna i Italien. Inte bara oro utan allvarligt hot. Världen såg alltså inte ut som den gör idag.

Som jämförelse kan nämnas att vi i Sverige vid tiden i fråga hade Socialdemokratisk regering (första ‘borgerliga’ regeringen efter kriget fick vi 1976) och att Sverige då hade långt framskriden utveckling av svenskt kärnvapen samt hade avskärmat område uppe i Norrland där tänkt att använda som testområde för svenskt kärnvapen. Sverige hade redan vapenbärare och antirobot framme.
Sverige framhöll sig officiellt som neutralt land men ett av huvudskälen till att Sverige vidareutvecklade samarbetet med NATO redan direkt efter NATO:s tillkomst utan att gå med var att Sverige ville tillverka egna kärnvapen. Sverige påstod och påstår i vissa kretsar än idag att det inte skedde med svenska socialdemokratiska regeringens goda minne. Men så var det inte. För att svenska staten från 1950-talet skulle kunna fortsätta att bekosta utvecklingen av svenskt kärnvapen, forskningen påbörjades 1945. Svenska staten ville inte lägga ner den utveckling vi hade på 1950-talet då såväl vapenbärande robot som antirobot hade tagits fram i Statens regi med statliga medel och i samarbete med såväl militär, svenska staten som svensk industri. Den forskningen och utvecklingen hade vi inte fått fortsätta med om vi gått med i NATO. Svenska staten köpte då in område i Norrland, nuvarande Esrangeområdet ingår i det området inklusive en hel del av de norrländska skogarna.Natosamarbete sedan 50-talet, Norah4you 12 januari 2013 Hur jag vet? På den gata där jag bodde fanns ett antal av de som antingen forskade, vidareutvecklade eller politiskt förberedde grunden. Så verkligheten i början på 60-talet var inte den som desinformationsspridarna försöker måla bilden av.

USA:s armé testade biologiska vapen, som syftade till att förstöra risskörden, på den japanska ön Okinawa i början av 1960-talet, uppger nyhetsbyrån Kyodo med hänvisning till amerikanska militära dokument som byrån fått tillgång tillUSA testade vapen mot risskörd, GP 12 januari 2014

Vad man glömmer bort att berätta är att en stor del av risskörden exporterades till bland annat USA…. inställningen på den tiden var att biologiska vapen dels var mer humana dels inte gav långsiktiga skadeverkningar. Allt detta går att diskutera. Men någon nyhet är det inte. I stort sett allt det som skrivs utifrån Snowdens läckta papper var känt samt diskuterades redan i mitten av 1960-talet i FN och ledde fram till totalförbudet mot att använda biologiska vapen 1972.

USA testade vapen mot risskörd, Aftonbladet 12 januari 2014
USA testade vapen mot risskörd, SvD 12 januari 2014
USA testade biologiska vapen mot Japan, DN 12 januari 2014

Snowdens arbetsgivare försöker åter gå till attack mot USA, precis som de det senaste året intensifierat sitt påhopp på Putin för att ‘förbättra’ sin egen position inför tiden efter Putin i Ryssland. Vad kommer efter Putin del-2, Norah4you 16 juli 2013

Read Full Post »

är det en annan sak när man tar med Shintoismen, Japans vanligaste religion, in i ekvationen…

Japansk religiös historia vad är det?

© Johansson Inger E, Göteborg 26 december 2013

Om Japans äldre historia och speciellt den för Japan viktiga religiösa symboliken i att vörda sina äldre anförvanter som person oavsett deras gärningar, vet de flesta runt jorden väldigt lite. Skall här kortfattat försöka mig på en förklaring utifrån det som bör ha lärts ut eller som minst skummats över av någon SO-lärare (legitimerad) under skolåren…

Det är mycket lätt att utifrån våra Europeiska rötter, och vår etik/moral och syn på vad som är rätt och fel, se det märkliga i att Japans Premiärminister besöker en krigssymbol. Speciellt som de som ligger begravda där är historiskt dokumenterade för allt annat än mänskligt agerande i grannländer som Kina och Sydkorea under Andra Världskriget och även innan. Så långt håller jag personligen helt med. Det är ett slag i ansiktet på de människor som blev våldtagna, plågade, terroriserade av japanska militära styrkor fram till dess att Japans kejsare äntligen gick med på att skriva på fredsavtal.

Kina rasande efter Shinzo Abes besök, Expressen 26 december 2013 Kinas reaktion är helt förstålig. Såväl när det gäller moralisk indignation och ilska som att Kina vill markera att Kina inte anser detta korrekt. Samtidigt är det viktigt att poängtera: Det gäller inte alltid att ha rätt, utan att handla rätt. Kina handlar rätt så här långt, dock borde Kina inse att Shintoismen för en japan innefattar vördnad till äldre anfäder oavsett vilka gärningar dessa anfäder kan ha varit skyldiga till.

Shintoismen
Detta sagt, så är det två saker man här i Europa och Asien glömmer bort. En aldrig så våldsam tyrann eller hårdhänt krigare kan som far ha varit något helt annat. I en religion som Shintoismen är det viktigt för de troende att hedra sina äldre generationer. Detta sker och har i alla tider från det att Shintoismen kom runt 660 e.Kr skett utan att de som hedrat värderat anfäders gärningar. Shintoismen liknar här de äldre kinesiska tankegångarna som finns in i nutid att det finns en skyldighet för nutidens unga att vörda de gamla och de som kom före.

Shintoismen skiljer sig dock på ett för Japan och japaner mycket viktigt synsätt – det är en trosfråga att Japanske kejsaren enligt Shintoismen är en ättling till Solgudinnan. Trots att kejsaren under stor del av historien aldrig hade den politiska makten i Japan, så var kejsaren och tron på honom en del av de äldre generationernas överlämnade ritualerna. Något som fanns ända fram till dess att Japans kejsare talade öppet i radio i samband med fredsavtalet. Kejsaren ansågs fram till den tidpunkten så helig att en japan inte fick se honom i ögonen och att de få som fick möjlighet att träffa/se honom som person aldrig fick visa ryggen åt honom. Detta var en del av Shintoismens lära.

Andra Världskrigets slut
Så hände det vi alla vet: I ett så skrevs inte bara fredsavtalet under. Hans Kejserliga Höghets mytiska heliga ställning som var en av grundpelarna i Shintoismen raserades i ett penndrag.

Detta har gjort att Japan trots alla industriella framsteg och trots alla internationella avtal och samarbete med många länder ännu inte gjort upp helt och hållet med det som händer från Port Arthur massakern 1894 fram till dess att de japanska styrkorna lade ner sina vapen och Andra Världskriget i princip slutade.

Nutida Japan
För en japan är det alltså rimligt att skilja på person som tillhör hans/hennes anförvanter och på samme persons gärningar. För oss är det svårt att förstå. Trots att inget barn väljer till vilka föräldrar den föds eller hos vilka den växer upp. Religionsskillnader underlättar inte utan försvårar för alla parter i aktuellt fall.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Japans Abe besöker krigssymbol, GP 26 december 2013
Japans Abe besökte krigssymbol, Expressen 26 december 2013
Japans Abe besöker krigssymbol, Aftonbladet 26 december 2013
Japans Abe besöker krigssymbol, SvD 26 december 2013

Read Full Post »