Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Japan och Asien’

är det en annan sak när man tar med Shintoismen, Japans vanligaste religion, in i ekvationen…

Japansk religiös historia vad är det?

© Johansson Inger E, Göteborg 26 december 2013

Om Japans äldre historia och speciellt den för Japan viktiga religiösa symboliken i att vörda sina äldre anförvanter som person oavsett deras gärningar, vet de flesta runt jorden väldigt lite. Skall här kortfattat försöka mig på en förklaring utifrån det som bör ha lärts ut eller som minst skummats över av någon SO-lärare (legitimerad) under skolåren…

Det är mycket lätt att utifrån våra Europeiska rötter, och vår etik/moral och syn på vad som är rätt och fel, se det märkliga i att Japans Premiärminister besöker en krigssymbol. Speciellt som de som ligger begravda där är historiskt dokumenterade för allt annat än mänskligt agerande i grannländer som Kina och Sydkorea under Andra Världskriget och även innan. Så långt håller jag personligen helt med. Det är ett slag i ansiktet på de människor som blev våldtagna, plågade, terroriserade av japanska militära styrkor fram till dess att Japans kejsare äntligen gick med på att skriva på fredsavtal.

Kina rasande efter Shinzo Abes besök, Expressen 26 december 2013 Kinas reaktion är helt förstålig. Såväl när det gäller moralisk indignation och ilska som att Kina vill markera att Kina inte anser detta korrekt. Samtidigt är det viktigt att poängtera: Det gäller inte alltid att ha rätt, utan att handla rätt. Kina handlar rätt så här långt, dock borde Kina inse att Shintoismen för en japan innefattar vördnad till äldre anfäder oavsett vilka gärningar dessa anfäder kan ha varit skyldiga till.

Shintoismen
Detta sagt, så är det två saker man här i Europa och Asien glömmer bort. En aldrig så våldsam tyrann eller hårdhänt krigare kan som far ha varit något helt annat. I en religion som Shintoismen är det viktigt för de troende att hedra sina äldre generationer. Detta sker och har i alla tider från det att Shintoismen kom runt 660 e.Kr skett utan att de som hedrat värderat anfäders gärningar. Shintoismen liknar här de äldre kinesiska tankegångarna som finns in i nutid att det finns en skyldighet för nutidens unga att vörda de gamla och de som kom före.

Shintoismen skiljer sig dock på ett för Japan och japaner mycket viktigt synsätt – det är en trosfråga att Japanske kejsaren enligt Shintoismen är en ättling till Solgudinnan. Trots att kejsaren under stor del av historien aldrig hade den politiska makten i Japan, så var kejsaren och tron på honom en del av de äldre generationernas överlämnade ritualerna. Något som fanns ända fram till dess att Japans kejsare talade öppet i radio i samband med fredsavtalet. Kejsaren ansågs fram till den tidpunkten så helig att en japan inte fick se honom i ögonen och att de få som fick möjlighet att träffa/se honom som person aldrig fick visa ryggen åt honom. Detta var en del av Shintoismens lära.

Andra Världskrigets slut
Så hände det vi alla vet: I ett så skrevs inte bara fredsavtalet under. Hans Kejserliga Höghets mytiska heliga ställning som var en av grundpelarna i Shintoismen raserades i ett penndrag.

Detta har gjort att Japan trots alla industriella framsteg och trots alla internationella avtal och samarbete med många länder ännu inte gjort upp helt och hållet med det som händer från Port Arthur massakern 1894 fram till dess att de japanska styrkorna lade ner sina vapen och Andra Världskriget i princip slutade.

Nutida Japan
För en japan är det alltså rimligt att skilja på person som tillhör hans/hennes anförvanter och på samme persons gärningar. För oss är det svårt att förstå. Trots att inget barn väljer till vilka föräldrar den föds eller hos vilka den växer upp. Religionsskillnader underlättar inte utan försvårar för alla parter i aktuellt fall.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Japans Abe besöker krigssymbol, GP 26 december 2013
Japans Abe besökte krigssymbol, Expressen 26 december 2013
Japans Abe besöker krigssymbol, Aftonbladet 26 december 2013
Japans Abe besöker krigssymbol, SvD 26 december 2013

Read Full Post »