Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Janukovytj’

Veckor innan tävlingen kommit i gång briserade den första schlagerpolitiska skandalen när det offentliga Ryssland reagerade på Ukrainas tävlingsbidrag ”1944”, en låt som framförs av sångerskan Jamal.
……
Titeln ”1944” refererar till det år då Sovjetunionen deporterade hundratusentals krimtatarer. Händelsen har i Ukraina beskrivits som ett folkmord och låten ses i Ryssland som ett ställningstagande mot landets annektering av Krim.
ESC redan i politiska hetluften, GP 2 Maj 2016

Som framgår nedan, fanns det stora skäl till att Stalin förflyttade Krimtatarerna från Krim.
När en historia skall berättas, så skall ALLT berättas. När det gäller Krimtatarerna är detta extra viktigt. Inte mycket av det som nu påstås i media är sant.

* Krimtatarerna har inte bott på Krimhalvön ”sedan urminnes tider”.

* Under Andra Världskriget hjälpte Krimtatarerna Hitlers SS-trupper. Krimtatarerna är kända för att ha varit etter värre på att terrorisera, döda andra folkgrupper på Krim.

* Krimtatarerna har inga som helst historiska samband med Goterna. Det är rent ut sagt fult att försöka stjäla andra folkgruppers historia. Goterna har helt annat språk, genetik och dessutom,
så kom Krimtatarerna dit tillsammans med de mongoliska horderna. OM
*Krimtatarerna har mongoliskt ursprung, är dock inte bevisat.

*De kom alltså till Krim först runt 1240 tillsammans med de mongoliska horderna som förde dem med sig. Först på 1400-talet lyckades Krimtatarerna göra sig fria från mongolerna. Därefter försökte de utplåna de goter som fanns kvar på Krimhalvön. De misslyckades dock att inta det sista gotiska fästet.

* Från 1400-talet så tog Krimtatarerna slavar(!!!) från Polen Ryssland och det område vi idag kallar Ukraina. (Obs Ukraina är en 1900-tals skapelse. Stora delar av Ukraina tillhörde under århundraden Kievruserna andra delar tillhörde Bulgarien o.s.v.

Ukrainas, Sveriges och Rysslands gemensamma äldre historia
Jag har själv skrivit vid ett antal tillfällen att EU som inte satte ner foten när Svoboda, ett rent fascistiskt parti om något, kom in i Ukrainas interimsregering. Det hade aldrig blivit någon Ukrainakris om inte Svoboda kommit in i regeringen och tillsammans med Krimtartarerna(som under Andra Världskriget utgjorde hjälptrupp till Nazistiska SS-förband och t.o.m. var värre än dessa) gått ut och krävt att ryssars rättigheter skulle begränsas!

Att Svobodapartiet drev igenom att Interimsregeringen i Ukraina skulle förbjuda ryska som ett av Ukrainas minoritetsspråk var en av de värsta brotten mot Mänskliga Rättigheterna innan strider bröt ut i Ukraina.

Observera att Rysslands Ukrainska Historia också är vår egen Svenska Ukrainska Historia och går tillbaka till när Olof Skötkonungsdotter Ingegerd gifte sig med svensk-rusiska Jaroslav och dessa blev Kievruserna kejserliga/kungliga ledare!

På den tiden talades inte Ukrainska i Ukraina. Många andra språk inklusive gotiska vilket talats på Krim sedan 300-talet och talades in på 1400-talet vid hovet i Kiev. Ukrainska är ett språk som har gamla östslaviska rötter och som började talas i tidig medeltid som ett av språken vid hovet i Ukraina.

Den som kan sin historia kan säkert också förstå varför. De inre stridigheterna hos Ruserna mellan Svensk-Rusiska ättlingar som gifte sig västerut och Ruriks barnbarnsbarn som i första äktenskapet äktade en östslavisk kvinna är något som svenskar och européer sällan fått läsa om i skolan.
…….
Källor att läsa för att få mer kännedom om svenska samt ryska historien i Ukraina och på Krim från Folkvandringstid fram till Kievriket:

Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921.

Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982

Moses Khorenatsí:, History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978

Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
m.fl.

Ukraina utom Krim har en Khazarisk historia gående tillbaka till Khazarriket.EU bär stort ansvar för Ukrainakrisen

Read Full Post »

An inportant phrase to be remembered by all no matter that if it was or wasn’t Voltair who said them:

”I disapprove of what you say,
but I will defend to the death your right to say it.”.

These words, no matter which language they are spoken in, are essential for history in the past, present and for possibilities to find a peaceful future for the world.

There are no World Goverment. Thank God for that. That wouldn’t have been fair or democratic at all. All Humans are equal but different. The acceptence of the later ”different” in respect of showing respect not only to those who are your friends and thus to their opinion is the first step for you to accept yourself and earn respect from others.

In Ukraine-question many have forgotten to look back at history of the land. Contrary to Estonia, which have their land noted from Tacitus on; contrary to Latvia who played a major roll in European History from Migration Age and thus is noted in Arabic, Greek as well as Roman contemporary sources written by Fathers of Church (mostly ortodox Christians) and Geographers (many of the Arabic sources now only available in French translations…); contrary to Lituania who can be read about as ethnic groups land from pre Viking Age;
Ukraine is a Modern established country. If you go back three hundred years those who in late 1880 started their nationalistic calls for an own country, the group today called Ukrainians never owned most of the land today’s Ukraine call their. Bulgaria, Polen and Baltic States have historic rights as goes for Kiev Rus from 988 AD and others.
There was an historic reason why Sweden’s Karl XII went to fight in Poltava and lost.

If you don’t know the history it’s hard to predict the future.

History forgotten by many
Quote below written in Swedish. Quick English translation below.
Det ukrainska territoriet, så som det ser ut idag, är ett resultat av gränsförändringar efter andra världskriget. Det består av flera regioner. I denna artikel kommer jag först och främst ta hänsyn till en uppdelning av Ukraina i Östukraina och Västukraina.

Begreppet Östukraina, som det används här, omfattar – Högra Strandens Ukraina (väster om floden Dnjepr) och Vänstra Strandens Ukraina (öster därom) samt södra Ukraina (med bl a Zaporo-zje, Krim och Donbass). Vänstra Strandens Ukraina hamnade i den ryska staten så tidigt som 1654, medan Högra Stranden gjorde det först i samband med Polens delningar vid 1700-talets slut. Södra Ukraina koloniserades av Ryssland i slutet av 1700-talet.

Västukraina hamnade under Moskvas styre egentligen först efter andra världskriget. Dess huvudregion Galizien befann sig inom den polska politiska och kulturella sfären från ca 1349 fram till Polens delningar och ingick därefter i det habsburgska imperiet. Till Västukraina räknas även Bukovyna (den norra delen ligger idag i Ukraina, medan den södra är rumänsk), vidare Karpatoruthenien (som fram till 1918 tillhörde Ungern) och Podolien och Volhynien (norr om Galizien). Volhynien tillhörde visserligen Ryssland mellan 1793 och 1917, men dess tidigare historia liknar Galiziens och under mellankrigstiden var denna region tillsammans med Galizien en del av Polen.Ukraina – en territoriell och politisk eller en språklig och etnisk gemenskap?; Barbara Törnquist-Plewa är fil dr i slaviska språk vid Lunds universitet

English Translation: ”The Ukrainian territory, as it stands today, is a result of border changes after World War II. It consists of several regions. In this article I will first and foremost take into account a division of Ukraine in Östukraina and Western Ukraine.

The concept Östukraina, as used herein, encompasses – the right bank Ukraine (west of the Dnieper river) and left bank Ukraine (east of it) and Southern Ukraine (which include Zaporo-zje, Crimea and the Donbass). Left bank Ukraine ended up in the Russian state as early as 1654, while the right bank did so only in connection with the Partitions of Poland at the end of the 1700s. Southern Ukraine was colonized by Russia in the late 1700s.

Western Ukraine came under Moscow’s rule really only after the Second World War. Its main region of Galicia were within the Polish political and cultural spheres from about 1349 until the Partitions of Poland, and was then in the Habsburg Empire. To Western Ukraine also includes Bukovyna (the northern part lies today in Ukraine, while the south is Romanian), further Karpatoruthenien (which until 1918 belonged to Hungary) and Podolia and Volhynia (north of Galicia). Volhynia, although in Russia between 1793 and 1917, but its early history is similar Galiziens and during the interwar period was the region with the Galicia part of Poland.”Ukraina – en territoriell och politisk eller en språklig och etnisk gemenskap?; Barbara Törnquist-Plewa är fil dr i slaviska språk vid Lunds universitet

Russian was spoken in Ukraine long before the Ukranian developed as languages. Central parts of the present Ukraine down to the Crimea ”Swedish” -Historic gothic background confirmed, inter alia, by one of the Armenian historians during the Migration Period.
Crimea has not belonged to any country Ukraine historically. Ukraine is the brainchild of the late 1800s and 1900s nationalists.
Quick English translation from Ukraina 1900-tals skapelse inte historiskt eller historiska gränser

How could that be that so many missed history of the past? An important question to be asked in it’s own context as soon as it’s time for that question. But it’s time to realise that borders between countries drown after WWI and WWII are political drawn borders. Historic maps from before 1914 in US Congress Library, in Helsinki University, Uppsala University and elsewhere SHOULD be looked upon. They aren’t tempered with, which many of the maps here in EU which teachers and others hardly can miss if they take time looking closer…. (Written about this in other blog articles)

Many people have been born in a country they called home. Wars have changed borders.
Learn from History and Historical mistakes causing shadows to fall over Europe today.

Nattmanglingen om Ukrainas framtid fortsätter, Aftonbladet 12 februari 2015
Hela världen håller andan under mötet, Expressen 12 februari 2015
Ukrainasamtal drar ut på tiden, SvD 12 februari 2015
Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko säger till AFP att de ryska villkoren är ”oacceptabla”Inget Ukrainaavtal om vapenvila, DN 12 februari 2015 Well IF Porosjenko continues to claim land which Ukraine not existing historical according to Porosjenko should have, land owned by Bulgaria, Poland, Baltic States and Russia during long long history. Then he better rethink.

Something everyone ought to remember
Accept that one need to understand History in order to make it possible to understand future.

Look for example at:

Compare that map, a result of Peace negotions after WWI and WWII
with

Europa 1763 redrawn from old contempory maps

Europa 1763
redrawn from old contempory maps


Look at borders changed many of them due to Fall of the Ottoman Empire after WWI some of later years wars within and/or between countries might not have happened.

Ottoman Empire threatened Europe and had not the advance stopped at Vienna, last attempt to besiege the city to go further west was in the Battle of Vienna in 1683, we had hardly had a Europe that looked like it does today. But a large part of problems in Europe from the Balkans east to Ukraine and down to border between Turkey and Syria can be traced back to the peace treets which forced the Ottoman Empire to be split up in states.

Learn from History: Humans are humans and can’t be expected to change home countries like some say men do shirts…

Read Full Post »

Inflikat 12 februari 2015 med kommentar
Långt kvar till fred i Ukraina, GP ledarsidan för 13 februari 2015
Det är tänkvärda ord i ledarartikeln.
Dock är det mycket viktigt att alla politiker och journalister, speciellt ledarskribenter inser att de rent ut sagt råkar ut för desinformation speciellt från Ukrainas sida även idag torsdag 12 februari 2015 då avtal träffats. Det har varit skrämmande läsning att läsa tidningar på nätet som tillsammans med AFP gått ut med rent utsagt desinformation. Syfte och tendens i uppgifter om vad Ryssland sägs ha gjort idag är komna från samma källa som vid tidigare påståenden använt sig av bilder som varje person med kunskap att göra bildsök själv kan inse att använts på flera håll i världen och definitivt tidigare än de tillfällen som Ukrainas militär påstått.

Detta sagt, så är det också viktigt att alla känner till att 17 % av Ukrainas befolkning 2011 var ryssar, med ryska pass en del dubbelt medborgarskap. Flertalet av dessa bodde i de östra områdena. Många av dem jobbade med utbildning samt kvalificerad militär verksamhet där. Öster om den gräns som drogs vid Andra Världskrigets slut, dvs inte den gräns som en viss Ukrainsk president vid ett tillfälle visade upp karta på (den gränsen var dragen av Nazityskland på karta för angrepp mot Sovjetunionen), öster om denna finns det ryska militärer som det endast är Duman som äger rätten att godta går över samma gräns.

Skäll men skäll vid rätt träd om det är så att det kommer fram oberoende uppgifter som tyder på liknande.
Rätt skall vara rätt även när det gäller Ryssland.

Från 11 februari 2015:
Något som alltför många missat är följande fakta:

Det ukrainska territoriet, så som det ser ut idag, är ett resultat av gränsförändringar efter andra världskriget. Det består av flera regioner. I denna artikel kommer jag först och främst ta hänsyn till en uppdelning av Ukraina i Östukraina och Västukraina.

Begreppet Östukraina, som det används här, omfattar – Högra Strandens Ukraina (väster om floden Dnjepr) och Vänstra Strandens Ukraina (öster därom) samt södra Ukraina (med bl a Zaporo-zje, Krim och Donbass). Vänstra Strandens Ukraina hamnade i den ryska staten så tidigt som 1654, medan Högra Stranden gjorde det först i samband med Polens delningar vid 1700-talets slut. Södra Ukraina koloniserades av Ryssland i slutet av 1700-talet.

Västukraina hamnade under Moskvas styre egentligen först efter andra världskriget. Dess huvudregion Galizien befann sig inom den polska politiska och kulturella sfären från ca 1349 fram till Polens delningar och ingick därefter i det habsburgska imperiet. Till Västukraina räknas även Bukovyna (den norra delen ligger idag i Ukraina, medan den södra är rumänsk), vidare Karpatoruthenien (som fram till 1918 tillhörde Ungern) och Podolien och Volhynien (norr om Galizien). Volhynien tillhörde visserligen Ryssland mellan 1793 och 1917, men dess tidigare historia liknar Galiziens och under mellankrigstiden var denna region tillsammans med Galizien en del av Polen.Ukraina – en territoriell och politisk eller en språklig och etnisk gemenskap?; Barbara Törnquist-Plewa är fil dr i slaviska språk vid Lunds universitet

Ryska har talats i Ukraina långt innan Ukrainskan utvecklades som språk. Centrala delarna av nuvarande Ukraina ner till Krim har ”svensk”-historisk gotisk bakgrund bekräftad bl.a. av en av Armeniens historiker under Folkvandringstiden.
Krim har inte tillhört något land Ukraina historiskt. Ukraina är en skapelse av 1800-talets slut samt 1900-talets nationalister.

Khazarerriket källa Wikipedia (kartan korrekt/IEJ)

Khazarerriket källa Wikipedia
(kartan korrekt/IEJ)

Europa 1763 (Kartan korrekt inte nutida korrigerad/IEJ)

Europa 1763
(Kartan korrekt inte nutida korrigerad/IEJ)

Sedan är det viktigt – och varenda elev i Sverige som haft ämnes- o stadiebehöriga lärare i Historia SKALL känna till om inte kunna referera:

Religionen har gått som en röd tråd, speciellt i den Europeiska delen av nuvarande Ryssland, ända sedan Ruriks barnbarnsbarnbarn blev kristen. Inte blev det mindre betydelsefullt att Ryssland genom den svenska Ingegerd, dotter till Olof Skötkonung, gick i kloster efter sin tjugo år äldre makes död och där, samt efter sin död, av ryskortodoxa kyrkan ansågs ha uträttat under. Ingegerd som vid konverteringen(!) till ryskortodoxa kristna tron tog namnet Irina kom som nunna och senare helgon att kallas Anna. Hon blev Rysslands första helgon och ett av de viktigast helgonen in till våra dagar oavsett tsarer som utvidgade riket österut och söderut, oavsett kommunister som skapade Sovjetunionen.Historielöshet….vad är det?

Skälet är mycket enkelt – Ingegerd/Irina/Anna och hennes Jaroslav(ättling till den som brukar kallas Rurik) blev anfäder till i stort sett hela Europas kungahus. Ingegerds far Olof Skötkonung SKALL svenska elever ha läst om redan innan de börjar 7:e klass.

Tyvärr har alldeles för många skolor efter kommunaliseringen sparat pengar och gett Historia o andra SO-ämnen till icke behöriga lärare. Eller som bäst som utfyllnad till NO-lärare. Det krävs kunskap för att kunna förmedla kunskap.

Se även: Gordiska knuten Ukraina

Sedan får vi ta en diskussion om media är okunniga eller desinformerar. Rätt skall vara rätt oavsett vem, när var vi diskuterar. 1984-fasoner är inte demokratiska och absolut inte sanna!

Ex.
Konflikten pågår tills Ryssland når målet, SvD 11 februari 2015

Read Full Post »

För de som kan sin historia, så är Turkiet idag nyckeln till att lösa problemen med jihadister från Ukraina i norr till Syrien/Irak i söder.
Men skall vi gå till botten med problemen krävs en hel del religionshistorisk kunskap samt hjälp av Påve Franciskus, den ortodoxa kyrkans Patriarker, ledande Imaner inom den muslimska världen samt den högste Rabbin inom den mosaiska tron.
Påvens resa till Turkiet är ytterligare ett av de viktigaste stegen för att de tre religioner som håller det vi kristna kallar Gamla Testamentet som Helig Skrift.

Påven reser till Turkiet, GP 12 september 2014
Påven reser till Turkiet, SvD 12 september 2014

Tyvärr har nog CIA rätt. CIA betydligt fler IS-krigare än tidigare, DN 12 september 2014 Stämmer med vad jag själv hört av tidigare elever från Göteborgs förorter och närområden.
CIA: IS-krigarna är fler än vad man trott, svenska.yle.fi 12 februari 2014
CIA: Betydligt fler IS-krigare än vi trott, Expressen 12 september 2014

Det allvarliga som speciellt EU missat, är att bland många av de som stridit mot Syriens diktator, för demokrati i Egypten och som först stod på Majdantorget i Ukraina samt senare stridit sida vid sida om Ukrainas arme, så finns det åtminstone härifrån Västra Sverige ett antal som hela tiden stått jihadisterna nära och nu ingår i IS-trupperna.

Unga som redan i Grundskolan gav sig på låg- och mellanstadieelever, läs flickor, som inte var klädda på rätt sätt, har inte förändrats utan i flera fall lockats till vad de ser som helig strid för den tolkning av Koranen de anser vara den ursprungliga.

Grunden till detta finns att söka i Vem som var profeten Muhammeds rättmätige arvtagare och då måste man utöver vanlig religionshistoria även känna till så mycket som möjligt om Muhammeds dotter Fatima. Historien runt henne spelade stor roll redan under de tidiga åren då den nya religionen spreds över världen. Följer man den spridningen och historien i de länder där många eller flertalet konverterade, så förstår man också varför IS är ett allvarligt problem inte bara för Världens stora länder utan ännu allvarligare för framtida fred från Ukraina ända bort till Xinjang i Kina. Mycket händer under ytan

Norah4you's Weblog

Egentligen får vi gå tillbaka till innan det Osmanska riket, dvs under Seljuq-turkarnas imperiets början dvs någon gång runt år 985 för att finna bakgrunden till dagens koppling mellan Syrien och Iran (forna Persien). När historien börjar, så levde Seljuq-turkarna norr om Aralsjön bort till norr om Kaspiska Havet. För att göra en mycket lång historia kort, så vandrade Seljuq-turkarna söderut och konverterade till den muslimska tron runt år 1000. När riket som inte ens alla historielärare eller ens historiker känner till speciellt mycket om var som störst omfattade det större delen av nuvarande Turkiet över Persien via stor del av nordvästra Afganistan och Turkmenistan bort till Kirgisien och mindre del av nuvarande Kina. Från norr till söder sträckte sig riket Uzbekistan ner till en lång remsa längs östra Medelhavets kust dvs från Syrien ända ner till de delar som Israel occuperar på Västbanken och Gaza inklusive större delen av…

Visa originalinlägg 1 033 fler ord

Read Full Post »

Allt är inte som det ser ut att vara….
Skrivit många gånger förr: Jag är konservativ Moderat väljare. Redan som folkpartist på 70-talet för att Sverige borde tillhöra Nato. För mig är sanningen viktig. Samma rättigheter som jag själv begär för mig och de som tycker som jag, är rättigheter som även mina värsta politiska fiender har rätt till. Inget är sanning för att mina vänner säger att det är så den ser ut. Personligt ansvar att kontrollera uppgifter speciellt allvarliga påståenden, är viktig för mig.

Ukraina sprider falska uppgifter: Nato skickar vapen till striderna i Ukraina, Expressen 7 september 2014 ALDRIG ATT USA och NORGE skulle sätta vapen i händerna på Svobodafascister och Ukrainska Nazister. Någon måtta på godtroheten i av Ukrainas interimsregerings uppgifter måste det väl ändå vara frågan om INNAN ”Nyhetsbyråer” skickar uppgifter vidare?

Detta hände mig själv igår söndagen 7 september: Satt idag och hörde några som om jag uppfattade saken rätt var från västra Ukraina. Kan inte säga att de var smarta även om de säkert lurat ett antal under de år de varit i Sverige. Sitta på en offentlig plats låt vara glesbesökt och skryta att ”deras” xxx dagen innan gjort samma sak i Östra Ukraina som tyskarna (vilket i och för sig lät högst rimligt när snurrenas politiska hemvist sken igenom) gjorde när de gick in i Polen……
Om snurrenas diskuterade uppgifter håller för senare kontroll, det får framtidens historiker och filosofer bättre möjlighet att värdera. Märkligt nog att notera ändå.

Uppgifter från vänsternissar och högerfötter vars ”förfäder” samarbetade sprids som agnar för vinden. Ukrainas historia från 1000 talet till veckorna innan Majdan, har stött på 1984-revisionister som från olika politiska utgångspunkter samarbetat mot förre Ukrainske presidenten. Det var och är helt förståeligt att ”folk” reagerade på den diktatoriske person som skodde sig och sin familj men försökte kväsa oppositionella. Det är dock inte så att detta innebär att de som stod på Majdan och/eller påstod än det ena än det andra om Ukrainas befolkning på något sätt kan sägas ha stått för Sanningen om vad Ukrainas befolkning tyckt, önskat o.s.v.

Vid tigare analys och närmare kontroll av påstådda uppgifter har det visat sig att det är samma grupper som protesterar mot USA (och som enligt min analys försöker smutskasta Nato) som gett sig på President Putin. Observera skillnaden, President Putin ÄR inte Ryssland enligt Ryska Konstitutionen. Ryska Dumans äldre gammelkommunister har under senare år gång på gång försökt föra fram Ryska militärens gamla kärntrupper som President Putins ”arvtagare”. Detta började med upproren i Kakasusområdet och fortsatt med stöttningen och försöket till glorifiering av Pussy Riot. Pussy Riot hädade i kyrkorummet och smädade Gud utan att vänsternissar i Västmedia lät detta komma fram i debatten.

Oppositionella inom nuvarande Ryssland samt i tidigare Sovjetstater attackerar i debatt samtidigt USA, NATO, President Putin. Märkligt att källkritisk kontroll fallerar mer och mer. President Putin är ingen duvunge, men vi i väst vet eller borde veta vad som står i trappgången för att ta plats i Kremls viktigaste rum efter honom.

Ukraina: Natoländer ska ge militärt stöd, DN 7 september 2014

Däremot har jag sedan april hört uppgift om att det finns EU-länders industrier som skickat än det ena än det andra till västra Ukraina. Hört det från de som berättat att delar av de vapen/pengar etc utgjorde grunden för ISIS legosoldater. Även hört från annat håll. Skrivit om det förr.

Oklart om vapen till Ukraina, SvD 7 september 2014
Oklart om vapen till Ukraina, Aftonbladet 7 september 2014
Oklart om vapen till Ukraina, GP 7 september 2014

OKLART? Det är dags för Europas media att ta ALLT som Ukrainas interimsregering säger med en nypa salt. Nästan ingenting de sagt hittills har visat sig ha ”bevis” som håller för närmare granskning. (OBS För laglig regering enligt Ukrainas konstitution krävs som minst har hållits)

Läs gärna: Gordiska knuten Ukraina samt Desinformation på högsta nivå

Lite av varje
Det har i olika sammanhang främst i akademiska arbeten om Andra Världskriget förts fram en obevisad uppgift om ett samarbete mellan vissa fascistiska/nazistiska industrialister i Europa som började innan kriget och enligt en del antydningar skulle kunna ha tentakler in i nutid. Obevisat, men ändå värt att hålla i minnet om konstigheter dyker upp.
Verkligheten är ju tyvärr ofta värre och mer komplicerad än dikten även konspirationer förutan. Det är tillåtet att vara dum, dumt att bevisa det.

Slutkommentar
Som de som läst min blogg vet, är jag konservativ Moderat. Utöver allt annat, så är det två saker jag är mycket noga med att påpeka:

Alla människor är lika värda, men olika. Utan att inse detta, så är risken stor att de som vill sprida desinformation fortsätter att lyckas få t.ex. svenska och EU-länders media att gå på vad som helst. (se mer nedan)

Det är viktigt att skilja på objektiv sanning och subjektiv förmedlad ”sanning”. De som inte haft förmånen att studera filosofi eller vetenskapsteori blandar friskt subjektiva värderingar och ogiltiga argument i sin iver att föra fram det de ”anser” att ”är den riktiga sanningen eller åtminstone den bild av sanningen de vill förmedla. Syfte och Tendens är två vetenskapsteoretiska begrepp som alla som läst Historia på Universitet samt skrivit sitt första vetenskapliga arbete, ofta D-uppsats (master uppsats) eller en CD-uppsats lärt sig att känna igen.

Syfte: I princip frågan om VARFÖR, varför förs uppfattning/påstående etc fram och VARFÖR förs detta uppfattning/påstående fram där det förs fram/sprids det via de och de ”källorna”……

Tendens: När en text som är desinformation presenteras, så lyser Tendens fram i form av använda Fallacies vid argumentering eller upprepningar av icke bevisade påståenden. Också en form av Fallacie. En falsk utsaga blir inte mer sann för att den presenteras aldrig så många gånger.

English text:
Fallacies in argumentation

Read Full Post »

Allt är inte så som det ser ut. Inte så som media, gammelmedia och socialamedia presenterar. Sanningen är det första offret när propaganda och desinformation sprids i nya samt gamla media….

Det är viktigt att känna till bakgrunden till den oro som hela världen från USA, EU via Ryssland, Iran över till Kina och ner i Indien känner vad gäller Islamska Staten och ISIS agerande. Tyvärr är inget så enkelt som det ser ut. På samma sätt som stormakter under åren efter Andra Världskriget i sin strävan att få stabilitet m.m. stött de som där och då uppfattats som om inte vänner i varje fall som oppositionella mot stormaktens ”fiender” för att sedan finna att de pengar och de vapen som stormakten, obs samma gäller för de stormakter vi har – felbedömningar har förekommit, helt naturligt bistått med i slutändan hamnat i händerna på stormaktens/stormakternas värsta fiender i verkligheten, på samma sätt har t.ex. EU-pengar/vapen som varit avsedda att stödja och stärka de oppositionella på Majdantorget i skuggan av utvecklingen i Ukraina medvetet förts vidare till ISIS via IS-stödjande/legosoldater som före/efter Ukrainakrisens utbrott stridit i Syrien, Irak, Libanon o.s.v. Inget är enkelt.

En av de många komplikationer som vi i Europa fått på vår tröskel samt även i all välmening bjudit in i vårt vardagsrum, beror till stor del på att vi, precis som t.ex. Ryssland, i våra konstitutioner inte gjort klart att de som är svenska/norska/engelska/franska o.s.v. medborgare inte äger rätten att ge sig ut som legosoldater och strida utanför landets gränser utan landets och FN:s mandat.

Här i Sverige har vi sett komplikationer i förlängningen av att Sverige inte aktivt försökt förhindra att svenska medborgare strider utomlands.
Bråttom med förbud mot svenskt jihad, Ledarsidan SvD 28 augusti 2014

Det är lätt för politiker och opinionsbildare att önska tassa på tå. För riskerna är stora att hat flammar upp då Europas länders unga idag saknar historiska kunskaper nog för att förstå att det aldrig är så att en persons tro, oavsett vilken, gör personen eller trosriktningen till ett hot. Hot uppkommer alltid genom att enskild/enskilda person/personer gör personliga ställningstaganden som strider mot Europeisk Demokrati och mot de Mänskliga Rättigheterna i personligt val att kräva att alla skall tycka/tro/göra som den/de personer som vägrar acceptera att Alla Människor är lika värda, men olika och att ALLA Människors rätt till fria val vad gäller sin tro är grundförutsättning för framtida fred på jorden.

Verkligt läge slutet augusti.
Stod härom kvällen och väntade på en buss som skulle ta mig vidare till Göteborg. Med mig stod två invandrare från Afrika. Vilket land är egalt för jag vill inte att de skall kunna identifieras. Känner dem som troget arbetande heltid nattetid i för Sverige viktig sysselsättning. De berättade för mig att en av deras libanesiska vänner, född och uppväxt i Sverige, varit på besök i föräldrarnas hemland. Där hade denne stött på ”Göteborgare” från tre angivna Afrikanska länder. ”Göteborgare” som stred för ISIS. Tidigare stridit i Ukraina och Syrien.

Göteborgare dödade i Irak, GP 27 augusti 2014

En annan person. En jag känt så länge han levt och med anor långt tillbaka i Smålands gränstrakt mot Halland. Han berättade för mig hur en libanesisk ättling på besök i föräldrarnas födelseland hotats med pistol mot huvudet av ”svenska” ISIS-män.

Ukraina har haft ryssar, och ryska militärer(!) i Ukraina sedan Katarina den storas tid. 17% av ukrainas befolkning var så sent som för några år sedan ryska medborgare. En av de städer i Ukraina som har mest ryska invånare är Donetsk. Enligt folkräkning 2001 såg fördelning i staden ut som följer (Uppgifter från Wikipedia. Men i stort sett samma finns i olika källor):

1.Ryssar: 493 392 personer – 48,15%
2.Ukrainare: 478 041 – 46,65%
3.Vitryssar: 11 769 – 1,15%
4.Greker: 10 180 – 0,99%
5.Judar: 5 087 – 0,50%
6.Tatarer: 4 987 – 0,49%
7.Armenier: 4 050 – 0,40%
8.Azerbajdzjaner: 2 098 – 0,20%
9.Georgier: 2 073 – 0,20%
10.Övriga: 13 001 – 1,27%

Staden Donetsk har ungefär 150 år på nacken. Från början industristad men kom under Sovjettiden även att få en stark militärbas. Även efter frigörelsen av Ukraina vid Sovjetunionens fall, har denna militärbas i första hand haft ryska militärer detta p.g.a. det försvarsavtal som tidigare Ukrainska Presidenter och Parlament undertecknat med Ryssland.
Avtal som aldrig formellt sagts upp. Staden har sedan 1990-talet sett kriminella ligor på Pro-ryska och Pro-Ukrainska sidan försöka ta ”makten”. I ärlighetens namn vore det inte konstigt om Ryssland i samband med hjälpsändningar till östra Ukraina skulle vilja ta hem vapen som inte bör falla i händerna på ISIS eller på de Pro-ryska huliganerna.

Desinformation i formulering av rubrik:
Fyra döda vid rysk attack mot Ukrainsk postering, DN 26 augusti 2014 Båda sidors soldater har hamnat på ”fel” sida vid mer än ett tillfälle. Fler Ukrainska soldater som hamnat på den ryska sidan. Se artikel samt läs internationell press!

Allt annat än objektiv analys av Ryssland finns i Svenska Dagbladet. Väst verkar inte dra lärdom, SvD ledarsidan 27/28 augusti 2014/A> Må så vara. Delvis sant. Men ropa inte att vargen kommer. EU är precis lika inpyrt av gamla historiska fördomar och åsikter.

Gordiska knuten Ukraina, Norah4you 11 augusti 2014

Tillägg 6 september 04.31
NCTC: ”Jihadister hotar Europa”, SvD 6 september 2014
NCTC: Jihadister hotar Europa, GP 6 september 2014

Read Full Post »

Tänk det är så att President Putin har för avsikt att informera Ukrainas President Petro Porosjenko om vad det var som Ryssland förde ut för att det inte skulle komma på avvägar till ISIS representanter bland de som strider för Ukraina mot Pro-Ryssarna eller för den delen den Pro-ryska milisen i Östra Ukraina. Tror att det är dags för Väst att inse att Ukraina är vår tids Gordiska knut Allt är inte som det utåt tycks vara.

Putin i sällsynt möte i Minsk, GP 26 augusti 2014
Putin i sällsynt möte i Minsk, SvD 26 augusti 2014

För övrigt tar jag mig på min 65-års dag friheten att gå längre utanför boxarna än ens jag brukar göra. Jag tänkte berätta en saga:

En gång för inte så länge sedan dök några grabbar, ålder okänd, i kända vatten och hittade elektroniska koner med främmande tecken. Som grabbar plägar göra, så flyttade de glada gossarna konerna. Tänk om det var därför Ubåt 137 med sina kärnvapen gick på grund i Karlskrona skärgård. Tänk om det till och med var så att Sverige då hade en verklig Hamilton som ryckte ut och var behjälplig med att få bort stridsspetsar från Ubåt 137 så att världen skulle undvika en ny Kubakris. En gång för länge sedan hände något som först forskare 100 år från nu får hel insyn i. Till dess kan man bara fantisera. Men tänk om vi bedömde den situationen fel. Tänk om vi än idag bedömer saker fel. En saga är en saga och inget annat. Men spekulera och fantisera är tillåtet.

Personligen uppfattar jag nuvarande Ryssland som allt annat än gamla Sovjetunionen. Det tar som bekant tid innan de som bär på seklers felbedömningar och handlingar eller för den delen sina egna inkluderas i ”samhället”. För mig är det viktigt att ge alla människor en chans och ibland mer än en. Alla människor är lika värda, men olika.

Read Full Post »

Från det ögonblick då förre presidenten flydde till Ryssland och Ukrainas parlament helt korrekt utsåg en interimsregering, så långt så gott, har det varit befogat att upplösa Ukrainas parlament och gå till nyval. Men i stället klev Svoboda, ett nationalistiskt fascistiskt parti om något, plats i den interimsregering som själva ansåg sig goda nog att försöka förbjuda ryska som talats i 1000 år, dvs längre än ukrainska språket funnits, som officiellt språk i Ukraina.

Inte nog med att EU blundade för Svoboda, för att interimsregeringen inte hade laglig rätt att betraktas som vanlig regering eller för Ukrainas historia. Vänsternissar och Högerfötter i EU lyckades tyvärr sprida desinformation som andra politiska partier gick på. För historia är vanligen inte politikers starka sida. Speciellt inte när den är så komplicerad som Ukrainas historia är. Men vänsternissar till vänster om vänstern och högerfötter samarbetade i Ukraina under Andra Världskriget…. inte konstigt att de nu hjälpts åt att sprida desinformation. Desinformation på högsta nivå, Norah3you 16 augusti 2014

Så valdes den nuvarande presidenten Petro Porosjenko i ett land på väg mot bankrutt där tidigare försvarsavtal (!!!) mellan Ukraina och Ryssland försvunnit utan att EU ens verkar ha observerat att det en gång fanns samt skrevs om i media. Men å andra sidan har ju många politiker i Bryssel också missat att det innan oroligheterna bodde 17 % ryska medborgare i Ukraina ….. det där med gränser är politiker samt förhandlare bra att dra – men gräsrotsnivån är oftast mindre välkänd…

Ukrainas nyvalde president Petro Porosjenko utlyste idag nyval till Ukrainas parlament. Verkligen på tiden!

Nyval i Ukraina i oktober, GP 25 augusti 2014
President Porosjenko upplöser parlamentet, Expressen 25 augusti 2014
Poeosjenko upplöser parlamentet, DN 25 augusti 2014
Nyval i Ukraina i oktober, SvD 25 augusti 2014
Ukrainas parlament upplöses, Aftonbladet 25 augusti 2014

Read Full Post »

Världen vi trodde vi så sent som för ett år sedan trodde vi hade, finns inte och har egentligen aldrig funnits. Efterdyningarna av Första och Andra Världskrigets nya gränser samt då och senare tillkomna självständiga stater har inte skett på marknivå utifrån historiska samband/händelser. Finns en del vi bör ha i minnet idag:

Bland de legosoldater (några svenska) som slagits på Ukrainas sida men med vapen tillsammans med andra liknande förflyttat sig tillbaka till Syrien där de tidigare stridit, finns många grupperingar. Ukrainas historiska bakgrund är något som få journalister och politiker i Väst har en aning om. Utöver det som finns i rebloggade artikeln nedan, så är följande något som alla bör titta närmare på och begrunda:

Khazarerriket källa Wikipedia

Khazarerriket källa Wikipedia

Khazarriket var ett hebreiskt språkigt rike med många som tillhörde den mosaiska kyrkan utan att samtliga dessa troende var judar. Inflytandet i regionen lever kvar in i våra dagar trots att Ukraina senare hamnade under det Osmanska väldet

Osmanska riket 1580

Osmanska riket 1580

För mer information om problemen som främst östeuropa inklusive Ukraina och Ryssland drabbats av p.g.a. Ottoman Empire/Osmanska Rikets fall efter Första Världskriget och den påverkan detta fall haft på länder som Syrien, Irak, Libanon m.fl. se I skuggan av Osmanska Rikets fall, Norah4you 12 april 2012
i förlängningen fick Osmanska Rikets fall konsekvenser för muslimska världen hela vägen österut till Kina. Dagens kriser som kan ses som ett Pärlbandet från Irak o Ukraina österut till Xinjiang i Kina där extrema muslimska grupper har haft närmare kontakt med varandra än vad vi i Väst ofta verkar tro.

Inte har det blivit bättre av senaste händelserna i Syrien, Irak och Libanon. Dels har en del EU-länder gett stöd till den blandade grupp som helt logiskt strider mot Syriska regeringen….. det är bara det, att frågan varifrån ISIS/ISIL fått sina vapen aldrig ställts eller ens fått någon inom EU att fundera på hur en grupp som slängts ut ur Al Quida för att individer var för extrema nu är så många med vapen…..

Pärlbandet av oroshärdar där extremister fått vapen och ibland även fotfäste sträcker sig från Ukraina och Syrien/Libanon/Irak hela vägen till Xinjiang i Kina. Det är i grunden religionsstrider mellan tre religioner som samtliga delar det vi kristna kallar Gamla Testamentet. Problemet är att inom religionerna finns det extremister på såväl höger som vänsterkanten som ofta samverkar med varandra samt med andra oppositionsgrupper som utifrån vad vi i Väst kan kalla Mänskliga Rättighetsperspektivet strider mot mer eller mindre förtryckande grupper och ledare. Lokalt, regionalt och finns spridda över jorden.

Kan vi inte lösa Ukraina problemet; kan inte Väst förstå att Rysslands Ukrainska historia är mer än 1000 år och att stort antal ryssar 17% bodde i Ukraina så sent som för 10 år sedan (dvs flera år efter Sovjetunionens fall); saknas förståelse för att Ryssland som land är oroligt för pärlbandet av oroshärdar vid Ryska gränsen och därför bygger upp sitt försvar; då är riskerna större än vi borde acceptera. Det viktiga måste som jag ser det vara att inse att Ukrainas interimsregerings syfte, tendens är lika stora som deras objektivitet är liten. Högerfötter i Ukraina stod tillsammans med verkliga extremister på Majdantorget. De samarbetade i flera fall utifrån sina gruppers Andra Världskrigshistoria redan under tiden då Nazisterna gick mot ryska städerna. Oavslutade strider och tidigare bundsförvanter rör på sig igen.Gordiska knuten Ukraina, Norah4you 11 augusti 2014

Hagel: IS ett allvarligt hot mot USA, GP 22 augusti 2014
USA: 12 000 utländska jihadister i Syrien, Expressen 22 augusti 2014
Hagel: IS bortom allt vi tidigare sett, DN 22 augusti 2014
”Is värre än Al Quida, Aftonbladet.tv 22 augusti 2014

IS är ett hot mot USA, Ryssland och Kina i första hand men även ett hot mot hela världens fredssträvande och mot Mänskliga Rättigheter. Inte har det blivit bättre av att de till viss del fått vapen från naiva EU-länder som skickat vapen till de grupper som stridit mot Syriens diktator. Syftet gott, men lite borde man tänkt på vilka som fick tillgång till vapen.

Tillägg 08.20 23 augusti.
Endast de religiösa ledarna, dvs påven och patriarkerna för oss kristna(viktigast är Rysk-Ortodoxa kyrkans samt Syrisk-Ortodoxa kyrkans patriarker) samt ledande imanerna för Sunni resp Shia har en möjlighet att tillsammans med Israels ledande religiöse ledare få tillstånd en fred i området Ukraina-Syrien/Irak. Först när ett kyrkomöte hållits mellan samtliga tre religioner som delar det vi kristna kallar Gamla Testamentet. Abrahams ättlingar oavsett vem och var äger rätt till fred med sina anförvanter.

Hamas hade inte godkänt kidnappning, GP 23 augusti 2014
FN-rådet fördömer journalistmord, GP 23 augusti 2014

Nu mer än någonsin krävs att goda krafter i alla läger inser att Det handlar inte om att ha rätt. Det gäller att HANDLA rätt

Read Full Post »

Inga bevis för sönderskjuten rysk konvoj, DN 16 augusti 2014 Sagt det förut mer än en gång Ukrainas interimsregering är part i målet och ingalunda någon säker källa för vad som händer någonstans i Ukraina. EU-s vänsternissar och högerfötter gör precis som under Andra Världskriget gemensam sak med Krimtartarer och nuvarande Svoboda som när de efter att förre Ukrainske presidenten flytt till Ryssland i stället för att direkt utlösa nyval krävde att ryska språket som talades av 17% av Ukrainas invånare (ryska medborgare) skulle förbjudas trots att ryska språket talats längre än ukrainska språket i Ukraina. 1000 år….
Redan samma dag som förre presidenten flydde försökte Ukrainska politiker att få Nato att gå in mot Ryssland.
Se rebloggad tidigare bloggartikel Gordiska knuten Ukraina, Norah4you 11 augusti 2014

En av de första att falla för desinformationen var Dagens Nyheter. Förr fristående liberal, numera mer pseudoliberal….
Ett revisionistiskt Ryssland, besatt av drömmen att återta kontrollen över tidigare sovjetiska och tsarryska områden, är inte bara ett hot mot de närmast berörda. Det är ett gemensamt problem för hela EU.Emad front mot Putin; DN Huvudledare 8 augusti 2014
Från twitterkommentarerna:

Syfte och tendens? Vem som helst som har någon aning om hur källkritisk kontroll skall göras borde se varifrån desinformationen kommer.

Så fortsatte det. Ryssland äger som alla andra länder rätt att ge nödhjälp. Precis som Röda Korset äger rätten att kräva garantier att nödhjälp inte är vapenhjälp…..

Ukrainas nuvarande situation byggdes upp under Osmanska Rikets framfart för länge sedan och sönderfall före och efter Första Världskriget. Vänsternissar mot högerfötter, religion mot religion det är den situation vi fått av soppan som borde resulterat i ett allmänt val av nytt parlament beslutat direkt av interimsregeringen efter Majdantorget.
Kan man inte ett lands historia, är det svårt att spå dess framtid.

Ännu svårare är att ropa att vargen kommer främst utifrån uppgifter vars källor står Ukrainska interimsregeringen nära. Ryssland har många ryska medborgare som bott hela sitt liv i Ukraina. Rysslands militär som kämpar om makten efter Putin med Rysk-Ortodoxa kyrkan har stärkts i sin tro att Europa inte vill samarbeta med Ryssland genom en rad felaktiga eller ofullständiga EU beslut och politisk akrobatik utan skyddsnät. Stärkts även av raden av extremistiska religiösa och nationalistiska händelser samt terror som sträcker sig från Ukraina hela vägen bort till Kina (se nedan)
Verkligheten är svår att fånga men prognosen är dålig om man ropar att vargen kommer i otid. Ryssland äger som alla andra länder rätt att hjälpa de nödställda i Ukraina. Förvisso har Röda Korset rätten att kräva garantier av dem som av alla andra. Men rita inte en viss potentat på dörren i förtid.
Ropa vargen kommer är kontraproduktivt, Norah4you 12 augusti 2014

Ukrainas interimsregering, obs ännu har inget allmänt val till Ukrainas parlament hållits så regeringen är interimsregering enligt Ukrainas egen konstituation, sänder åter igen ut desinformation. Igår påstod de att ryska trupper tagit sig in i Ukraina och oskadliggjorts. Ärligt talat: Hur i hela fridens namn lyckas vänsternissar och högerfötter i EU och i Ukrainas interimsregering få NATO att tro på desinformationen. Maken till dålig bevisföring har sällan skådats i historien!

IGÅR ansågs sanningen vara:
Ukraina: Ryskt pansarfordon förstörda, GP 15 augusti 2014
USA: Rysk upptrappning i Ukraina, GP 15 augusti 2014 Dags för USA att sluta tro blint på EU samt Ukrainska politiker. Källkritisk kontroll är viktig!

IDAG är situationen en annan:
USA: Rysk upptrappning i Ukraina, DN 05.52 16 augusti 2014
men 20.53 ikväll var det annat ljud i skällan: Inga bevis för sönderskjuten rysk konvoj, DN 16 augusti 20.53 Hur vore det att göra källkritisk analys innan desinformation skickas vidare? Hade det funnits en sönderskjuten rysk konvoj, så hade det med största sannolikhet varit fullständigt bevisat vid detta laget…..

Konvojen består av 270 lastbilar med förnödenheter och står sedan vid den rysk-ukrainska gränsen.

– De två regeringarna har kommit överens om hur inspektionen av lasten ska gå till och om förberedelserna för konvojen, säger Pascal Cuttat, Internationella rödakorskommitténs representant i Ryssland.Rysk konvoj släpps in, SvD 16 augusti 2014

Rysk hjälpkonvoj släpps in Ukraina, Expressen 16 augusti 2014
Rysk konvoj släpps in, GP 16 augusti 2014
Rysk hjälpkonvoj släpps in i Ukraina, Expressen 16 augusti 2014
Rysk konvoj släpps in, Aftonbladet 2014 Varför skulle den inte? Någon måtta på tilltron till Ukrainas interimsregerings påståenden borde det väl i varje fall finnas i Väst vid det här laget?

Desinformation är vad som förekommit från första början i Ukraina-krisen. Tyvärr för källorna till desinformationen har Syfte och Tendens lyst som en augustimåne. Det är lättare att bevisa en svensk-gots mord på Romersk kejsare under Folkvandringstiden utifrån samtida källor än att hitta annat än desinformation från vänsternissar och högerfötter som inte insett att Andra Världskriget är för länge sedan över och Osmanska Rikets upplösning började redan innan Första Världskrigets slut!

Läs: I skuggan av Osmanska rikets fall, Norah4you 12 april 2012
samt
Ropa vargen kommer är kontraproduktivt, Norah4you 12 augusti 2014

Read Full Post »

Older Posts »