Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jabar Amin (MP)’

Från Humanistbloggen:

Yasri Khan bekänner färg

Efter titeln följer ett urklipp:
Yasri Shamsudin Khan: Gemensamt för Nalin Pekgul (S), Gulan Avci (L), Jabar Amin (MP), Amina Kabakaveh (V) är att de verkar vara kurder med kopplingar till peshmerga och PKK.

Jag vet inte vad det är med den organisationen och varför den är så antimuslimsk….

Kommentar:
Subjektiv tolkning dvs ”Tyck som jag” är aldrig detsamma som att den subjektiva tolkningen är den rätta. En vis man, minns inte namnet, sa: Du har Rätt att känna Dig kränkt. Men det ger DIG INTE RÄTT.

Så enkelt är det.

Det Yasri Khan glömmer bort den biten, samtidigt som han glömt bort att Profeten Muhammed och hans samtid och de som skrev ner Koranen för honom de tog med mer uppgifter om Myriam som vi kallar Maria än som finns i vårt Nya Testament i Bibeln. Khan glömmer också bort att den vi kristna kallar Jesus är en Profet i Koranen och betraktades som sådan om än inte likvärdig av Profeten Muhammed själv. Redan Profeten Muhammed respekterade att det fanns skilda åsikter om hur de ord han fått att framföra skulle tolkas. Respekterade, men ansåg sin egen tolkning som den rätta.

Att det vid Profetens Muhammeds död kom att ske en form av delning av muslimerna utifrån att det inte rådde enighet om VEM som skulle efterträda honom, är ett faktum. Att såväl shia- som sunnimuslimerna båda anser sig ha den enda rätta Muslimska Tron, är en sak. En annan är att alla bör respektera att Profeten Muhammed respekterade andra åsikter även om han själv ansåg sig vara den som visste hur orden han fått skulle tolkas.

Utifrån det religiösa historiska perspektivet, är det mycket svårt att förstå, att Yasri Khan inte förstår och respekterar att han inte är Profeten Muhammed men ändå som minst när det gäller de som delar Koranen som sin Heliga Bok med honom, som minst borde visa respekt för varandra. Mycket märkligt är det att Khan försöker anklaga de som inte tycker som honom för att vara kurder och av det skälet skulle tillhöra grupperingar som Khan uppfattar som terrorister.

Att anklaga Pegul, Avci, Amin och Kabakaveh för att vara antimuslimska, är så långt från sanningen som tänkas kan. Själv röstar jag inte på något av de fyra partierna, jag är moderat, men från att ha varit systemprogrammerare skolade jag om mig till SO-lärare. Historia och Religion är två huvudämnen av mina fyra ämnen som SO-lärare (pensionerad). Det jag såg under hela 1990-talet var att speciellt Pegul gjorde mer än samtliga andra undantaget en som senare blev Professor i Sociologi, för att förklara den muslimska tron. Inte utifrån subjektiva värderingar utan tvärt om genom att förklara var skillnaderna gick. Båda framhöll samhörigheten tvärt emot vad Yasri Khan med sin ”Tyck som jag” uppfattning gör.
– – – – – – – – Slut på kommentaren – – – – – – –

Bloggartikeln fortsätter
Han antyder alltså att svenska politiker med kurdisk bakgrund hatar muslimer för de kritiserat islamism? Smakfullt, Yasri, smakfullt. Han behöver verkligen lära sig skillnaden mellan islam och islamism.Yasri Khan bekänner färg, humanistbloggen 10 maj 2016<

För mig som utbildad i Religion och med den vetskap jag utifrån att jag är utbildad i Historia upp till D-nivån samt har 200-1400 e.Kr. som ”min” specialperiod, är de beskyllningar som Yasri Khan kommer med ofattbara. Jag har känt turkar som kommit hit från skilda delar av Turkiet, känt en del av dem I mer än 25 år. Aldrig någonsin under alla år har jag stött på den uppfattning som Yasri Khan för fram. Inte en enda gång. Jag har umgåtts i såväl shia- som sunnimuslimska familjer från skilda delar av det gamla Osmanska Riket. Respekten för likheten har alltid betonats. Det är likhet inom och mellan religionerna som bör väga tyngst. Allt annat är att så split och leder lätt till katastrof.

Läs även: Khan i nytt klavertramp, Ledarsidan SvD 10 Maj 2016
Ut ur islambubblan, Folkbladet 10 Maj 2016

samt:
Lögn och förbannad dikt, Yasri Khan! – Sluta ljuga!

Read Full Post »

Frihetskämparna inom kurdiska PKK skulle kunna ta upp kampen mot terrororganistaionen IS på allvar. Men då krävs att terrorstämpeln hävs, och Sverige bör gå före och göra detta, skriver miljöpartisterna Per Gahrton och Jabar AminLåt PKK ta hand om kampen mot IS, Per Garthon fd. partiledare och fd EU-parlamentariker MP) samt Jabar Amin Riksdagsledamot (MP)

Du har fel Per G. Det är ingalunda så att ens de flesta kurder som finns här i Sverige stödjer PKK. Däremot önskar de alla rätten till ett eget land. Två helt skilda saker. Finns inget som helst skäl för Sverige att ens kalla PKK-are för frihetskämpar. Än mindre att erkänna PKK. Att erkänna en stat Kurdistan, där det i alla tider funnits flera olika religioner vars styrkeförhållanden varierat från tidig historisk tid, det är något helt annat. Det är märkligt att kurderna som i princip bott inom samma område så länge vi vet, inte fått rätten till eget erkänt land. Men det är något helt annat!

Read Full Post »

2. Fram till 1982 kunde kommunerna välja om eleverna skulle få betyg i sexan eller inte. Sedan togs den möjligheten bort. Enligt betygsforskare vid Göteborgs universitet gynnar betyg från sexan endast några få procent av eleverna i positiv riktning. Dessutom var det redan högpresterande elever som gynnades, de andra eleverna missgynnades. Från höstterminen i år ges det nu betyg igen från årskurs sex. Efter valet 2014 kanske redan från årskurs 4 om alliansen får fortsatt förtroende.
Kontrollerna i skolan kostar en halv miljard, Jabar Amin (MP) skolpolitisk talesperson på SvD Brännpunkt 3 januari 2013

Snälla rara, vi är många i Sverige som fått betyg från första klass! Vi är många i Sverige som hade stort antal prover, ibland kallade diagnostiska prov ibland annat men som var samma över hela riket, redan när vi gick i Folkskola, Enhetsskola eller de första åren som Grundskolan fanns. Kostnaden för kontrollerna är oväsentlig för det är bättre för individens självkänsla och möjlighet att få hjälp som skollagen kräver att kommunerna ger elever som behöver det, att kostnaden kommer när individens möjligheter kan tas till vara än när elevens självkänsla och upptäckarglädje i att utvecklas i ett eller flera ämnen för alltid gått förlorad!
Snurren till miljöpartister!

Det där med vetenskaplighet är heller inte så lätt för skolforskare…..
ännu svårare är det för en del politiker som inte lärt in/läst vetenskapsteori att förstå:
Värderingar, normer och begrepp kan betyda samma sak för människor som lever i en viss tid, på en viss plats eller som av annat skäl delar en värdegemenskap.

Ordet ”kan” innebär att det inte nödvändigtvis behöver vara så.
……..
För att en djupstudie, i vilket ämne eller inom vilket undersökningsområde som helst, skall vara vetenskapsteoretiskt hållbart och kunna ge argument som är giltiga samt dessa argument skall ha förutsättningar att kunna leda till en hållbar slutsats, är förutsättningen att den som ställer frågan och den som svarar på dem har samma begreppsvärderingar helst samma norm- och värdesystem eller som minst förstår den andres norm- och värdesystem utan att subjektivera dessa i förhållande till sina egna norm- och värdesystem.
Grundläggande begreppsystem, Fakta om vetenskaplighet Facts for Fictionsida

Det är ena biten av grunden för att överhuvudtaget kunna genomföra en icke subjektivt färgad studie eller ett forskningsprojekt oavsett nivå.

Den andra grundläggande biten Miljöpartisterna glömde att ta med sig är:
Även om vi har två människor som använder till synes samma termer eftersom de talar samma språk, som båda har något så när likartat normsystem samt teoretisk bakgrund är det därmed inte sagt att vi kan vara säkra att det råder en fullständig språklig kongruens. M.a.o. en term kan täcka flera olika begrepp – och ett begrepp kan även inom en och samma språkgrupp och tid täcka flera olika termer. Problem med termer, ord och begrepp, Fakta om vetenskaplighet Facts for fictionsida

Det tredje allvarliga felet som artikelförfattarna trampat i klaveret med är att det aldrig någonsin går att använda Ad Hoc, Ad Hominem eller att referera till ‘experter’ och få detta till att vara giltigt argument. Det är tre av de allra allvarligaste fallacies som tyvärr förekommer bland mer än en som argumenterar eller som presenterar en studie eller ett forskningsresultat! Även experter kan ha fel när de uttalar sig om sina egna ämnesområden. Har ofta fel när de lägger in sina egna värderingar i andras ämnesområden. Speciellt vanligt är detta i dagens Sverige förekommande när det gäller Miljöpartisters och Socialdemokraters utspel i skolfrågan. Här skiljer de sig från nuvarande Vänsterpartiet som när de var kommunister insåg detta då partierna till vänster om Socialdemokraterna förökat sig genom delning i mitten på 70-talet och de som blev kvar övergick till ett mer vetenskapligt förhållningssätt i argumentationen. (Man behöver inte hålla med någon om dess åsikter och slutsatser för att värdesätta förhållningssättet)

Read Full Post »

Hur i hela fridens namn kan utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag anse att kommunerna som är de som genom sitt sparande på skolans alla områden, lärarlöner (för 40-50 år sedan tjänade en gymnasielärare mer än en riksdagsman…) genom att använda helt obehöriga som lärare och/eller icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare; sänka kostnaderna för skolmat; drastiskt dra ner på den skolhälsovård som fanns förr; dra ner på skolmaterial; dra ner på städning av skollokaler som t.o.m. ofta städas mindre än politikers och tjänstemäns kontorsrum (inte alla kommuner); höja hyreskostnaderna för skollokaler vilket sänkt de ofta riktade bidrag som Sveriges Regering och Riksdag gett skolorna de senaste 15 åren.

Hur i hela fridens namn står det till när de som sparat på pengar som skulle gått till skolorna och våra elevers utbildning och hälsa av utbildningsutskottet anses skulle ha betalt!!!???!!! för att det nu mera finns ett krav på lärarlegitimation som gör att enbart ämnes- och stadiebehöriga lärare får tillsvidareanställas och enbart ämnes- och stadiebehöriga lärare skall få sätta betyg???

Kommuner ska få betalt för lärarleg, GP 12 juni 2012
Kommuner ska få betalt för lärarleg, SvD 12 juni 2012
Kommuner ska få betalt för lärarleg, DN 12 juni 2012
Kommuner ska få betalt för lärarleg, Aftonbladet 12 juni 2012

Read Full Post »