Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Israel’

Samma handling av samma skäl – då och nu borde självfallet alltid bedömas lika.

TYSKT STUDIEOBJEKT
Intressanta bombningsresultat i Aachen

Erövringen av Aachen har gett oss det första tillfället att på ort och ställe iakta verkningarna av RAF:s tunga bombräder mot Tyskland skriver ”Daily Telegraph”

Källa: Nyheter från Storbrittanien, nr 44 onsdagen den 1 november 1944 årgång 5. (Nyheter från Storbrittanien var en tidning som gick att prenumerera på under Andra Världskriget. Ansvarig utgivare var Gösta E Sandström Stockholm.)

Vi i Väst anser än idag självfallet att det var rätt att bomba tyska städer som Aachen för att befria ockuperade länder. Vi eller de flesta av oss som lever idag har full förståelse för att motståndsrörelserna i ockuperade länder hjälpte OSE m.fl. i sabotage på ockuperad mark likaväl som sabotage inne i centrala Tyskland.

Sedan då, 1 november 1944 har förvisso viktiga saker hänt:

* Andra Världskriget tog slut och Tyskland kördes inte bara ut från sina ockuperade områden utan tyska nazisterna tvingades av de Allierande samt Ryssland tillbaka mot och in i Berlin.

* FN grundades officiellt 25 april 1945 i San Fransisco. 50 medlemsländer ingår bland stiftarna. Att observera att Andra Världskriget ännu inte var slut i Stilla Havet när dessa 50 länder slutligen gemensamt godtar FN-stadgan 26 juni 1945

* 1947 föreslår FN att det brittiska mandatet Palestina delas i en judisk del (55 procent) och en arabisk del (44 procent) och att Jerusalem ställs under internationell förvaltning.Årtal i Israels och Palestiniernas historia, Säkerhetspolitik.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för webbplatsen

* 1948 utropar David Ben-Gurion den judiska staten Israel. Omgivande arabstater går till angrepp. Majoriteten av araberna i Israel flyr eller fördrivsÅrtal i Israels och Palestiniernas historia, Säkerhetspolitik.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för webbplatsen

* 1949 Det arabisk-israeliska kriget avslutas genom att Israel (som nu besitter 77 procent av det forna mandatet Palestina ) ingår vapenstillestånd med de krigförande arabstaterna. Jordanien har erövrat Västbanken och östra Jerusalem (gamla staden), medan Egypten tar kontroll över Gaza.

Sammanfattning
Det av FN fattade beslutet att en till judiska då blivande myndigheter 55 % av Palestina har efter Israels ensidiga beslut att utöka området på mindre än två år kommit att bli 70% av Palestina. Då har senare Israeliska ockupationer/landerövringar inte medtagits.

Som framgår av texten från Säkerhetspolitik.se (Officiell myndighets ägd sida) så fick majoriteten av araberna i Israel fly eller så blev de landsfördrivna.

Jämför den bakgrundssituationen med vad som hände i ockuperade länder som Norge och Frankrike.

Självfallet har Hamas och Palestinierna exakt samma Mänskliga Rättigheter som alla andra. Självfallet gäller det som står i inledningen till FN:s Allmänna Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna även dem.

Utdrag ur Hamas omfattas av de mänskliga rättigheterna, Norah4you 30 juli 2014

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
……. inledning av FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

Med andra ord – Det är exakt den situation som Palestinierna befinner sig i och befunnit sig i sedan Israel ockuperade Gazaremsan samt byggde bosättningar där. Observera: Israel har ALDRIG fått rätten till Gazaremsan! Se: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010
– – – – – – – – – – slut på utdrag – – – – –

Det är sällan som jag haft samma uppfattning som Henning Mankell i någon som helst politisk fråga under åren. Denna gången håller jag med.
Ingrid Lomfors text om Gaza-kriget är egendomlig. Hur tänkte hon? skriver Henning Mankell, författare, och Nina Gren, socialantropolog, i var sin replik till krönikan av Ingrid Lomfors på ledarsidan 2/8 följt av Lomfors svar till båda.Hur tänkte Ingrid Lomfors, Henning Mankell och Nina Gren repliker på GP debatt 7 augusti 2014

Det märkliga är att det är en tidning som alltid betraktats som liberal t.o.m. vänsterliberal som ser ensidigare än nästan alla andra på Palestiniernas rättigheter….

Israel ställer det högst rimliga kravet att Gaza demilitariseras. Inget land kan acceptera ett ständigt hot om missilbeskjutning och terrordåd. En tänkbar lösning är att den palestinska myndigheten, ledd av president Mahmoud Abbas på Västbanken, återtar administ­rationen av Gaza som Hamas ryckte till sig med våld 2007.Konflikt utan vinnare, DN Huvudledarartikel 7 augusti 2014

Rimligt krav? Verkligen inte. Varje lands medborgare äger rätten att försvara sig själv mot angripande länder. Speciellt mot angripande länder som låter oskyldiga, gamla, sjuka och barn riskera livet eller behöva fly för att det bland landets medborgare finns de som aktivt försvarar sitt land med och utan hjälp av omvärlden. Samma rättigheter för samma handlingar nu som år 1944. Allt annat är orimligt. Självfallet skall samtliga på båda sidor som begått krigshandlingar anmälas och ställas till ansvar inför internationella domstolen i Haag. Därom råder det inget tvivel. Men att ens komma på tanken att någon folkgrupp inte skulle omfattas av de Mänskliga Rättigheterna är horribelt. Lika horribelt är om ockuperande land på något sätt skulle få fördel för att de åberopar att de minsann inte sköt första skottet eller för att det landet påstår att straffexpeditioner skulle vara en rättighet.

Glöm aldrig AustVågøy

Västalliansen lyckades förbereda Operation Overlord i Frankrike samt att ha representanter för det fria Norge på plats för att kunna ta över när Nazisterna föll. Glöm aldrig de som försvarade oss alla mot Nazisternas förtryck. Tillåt aldrig ockupation som den som direkt finns beskriven i inledningen till de Mänskliga Rättigheterna (läs längst ner i bloggen)

På vägen vill jag ge alla som inte kan Andra Världskrigets historia första och tredje versen i Inger Hagerups ”De brente våre gårdar” eller som titeln lyder:Skyll inte på andra Israel, ta eget ansvar, Norah4you 30 juli 2014

AustVågøy
De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
La våre hjerter hamre
det om og om igjen.

……
De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
Bak hver som gikk i døden
står tusener igjen.

– – – – Inger Hagerups AustVågøy skriven mars 1941, en av de mest kända motståndstexterna i Norden under Andra Världskriget

Israel har bosättningar på mark som FN hade gett Palestinierna. 70% av Palestina räknade Israel som sitt 1949 trots att Israel endast fått 55% av Palestina. Jag är moderat, tidigare liberal folkpartist, det är viktigt för mig och borde vara viktigt för alla oavsett var de står politiskt att Alla Människors lika värde också i handling innebär att krav på Rättigheter samt Skyldigheter ställs lika. Alla Människor är lika värda, men olika. Ingen skall förmenas rätten att försvara sig inom ramen för det vi i Sverige kallar ”nödvärn”. Samma handlingar skall bedömas lika oavsett när de händer och var. INGEN ÄGER RÄTTEN ATT KRÄVA ATT DE SOM FÖRSVARAR SIG SKALL LÄMNA IN ALLA VAPEN INNAN FREDSFÖRHANDLINGAR ÄR AVSLUTADE!

Raketer avfyrades efter vapenvila, DN 8 augusti 2014
Vapenvilan förlängs inte, Aftonbladet 8 augusti 2014

Read Full Post »

Israel är ett av Guds många folkgrupper. Men det är viktigt för alla tre religionerna, Judendom, Kristendom och Muslimska tron, att ha klart för sig att Vi är alla barn av Abraham. Ja jag vet hur ortodoxa judar respektive ortodoxa kristna samt ortodoxa numera kallade extrema muslimska grupper (som förutvarande ISIS numera ISIL) tolkar de gemensamma texterna vi tre religioner har på helt skilda sätt.

Själv djupt troende har jag från barnsben av andra troende samt även i samtal när jag tisdagen innan påsk 1967 var över på andra sidan (något jag sällan talar om. Det skall inte behövas) fått lära mig att alla barn är födda utan arvsynd, tvärt emot mot många av de som tolkat Skapelseberättelsen fram till Abraham utgått från. ALLA BARN ÄR LIKA VÄRDA. INGET BARN ÄR FÖR STORT ELLER FÖR LITET ELLER FÖTT I SYND. GUD ÄLSKAR ALLA BARN!

Eller som min farfar förman för stenhuggeri, kommunalpolitiker samt söndagsskollärare i Svenska Missionsförsamlingen sa till mig redan i mitten på 1950-talet: Det finns många vägar till Gud. Vi är människor och vi skall inte döma vilken väg som är rätt.

Det handlar om att lyssna på vad Gud säger. Inte om att utifrån något mänskligt perspektiv eller subjektiv värdering försöka tolka de Heliga texterna som vi människor ofta genom åren översatt utifrån varje tids ordförståelse.

Vad vi alla glömmer är att vi är människor och därför inte ofelbara. Ord igår har tyvärr inte samma innehåll/värde för oss människor idag. Det är där vi går snett även om vi går tillbaka till ursprungliga skrivningar på något av de tre religionernas gemensamma Heliga Text, det vi kristna kallar Gamla Testamentet. VI ÄR BARA MÄNNISKOR och därför fulla av fel samt förutfattade meningar. Definition av begrepp

När någon människa, oavsett vem, när eller var, säger att andra ska lita på mitt omdömeIsrael ryter ifrån mot USA, Aftonbladet 2 augusti 2014
I frågor som handlar om andra människors Mänskliga Rättigheter så faller det helt under det jag i min blogg kallat ”Tyck som jag”-syndromet. Ingen av kvinna född är förmer än någon annan inför Gud. Vi är Människor, inget annat.

GLÖM ALDRIG BORT ATT INFÖR GUD ÄR VI ALLA LIKA. För Gud finns det inte äkta eller oäkta barn. Varken nu eller under Biblisk tid. Det är en annan sak jag lärde mig.

Det är fruktansvärt att frågan skall ha behövt ställas. Frågan som Lars Ohly fört fram:

Det var den förmodade kidnappningen av Hadar Goldin som ledde till att den vapenvila som inletts skakades i fredags då det kom uppgifter om att den israeliske soldaten tagits tillfånga.

Men nu i natt meddelade israeliska armén att man dödförklarat Hadar Goldin – han ska ha avlidit i en strid i fredags.Israels arme lämnar delar av Gazaremsan 2 augusti 2014
Försvunne soldaten i Gaza är död, GP 3 augusti 2014
Försvunne soldaten i Gaza död, SvD 3 augusti 2014
Israelisk attack mot FN-skola, Aftonbladet 3 augusti 2014 1 gång är ingen gång sa min gamle lärare. Två gånger är två gånger och visar på avsikt bakom handling!

Lars Ohly, Vänsterpartiets tidigare partiledare men ändå inom de demokratiska partiernas skala långt från min egen konservativa syn på världsfrågorna ställer frågan som tyvärr uppkommer när såväl vänsternissars som högerfötters och sk. oberoende journalisters uppgifter om den försvunne nu hittade(?) israeliske soldaten analyseras. Källkritisk analys är alltid viktig. Det första som går förlorat i en strid/ett krig är sanningen.

Allra sist: Kärlekens Gud har ALDRIG godkänt ”Kollektiv bestraffning av civilbefolkningen i Gaza”, Professorer och jurister i Internationell Rätt på DN Debatt 2 augusti 2014

Read Full Post »

Nu får det verkligen vara nog Israel. Hur i hela fridens namn kan en enda människa som antingen själv upplevt Holocast eller har en anhörig som råkade ut för tyska Nazisterna, själv med samvetet i behåll använda sig av samma argument mot Hamas, som nazisterna i t.ex. Norge och Frankrike, Polen eller för den del Ukraina använde sig av mot de som grävde tunnlar för att hjälpa Era trosvänner och andra? Har Ni glömt alla de som trots allt försökte hjälpa?
Hamas äger laglig rättighet precis som alla andra som lever i ett ockuperat land att försvara sig! 😛

Israeli analyst: Hamas has 3000 elite soldiers ready to die in suicide attacks on Israel, the Blaze.com 2014/08/01 So what? Every occupied territory has it’s rights to defend their land, as has also non-occupied countries. No valid or sound argument for attacking civilians, hospitals, ambulances and schools. Same goes for occupied land today as it did during World War II.

Läs Den dystre historien, forsvarsforening.no om terror och likvidationer i Sör-Tröndelag hösten 1942 Försök sedan påstå att de som blir ockuperade inte äger rätt att försvara sig. Försök påstå att rasism och nationalism är godkänt av Internationella Samfundet oavsett om vi talar om FN:s Allmänna deklaration om de Mänskliga Rättigheterna eller Internationella Domstolen i Haag.

Rasismens fula tryne och förnekande av ockuperades rätt att försvara sig ekar genom världens salar än en gång.

Enligt New York Times har Israel förberett en offensiv mot tunnlarna i ett år. Och den israeliska militären jobbar nu dygnet runt för att förstöra tunnlarna som används för att föra in krigare från Gaza till Israel. Under torsdagen uppgav premiärminister Benjamin Netanyahu att majoriteten av de 32 tunnlar som hittills upptäckts nu är demolerade.

– Vi kommer att avsluta det här arbetet, med eller utan eldupphör, sade han enligt nyhetsbyrån AP.Israel vill förstöra Hamas tunnlar, SvD 2 augusti 2014

FN-medarbetare dödad i Gaza, Aftonbladet 2 augusti 2014

Definitioner
From Oxford dictionaries on net:

Definition Racism

The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races: theories of racism
…..
Prejudice, discrimination, or antagonism directed against someone of a different race based on the belief that one’s own race is superior

Please note: ….superior to another race or races resp. based on the belief that one’s own race is superior
This means that in many cases where ”Believe as I do” is at hand when people assume something to be racistic the later isn’t the case. There are more than one type of discrimination and Discrimination isn’t allowed due to Human Rights declaration – thus many actions and/or writing can’t be judged as racistic BUT isn’t legal due being discrimating against a group, etnic cultural and/or religious.

Definition Fascism

An authoritarian and nationalistic right-wing system of government and social organization.

Please note: An authoritarian andnationalistic look at ”Fascism tends to include a belief in the supremacy of one national or ethnic group, a contempt for democracy, an insistence on obedience to a powerful leader, and a strong demagogic approach”Fascism, oxforddictionaries.com/dedinition

in other words: The big differences between Racism and Fascism are:
* The later has Supremacy of one National or Ethnic Group and can only be said to exist within a right-wing system,
the former can exist on both political sides. Only needs to include belief that one race is superior to another race or races.

Racism can be at hand without belief linking a Nation to a superiour race/ethnic group.
but Fascism needs a strong leader in other words almost always calls for a strong leader of an existing or a imaged future nation.

Se även: Skyll inte på andra Israel, ta eget ansvar, Norah4you 30 juli 2014 samt Hamas omfattas av de Mänskliga Rättigheterna, Norah4you 30 juli 2014

Read Full Post »

I natt publicerades på Dagens Nyheters debattsida en av de viktigaste debattartiklar som någon svensk minister någonsin skrivit. Att det var Sveriges Utrikesminister Carl Bildt, tidigare en gång svensk Statsminister för en borgerlig regering som skrivit artikeln gör den ännu viktigare just för att denna artikel i klartext för fram krav som för länge sedan borde ha varit självklara för ALLA som står upp för demokrati, fria stater, Yttrande- och Åsiktsfrihet samt de Mänskliga Rättigheterna.

Fyra principer för varaktig fred: Blockaden av Gaza måste hävas, Israels legitima säkerhetsintressen måste tas till vara, Gaza måste klart och tydligt bli del av den palestinska administrationen och Gaza måste tillåtas bli en kommande palestinsk stats port mot världen, skriver utrikesminister Carl Bildt.Varje lösning måste utgå från att blockaden hävs, Utrikesminister Carl Bildt på DN-debatt 31 juli 2014

Läs debattartikeln. Den är mycket mycket viktig. Det finns mer som borde sägas men måste anstå till de fyra principerna finns uppfyllda och på plats.

Bildt: Fyra steg för fred i Gaza, GP 31 juli 2014

Se även: Carl Bildts viktiga klarläggande om Gazakrisen

Att Socialdemokraterna försöker tillsammans med Vänsterpartiet sig på att påstå att Carl Bildt inte varit tillräckligt skarp….. det får stå för dem.
”Bildt borde orka kritisera Israel hårdare”, SvD 30 juli 2014 Har S och V knäck i öronen och för röd färg på sina glasögon för att hänga med vad Carl Bildt sagt? För inte försöker de väl bluffa svenska folket genom påståenden de vet är falska?

Vi har inte 1984 och Sverige är ingen Socialistisk eller Kommunistisk stat där verklighetens historia och uttalanden kan raderas ur artiklar. Socialdemokraterna har också glömt bort bloggar, twitter, Facebook m.m. vi behöver inte längre få politiskt färgade sk. Public Service artiklars ”Tyck som jag” serverade vid frukostbordet…. 😛

Tycker det är mycket bra att även Sveriges Statsminister tagit klar ställning: Reinfeldt: Vi förfasas över dödandet, Aftonbladet 31 juli 2014

Nu får det vara nog Israel – Läs de Mänskliga Rättigheterna och försök förstå att det inte finns något undantag för staten Israel samt att Palestinier och Palestinska organisationer har exakt samma rätt att försvara sig mot Er ockupation och Er terrorbombning där oskyldiga drabbas som motståndsmän i Europeiska länder hade under Nazitysklands ockupation och framryckning.

Read Full Post »

Allra först: jag är konservativ djupt troende Moderat. Inte vänsternisse eller högerfot. För undertecknad betyder de Mänskliga Rättigheterna det som de Mänskliga Rättigheterna utgick från när de skrevs: ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA.
För mig som demokratiskt sinnad Moderatväljare betyder detta också att ALLA Rättigheter, samt skyldigheter, som jag begär för mig själv samt har att leva upp till så gott det går, ger mina värsta fiender och meningsmotståndare EXAKT SAMMA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER. Alla Människor oavsett vem de är omfattas av de Mänskliga Rättigheterna.

INLEDANDE TEXT TILL DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
……. inledning av FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

Med andra ord – Det är exakt den situation som Palestinierna befinner sig i och befunnit sig i sedan Israel ockuperade Gazaremsan samt byggde bosättningar där. Observera: Israel har ALDRIG fått rätten till Gazaremsan! Se: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010 Den bloggartikelns källor är föreläsningar i Statskunskap (numera Statsvetenskap) samt Historia respektive Religion. Obs SO-lärare skrivit till D-nivå i Historia.Skyll inte på andra Israel – ta eget ansvar, Norah4you 30 juli 2014

Hur ett land där flertalet innevånare är ättlingar till människor som själva förföljts och diskriminerats samt hotats av utrotning kan bete sig på samma sätt mot andra människor, det förstår jag inte. Ett land vars religion i många århundraden var orsak till förföljelse, rent ut sagt hat, långt innan världen ens hörde talas om pogromer, kunnat bli lika sina egna bödlar är ofattbart. Hur samma lands invånare under senaste århundradet utsatts för en rasförföljelse och försök från nazisternas sida att utrota dem, ens kan tänka i rasistiska termer och kräva hämnd som närmast för tanken till det vi kristna kallar Arvsynd, det övergår mitt förstånd. Blodshämnd hör inte hemma på 2000-talet.

Det är även svårt att förstå att Israels regering protesterar mot att andra Fria stater använder sig av sin lagliga rättighet att kalla hem sina ambassadörer för att dessa staterna med all rätt reagerat starkt på Israels regerings förda krigspolitik.

Den israeliske UD-talesmannen Yigal Palmor säger i ett uttalande att åtgärderna innebär ”uppmuntran av Hamas, en grupp som är stämplad som en terrororganisation av många länder runtom i världen”. Israel förväntar sig att länder som motsätter sig terrorism handlar ansvarsfullt och inte spelar terroristerna i händerna, enligt Palmor.Ambassadörer hemkallade från Israel, GP 30 juli 2014 Världens stater äger rätten att ställa krav på Israels regering att handla ansvarsfullt. Det är Israels regerings senaste handlingar på och över av Israel ockuperat Gazaområde som spelar terrorister i händerna just för att de senaste veckornas handlingar ger Hamas rättigheterna att Försvara sig och Palestinierna fullt ut helt i enlighet med inledande texten i FN:s Allmänna Förklaring av de Mänskliga Rättigheterna. Gränsen mellan terrorism och försvar mot förtryck, terror m.m. är ibland hårfin. Det är Israels regering som håller på att sudda ut denna.

Världen fördömer en attack mot FN-skola, Expressen 30 juli 2014

Read Full Post »

Nu börjar mitt tålamod rinna ut. En av de allra viktigaste bitarna i FN:s allmänna förklaring av de Mänskliga Rättigheterna står att finna i inledande texten. De som saknar ordkunskap att förstå den texten, de saknar också förmåga att förstå den fundamentala skillnaden i att Försvara sig och sitt land inom eller vid sitt lands gränser om man är en fri demokratisk stat å ena sidan, samt att Försvara sig mot en angripare som ockuperat ens land. Det är där som den Gordiska knuten i hela Gaza-Israelfrågan ligger!

FN-organet UNWRA:s chef är rasande över den israeliska attacken som krävde 16 människors liv i en FN-skola i Gaza.

Enligt Pierre Krähenbühl, chefen för FN:s organ för palestinska flyktingar (UNRWA), hade den israeliska armén underrättats om skolans lokalisering sjutton gånger före attacken på onsdagen.

”Det här är sjätte gången en av våra UNRWA-skolor har träffats. Vår personal som som ledde den internationella verksamheten har dödats”, skriver han på Twitter.FN-organ rasande efter attack mot skola, GP 30 juli 2014
Kan någon med gott samvete försvara handlingar som dessa? Då är det något som är allvarligt fel någonstans, avsaknad av empati?, avsaknad av ordkunskap?, avsaknad i att förstå att subjektiv tolkning aldrig någonsin håller i Internationellt sammanhang

20 dödade i attack mot FN-skola, DN 30 juli 2014

Det har aldrig varit tillåtet att attackera skolor, ambulanser märkta med Röda Korset eller Gröna Halvmånen samt absolut inte sjukhus. Detta oavsett vad man själv subjektivt uppfattar att ”motståndaren” gör. Du kan bara ta ansvar för dina egna handlingar och uppräknade handlingar ÄR KRIGSBROTT enligt Genèvekonventionen.

Att skylla på att ”motståndaren gömmer sig” har aldrig någonsin varit rätt. Den sk. motståndaren begår inget brott annat än i de åskådare/angripares ögon som redan glömt bort motståndsrörelsen i Frankrike och Norge under Andra Världskriget. Det var utifrån de tappra försvararnas rätt att använda sig av att gömma sig som SOE nedsläppta (och andra) Västalliansen lyckades förbereda Operation Overlord i Frankrike samt att ha representanter för det fria Norge på plats för att kunna ta över när Nazisterna föll. Glöm aldrig de som försvarade oss alla mot Nazisternas förtryck. Tillåt aldrig ockupation som den som direkt finns beskriven i inledningen till de Mänskliga Rättigheterna (läs längst ner i bloggen)

På vägen vill jag ge alla som inte kan Andra Världskrigets historia första och tredje versen i Inger Hagerups ”De brente våre gårdar” eller som titeln lyder:

AustVågøy
De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
La våre hjerter hamre
det om og om igjen.

……
De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
Bak hver som gikk i døden
står tusener igjen.

– – – – Inger Hagerups AustVågøy skriven mars 1941, en av de mest kända motståndstexterna i Norden under Andra Världskriget

Att förneka Palestinier de rättigheter vi ansett självklara för oss själva och för våra försvarare av demokratin mot Nazisterna, det som i klartext står om i FN:s Allmänna Rättigheter, det är inte bara odemokratiskt utan är också ett hån mot Alla Människors lika värde.

Läs och begrunda: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010 samt Israels krav på avväpning av Gaza strider mot Mänskliga Rättigheter!, Norah4you 23 juli 2014

Jag är själv konservativ djupt troende moderat. Mitt norska påbrå har från barnsben lärt mig man äger inte marken, man brukar den för nästa generation samt att det är alltid rätt att försvara ockuperat land samt därav följande illegala blockader De blockader av ockuperat land som inte godkänts av det internationella samfundet är per definition illegala.

Förstår inte att inte Israels regering fattar att de i ord och handling senaste veckan gjort och gör sig själva en björntjänst. Hur kan någon av kvinna född, oavsett var, när och av vilken kvinna, ens tro att följande på något sätt skulle vara ett giltigt argument för attacker på skolor och sjukhus? Israel: Vi besvarade granateld, GP 30 juli 2014 Dumt argument så långt från försvar som tänkas kan. Tänk i mindre skala om den som blivit stucken av en mygga skulle hämta ett elefantgevär och använda det i naturen för att ”försvara” sig mot mygg. Proportionerna Israels regering, proportionerna helt orimliga och i högsta grad antihumana.

INLEDANDE TEXT TILL DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
……. inledning av FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

Med andra ord – Det är exakt den situation som Palestinierna befinner sig i och befunnit sig i sedan Israel ockuperade Gazaremsan samt byggde bosättningar där. Observera: Israel har ALDRIG fått rätten till Gazaremsan! Se: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010 Den bloggartikelns källor är föreläsningar i Statskunskap (numera Statsvetenskap) samt Historia respektive Religion. Obs SO-lärare skrivit till D-nivå i Historia.

Read Full Post »

Hur dum kan en människa vara som inte inser att det krav människan själv framför är ett klart brott mot de Mänskliga Rättigheternas inledning samt mot ett antal artiklar i samma FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna?

S: Vi vill ha militär närvaro i Gaza, Aftonbladet 26 juli 2014

Ärligt talat Stefan Löfven:
Tror du på allvar att du skyddar Palestiniernas Mänskliga Rättigheter genom att kräva att militär skall gå in i Gaza?
På vad sätt skyddar den kränkande behandlingen Palestinier i Gaza för flygangrepp från Israel som redan har bombat FN-sjukhus? En kränkande behandling som strider mot de flesta av de Mänskliga Rättigheterna. Nu får det vara nog med dumheter Stefan Löfven!

Borde väl inte berätta det, men just nu är Du Stefan Löfven Alliansens bäste reklampelare. Kan Carl Bildt inse att Jag skulle varit tuffare med kravet på att stoppa bombandet och häva blockaden, Det är allra viktigast just nu, säger Carl Bildt (M), utrikesminister.Carl Bildt: Jag skulle ha varit tuffare, Aftonbladet 26 juli 2014
så är det häpnadsväckande att Du Stefan Löfven tillsammans med andra Socialdemokratiska Partiledare håller fast vid att Gaza är problemet.

Ärligt talat Stefan Löfven, Socialdemokraterna kan ha förlorat hela valet 2014 trots enormt försprång fram till 25 juli, förlorat på Ditt dumma ensidiga uttalande! I och för sig vill jag att Alliansen skall vinna, men jag vill också att svenska politiker ser helheter och inte lever kvar i en låtsasvärld där Alla Människors lika värde endast varit vackra ord på ett papper.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
……. inledning av FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

Med andra ord – Det är exakt den situation som Palestinierna befinner sig i och befunnit sig i sedan Israel ockuperade Gazaremsan samt byggde bosättningar där. Observera: Israel har ALDRIG fått rätten till Gazaremsan! Se: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

Nordiska S-ledare: FN-insats i Gaza, GP 26 juli 2014
Löfvens utspel får ett blandat mottagande, Expressen 26 juli 2014
Nordiska S-ledare: FN-insats i Gaza, DN 26 juli 2014
Nordiska S-ledare: FN-insats i Gaza, SvD 26 juli 2014

Nog med dumheterna Stefan Löfven. Problemet är inte Gaza. Som självfallet inte får skicka raketer mot Israel, MEN Israel äger inte rätten och har aldrig ägt rätten att gå in i Gaza, bomba oskyldiga och aldrig någonsin fått rätten att bygga bosättningar varken i Gaza eller på Västbanken. ”Tyck som jag”-syndromet hör inte hemma när något part så flagrant bryter mot av FN godkända gränser samt mot de Mänskliga Rättigheterna.

Read Full Post »

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
……. inledning av FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

Med andra ord – Det är exakt den situation som Palestinierna befinner sig i och befunnit sig i sedan Israel ockuperade Gazaremsan samt byggde bosättningar där. Observera: Israel har ALDRIG fått rätten till Gazaremsan! Se: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010 Den bloggartikelns källor är föreläsningar i Statskunskap (numera Statsvetenskap) samt Historia respektive Religion. Obs SO-lärare skrivit till D-nivå i Historia.

Read Full Post »

Det är märkligt att det ens skall behöva sägas, men Mänskliga Rättigheter gäller för ALLA.
”Kravet” på hävd blockad av Gaza, som media och flera politiker kallar Hamas begäran helt i enlighet med de Mänskliga Rättigheterna och Internationella avtal, är en av de mest självklara rättigheterna som Palestinier boende i Gaza har rätten till. Precis på samma vis som Israel själva har rätten att försvara de gränser som FN och det Internationella samfundet gett Israel godkännande till. Försvara är dock ALDRIG att attackera med robotar så att oskyldiga inom eller utanför ett lands egna gränser dödas, såras, terroriseras eller tvingas fly för att slippa dödas!

Hamas villkorar vapenvila, Aftonbladet 24 juli 2014 Sedan när skall det som står i Mänskliga Rättigheter kallas att villkora?
Hamas villkorar vapenvila, GP 24 juli 2014
Hamas villkorar vapenvila, SvD 24 juli 2014

Det gäller att skilja på Rättigheter och Krav. Skilj på rättigheter och krav, Norah4you 15 juli 2014
Som jag skrev i samband med den starka ögonväckare som Ship for Gaza var 2012:
Man kan tycka vad man vill om Ship till Gazas rättmätighet att försöka bryta den illegala blockaden som Israel orättmätigt lagt på Gaza och människorna där. Det handlar om principer.

* Israel äger INGEN rätt till Gazaremsan! De gränser som FN godkänt för Israel som Israels gränser är de enda som är lagliga!
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

* Såväl Palestinier som andra i omvärlden måste som minst godta, om än ovilligt, de gränser för staten Israel som FN godkänt.
Det är internationella avtal och beslut i FN, inte något annat som gäller!

* Internationellt vatten är internationellt vatten. Alla bordningar av skepp som seglar på internationellt vatten och som
inte godkänts i förväg av FN eller Interpol samt omkringliggande stater är juridiskt att betrakta som piratattacker och
bör för tilltron till internationella överenskommelser och avtal alltid betraktas som sådana.
Respektera Internationellt vatten, Norah4you 20 oktober 20112

Read Full Post »

Nu får det vara nog Israel. Israel äger ingen rätt till Gazaremsan. Israel äger inte ens rätten att ockupera mark, för det är ockupation inget annat, som Israel byggt bosättningar på i Gazaremsan. Hur står det till när Israel anser sig ha rätten att ställa krav på avväpning av Gaza INNAN Israel själv rymtut samtliga Israeliska bosättningar på Gazaremsan!

Anmäl samtliga av Er misstänkta förövare/beslutsfattare hos Hamas, om det är dem Ni verkligen vill åt, till Internationella Domstolen i Haag. Ta och begär lagföring av dem för att sedan göra Internationell efterlysning. Det är en sak som Mänskliga Rättigheterna trots att dessa faktiskt direkt i de inledande texterna ger Gazaremsans invånare indirekt rätt att skydda sig mot Er aggresion som riktas inte bara mot de verkliga förövarna utan mot civila, allt från små barn via mammor, sjuka till äldre! Lär Er läsa och förstå de Mänskliga Rättigheterna. Ni har gått mil för långt. För oss som i alla år stått upp för Er rättighet att F Ö R S V A R A Er är detta skrämmande lågvattenmärke som Israels regering visar!

Mänskliga Rättigheterna

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
………

Om staten Israel och de som stöder Israels fruktansvärda omänskliga attacker på civila i Gaza, om dessa hade haft ordkunskap nog att förstå texten, så borde de förstått att det som kallas uppror och tyvärr genom upptrappade aktioner från båda sidor under åren skett i Gaza, det har sin juridiska indirekta godkännande – uppror mot tyranni och förtryck av mänskliga rättigheterna. Indirekt ger texten ett godkännande men samtidigt ett krav på rättstatliga principer i stället för de motståndsaktioner som precis som i occuperade Frankrike, Norge o.s.v. skedde under Andra Världskriget och skett sedan 1948 i Gazaremsan.När skall Israel förstå att Israel är sin egen värsta fiende, Norah4you 23 juli 2014

Israelisk politiker: Avväpna Gaza, GP 23 juli 2014
Israelisk politiker: Avväpna Gaza, SvD 23 juli 2014
Israelisk politiker: Avväpna Gaza, Aftonbladet 23 juli 2014

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »