Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Isländsk historia’

En av världens märkligaste lagar revs upp nyligen. Den infördes 1618, efter en blodig konflikt som ledde till att 32 personer från Baskien i norra Spanien mördades på Island, skriver Washington Post.Inte längre lagligt att döda basker på Island, SvD 28 maj 2015 via Washington Postartikel.

Basker slipper dödshot på Island, GP 28 maj 2015
Nu får man inte längre döda basker på Island, DN 28 maj 2015

Engelska the Guardian har en artikel:
Basques wanting to visit the dramatic fjords of north-western Iceland need no longer hesitate after the district of Westfjords repealed a 400-year-old decree to kill any Basque caught in the area on sight.

“The decision to do away with the decree was more symbolic than anything else,” said Westfjords district commissioner Jonas Gudmundsson. “We have laws, of course, and killing anyone– including Basques – is forbidden thesedays.”

The edict was issued in 1615 after a storm destroyed three Basque whaling vessels on an expedition in Iceland. Eighty members of the crew survived, said Gudmundsson, and were left stranded in the area. “They had nothing to eat, and there were accounts of them robbing people and farmers,” he said.Basques safe in Iceland as district repeals decree to kill them on sight, the Guardian 2015/apr/29

Vad gjorde basquerna på Island. Valjakt undrar säkert vän av ordning. Men historien börjar långt tillbaka när de grönländska bosättningarna växte sig stora. Betydligt större än vad motsvarande gårdar var i Norden och under åren 980-1341 bättre än på Island.

Innan kyrkan växte sig allt starkare och tog 10% (tiondet) av allt som producerades och såldes och innan norske kungen morfar till vår svenske kung Magnus Eriksson krävde skatt till norska kronan av Grönlänningarna, så hade grönlänningarna stora gårdar där svenskar, nederländare, skottar från öarna norr om Skottland samt basquer jobbade med fiske (långa), valfångst, elfenbensjakt (främst valrossjakt) och idkade handel via Orkney och Bergen ofta senare distribuerade via engelska hamnar . Något av de mest fascinerande som finns att läsa är följa handelsfartyg som kommit från Grönland i skeppshandlingar och hamndokument. Dessa finns bevarade för ett stort antal av åren.

En av de Elderly i Objiwastammen som jag blev ombedd via en bekant i South Dakota att kontakta berättade för mig om de galna normännen enligt vad som berättas under århundraden hade med sig torkad vit fisk (långa) som de hade för vana sa de att koka i kokgropar de grävde. Fyllde på vatten och bar varma stenar som legat i elden för att lägga i innan den torkade fisken…. det var bara det att detta hände i södra delen av det vi kallar Hudson Bay. De stenar som fanns tillgängliga var limestone…… Vilka äter lutfisk idag utöver svenskarna? En del nederlängare och just basquerna.

Basquerna upprätthöll kontakten med de goda fiske-/jaktområdena syd och sydost Grönland även när nordborna på Grönland flyttat vidare år 1435 och den nordiska kontakten tunnades ut för att helt avsomna i mitten på 1520-talet (ja så länge finns det bevarade skrifter om direktkontakt med dioceses på Nordamerikanska fastlandet som betalade tiondet till påvens delegat i Bergen sista åren via Köpenhamn…..

För dig som vill veta mer om Grönland
Lite kan Du som är intresserad läsa om detta i min historibloggartikel: Grönlands export kuriosa

Vad gäller Grönländska gårdarnas storlek räcker det kanske att nämna att temperaturen på Grönland 980-1341 var minst 3 grader varmare än idag. En gård som kort efter 1341 kom att frysas in och ligga i permafrost ända fram till 1990 var Gården under Sandet kallad GUS. Om den kan Du som är intresserad läsa på Garden under Sandet – a Greenland Farm rising from 670 years permafrost

i den bloggartikeln byggd på tidigare forskningsarbeten finns följande uppgifter som tigits ihjäl här i Norden:

A quick information re. farms on Greenland during Viking Age up to 1435.
Short info about farms in Western and Eastern Settlements.
While the main hall in the Eastern Settlements is around 56 m² the same type of hall in Western Settlement had a mean value of 28 m², as for the total mean of Byres: Eastern Settlements 87 m² and 27 m² in the Western Settlements, Barns in Eastern Settlement had a total mean 85 m² and in Western Settlements the Barns had a total mean of 36 m² Storeage mean also was lower in west as well.

Lets look at two of the farms in the west Greenland Settlements: Sandnes(W51) Hall 72 m², Byre 84 m² and Barn 155 m²; and Anavik(W7) Hall ?, Byre 50 m², Barn 54 m² and Storage 38 m². [McGovern, Table 6 Floor-area of selected structures of farms of the Eastern and Western Settlements, page 213.]

The barn and other outbuildings were so large that most non royal farms in Scandinavia during the Viking – Early Middle Ages should have been jealous of the surfaces and the number of stalls in the barn.

The Greenlanders exported butter (salted in the jar) and hard cheese (!) to Europe especially from 1100 up to 1435. There still exist documents showing these. Origins!

Men det finns andra och betydligt äldre källor som brukar glömmas bort. Kungsskuggan som vi i Sverige kallar den berättar en hel del om fiske, valfångst, växtlighet (en del kommer att förvåna den som läser så att denne person gör bäst att sätta sig innan den läses) m.m.

Liten teeser kan väl aldrig vara fel:

Konungs skuggsjá
XVIII

THE PRODUCTS OF GREENLAND

Son. You stated earlier in your talk that no grain grows in that country; therefore I now want to ask you what the people who inhabit the land live on, how large the population is, what sort of food they have, and whether they have accepted Christianity.

Father. The people in that country are few, for only a small part is sufficiently free from ice to be habitable; but the people are all Christians and have churches and priests. If the land lay near to some other country it might be reckoned a third of a bishopric; but the Greenlanders now have their own bishop, as no other arrangement is possible on account of the great distance from other people. You ask what the inhabitants live on in that country since they sow no grain; but men can live on other food than bread. It is reported that the pasturage is good and that there are large and fine farms in Greenland. The farmers raise cattle and sheep in large numbers and make butter and cheese in great quantities. The people subsist chiefly on these foods and on beef; but they also eat the flesh of various kinds of game, such as reindeer, whales, seals, and bears. That is what men live on in that country.”

I ett tidigare kapitel i Konungs skuggsjá berättas dels om det märkliga ‘norrljuset’ samt att det bara var på några få platser på Grönland som man försökt odla korn och vete. Trots detta så står här i klartext att 1250 så visste man om hade stora gårdar och att kor och fårskötsel bedrevs i stor utsträckning samt att smör och ost tillverkades i stora kvanititeter. Det senare bekräftas av den införsel som i slutet av 1300-talet kom Drottning Margaretha I:s fatabur till del, samt även av det besökande fartyget 1409/10 som var närvarande vid ett bröllop på Grönland. En kontakt som många historiker felaktigt tror och har trott var den sista med grönlänningarna. I Konungs skuggsjá finns många andra uppgifter om Grönland som ger vid handen att den som skrev måste haft mer än en uppgiftslämnare han litat på.Grönland och Grönlänningarna kapitel 2

En liten kort sammanfattning av de källor som är lättast åtkomliga:

Källor:
Adam av Bremen, Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar
Flateyboken
Hauks bok
Heimskringla
Konungs skuggsjá
Landnámaboken
Legendariska Olafssagan
Nicholas Bergthorsson, Leidarvisir och borgaskipan

Vetenskapliga arbeten:
Arneborg J, Norbverne i Grönland 1988
Guldager Ole, Brattahliđ Reconsidered. Some thoughts on the Social Structure of Medieval Norse Greenland, and the Location of Brattahliđ, Archaeologia Islandica 2002:74
Jansen Henrik M, A critical account of the written and archaeological sources’ evidence concerning the Norse settlements in Greenland, Meddelelser om Grönland 182:4, 1972
McGovern Thomas H, Bones, Building and Boundaries: Palaeoeconomic Approaches to Norse Greenland
Rousell A, Farms and churches in the Medieval Norse settlement of Greenland, Meddelelser of Grönland 86(1)
The Roman Church in Norse Greenland, editor G F Bigelow, ”The Norse of the North Atlantic, Acta Archaeologica 61(1991) page 142-150 Köpenhamn [From Arneborg,1991

Read Full Post »