Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Islamska terrorister’

Noterar med ickeförvåning att stora flertalet svenska media i stort missat den nyhet som SR, Sveriges Radio, kom med vid 18-tiden på Annandagen: Just nu finns ingenting konkret som tyder på att moskébranden i Eskilstuna är anlagd. Polisen tar tillbaka uppgifterna om att någon skulle ha kastat in ett föremål som startat branden.Polisen tar tillbaka uppgift om attack mot moskén, Sveriges Radio 26 december 2014

Polisen inte längre säkra på uppgifter, SvD 26 december 2014

OM Terrordådet inte var en våldsam brand för att någon kastat in ett föremål,
OM det inte var utifrån kommande projektil, undrar vilken med tanke på den snabba spridningen,
Vad var det då som orsakade branden som fick det katastrofala förloppet?
Vad säger då alla de som varit alldeles för snabba att kasta skulden på extremhögerns rasister?

De senare måste precis som alla extremistgrupper på högerkant och vänsterkant hållas under lupp för de står inte bara utanför Riksdagen utan också utanför och på tvärs med Sveriges Rikes Lagar. Därom råder det ingen tvekan.

Men i ärlighetens namn, är det inte bättre att vänta ett tag till nu när Säpo är inkopplat. Låt Säpo göra sina utredningar innan ”allmänhet och media” sprider uppgifter som kanske är men också kanske inte är sanna!

Attackerna mot moskéer och synagogor blir fler och allvarligare. Vad betyder det för demokratin, yttrande- och religionsfriheten?

Attackerna mot moskéer och synagogor blir fler och allvarligare. Vad betyder det för demokratin, yttrande- och religionsfriheten?

Det finns grader i helvetet. Juldagens brandattentat mot moskén i Eskilstuna måste av flera skäl kategoriseras som ett dåd av värsta slaget. Dels för att det fanns människor i lokalen – ett 70-tal enligt uppgifter till Ekot – varav fem skadades. Dels för att attacken riktar sig mot den grundlagsfästa religionsfriheten och respekten för det som ursprungligen kallades kyrkofrid. En inte allt för vågad gissning är att dådet också färgas av ett visst mått av hat och främlingsfientlighet.Det brinner, DN huvudledare på ledarsidan för 27 december 2014
Ja det brann. Ja det är förskräckligt terrordåd OM det visar sig vara ett brandattentat även om polisen nu talar om att det ”vittne” som påstods ha sagt sig se någon slänga in något inte visat sig gå att finna. Men det är viktigt att sluta upp med desinformation i alla skarpa lägen. Viktigt att vänta innan man beskyller någon. Kan bli allvarlig backlash för trovärdigheten annars.

Säpo utreder attack mot moské, GP 26 december 2014

Förstår att de som tillhört moskén är oroliga. Som minst bedömdes attack härom året som anlagd brand med rasistiska förtecken.

De tvingas vakta moskén i natt, Expressen 26 december 2014

Men vi andra, vi bör ta ett djupt andetag och inte slänga beskyllningar omkring oss. Det är illa nog att en moské så snabbt kunde fatta eld som utvecklades på det sätt som skedde. Dålig grundkonstruktion med för mycket plast eller lättantändlig isolering har säkert oavsett brandorsak spelat roll. Brandskyddsgenomgång bör göras i alla kyrko- och andaktsrum med utgångspunkt från de byggnadsmaterial som användes när respektive byggnad byggdes. Stora förändringar i krav på de byggnader där människor får samlas har skett under de senaste 20-30 åren. Långt ifrån säkert att alla byggnader som används är lämpliga ur brandsäkerhetspunkt.

Sedan har Säpo det vanlig polis inte har, helt i enlighet med gällande svenska lagar sedan slutet av 1920-talet. (Det var först FRA-lagen som reglerade signalspaning och begränsade vilka som får begära spaning, varför samt satte signalspaning under demokratisk kontroll) Vi får invänta som minst den första rapporten som Säpo lämnar innan vi något så när vet VAD som hände och VARFÖR. Om ens då.

All terrorism oavsett från vilket håll, oavsett om det är en politisk grupp, en utbrytargrupp i religionsgrupp eller en autonom grupp så gäller: Det är varken acceptabelt är tillåtet enligt Regeringsform och Brottsbalk att försöka tvinga på andra människor Tyck som jag åsikt med våld. Terror är terror oavsett vem eller vilka som ligger bakom terrordåd

Det uttalande som polisen nu gjort bör bringa till eftertanke samt också till att du som läser eller hör något påstående börjar fundera i termer om Syfte och Tendens med uttalande som görs. Självfallet bör du också ställa dig frågan: Vem eller vilka är källan som media och politiker använder som referens till sitt ställningstagande.

Se även: Hur tänker folk? Terrordådet i Eskilstuna Även jag gick i fällan och förutsatte utifrån att polisen lämnade uppgift om vittne att det handlade om någon sorts terrordåd dock oklart vilken sorts.

Read Full Post »

En av de viktigaste bitarna i en demokrati, är att aldrig någonsin peka ut någon enskild eller grupp som skyldiga oavsett vad som hänt. I SVERIGES RIKES LAGAR liksom i flertalet andra demokratier är en person/grupp att betrakta som oskyldig till dess motsatsen bevisats.

När Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) kallar det ett angrepp på religionsfriheten, så är det inom ramen för vad som går att anta men på gränsen. Bah-Kuhnke: Angrepp mot Religionsfriheten, DN 25 december 2014

Men det är viktigt att inte gå längre. För det finns två grupper utanför den angripna Dawa muslimska trosgruppen som har ett horn i sidan till dessa. Den ena finns på yttersta högerkanten långt från alla Riksdagspartier. Den andra finns bland de muslimer som i andra länder, bl.a. Egypten gått hårt fram med Dawa’s muslimer.
Se Hur tänker folk – terrordådet i Eskilstuna

Däremot har inrikesminister Anders Ygeman (S) gått långt över vad som är tillåtet enligt Regeringsformens 1 kap 2§.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) kommenterar också det som hänt:

-Det är vidrigt, det är oacceptabel och det är ett område där samhället måste skärpa sina åtgärder. Vi gör inte tillräckligt för att klara av att skydda oavsett om det är en moské eller ett annat trossamfund. -Det var därför vi redan i regeringsförklaringen sade att vi vill jobba mot hatbrotten.

TT: Du börjar direkt att prata om hatbrott, men vet vi i nuläget att det här var ett sådant?

-Nej, i nuläget vet vi inte, men polisen har bekräftat att det är en anlagd brand och det är klart att vi ska invänta att vi vet att det är det. Men även om det skulle visa sig att just den här händelsen inte är ett hatbrott så har det varit ett antal andra händelser som varit nog så allvarliga.Lag och hävd fördömer attentat, GP 25 december 2014

Terrorattentat oavsett om det är hatbrott eller ej. Saker bör kallas vid sina rätta namn och terrorattentat är det frågan om vem eller vilka som än ligger bakom!

Att media och enskilda personer kan ha uppfattningar och äger rätten att uttrycka dessa, innebär INTE att en svensk minister får föra fram förutfattade mening om att det skulle vara frågan om hatbrott. Sanningen är aldrig enkel men det är viktigt att Sveriges valda representanter inte pekar ut någon direkt eller indirekt och absolut inte uttalar förutfattad mening om vad det är för en typ av brott. Det är inte ens tillåtet för någon som är svensk representant för svenska folket! Att beskylla någon enskild/grupp för att stå bakom, faller under Brottsbalken.

Även om det kan tyckas självklart var de skyldiga hör hemma, så är det viktigt att följa Sveriges Grundlagar för alla som tillhör det Offentliga eller som inröstade politiker sitter på en eller annan politiskt tillsatt post.

Justitieminister Morgan Johansson (S) kallar branden för ”ett avskyvärt illdåd” i en skriftlig kommentar till SvD:

– Jag hoppas att de skyldiga kan gripas. Motivbilden är ännu inte klarlagd, men det är svårt att tro annat än att detta grova våld riktades mot muslimer som grupp och Islam som religion. Det är då ett fegt angrepp på religionsfriheten och på enskilda människor. Det kan vi inte acceptera i Sverige. Vårt land måste stå upp mot främlingsfientlighet och för grundläggande mänskliga rättigheter.Anlagd brand mot moské i Eskilstuna, SvD 25 december 2014

Branden i moskén är anlagd, Aftonbladet 25 december 2014
Nu är det upp till polisen i första hand, Säpo i andra att fastställa vem/vilka som ligger bakom. Att peka finger innan det finns bevis är att stärka redan vidrigt självförtroende hos ytterlighetsgrupper som kanske, kanske inte har medlem/-ar som ligger bakom.

Read Full Post »

Det finns folk, så finns det folk och så finns det de som utanpå ser ut att vara folk. Vad de har inuti det vete ……!
Kom inte och säg att det endast är på yttersta högerkanten dessa farliga karikatyrer till folk finns. Det är inte sant. Jag behöver bara nämna Pol Pot för att det skall stå klart får alla att det finns rasister, verkliga rasister, och fascister farliga fascister även på yttersta vänsterkanten.

Men ändå. Någon måtta på oförmåga att förstå att om de själva är så tokiga att de vill vålla skada för sina förmenta motståndare genom att göra rent terrordåd, kan inte hitta annat ord, så kan inte resultatet bli att deras egna subjektiva värderingar från vanligt folk oavsett politisk hemvist kan bli annat än krympta och möter mer och mer motstånd, motvilja och avståndstagande.

Problemet är kanske större än många inser. Det är troligt, men inte säkert att det är i de rent islamofoba grupperingarna sådana här terrorister finns. För att få lite större perspektiv på det hela krävs historisk kunskap och kunskap i nutidsreligionshistoria. Dawa Centret i Eskilstuna är ett av många Dawa Center som vuxit upp runt världen i efterdyningarna av 1970-talets studentvåg.

I Dawa har många islamistiska grupperingar funnit en gemensam grund speciellt efter det att Dawa vuxit ur sin Egyptiska vagga. I den Egyptiska vaggan The Saladi Dawa of Alexandria fanns från början Salafinister som blandade gammal muslimsk socialhistorisk tolkning av världen med sin önskan att återvända till det som Dawas officielle grundare kallade ”true Islam” i en fientlig samhällsmiljö, såväl i muslimska som icke muslimsks länder i världen. I Egypten och i stora delar av Afrika anses Dawas främsta religiösa motståndare vara det som brukar kallas ”Egyptiska Brödraskapet”. Dawaisternas gemensamma grund utgår från Sunnimuslimsk tradition.

Så sent som i förrgår hörde jag på bussen en svensk kvinna, gift med en muslim och klädd enligt traditionen, bli djupt upprörd över att det skulle finnas olika tolkningar av Koranen utgående från uppfattningen om Fatima, Muhammeds dotter.

Vi får inte helt glömma bort eller förkasta möjligheten att de strider efter Muhammeds död som blossade upp mellan anhängare till Muhammeds ställföreträdare, som av ena gruppen ansågs vara Muhammeds efterträdare, och de som uppfattade det som om Muhammed gett Fatimas make rätten att efterträda honom som muslimernas enväldige ledare, finns med i bilden. Drastiskt att föra fram den tanken? Tror tyvärr inte det.

Såg redan för några år sedan och hörde flera uttalanden om skillnaden i synen på hur Islam skulle tolkas samt spridas. Irak och de grupper som stödjer sunnimuslimernas stärkta ställning i Irak efter 2003 respektive deras religionspolitiska motståndare några att titta närmare på. Det finns stora skillnader i hur man inom de båda inriktningarna ser på samvaron med kristna. Så var det redan hos de historiska Salafinisterna som alla som läst religionshistoria eller gjort djupdykning i de kristna Korstågens historia väl vet.

Oavsett vilka som ligger bakom, så är det ett terrordåd med religiösa förtecken. Stora frågan är: Vem är så in i bomben dum i huvudet att han/hon går och tror att deras egna vridna idéer skulle gynnas av att slänga in något som vållar brand. Det är illa nog när vi här i Göteborg vid flera tillfällen sett mordbränder på bilparkeringar. Sett det utanför mitt eget fönster två gånger under senaste 16 åren. Förste som gav sig på en meningsmotståndares bil han var åtminstone sne själv från början till slut. Finns inte mer. Men de andra? Hur tänkte de?

Hur tänker den/de som ligger bakom dådet mot moskén? Det är backlash och självmål för de tankarna. Slår tillbaka och visar under tiden på mänsklig ynklighet.

Anlagd brand i moské o Eskilstuna, GP 25 december 2014
Krossade fönster för att fly moskébranden, Expressen 25 december 2014
Kraftig brand i en moské i Eskilstuna, Expressen 25 december 2014
Anlagd brand mot moské i Eskilstuna, DN 25 december 2014
Kraftig brand i moské i Eskilstuna, SvD 25 december 2014
Polisen: Branden i moskén är anlagd, Aftonbladet 25 december 2014

Read Full Post »

Kan inte säga att det speciellt roligt att fått ens delvis rätt.
Men tyvärr började ju allt långt före Osmanska Riket föll. Syrien-Turkiet, kris med rötter runt 1000-talet, Norah4you 6 oktober 2012

ISIS branch calls on Muslims to kill ‘Russian Apostates’ vows attack Putin (video), newsfrompolitics.com 2016/03/07

Historisk bakgrund till
dagens Syrienkris utvidning

Första Kalifatet
År 632 blev Abu Bakr Muhammeds efterträdare i såväl religiöst som politiskt hänseende. Dvs. så räknas det enligt sunnimuslimsk tro.[6]

Redan där och då, år 632, drogs skiljelinjer som i grunden handlar om hur överhögheten inom en religiös tro kan och får ärvas upp.

För det handlar om flera saker som är svåra för nutidens människor att sätta sig in i:
* Familje och släktbanden betydde mycket, men att ha den rätta tron oavsett vilken betydde mer. Detta återspeglar sig i flera synsätt i händelser som händer än idag.

* Vem som ägde/äger rätten att tolka skriften oavsett om det handlar om vår kristna bibel eller muslimernas Heliga Skrift Koranen, har alltid varit föremål för olika uppfattningar som fått politiska, etniska och sociala konsekvenser tvärs genom historien.
Dessa två faktorer tillsammans med den tidiga muslimska historien.

* Abu Bakr som en av Muhammeds första följare tog/fick/gavs rätten att vara Muhammeds första efterträdare, enligt Sunnimuslimer den förste kalifen.

* Andra muslimer såg familjebanden från Muhammed via Muhammeds dotter Fatima/Fatimahs och hennes man Alis söner Hassan och Hussein som viktiga eftersom Muhammed godkänt en ‘hadith’ nedtecknad av Shia. Detta hadith ligger till grund för Shiamuslimernas uppfattning att ‘endast Allah (Gud) äger rätten att bestämma vem som skall leda/tolka Islam.Syrienkrisen utvidgad analys, Norah4you 25 december 2013

I den historiska analysen kan även Iran samt delar av Libanon inkluderas.

Sentida historiska komplikationer

Bland det som måste med i en analys av säkerhetsläget i och kring Syrien idag måste tyvärr också händelser från Napoleons Egyptiska fälttåg fram till Osmanska Rikets fall tas med. De senare är kanske ganska förklarligt:

”Osmanska riket hotade Europa och hade inte framryckningen stoppats vid Wien, sista försöket att belägra staden för att gå vidare västerut skedde i slaget om Wien 1683 så hade vi knappast haft ett Europa som såg ut som det gör idag. Men en stor del av de svårigheter som Balkan upplevt var precis som de svårigheter vi ser idag från gränsområdet Turkiet/Syrien mot kusterna längs Röda Havet har långa rötter tillbaka i tiden innan Osmanska Riket började sönderfalla. Först blev Grekland självständigt 1821. Rumänien, Serbien och Montenegro följde i Greklands spår 1878. Tunisien och Egypten på 1880-talet. Under fredsförhandlingarna efter Första Världskriget tvingades Osmanska Riket som stått på Tysklands sida att stycka upp riket. Kort därefter gjorde ett uppror Turkiet till en egen självständig stat.” I skuggan av Osmanska rikets fall, Norah4you 12 april 2012

En del av trådarna som gjort det möjligt för extrema grupper som Al Quida att få gehör i bl.a. Syrien går tillbaka till Napoleons fälttåg i Egypten, situationen i triangeln från Alexandria – södra Irak – Golanhöjderna under perioden Napoleons Egyptiska fälttåg – Osmanska rikets fall vid slutet av Första Världskriget. Ett av problembarnen som kastar skuggor idag utgörs av det sk. Palestinamandatet.

sk. Palestinamandatet

”Av staterna vi idag känner i Europa som utöver förlorarna Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska Riket som år 1922 som då inte fick vara medlemmar i Nationernas Förbund fanns som tidigare nämnts även Sovjetunionen p.g.a. den kommunistiska statens bildande. Bland de nybildade staterna efter Första Världskrigets slut som liksom Rumänien hade partsintresse av att Osmanska Riket inte skulle få fortsätta och framförallt inte ha överhöghet över stora territorier fanns å andra sidan även Tjeckoslovakien, bildat efter förlorarmakten Österrike-Ungerns uppdelning; Bulgarien som fram till Rysk-Turkiska kriget 1877/78 tillhört Osmanska Riket; Albanien som utropat sig självständigt från Osmanska Rikets 500 åriga överhöghet år 1912.

Kort sagt så ingick vid ”Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder. Den nya Ungerska staten landområden godkändes indirekt i och med att Ungern i september samma år fick bli medlem.

Den brittiska överhögheten över området Palestina grundade sig således i första hand på segrarmaktens önskemål samt NF-s dåvarande medlemmars önskemål att Osmanska Riket inte skulle återupprättas. Staten Turkiet fanns inte vid denna tidpunkt och bildades med Atürk som förste president efter att landet förklarat sig som självständigt från det upplösta Osmanska Riket år 1923.” Staten Israel och ”Palestinamandatet”, Norah4you 23 maj 2010

Konsekvenser i nutid

Det sk. Palestinamandatet har ställt till det i regionen söder om Golanhöjderna. En av konsekvenserna i nutid är att det gett grogrund för grupper som anser sig ha rätten till ‘rättvisa’ vad nu det är, och anser sig ha rätten till att kräva det med utomparlamentariska våldsamma medel.

* En av orsakerna till detta ligger i den splittring som tidigt uppkom mellan Sunni- och Shiamuslimer. (Se ovan)

* En annan ligger i att Ryssland (fd. Sovjetunionen) inte var med och undertecknade det ursprungliga avtalet som segermakterna fick Osmanska Riket att godkänna. Här har bl.a. den Syrisk-Ortodoxa kyrkans tidiga knytningar till den Rysk-Ortodoxa kyrkan spelat stor roll.

* En tredje orsak är de fortfarande existerande flyktingläger, flyktingområden, som uppkom efter att staten Israel fått FN:s tillåtelse att bli stat – dock inte på det gamla sk. Palestinamandatets villkor utan av FN godkända nya gränser. Gränser som Israel som stat aldrig accepterat.

* En fjärde orsak ligger i att England som land inte alls har den tilltro och heller inte respekteras på samma sätt som Frankrike gör.
Frankrike och England delade Bilad ash-Sham (Storsyrien) mellan sig. Storsyrien omfattade Syrien, Libanon, Israel, Jordanien, en provins i nuvarande Turkiet samt de Palestinska områdena nuvarande Gaza och Västbanken. Det var ingen stat men en rad administrativa provinser som samarbetade under Osmanska Rikets tid.

Frankrike kom att sköta sitt protektorat på ett annat sätt än vad England gjorde. Detta medför i dagsläget att Frankrike, inte England, tillsammans med USA, Ryssland och Kina (har haft goda kontakter med Syrien under lång tid) är de som tillsammans har en möjlighet att lösa upp den Gordiska knut som krisen i Syrien utvecklats till.

En viktig bifråga i sammanhanget är att samtliga dessa länder, i olika grad, har problem med extremistgrupper som uppkommit till följd av de mer än 1000-åriga motsättningarna mellan Shia- och Sunnimuslimerna samt som en följdverkning av händelser samt internationella avtal i FN:s ram under perioden från Osmanska Rikets fall till idag.

Slutkommentar

Nu gäller det inte att HA Rätt utan att HANDLA Rätt. Stor del av Europas och hela världens säkerhet i framtiden ligger i att den Gordiska knuten slutligen löses. Detta innebär att det är parlamentariska inte utomparlamentariska metoder som måste till. Det innebär troligen också att FN:s säkerhetsråd bör ge ett mandat till Frankrike, USA, Ryssland och Kina att garantera vanligt folks säkerhet fram till dess att fredsförhandlingar når ett resultat som tryggar vanligt folks liv och hälsa.

Hur? Visste jag det, så hade det varit en oerhörd gåva att kunna lösa problemet. Jag är bara historiskt utbildad, även religionshistoria och drar mina slutsatser på samma sätt som när historiskt källmaterial skall granskas källkritiskt om Syfte, Tendens samt Närhet i tid och plats.

Read Full Post »

även för de som inte tycker som ‘jag‘ eller ‘du‘ är något som många inte inser gäller ‘andra än dem själva. Vi som är uppvuxna här i Väst vi har mycket svårt att förstå en hel del. T.ex. är det nästan omöjligt att förstå att moderata samt icke-våldsbenägna ortodoxa muslimer (många sådana finns) inte som minst i det vardagliga och media inte kan stiga fram och ta avstånd från de extrema muslimer som till sina demonstrationsrättigheter tagit friheten(dubbeltydigt) att bruka våld mot de som inte tycker som dem. Och till de som inte tycker som dem räknar de då länder där yttrandefriheten är långt större till och med än den är i Sverige.

Samtidigt har vi i Sverige ett stort problem med många media som i en icke grundlagsenlig form när de använder sin Tryckfrihet begränsar vad som kommer fram i tidningar, tv och finns att läsa på mediaplatser på nätet.

Detta med Yttranderätt är något som i sig är förutsättning för att religionsfrihet och kulturell frihet skall kunna förekomma. Det innebär att man är beredd att stå på barrikaderna för sin värste fiende för dennes rätt att yttra sig, skriva och för dennes föreningsfrihet oavsett om detta handlar om politisk, kulturell eller religiös grupp. Som någon sa: Jag delar inte din uppfattning, men jag är beredd att slåss för din rätt att framföra den.

Det har från flera muslimska håll sagts ‘Hur skulle vi kristna reagera om Jesus framställdes på samma sätt‘ Vad som verkar ha gått många förbi är att så skett och många kristna har reagerat. Använt sin yttranderätt, tryckfrihetsgrundlagen och även demonstrerat. De få som inte hållt sig inom svenska lagar har haft att möta domstol. Det kan i och för sig vara så att vi svenskar inte är lika våldsamma när vi blir förolämpade.

För förolämpade blir många av oss på olika sätt varje dag. Jag behöver inte gå längre än till mig själv som blir hånad för att jag som handikappad med fem ställen där jag har artros efter 2 skador med emellanliggande överfall (och jag kan inte ta värktabletter – astma m.m. ställer till det) och ändå åker kollektivt samt då självfallet behöver sitta på handikapplatsen innanför dörren. Svårt nog att ta mig ut, svårt nog att sitta ens 20 minuter (har ordnat så att jag halvligger för att kunna använda datorn) kan absolut inte sitta för lågt eller längre bak i bussen (astma mot katt och häst) men förolämpad och hånad för mina handikapp blir jag nästan varje dag. Inte bara en gång. Främst av svenska unga tjejer mellan 18 och 35. Det handlar om uppfostran. I det fallet liksom i de fall där någon med eller utan rätt blir förolämpad för att den upplever att andra har helt andra uppfattningar om personens kultur, religion m.m.

För att kunna leva i fred krävs att man ger varandra utrymme och att man ger andra samma rättigheter som man själv kräver. För att vi alla skall ha en framtid krävs också att de som ligger bakom våld oavsett var, när och hur, hindras från att sprida sin vrede och hindras från att ge sig på oskyldiga. Arvssynden har vi i protestantiska världen av kristendomen givit på båten av helt naturliga skäl. Det är helt omöjligt etiskt, moraliskt och juridiskt att hävda att något barn, någon ung eller någon gammal nu levande skulle kunna vara ansvarig för vad personens anfäder tidigare gjort, sagt eller skrivit. Det är också helt omöjligt etiskt, moraliskt och juridiskt att hävda att alla som tillhör ett land, vilket som helst, skall kunna ställas till ansvar för vad en av landets medborgare eller gästarbetare gör. Varje människa får ta ansvar för sina egna handlingar.

Våldsamma protester mot nidfilm, GP 14 september 2012 Att den dubbade filmen är en nidfilm, är det ingen tvekan om. Frågan är vem och utifrån vilka syften den gjorts. Kanske inte så enkelt som en del tror att det är högerkristna (motbevisats) eller kopter (den som avslöjats att ligga bakom lurandet av de som spelade in filmen och dubbningen till annan text och annan tid efteråt har inget koptiskt namn). Som många som läser min blogg vet, har jag skrivit upp till D-nivå i Historia. Som en som läst vetenskapsteori flera gånger i många ämnen, så ställer jag mig frågande till det verkliga syftet för tendensen är så stark att det inte talar för att syftet är speciellt enkelt att genomskåda. Nej jag har inte sett filmen. Fått den relaterad för mig av olika uppfattningars personligheter.

Google vägrar stoppa Muhammedfilmen, Expressen 14 september 2012
Observera att i ett fritt land där yttrandefrihet råder kan möjligen som i USA:s fall en regering vädja. Gränsfall utifrån Amerikanska Freedom of Speech som t.o.m. ger mer rättigheter till enskilda än vad vår svenska Yttrandefrihet gör. Det är också helt omöjligt utifrån Amerikanska Grundlagen att som en hel del muslimer gör kräva: Vi vill att USA ber om ursäkt, SvD 14 september 2012 Det är inte USA som land som ansvarar för vad landets innevånar säger eller gör när de använder sig av sin ‘Freedom of Speech’. Varje land har sin konstitution.
Som Ingvar Persson mycket riktigt skriver Våldet i Mellanöstern leder ned i avgrunden, Ingvar Persson Ledarkrönikan Aftonbladet 14 september 2012

Se även Attackerna verkar orkestrerade, Norah4you 14 september 2012 samt Vad är yttrandefriheten värd om, Norah4you 20 juli 2012

Read Full Post »

det som jag reagerar på är i vilken ordning de olika attackerna kommer, och sedan på hur de som syns på bilderna från de skilda platserna är klädda. En hel del av de som syns på bilderna är lite för välklädda. Som jag skrev i Attackerna mot USA verkar organiserade, Norah4you 13 augusti 2012 : De som ligger bakom attackerna kan knappast varit okunniga om att USA inte kommer sitta stilla i båten. De kan heller knappast vara ute efter att få människor utanför Arabvärlden att stödja dem för demonstrationer som går över i våld är alltid en bachlash och därför inget som kan ha varit huvudsyftet. Det torde ligga i inbördes stridigheter inom olika religiösa fraktioner. Kostat mycket pengar, det är lätt att räkna ut. .
Jag tror att det är pengarna som måste gått iväg från någonstans till de olika länderna för att få igång protesterna måste gå att spåra. För sådan orkestrering är inte gratis precis.

Beduiner till attack i Sinai, GP 14 september 2012
Kaos vid flera amerikanska ambassader, Expressen 14 september 2012 Nu även oroligt i Indien.
Till och med en amerikansk snabbmatkedja i Tripoli har slagits sönder Här slår de sönder snabbmatkedjan, Expressen 14 september 2012
Det politiska läget just nu – land för land, Carina Bergfeldts blogg Aftonbladet 14 september 2012
Ambassader i flera länder attackerades, DN 14 september 2012

Tillägg 03.46 EU vädjar om lugn och beskydd, SvD 15 september 2012
För mig verkar det vara någon som utnyttjar att de grupper som framstår som aktivast i attackerna inte fått det utrymme som de önskat efter den sk. Arabiska våren. Men det finns som jag skrivit i andra artiklar i bloggen en underton av strider mellan shiiter och sunnimuslimer som går tillbaka till 1000-talet innan de kristna korstågen ‘enade’ grupperna.

Read Full Post »

av människor som vill uppnå egen makt inom sitt samfund. Det antas av många att det är Al Qaida som ligger bakom. Kan mycket väl delvis vara så. I mina ögon och utifrån den vetenskapsteoretiska analysmetodik jag lärt inte bara genom att läsa Historia till D-nivå på universitetet, så ser verkar det vara orkestrerat från en grupp, kanske den ledande, i Iran. I Iran pågår enligt media stora demonstrationer mot USA just nu när detta skrivs. Attacker har skett i Libyen, i Egypten, i Jemen o.s.v.

De som ligger bakom attackerna kan knappast varit okunniga om att USA inte kommer sitta stilla i båten. De kan heller knappast vara ute efter att få människor utanför Arabvärlden att stödja dem för demonstrationer som går över i våld är alltid en bachlash och därför inget som kan ha varit huvudsyftet. Det torde ligga i inbördes stridigheter inom olika religiösa fraktioner. Kostat mycket pengar, det är lätt att räkna ut. För att vinna makten i sin egen krets har de siktat mot en ‘gemensam’ fiende. Hade jag varit någon i underrättelsetjänst runt världen, så hade jag kallat in en religionshistoriker som inte bara känner till Arabländernas olika religiösa grupperingar utan främst deras historia i bredare perspektiv.

USA-ambassad i Jemen stormas, GP 13 september 2012
Kopplingar till Al Qaida och 11 september, GP 13 september 2012
Sedan undrar jag vem som ligger bakom filmen som kom. Verkar vara dubbelbottnat syfte med att sprida den nu. De enda som kan tjäna på det är extremistgrupper inom den religiösa världen främst i gamla Persien, dvs inte bara Iran utan länder omkring. Ytterst olyckligt att filmen kommer nu, GP 13 september 2012 I mina ögon verkar det vara planlagt av de religiösa grupperingar som vill komma till makten i Arabvärlden genom att försöka tvinga USA att gå till anfall. Det låter helt troligt att Filmskaparen kanske inte finns, GP 13 september 2012
Följ med utvecklingen kring USA protesterna, Expressen 13 september 2012
USA:s ambassad i Jemen stormas, Expressen 13 september 2012
USA:s ambassad i Jemen stormades, SvD 13 september 2012

Jag håller med journalisten Salam Karam när han säger: ”Attackerna mot USA:s konsulat i Libyen och ambassaden i Egypten, har sin förklaring i en politisk strid mellan ”radikala” och ”moderata” islamister, snarare än ett uttryck för vanliga muslimers vrede. Därför bör vi undvika generaliseringar om muslimer” Förenklat att skylla på muslimsk vrede, Salam Karam på SvD Opinion 13 september 2012 Det som skiljer min analys är att jag ser ett långvarigt problem som går tillbaka till långt före år 1900 och är en nutida utveckling av en mycket gammal stridighet om vem som äger rätten att ha makten. Inom Kristendomen hade vi liknande stridigheter mellan påvekyrkan och de andra patriarkerna som började i Nicea och fortfarande märks inom vissa delar av kristendomen än idag.

Jag håller också med USA som betraktar de som låg bakom mordet på USA-s ambassadör och alla upploppen som verk av terrorister. USA skickar stridsfartyg efter attacken, SvD 13 september 2012
Expert: Filmen utnyttjas av extremister, Aftonbladet 13 september 2012
Attacken i Benghazi var planerad, Expressen 13 september 2012 Det var den säkert. Orkestrerad och med överföring av pengar till stora delar av Arabvärlden förmodligen redan för några månader sedan.

Jag håller också med de som ser att det finns faror för spridning även till Sverige. Ännu inget hot mot Sverige, DN 13 september 2012
Därför tror jag det är viktigt att religionshistoriker, alltså inte bara islamologi religionshistoriker, snabbt kallas in för att hjälpa till med analyserna. Hoppas att så sker för situationen är mycket allvarlig.

Tillägg 14.00 Kopplingar till Al Qaida, GP 13 september 2012 finns säkert, men frågan är om man inte skall titta närmare på striderna mellan de som anser sig som ättlingar till Fatima och de som är ättlingar till Muhammeds bror. Mycket tyder på detta.
Irakisk milis hotar USA, DN 13 september 2012

Tillägg 22.56 Så terrorexperten som kan allt om terror visar sig genom sitt eget uttalande ha dåligt på fötter när det gäller religionshistoria. Terrorexperten: Ingen samordnad offensiv, Expressen 13 september 2012
För all del. Hade det handlat om militanta islamister hade han haft rätt, men det är inte att de är militanta, för militanta är de och har varit de senaste 1000 åren de två grupper som använder såväl kopter som USA som slagpåse i sin inbördes kamp, det är heller inte det att de är islamister, för det finns många sådana grupperingar som aldrig skulle tänka sig ta till våld mot människor som tillhör Bokens folk. Och märk väl detta – de ortodoxa extrema grupperingarna är väl medvetna om vilka som är Bokens folk och att Jesus för Muhammeds anhängare från början sågs som en Profet. Det är där nyckeln till vad som händer i verkligheten ligger. Terrorexperten borde sätta sig ner och läsa om skillnaderna mellan Shiamuslimer och Sunnimuslimer och de olika grupperna inom Shiiterna. För mer förståelse kanske denna artikel är lämplig Leader of Shiite militia threathens U.S. interests in Iraq due to heinous Prophet Film, the Star 13 september 2012

En annan terrorexperts bedömning finns här Attentaten baksidan av den arabiska våren, SvD 13 september 2012 Lite mer tycker jag det ligger i den bedömningen, men det saknas historisk och religionshistoriska kunskaper från 1000-1890-talet. Det krävs nu för rätt analys som jag ser det. För det som det handlar om mellan olika islamska grupper där en försöker ta makten är i grunden två olika syn på vem som har tolkat Profeten rätt. Läste förut på nätet en sunnigrupps uppfattning om shiiterna den subjektiva bedömningen av annan grupp tillhörande samma tro påminde mig starkt om Ansgars och Rimberts m.fl. försök att kalla ortodoxa kristna för icke rätttroende kristna. Att tolka religiösa texter är inget som är lätt oavsett religion.

Tillägg 14 september 2012 Obama oroar sig för ambassadpersonal, GP 14 september 2012
Samtidigt kom i natt de första uppgifterna om Misstänkt för attack i Libyen gripen, Expressen 13 september2012

Läste i natt på nätet att upphovsmannen till den skandalösa filmen med stor säkerhet (samma mobilnr m.m.) är identifierad. De spekulationer som gjordes i SR:s radioprogram runt 17 igår om att det skulle vara kristna högern eller kopter i Egypten som låg bakom den dubbade (!) filmen som skådespelarna trodde handlade om en situation i öknen runt år 0…. har varken kristet eller koptiskt namn. De som kan sin religionshistoria kanske möjligen känner igen var det släktnamnet hör hemma. Andra knappast.

Folket förbereder att visa sitt stöd, SvD 14 september 2012
Det finns fler förklaringar än filmen, DN 14 september 2012
Filmskaparens namn avslöjat, Aftonbladet 13 september 2012

Tillägg 11.16 14 september Så gick attacken mot konsulatet till, Expressen 14 september 2012

Tillägg 03.55 17 september 2012 Bara ett filmklipp utlöser inte våld, Magnus Norell Adjunct Scholar vid The Washington Institute for Near East Policy på SvD:s ledarsida 16 september 2012

Read Full Post »

eller vad är det frågan om när det fortfarande finns människor som inte tar det många vetat om i flera år, att terrorister från flera olika grupperingar ända sedan 70-talet ‘flytt’ till Sverige och även gjort livet till ett h-e för människor som legalt flytt från samma länder hit. Samtidigt finns det de som inte bara försvarar svenska Offentlighetsprincipen, vilket vi alla skall göra inom de begränsningar som finns dvs acceptera att sekretessbelagda handlingar ÄR sekretessbelagda samt att arbetsmaterial inte tillhör det som är offentligt, varken bör eller skall vara det insyn finns numera tack vare nya FRA-lagen där JO, JK och Datainspektionen numera har kontrollrättigheter och där numera, till skillnad från förra signalspaningslagen, det finns en demokratiskt utsedd nämnd som ställer upp kriterier för den vanliga signalspaningen. De som försvarar Wikileak är för mig och många andra precis som jag skrivit tidigare närmast att jämföra med 5:e kolonnare.

Ni som lever med knäck i öronen eller i en sockervaddsdröm, det är dags att vakna. Det handlar inte som en del på yttersta kanterna tycks tro om religion eller folk från vissa regioner. Hade varit enklare så precis som det var enklare när människor på skoj talade om den lede ‘Fi’ som ‘de Röde’. Världen är full av folk som inte är beredda att acceptera andra människors rätt att välja hur de lever och vad de tror på. Bland dessa finns ett mindre (förhoppningsvis) antal som i fanatism, extremism etc går över lagarnas råmärken. Det gäller lika mycket de extrema ‘djurvännerna’ som hotar pälshandel och släpper ut minkar att dö utan tillgång till mat och vatten bara för att de hatar pälsindustrin som det gäller extrema politiska rörelser, av en del på vänsterkanten kallade frihetsrörelser trots att friheten de förespråkat under åren bara gällde de som tyckte och gjorde som de själva och att de inte dragit sig för att drabba oskyldiga med sina aktioner som de terrorister användande sig av religion, finns inte bara bland muslimer utan också i en del kristna sekter, försöker tvinga på andra sin egen värdering och uppfattning.

Det går INTE att lära bort det som nötts in i personers huvud, det går möjligen att begränsa och att få dessa att känna empati. Inte ens det är säkert. Tyvärr. Därför är det beklämmande när vissa kallar sig liberaler och hävdar att kontroll, som alltid funnits i alla samhällen, skulle vara av ondo. Ett öppet samhälle kräver regler och lagar och kontroll. Drömmarnas tid är för länge sedan förbi och ett idealistiskt idealsamhälle kommer aldrig någonsin att uppnås där var och en själv kan bestämma vad stat och myndigheter skall få möjlighet att känna till.

Terrormisstänkta planerade massaker, GP 30 december 2010
Svensk öppenhet försvaras, GP 30 december 2010
Danska media om terrorgripandena, GP 30 december 2010
Nu har visserligen de som kritiserar SÄPO för att inte ta hoten på allvar helt fel. I Sverige är det mycket som sker i det tysta och så SKALL det vara trots att Expressen rapporterar: USA kritiserar Sverige för att inte ta hoten på allvar, Expressen 30 december 2010
Terrormisstänkta lurades in i polisens fälla, Expressen 30 december 2010
Dansk polis evakuerar lägenheter, DN 29 december 2010 visar att faran för andra finns även i bostadsområden.
Fem gripna för terrorbrott, DN 29 december 2010
Terrorexpert: ”Allvarlig händelse”, SvD 29 december 2010
Terrormisstänkt släpps på fri fot, Aftonbladet 30 december 2010

En av de som bör vakna upp är Aftonbladets Oisín Cantwell som försöker få det till att de senaste terrorhändelserna i Sverige varit strunt. Saker är inte alltid vad vi i media tror, Aftonbladet 30 december 2010
BAKLÄXA CANTWELL! Det som har hänt både det som avslöjats i media och annat har varit MYCKET MYCKET ALLVARLIGARE än vad Du tycks förstå. Hela det svenska öppna samhället har hotats inte bara från terrorister som avslöjats utan också genom medias gullande med Wikileak och liknande.

Ja tro sjutton att det är allvarligt. Det må vara att det i detta fallet var människor som blivit svenska medborgare, på vilka grunder kan man faktiskt ställa sig frågan eftersom dessa tycks ha varit kända hot, det finns även en del av de sk. papperslösa, de som nekats upphållstillstånd i Sverige och som inför utvisning gått under jord, både det ena och andra trots att vissa sk. liberala krafter och vänsterfolk försöker öka deras ‘rättigheter’ till och med mer än vad vanliga äldre, sjuka och handikappade oavsett om de är födda i Sverige eller kommit hit senare i livet har rätt till.

Det innebär inte att vi skall ta avstånd från individer som kommer från, växt upp i speciell kultur eller tillhör viss gruppering av andra skäl. Däremot är det dags att blocka bort knäcken ur öronen och se att Sverige inte är Sörgården eller förrummet till ett idealsamhälle. Det som finns globalt finns också här oavsett om det är grov kriminell brottslighet eller terrorism. Det är dags att vakna och att våga se att problem inte handlar varken om integration av invandrare eller om att extremism inte kan finnas på andra ställen än i ‘vissa andra’ grupper. Det går inte att tala om mitt barn och andras ungar. Alla har ansvar för att de värderingar som finns i Sveriges Grundlagar inte bara blir inlärda i skolan och arbetslivet utan också blir fullt ut accepterade.

Read Full Post »