Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘ISIL/ISIS’

En vis kung i Sparta sa när en man kom och begärde demokrati: Börja hemma och det är så sant som det är sagt.

Under de första två åren efter att vi återvänt till Göteborg december 1998, så hade jag ofta längre och kortare vikariat ute i Hammarkullen, Gårdsten samt Angered och Hjällbo. Tack vare att jag och flera andra hade haft möjlighet att få reda på att kvinnor som är mammor ALLTID skall respekteras av de som är troende muslimer (Tack Masoud Kamali som då under första åren av 1990-talet satt och skrev på Sociologiarbete i datasalen på Linköpings Universitet) så fick jag respekt från elever som annars inte var kända att visa sådan. Än idag kommer det fram elever numera vuxna som tar sig tid att prata om det som de funderar över eller bara vill prata om.

Under åren som gått har jag hört samma sak i de stadsdelarna som jag hört av elever som bott i dyra villor med föräldrar som haft bra jobb, samma här i Tuve där jag bor som jag hört i av elever som bott i innerstaden….. Det de flesta klagar på är att de vuxna inte har tid när de unga/barnen behöver och vill prata. Det kan låta så bra med kvalitetstid, men kvalitetstid är på de vuxnas villkor. Samma vuxna som tar sig tid att curla sina barn i skola, på idrotts- eller musikträning och som likt V70-föräldrar (skriv ordet i sökrutan för mer information) kör sina barn hittan och tittan för att de skall få pröva på det ena eller andra (ofta något som föräldrarna själva drömde om som barn) tar sig inte tid när barnen behöver det.

I stadsdelar som Hammarkullen, Gårdsten, Angered och Hjällbo skulle vi, som jag tidigare föreslagit, kunna utnyttja dessa två ”bitar”. Hur vore det om elevernas mammor fick deltidstjänst som stöd så barn i bråkiga klasser visade respekt för vuxna i allmänhet och skolans personal i synnerhet?

Det är det ena. Det andra förslag som har sitt ursprung i vad vi gjorde i klassen jag gick när det var lärarstrejk i mitten av 60-talet. Ok, vi gick på gymnasiet, men idén som vår klass kom upp med förtjänar att spridas. På religionslektionerna som vi skulle haft ordnade Ann och Håkan i klassen att vi fick gå och hälsa på hos olika religioners troslokaler i Linköping. Vi fick höra varje religions som hade bönelokal i Linköpings egen beskrivning av sin religion. Tror att det rätt infört i Göteborgs Grundskolor skulle kunna minska risken för vilsenhet.

Bakgrunden till ovanstående kommentarer har jag hämtat från en mycket tänkvärd Ledarkrönika i Göteborgs Posten:
Naomi Abramowicz: Göteborg måste lyckas i kampen mot jihadismen, GP 17 December 2015

För att lyckas minska risken inte bara vad gäller de som blir jihadister utan generellt arbeta mot att barn samt unga känner sig ensamma och har svårt att knyta ann till det samhälle de lever i, så är det viktigt att så mycket som möjligt involvera föräldrar i arbetet för att få lugn och ro i klassrummet.

Read Full Post »

FN är inte alls vad det var avsett att bli – om vi läser förorden samt de Mänskliga Rättigheterna. Så långt har President Putin helt rätt. Förenta Nationerna agerar idag som om de trodde sig vara Världsregering och som om Alla människors lika värde gällde ibland, ibland inte. Mycket av det som är fel har dock sina rötter i historien före Första Världskriget fram till Dag Hammarskjölds död.

Ensam var inte stark
Innan jag går vidare är det dock viktigt att poängtera: Det var INTE Sovjetunionen eller Västmakterna som besegrade Nazityskland och Hitler – Det var tillsammans Västmakterna och Sovjetunionen besegrade Hitler. Ingen av dem hade klarat av det ensamt!

Andra Världskrigets nazister och fascister, inte bara tyskar…
Något som förtigs här inom EU är fascister som tagit plats inom EU-land, Hungern, samt även bakgrundshistorien vilka länder där det fanns de som stred tillsammans med Hitler Tyskland mot Sovjetunionen t.ex. i de Baltiska staterna. Därmed inte sagt att fascister var eller är i majoritet eller att dagens invånare på något sätt bär ansvar för sina förfäders gärningar. Vad som däremot måste fram, är att vid sidan om Holocast där judarna var utrotningsmålet för nazister och fascister, så var det många andra som mördades, sköts, tvingades in i Koncentrationsläger, svältes ihjälp o.s.v.

I nuvarande Ukraina, som är en modern skapelse och där Krim inte alls historiskt hört hemma med det konstruerade Ukraina som blev en av 1900-tals skapelserna och under åren när Ukraina var en republik i Sovjetunionen, fick rätten att administrera Krim, dock inte alls någon som helst rättighet vad gäller försvar eller utrikesaffärer. Ryssar har bott i Kiev sedan Olof Skötkonungs dotter Ingegerd, Irina i Ryssland och sedemera som nunna och helgon kallad Annas dagar. Krimtartarerna finns INTE inom Krims eller Ukrainas gränser före 1100-talet och lyckades inte ta hela Krim ens under Osmanska Rikets tid. Se: Gordiska knuten Ukraina

FN ingen världsregering och Mänskliga Rättigheterna borde gälla alla lika
Så där har President Putin helt rätt – FN levde verkligen inte upp till de Mänskliga Rättigheterna under inledande Ukrainakrisens dagar. Lika lite som EU:s ledare satte FN ner foten och gjorde klart att den stora rysktalande minoriteten i Ukraina självfallet hade rätt till att ha sitt språk erkänt som officiellt språk. Rusiska/Rusgotiska och ryska talades inom nuvarande Ukrainas gränser flera hundra år innan språket vi kallar Ukrainska ens hade formaliserats!

Tyvärr visar FN (och EU) samma skygglappsliknande beteende när det gäller ett antal av de folkmord, inre strider mellan folkgrupper och annat som föregår i Afrika. Stor del av de katastrofala konflikter som skett efter 1960 är en följd av underlåtenhet att berätta kolonisationshistorien i Afrika. Handlar ingalunda bara om slavhandel som oftast är det som förs fram. Mycket skada gjordes av förfäder till nuvarande EU-länders ledning.

Historien i Kongo är bara en av många som kastar långa skuggor över EU och i förlängningen gör flera FN-beslut eller uteblivna reaktioner helt förklarliga om än tyvärr allt annat än följande de Mänskliga Rättigheterna. Det gäller att alla länder i EU gör upp med sin 1800- och 1900-tals historia utöver att varje land internt börjar hemma med att göra upp med sitt eget lands Andra Världskrigshistoria.

Viktigt att varje land gör upp med sin egen Andra Världskrigshistoria
Så länge detta inte skett, så länge råder det instabilitet i Europa. Det är så lätt att skriva snyftreportage om immigranter som betalar upp till 85.000 kr för att komma till EU och riskera livet. Så lätt att skriva snyftreportage om tiggare som inte alltid är att lita på att de verkligen är de som behöver stödet. Det är däremot, tycks det, mycket svårt att ta ansvar för att göra upp med ländernas historia OCH att inse att EU är ett bygge där taket lagts på hus utan bärande balkar och med undermålig grund. Skyll inte detta på President Putin eller på Nato. Var och en får börja hemma!

Underlåtenhet att kritisera brott mot Mänskliga Rättigheter kastar skuggor
Glöm inte bort att många av de strider där IS är inblandat också är ett resultat av underlåtenhet att vara konsekvent när det gäller Mänskliga Rättigheter.

Vi måste visa hur starkt Ryssland är, Putin uttalande enligt SvD 9 maj 2015
Putin satsar på makalös krigsparad, GP 9 maj 2015
Det är nog ingen i Väst, Europa och övriga Väst, som betvivlar att Ryssland är militärt starkt. Det går också att förstå Rysslands oro i och med att FN samt EU inte sätter ner foten mot fascister och nazister TROTS att många politiker i ord t.o.m. kallar de som inte står så långt till höger för fascister.

Vi måste komma ihåg att det land vars invånare drabbades hårdast var Sovjetunionen. Inte bara i antalet döda och förstörd egendom och mark. För medan Västeuropa fick Marshallhjälpen för återuppbyggnad, så hade ryssarna ingen som hjälpte dem och Stalin som stjälpte förutsättningarna för eget land samt de länder som Sovjetunionen i och för sig befriade från Nazisterna men sedan införde kommunism i stället. Pest och/eller kolera – inte någondera att föredra. Men högerfötter samt vänsternissar syns och hörs i hela Europa idag år 2015. Tyvärr utan att de flesta länder gjort upp med sin Andra Världskrigshistoria.

Putin gav USA en känga vid fredsparaden, DN 9 maj 2015 I politik handlar det inte om att ha rätt utan om att handla rätt. Skälla vid fel träd löser inga problem…..

Read Full Post »

Alla är vi barn av Abraham, Vi kristna och judarna – Båda trosriktningarna som genom mer än 1000 år kallats Bokens folk av rättroende muslimer. Det vi kristna kallar De tio budorden samt berättelsen om hur Moses fick budorden av Gud.

De tio budorden, den berättelsen har vi gemensamt. Vi är alla barn av Abraham. Vi är människor, inte Gud även om han skapat oss till sin avbild. Igen människa har av Gud getts uppdraget att ersätta Gud.

Gud har begärt av oss att vi inte skall döda varandra:
Thou shalt not kill
Det tycks mig som mer än under åren glömt bort även det första budordet (som vi kristna numrerar dem) DU SKALL INGA ANDRA GUDAR HAVA JÄMTE MIG….

Hur det går när människor vandrar vilse och vart vägen bort från Gud än leder, så glöm aldrig bort att Alla är vi barn av Abraham

Hur det är möjligt att vandra så vilse att någon troende på Gud kan ha fått för sig att han/hon/den grupp av troende han/hon tillhör etc av Gud skulle getts uppdrag att döma andra människor – något som endast tillkommer vår gemensamme Gud (vad än vi kallar honom), det är något som är svårt att förstå.

Paris reser sig efter chocken, GP 10 januari 2015 Reser sig i sorg som alla barn av Abraham också känner oavsett vad vi kallar oss.

Sluta blunda för hotet från Jihadismen, Anna Dahlberg Expressens ledarsida 10/11 januari 2015 Vi får inte gå med skygglappar och tro att vi lever på Rousseaus tid. Inte ens då var tron helig utan Guds namn missbrukades av människor som hade egen subjektiv agenda.

Twittrande Murdoch ställer även fredliga muslimer till svars, DN 20 januari 2015 För att det finns svarta får i någon familj, så innebär inte det att de andra skall fördömas. Varje person är ansvarig för sina egna handlingar.

Underrättelsekällor: IS diskuterar terrorvåg i Europa, DN 11 januari 2015

En gåta hur polisen missat bröderna, SvD 10 januari 2015 Bra fråga som bör vänta att ställas tills dess katastrofens omfattning fått möjlighet att bli känd och sjunka in. Nu gäller det i stället att enas och gemensamt ge vårt stöd för Det fria ordet – Yttrandefrihet och Tryckfrihet

Världens ledare samlas i Paris, Aftonbladet 10 januari 2015 I dessa tider är vi alla Parisare.

GUD ÄR GUD. Att missbruka Guds namn och sätta sig själv i hans ställe, är inte att leva upp till det rättesnöre orden han gav till Moses gett oss människor att leva efter. Gud gråter över Parismassakern.

Gud visade mig personligen när jag var över på andra sidan tisdagen innan påsk 1967 att han har humor. Hur annars skulle han begära av mig att försöka leva upp till de tre uppdrag han då gav mig? Det viktigaste var att utifrån mina förutsättningar göra mitt bästa för att ena Guds kyrkor. Min lilla bit var och är att informera om den religiösa historia vi tre trosinriktningar delar inkluderande att Gud önskar att de Kristna kyrkorna åter skall enas för att tillsammans med de andra två trosriktningarna som tillsammans med oss kristna alla är barn av Abraham se det gemensamma. Inte det som skiljer åt.

Norah4you's Weblog

Det har i skuggan av Ukrainakrisen tagits ett antal viktiga steg för framtida Fred på Jorden.

Viktigt för alla fredsälskare oavsett tro, icke tro eller tvivel runt hela vår värld från Ukraina i norr till Irak och Libanon i söder samt Libyen i syd-väst till Afganistan/Kina och ända ner i Indonesien hotas av ISIS.

Vad som också är viktigt att förstå, är att de pengar och de vapen som aldrig så välmenande givare skickat för att t.ex. stödja Ukrainas ”folk” som protesterade på Majda; som stred mot Syriens presidents våldsvälde; som startade den sk. demokratiska vågen i Arabvärlden, stor del av dessa pengar samt pengar insamlade på diverse sätt en del mer olagliga än andra, är pengar och vapen som idag finns hos ISIS. Följ pengarna, men glöm aldrig bort att vi är ALLA BARN AV ABRAHAM.

Dödens fält i IS-områden i Irak, GP 2 september 2014
IS: Vi ska…

Visa originalinlägg 1 028 fler ord

Read Full Post »

Kombinationen av lång historisk samhörighet mellan folkgrupper som av ena eller andra skälet valt eller tvingats att byta ‘hemland’ med gränsdragningar i Europa har i sig skapat ohållbara situationer. Speciellt i länder där det förekommer stor ekonomisk instabilitet och korruption.

Inget av de partier som är ledande i dagens av EU stöttade och godkända Ukrainas regering är demokratiskt om vi utgår från vår Västeuropeiska tolkning av demokrati

Ukrainas president Porosjenko bakgrund
Ukrainas president Porosjenko startade sitt parti Solidarnost 2001. Det som kallades den oranga revolutionen var allt annat än orangefärgat politiskt. Porosjenko anslöt efter diverse debacle anslöt till det Nationalistsocialistiska partiet , ibland kallad för ”Valallians”, Vårt Ukraina som Porosjenko kom att bli vald till president. Detta skedde efter att interimsregeringen som kom när Ukrainas president flydde och Svobodapartiet ingående i interimsregeringen krävt att ryska språket som talats längre i Ukraina än Ukrainska språket funnits. Svoboda var och är ett fascistiskt parti som samarbetade med Vårt Ukraina.

Svenska mediaartiklar
Porosjenko: Ukraina redo för krig, GP 17 november 2014
Poeosjenko: Ukraina är förberett för krig, Expressen 17 november 2014 Stöveltrampet hörs igen i östra Europa. Få inom EU vill eller vågar säga ifrån. Undrar ibland vilket?
Porosjenko: Ukraina redo för krig, DN 17 november 2014
Porosjenko: Ukraina redo för krig, SvD 17 november 2014
Porosjenko: Ukraina redo för krig, Aftonbladet 17 november 2014

Allt som syns eller hörs är inte sant
Falsifikationer och desinformation har blandat med verklig fakta flödat från olika ”intressegrupper” inom EU och bland Ryska Separatistgrupper i Ukraina. En av de i början av krisen mest hyllade Tymosjenko stod på Majdantorget och sa att hon ville se den förre Ukrainske President att stå till svars på Majdantorget i Kiev. Det är så pöbelaktigt speciellt som det redan förekommit pöbelangrepp i Kiev. Våld föder våld och det är viktigt att båda sidors våldsverkare och våldspläderare ställs inför Internationella Domstolen i Haag. Men än idag när det blivit känt att grupper som anslöt sig till IS stod på Majdantorget och stred för fascistiska grupper för att få vapen att ha med ned till Syrien och Irak, hyllas det som inte kan kallas demokratiskt agerande.

Värre för den historiska sanningen är att Ukrainas historia är allt annat än den som EU-länders skolkartor i länkar för geografi och historia lärare idag får fram att ge eleverna om de söker idag. Vem som ligger bakom 1984-förfalskningar av kartor från 1400-talet fram till 1880 är oklart. Originalen finns i flertalet fall köpta eller donerade till Amerikanska Kongressbiblioteket och där finns de obearbetade av klåfingriga händer!

Finns inget skäl för Nato att gå i krig för fascister och/eller nationalister i Ukraina!

Ukraina – Historisk bakgrund
Betrakta och begrunda kartorna nedan så förstår nog de flesta att problemen är gamla.
Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1914 är att ha i minnet att det finns landgränser/länder vars långa historia påverkar( dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier och där inom dessa länder eller i deras tidigare kolonier religionsstrider pågått eller länge funnits bubblande under ytan.

europa-1914 källa historia123Omvärldsanalys 11 december 2013

Många av de problem som uppkom redan innan Första Världskrigets slut, före Ryska Revolutionen och Sovjetunionens tillkomst fanns alltså långt före Sovjetunionens fall . Taratarerna var och är inte ursprungsbefolkning på Krim. De kom dit långt senare när Rus-svenskar och Rus-slaver redan bodde i området. Däremot är har Tartarerna flerhundraårig förankring på Krim. Något de glömde bort när de under Andra Världskriget slöt sig till nazistiska SS-truppers aktioner mot judar, slaver och kristna.

Vi får inte glömma Stalins folkmord och folkförflyttningar för att etniska rensningar som Tartarerna genomförde under Andra Världskriget. Vi måste alltså komma ihåg Stalins deportation och förföljelse av Tartarerna, historiskt förankrade på Krim (se ovan), samt Tartarernas återkomst till Krim efter att Ukraina blivit fri stat.

Vi får heller inte glömma de långt över miljonen ryssar som dog i strider mot nazister (och tartarer) på mark som idag officiellt i EU och FN räknas till Ukrainas territorium. Att många av EU:s länder har ledare samt valda ombud i EU-s parlament med allt annat än snövita historiska blad, det har fallit mellan stolarna när demokratiska höger och vänsterpartier av ”kulturmedia” och påtryckargrupper främst bland sk. autonoma grupper och flumliberaler hamnat i ”Tyck som jag”-syndromets virrvarr.

Det finns alltså historisk bakgrund till den av President Putin framförda rädslan hos ryssar och ryssättlingar i Ukraina.

Tillägg 2 februari 2015.
Nu har vänsternissar och högerfötter inom EU sin egna agenda trogen åter försökt lämna desinformation om Ukraina till USA. Riskerna ökar men det är kanske det som vänsternissar till vänster om demokratiska partier och högerfötter med fascistiska och nazistiska trampanden önskar?

Finns inte mycket av det Ukrainas regering säger som håller för närmare undersökning. Tips till de som vet hur man gör: Gör bildsök på varenda bild de påstår är tagna i Östra Ukraina. Oftast mycket märkliga resultat – bilder som publicerats förr och då sagts vara tagna här och där i orosområden runt världen…..

USA-vapen till Ukraina ökar risken för stormaktskonfrontation, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 2 februari 2015

Norah4you's Weblog

Det går att diskutera om vissa högergrupper i interimsregeringen (obs endast interimsregering och Ukrainas konstitution tillät inte sådan att avskaffa ryskan som offentligt språk) är fascister eller inte.
MEN Tartarerna på Krim är det något helt annat med. Det är konstigt att media och politiker inte har klart för sig Europas östliga historia under Andra Världskriget. Tartarerna på Krim inte bara hjälpte nazisterna. De var värre än de flesta SS-män. Det var pcj ‘r en av de få saker som jag som moderat väljare utbildad som historielärare måste erkänna att Stalin hade fog för, att flytta tartarerna från Krim. Observera att ryssar har funnits på Krim i mer än 1000 år och att Kiev Ruserna, bland dem vår egen Olof Skötkontungs dotter Ingegärd, i Ryssland kallad Irina tills hon efter maken Jaroslavs död gick i kloster som Anna, Ingegärd var Grand Duschesse av Kiev. Det är nästan 1000 år sedan.

Visa originalinlägg 503 fler ord

Read Full Post »

Tack för att händer sträckts ut mellan länder som har samma problem med IS.

Kampen mot terrororganisationen Islamiska staten för nu USA och Ryssland ett steg närmare varandra. På tisdagen kom länderna överens om ett tätare samarbete.USA och Ryssland förenas i kampen mot IS, DN 14 oktober 2014

Samarbetet mellan Ryssland och USA är vad världen behöver. Måtte nu inte EU-s vänsternissar och högerfötter försöka blanda sig i!
Gammalt svenskt idiom: Ju fler kockar desto sämre soppa

Norah4you's Weblog

Världen utanför Sveriges gränser står inte stilla för att Sverige går till val.

Ni som läst min blogg länge kommer väl ihåg vad jag refererat från Folkvandringstidens tid via A-rus som år 844 besökte Asia Minor och framåt våra dagar om folk som kom från ön i Norra Oceanen: Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta, bara när de har fest men är bra på att hitta skäl att ha fest….. o.s.v.

Svenskar har ofta gått med näsan i vädret för redan i skolan har ju vi itutats att allt möjligt från vår Allemansrätt till vår Yttrandefrihet är så mycket bättre än vad andra länder har. Under århundraden för att inte tala om årtusende har Sverige inom sina nuvarande gränser sett många invandringar. Krigsfångar och legosoldater, metallurgiskt skickliga hantverkare från Folkvandringstid och fram till Vallonerna som tog ansvar för tidig järnproduktion i svenska gruvor. Från invandrande skotska och holländska handelsmän…

Visa originalinlägg 888 fler ord

Read Full Post »

Världen utanför Sveriges gränser står inte stilla för att Sverige går till val.

Ni som läst min blogg länge kommer väl ihåg vad jag refererat från Folkvandringstidens tid via A-rus som år 844 besökte Asia Minor och framåt våra dagar om folk som kom från ön i Norra Oceanen: Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta, bara när de har fest men är bra på att hitta skäl att ha fest….. o.s.v.

Svenskar har ofta gått med näsan i vädret för redan i skolan har ju vi itutats att allt möjligt från vår Allemansrätt till vår Yttrandefrihet är så mycket bättre än vad andra länder har. Under århundraden för att inte tala om årtusende har Sverige inom sina nuvarande gränser sett många invandringar. Krigsfångar och legosoldater, metallurgiskt skickliga hantverkare från Folkvandringstid och fram till Vallonerna som tog ansvar för tidig järnproduktion i svenska gruvor. Från invandrande skotska och holländska handelsmän till de som kom från områden som Sverige hade under Medeltid och Stormaktstid. Ryssar, Balter, Finnar och även de som kom från sydöstra Europa. Långt innan USA fanns var Sverige en smältdegel. Det är viktigt att komma ihåg detta när vi idag går till val.

Men världen utanför står inte stilla. Det säkerhetspolitiska läget har drastiskt försämrats de senaste månaderna och då främst för att IS o ISIS lyckades lura till sig vapen samt rekrytera avsevärt större grupper främst unga än vad någon kunde tro. Finns en del att säga om hur de fått tag på pengar, men det finns de som vet mer och bör tala.

Nytt IS-mord väcker avsky, GP 14 september 2014
Nytt IS-mord väcker avsky, GP 14 september 2014
Nytt IS-mord väcker avsky, SvD 14 september 2014
Tyskland skickar soldater till Irak, GP 13 september 2014
Vita Huset erkänner USA för krig mot IS, Expressen 13 september 2014

Det är viktigt att alla har klart för sig även i sandlådan Sverige, att Det är viktigt att känna till bakgrunden till den oro som hela världen från USA, EU via Ryssland, Iran över till Kina och ner i Indien känner vad gäller Islamska Staten och ISIS agerande. Tyvärr är inget så enkelt som det ser ut. På samma sätt som stormakter under åren efter Andra Världskriget i sin strävan att få stabilitet m.m. stött de som där och då uppfattats som om inte vänner i varje fall som oppositionella mot stormaktens ”fiender” för att sedan finna att de pengar och de vapen som stormakten.

obs felbedömningar har förekommit, som resulterat i att pengar och vapen hamnat i händerna på stormaktens/stormakternas värsta fiender. på liknande sätt har pengar från företag i EU och EU-pengar kommit fel. Kommit att stödja och stärka de oppositionella på Majdantorget i skuggan av utvecklingen i Ukraina medvetet förts vidare till ISIS via IS-stödjande/legosoldater som före/efter Ukrainakrisens utbrott stridit i Syrien, Irak, Libanon o.s.v. Inget är enkelt.Mycket händer under ytan, Norah4you 28 augusti 2014

En stor del av problematiken har att göra med efterdyningar I skuggan av Osmanska Rikets fall
En del är ”arv” från Saddam Huseins skräckdagar då USA hjälpte världen bli av med en av de värsta despoterna som dödade delar av sitt eget folk

Andra delar i problematiken har rötter tillbaka till första århundradet efter Profeten Muhammeds död. Grenarna, kvistarna och löven går att läsa om här Kort historisk bakgrund om muslimernas historia

Som de som läser länken ser, så finns det en tråd som går från västra Arabvärlden ända bort till Indonesien. Den finns också i del av Kina på gränsen till Ryssland, i Afganistan, Indonesien, Indien o.s.v. Det är dock inte så enkelt att man utan vidare kan säga att det enbart handlar om den ena av de båda stora islamska riktningarna, Sunni och Shia. Detta beror till stor del på politiseringen av synen på hur ett rättsamhälle skall se ut och började i den Islamska världen i slutet av 1800-talet även om det växte sig starkare under 1900-talet.

Mycket i den för oss i Väst svårförklarade framhävandet av Koranen som lag och Jihadism som rätt väg gör att vi har svårt att förstå att det inte ”bara” är väst utan också Ryssland samt Kina som längs sin gräns mot varandra samt mot andra länder fått problem som skakar om och hotar ländernas samhällssystem utan att för den skull vara demokratiska i vår mening eller ens sträva mot att bli det. Bland de unga jag hört talas om som gav sig ner att strida i länder som Ukraina och Syrien mot de despotiska ledarna har det funnits såväl djuptroende shia som sunnimuslimer som lockats av förföriska rekryteringskampanjerna. Väl på plats har de samarbetat med såväl demokratiska som odemokratiska ”oppositionella” och därigenom även kommit över vapen.

Utifrån den historiska bakgrunden längs hela vägen från östra Europa österut till Kina, så är det förklarligt att Rysslands Östra Militärområde satts i högsta beredskap. Tvzvezda publicerade igår ett reportage med rubriken “Trupper tillhörande Östra militärområdet har påbörjat förflyttning till övningsområden”.

Första stycket i bildtexten till det korta videoklippet lyder:
“En stora övning kommer att genomföras i övningsområden på Sachalin, Kurilerna och Anadyr. Fler än 100.000 soldater från Fjärran östern och Sibirien kommer att delta. Desanter från Ulan-Ude och Ussurijsk förflyttas 4.000 kilometer. Dessa transporteras tillsammans med tung militär utrustning. Man har lastat stridsvagnar och BMD för järnvägstransport. Marininfanterienheter förflyttas med stora landstigningsfartyg, som går i konvoj. Man förbereder också fjärrtransport av motorskytte. Man har börjat förflytta Östra militärområdets trupper till sina övningsområden.”
Vostok-2014: fler än 100.000 man på väg till olika övningsområden, flygresurser sprids ut på reservflygfält, Brezjnev.wordpress.com 2014/09/13

Men som sagts ovan. Här i Sverige har man i media möjligen noterat det som något som skulle kunna vara ett hot mot Väst på samma sätt som kidnappningen av Estnisk polis vid ryska gränsen. Allt är inte så enkelt som vi i Sverige ofta försöker göra det. Att vi dessutom tiger om verkliga hots bakgrunder om vi ens nämner hoten på första sidorna i tidningar när vi nu har Supervaldagen 14 september, idag, i Sverige, det är så typiskt svenskt det kan bli. Verkar ibland som om det är svårt att ha mer än en boll eller möjligtvis två samtidigt i luften 🙂

Read Full Post »

För de som kan sin historia, så är Turkiet idag nyckeln till att lösa problemen med jihadister från Ukraina i norr till Syrien/Irak i söder.
Men skall vi gå till botten med problemen krävs en hel del religionshistorisk kunskap samt hjälp av Påve Franciskus, den ortodoxa kyrkans Patriarker, ledande Imaner inom den muslimska världen samt den högste Rabbin inom den mosaiska tron.
Påvens resa till Turkiet är ytterligare ett av de viktigaste stegen för att de tre religioner som håller det vi kristna kallar Gamla Testamentet som Helig Skrift.

Påven reser till Turkiet, GP 12 september 2014
Påven reser till Turkiet, SvD 12 september 2014

Tyvärr har nog CIA rätt. CIA betydligt fler IS-krigare än tidigare, DN 12 september 2014 Stämmer med vad jag själv hört av tidigare elever från Göteborgs förorter och närområden.
CIA: IS-krigarna är fler än vad man trott, svenska.yle.fi 12 februari 2014
CIA: Betydligt fler IS-krigare än vi trott, Expressen 12 september 2014

Det allvarliga som speciellt EU missat, är att bland många av de som stridit mot Syriens diktator, för demokrati i Egypten och som först stod på Majdantorget i Ukraina samt senare stridit sida vid sida om Ukrainas arme, så finns det åtminstone härifrån Västra Sverige ett antal som hela tiden stått jihadisterna nära och nu ingår i IS-trupperna.

Unga som redan i Grundskolan gav sig på låg- och mellanstadieelever, läs flickor, som inte var klädda på rätt sätt, har inte förändrats utan i flera fall lockats till vad de ser som helig strid för den tolkning av Koranen de anser vara den ursprungliga.

Grunden till detta finns att söka i Vem som var profeten Muhammeds rättmätige arvtagare och då måste man utöver vanlig religionshistoria även känna till så mycket som möjligt om Muhammeds dotter Fatima. Historien runt henne spelade stor roll redan under de tidiga åren då den nya religionen spreds över världen. Följer man den spridningen och historien i de länder där många eller flertalet konverterade, så förstår man också varför IS är ett allvarligt problem inte bara för Världens stora länder utan ännu allvarligare för framtida fred från Ukraina ända bort till Xinjang i Kina. Mycket händer under ytan

Norah4you's Weblog

Egentligen får vi gå tillbaka till innan det Osmanska riket, dvs under Seljuq-turkarnas imperiets början dvs någon gång runt år 985 för att finna bakgrunden till dagens koppling mellan Syrien och Iran (forna Persien). När historien börjar, så levde Seljuq-turkarna norr om Aralsjön bort till norr om Kaspiska Havet. För att göra en mycket lång historia kort, så vandrade Seljuq-turkarna söderut och konverterade till den muslimska tron runt år 1000. När riket som inte ens alla historielärare eller ens historiker känner till speciellt mycket om var som störst omfattade det större delen av nuvarande Turkiet över Persien via stor del av nordvästra Afganistan och Turkmenistan bort till Kirgisien och mindre del av nuvarande Kina. Från norr till söder sträckte sig riket Uzbekistan ner till en lång remsa längs östra Medelhavets kust dvs från Syrien ända ner till de delar som Israel occuperar på Västbanken och Gaza inklusive större delen av…

Visa originalinlägg 1 033 fler ord

Read Full Post »

Allt är inte som det ser ut att vara….
Skrivit många gånger förr: Jag är konservativ Moderat väljare. Redan som folkpartist på 70-talet för att Sverige borde tillhöra Nato. För mig är sanningen viktig. Samma rättigheter som jag själv begär för mig och de som tycker som jag, är rättigheter som även mina värsta politiska fiender har rätt till. Inget är sanning för att mina vänner säger att det är så den ser ut. Personligt ansvar att kontrollera uppgifter speciellt allvarliga påståenden, är viktig för mig.

Ukraina sprider falska uppgifter: Nato skickar vapen till striderna i Ukraina, Expressen 7 september 2014 ALDRIG ATT USA och NORGE skulle sätta vapen i händerna på Svobodafascister och Ukrainska Nazister. Någon måtta på godtroheten i av Ukrainas interimsregerings uppgifter måste det väl ändå vara frågan om INNAN ”Nyhetsbyråer” skickar uppgifter vidare?

Detta hände mig själv igår söndagen 7 september: Satt idag och hörde några som om jag uppfattade saken rätt var från västra Ukraina. Kan inte säga att de var smarta även om de säkert lurat ett antal under de år de varit i Sverige. Sitta på en offentlig plats låt vara glesbesökt och skryta att ”deras” xxx dagen innan gjort samma sak i Östra Ukraina som tyskarna (vilket i och för sig lät högst rimligt när snurrenas politiska hemvist sken igenom) gjorde när de gick in i Polen……
Om snurrenas diskuterade uppgifter håller för senare kontroll, det får framtidens historiker och filosofer bättre möjlighet att värdera. Märkligt nog att notera ändå.

Uppgifter från vänsternissar och högerfötter vars ”förfäder” samarbetade sprids som agnar för vinden. Ukrainas historia från 1000 talet till veckorna innan Majdan, har stött på 1984-revisionister som från olika politiska utgångspunkter samarbetat mot förre Ukrainske presidenten. Det var och är helt förståeligt att ”folk” reagerade på den diktatoriske person som skodde sig och sin familj men försökte kväsa oppositionella. Det är dock inte så att detta innebär att de som stod på Majdan och/eller påstod än det ena än det andra om Ukrainas befolkning på något sätt kan sägas ha stått för Sanningen om vad Ukrainas befolkning tyckt, önskat o.s.v.

Vid tigare analys och närmare kontroll av påstådda uppgifter har det visat sig att det är samma grupper som protesterar mot USA (och som enligt min analys försöker smutskasta Nato) som gett sig på President Putin. Observera skillnaden, President Putin ÄR inte Ryssland enligt Ryska Konstitutionen. Ryska Dumans äldre gammelkommunister har under senare år gång på gång försökt föra fram Ryska militärens gamla kärntrupper som President Putins ”arvtagare”. Detta började med upproren i Kakasusområdet och fortsatt med stöttningen och försöket till glorifiering av Pussy Riot. Pussy Riot hädade i kyrkorummet och smädade Gud utan att vänsternissar i Västmedia lät detta komma fram i debatten.

Oppositionella inom nuvarande Ryssland samt i tidigare Sovjetstater attackerar i debatt samtidigt USA, NATO, President Putin. Märkligt att källkritisk kontroll fallerar mer och mer. President Putin är ingen duvunge, men vi i väst vet eller borde veta vad som står i trappgången för att ta plats i Kremls viktigaste rum efter honom.

Ukraina: Natoländer ska ge militärt stöd, DN 7 september 2014

Däremot har jag sedan april hört uppgift om att det finns EU-länders industrier som skickat än det ena än det andra till västra Ukraina. Hört det från de som berättat att delar av de vapen/pengar etc utgjorde grunden för ISIS legosoldater. Även hört från annat håll. Skrivit om det förr.

Oklart om vapen till Ukraina, SvD 7 september 2014
Oklart om vapen till Ukraina, Aftonbladet 7 september 2014
Oklart om vapen till Ukraina, GP 7 september 2014

OKLART? Det är dags för Europas media att ta ALLT som Ukrainas interimsregering säger med en nypa salt. Nästan ingenting de sagt hittills har visat sig ha ”bevis” som håller för närmare granskning. (OBS För laglig regering enligt Ukrainas konstitution krävs som minst har hållits)

Läs gärna: Gordiska knuten Ukraina samt Desinformation på högsta nivå

Lite av varje
Det har i olika sammanhang främst i akademiska arbeten om Andra Världskriget förts fram en obevisad uppgift om ett samarbete mellan vissa fascistiska/nazistiska industrialister i Europa som började innan kriget och enligt en del antydningar skulle kunna ha tentakler in i nutid. Obevisat, men ändå värt att hålla i minnet om konstigheter dyker upp.
Verkligheten är ju tyvärr ofta värre och mer komplicerad än dikten även konspirationer förutan. Det är tillåtet att vara dum, dumt att bevisa det.

Slutkommentar
Som de som läst min blogg vet, är jag konservativ Moderat. Utöver allt annat, så är det två saker jag är mycket noga med att påpeka:

Alla människor är lika värda, men olika. Utan att inse detta, så är risken stor att de som vill sprida desinformation fortsätter att lyckas få t.ex. svenska och EU-länders media att gå på vad som helst. (se mer nedan)

Det är viktigt att skilja på objektiv sanning och subjektiv förmedlad ”sanning”. De som inte haft förmånen att studera filosofi eller vetenskapsteori blandar friskt subjektiva värderingar och ogiltiga argument i sin iver att föra fram det de ”anser” att ”är den riktiga sanningen eller åtminstone den bild av sanningen de vill förmedla. Syfte och Tendens är två vetenskapsteoretiska begrepp som alla som läst Historia på Universitet samt skrivit sitt första vetenskapliga arbete, ofta D-uppsats (master uppsats) eller en CD-uppsats lärt sig att känna igen.

Syfte: I princip frågan om VARFÖR, varför förs uppfattning/påstående etc fram och VARFÖR förs detta uppfattning/påstående fram där det förs fram/sprids det via de och de ”källorna”……

Tendens: När en text som är desinformation presenteras, så lyser Tendens fram i form av använda Fallacies vid argumentering eller upprepningar av icke bevisade påståenden. Också en form av Fallacie. En falsk utsaga blir inte mer sann för att den presenteras aldrig så många gånger.

English text:
Fallacies in argumentation

Read Full Post »

Det har i skuggan av Ukrainakrisen tagits ett antal viktiga steg för framtida Fred på Jorden.

Viktigt för alla fredsälskare oavsett tro, icke tro eller tvivel runt hela vår värld från Ukraina i norr till Irak och Libanon i söder samt Libyen i syd-väst till Afganistan/Kina och ända ner i Indonesien hotas av ISIS.

Vad som också är viktigt att förstå, är att de pengar och de vapen som aldrig så välmenande givare skickat för att t.ex. stödja Ukrainas ”folk” som protesterade på Majda; som stred mot Syriens presidents våldsvälde; som startade den sk. demokratiska vågen i Arabvärlden, stor del av dessa pengar samt pengar insamlade på diverse sätt en del mer olagliga än andra, är pengar och vapen som idag finns hos ISIS. Följ pengarna, men glöm aldrig bort att vi är ALLA BARN AV ABRAHAM.

Dödens fält i IS-områden i Irak, GP 2 september 2014
IS: Vi ska störta Vladimir Putin, GP 4 september 2014
IS hot mot Putin: Vi ska störta dig, Expressen 4 september 2014
Ny gren av Al Quida i Indien, GP 4 september 2014 Följ pengarna.
Riskfyllt för Obama att agera mot IS, DN 4 september 2014 Ännu mer riskfyllt att låta bli.
IS: Vi skall störta Putin, DN 4 september 2014
Obama hårt pressad om IS och Ukraina, SvD 4 september 2014
IS blodiga spår, DN Huvudledare 4 september 2014

IS är ett hot mot USA, Ryssland och Kina i första hand men även ett hot mot hela världens fredssträvande och mot Mänskliga Rättigheter. Inte har det blivit bättre av att de till viss del fått vapen från naiva EU-länder som skickat vapen till de grupper som stridit mot Syriens diktator. Syftet gott, men lite borde man tänkt på vilka som fick tillgång till vapen.Omvärldsanalys 22 augusti 2014

Vi människor är inte ofelbara. Det är dock en sak som är viktig för Alla Abrahams barn att komma ihåg: De tio budorden.

Bakgrund

Tre av våra dagars stora problem mellan väst och öst har sina rötter tillbaka i tiden från det att Kejsar Hadrianus år 135 e.Kr ändrade namnet på Romerska provinsen Syriska Judeen till Syriska Palestina fram till dess att Konstantin den store flyttade Romarrikets centrum till Konstantinopel, våra dagars Istanbul (nästan).

* Palestinafrågan
När Jerusalem lades i ruiner av Romerske befälhavaren Titus år 70 e.Kr. efter ett judiskt uppror mot romarna, så skingrades judar och många tog sin tillflykt norrut mot östra Europa. Kristendomen var först förbjuden, sedan tillåten för att slutligen bli statsreligion något som bl.a. sofister i östra Europa protesterade mot. Men en sak hade romare och kristna i östra Medelhavet – Europa gemensamt. De såg inte judarna som några av sina egna. Till följd av att andra religioner än den kristna läran (oaktat om vi talar om det som blev katolska kyrkan eller de ortodoxa kyrkorna i östra Europa) inte tillät annan religion än kristendom, så fick judarna inte möjlighet att integreras utom i ett område, se Khazarriket. De fick inte jobba med vad som helst. Inte tillhöra framväxande samhällens ledande grupperingar o.s.v. där och då lades grunden för att judarna i förskingringen längtade tillbaka till Jerusalem.

När Palestina år 638 e.Kr erövrades av muslimska araber, observera att i stora delar av den romerska provinsen Syriska Palestina bodde redan innan Jerusalems förstörelse många araber och andra folkgrupper, så lades andra grundstenen för Palestinafrågans problematiska nutidshistoria.

Tredje grundstenen lades vid Osmanska Rikets fall då länderna från nuvarande Turkiet och ner på den Arabiska halvön kom att delas upp i länder och protektorat. Se I skuggan av Osmanska Rikets fall Folkmordet inom nuvarande Turkiets område då armenier förföljdes och mördades var ytterligare en av många allvarliga händelser som hände under 1900-talet i anslutning till Första Världskrigets slut. För Palestinafrågan som den ser ut idag, så kom det engelska protektoratet av Palestina att bli avgörande. Se Staten Israel och Palestinamandatet

* Syrienkonflikten
Syrienkrisen har två rötter – den ena går tillbaka till Romartiden och den tidiga kristendomen i Östromerska Riket. Den andra roten bottnar i händelser under den sista halvan av 900-talet. När historien börjar, så levde Seljuq-turkarna norr om Aralsjön bort till norr om Kaspiska Havet. För att göra en mycket lång historia kort, så vandrade Seljuq-turkarna söderut och konverterade till den muslimska tron runt år 1000. När riket som inte ens alla historielärare eller ens historiker känner till speciellt mycket om var som störst omfattade det större delen av nuvarande Turkiet över Persien via stor del av nordvästra Afganistan och Turkmenistan bort till Kirgisien och mindre del av nuvarande Kina. Från norr till söder sträckte sig riket Uzbekistan ner till en lång remsa längs östra Medelhavets kust dvs från Syrien ända ner till de delar som Israel occuperar på Västbanken och Gaza inklusive större delen av det av FN-godkända gränserna för Israel ända ner till Eilat.

I dåvarande Persien kom Seljuq-turkarna som blivit muslimer att mer eller mindre assimileras med de ledande persiska grupperna. De anammade persisk kultur och började tala persiska språket som hemspråk. Samtidigt som Seljuq-turkarna som blivit perser även kom att utgöra anfäderna till nuvarande turkar i Turkiet, så blev historien en annan och det är där vi ser exakt samma uppdelning i inbördes religiösa grupperingar som vi ser i dagens Turkiet-Syrienkonflikt.

……..
Påven Franciskus har inlett en uppmärksammad rundresa i Mellanöstern. Han började i Jordanien där han förespråkade fred i Syrien – och respekt för den krympande kristna befolkningens rättigheter i regionen.
-Religionsfrihet är i själva verket en grundläggande mänsklig rättighet och jag måste uttrycka min förhoppning om att den kommer att respekteras i hela Mellanöstern och över hela världen, sade han enligt AFP.

I ett möte med kung Abdullah lovordade påven Jordanien för landets insatser för en varaktig fred i hela regionen.
-Detta viktiga mål innebär ett brådskande behov av att finna en fredlig lösning på krisen i Syrien, liksom en rättvis lösning på konflikten mellan israeler och palestinier, sade han enligt Reuters.

Franciskus höll en mässa på en stadion i Amman, innan han fortsatte för att träffa syriska och irakiska flyktingar vid Jordanfloden, på den plats där Jesus anses ha döpts.Påvens viktiga möten för världsfreden, Norah4you 24 maj 2014

Gud ger vad vi behöver, inte vad vi ber om. Kristendomen är kärlekens budskap och bjuder in. Jesus skilde inte ut.

Samtidigt som Påven tog viktiga steg för att Alla Abrahams barn i en framtid skall kunna leva samman i fred, så tog också den Ortodoxa kyrkans ledare viktiga steg. Ortodoxa kyrkor kallar till kyrkomöte 2016, Dagen.se

Du själv som läser detta behöver inte vara troende. Det finns mer tro i ett ärligt tvivel som någon en gång sa. Eller som min egen farfar Fritiof Jönsson sa: Det finns många vägar till Gud.
Det som är rätta vägen för den ene behöver inte vara det för den andre. Alla människor är lika värda, men olika och vi är alla födda av kvinna som är människa. Att gå och tro att någon av oss skulle vara mer värd än den andre, är att förneka Kärlekens och Livets budskap om hopp.

Det viktiga är inte att ha rätt utan att handla rätt.

Read Full Post »

Allt är inte så som det ser ut. Inte så som media, gammelmedia och socialamedia presenterar. Sanningen är det första offret när propaganda och desinformation sprids i nya samt gamla media….

Det är viktigt att känna till bakgrunden till den oro som hela världen från USA, EU via Ryssland, Iran över till Kina och ner i Indien känner vad gäller Islamska Staten och ISIS agerande. Tyvärr är inget så enkelt som det ser ut. På samma sätt som stormakter under åren efter Andra Världskriget i sin strävan att få stabilitet m.m. stött de som där och då uppfattats som om inte vänner i varje fall som oppositionella mot stormaktens ”fiender” för att sedan finna att de pengar och de vapen som stormakten, obs samma gäller för de stormakter vi har – felbedömningar har förekommit, helt naturligt bistått med i slutändan hamnat i händerna på stormaktens/stormakternas värsta fiender i verkligheten, på samma sätt har t.ex. EU-pengar/vapen som varit avsedda att stödja och stärka de oppositionella på Majdantorget i skuggan av utvecklingen i Ukraina medvetet förts vidare till ISIS via IS-stödjande/legosoldater som före/efter Ukrainakrisens utbrott stridit i Syrien, Irak, Libanon o.s.v. Inget är enkelt.

En av de många komplikationer som vi i Europa fått på vår tröskel samt även i all välmening bjudit in i vårt vardagsrum, beror till stor del på att vi, precis som t.ex. Ryssland, i våra konstitutioner inte gjort klart att de som är svenska/norska/engelska/franska o.s.v. medborgare inte äger rätten att ge sig ut som legosoldater och strida utanför landets gränser utan landets och FN:s mandat.

Här i Sverige har vi sett komplikationer i förlängningen av att Sverige inte aktivt försökt förhindra att svenska medborgare strider utomlands.
Bråttom med förbud mot svenskt jihad, Ledarsidan SvD 28 augusti 2014

Det är lätt för politiker och opinionsbildare att önska tassa på tå. För riskerna är stora att hat flammar upp då Europas länders unga idag saknar historiska kunskaper nog för att förstå att det aldrig är så att en persons tro, oavsett vilken, gör personen eller trosriktningen till ett hot. Hot uppkommer alltid genom att enskild/enskilda person/personer gör personliga ställningstaganden som strider mot Europeisk Demokrati och mot de Mänskliga Rättigheterna i personligt val att kräva att alla skall tycka/tro/göra som den/de personer som vägrar acceptera att Alla Människor är lika värda, men olika och att ALLA Människors rätt till fria val vad gäller sin tro är grundförutsättning för framtida fred på jorden.

Verkligt läge slutet augusti.
Stod härom kvällen och väntade på en buss som skulle ta mig vidare till Göteborg. Med mig stod två invandrare från Afrika. Vilket land är egalt för jag vill inte att de skall kunna identifieras. Känner dem som troget arbetande heltid nattetid i för Sverige viktig sysselsättning. De berättade för mig att en av deras libanesiska vänner, född och uppväxt i Sverige, varit på besök i föräldrarnas hemland. Där hade denne stött på ”Göteborgare” från tre angivna Afrikanska länder. ”Göteborgare” som stred för ISIS. Tidigare stridit i Ukraina och Syrien.

Göteborgare dödade i Irak, GP 27 augusti 2014

En annan person. En jag känt så länge han levt och med anor långt tillbaka i Smålands gränstrakt mot Halland. Han berättade för mig hur en libanesisk ättling på besök i föräldrarnas födelseland hotats med pistol mot huvudet av ”svenska” ISIS-män.

Ukraina har haft ryssar, och ryska militärer(!) i Ukraina sedan Katarina den storas tid. 17% av ukrainas befolkning var så sent som för några år sedan ryska medborgare. En av de städer i Ukraina som har mest ryska invånare är Donetsk. Enligt folkräkning 2001 såg fördelning i staden ut som följer (Uppgifter från Wikipedia. Men i stort sett samma finns i olika källor):

1.Ryssar: 493 392 personer – 48,15%
2.Ukrainare: 478 041 – 46,65%
3.Vitryssar: 11 769 – 1,15%
4.Greker: 10 180 – 0,99%
5.Judar: 5 087 – 0,50%
6.Tatarer: 4 987 – 0,49%
7.Armenier: 4 050 – 0,40%
8.Azerbajdzjaner: 2 098 – 0,20%
9.Georgier: 2 073 – 0,20%
10.Övriga: 13 001 – 1,27%

Staden Donetsk har ungefär 150 år på nacken. Från början industristad men kom under Sovjettiden även att få en stark militärbas. Även efter frigörelsen av Ukraina vid Sovjetunionens fall, har denna militärbas i första hand haft ryska militärer detta p.g.a. det försvarsavtal som tidigare Ukrainska Presidenter och Parlament undertecknat med Ryssland.
Avtal som aldrig formellt sagts upp. Staden har sedan 1990-talet sett kriminella ligor på Pro-ryska och Pro-Ukrainska sidan försöka ta ”makten”. I ärlighetens namn vore det inte konstigt om Ryssland i samband med hjälpsändningar till östra Ukraina skulle vilja ta hem vapen som inte bör falla i händerna på ISIS eller på de Pro-ryska huliganerna.

Desinformation i formulering av rubrik:
Fyra döda vid rysk attack mot Ukrainsk postering, DN 26 augusti 2014 Båda sidors soldater har hamnat på ”fel” sida vid mer än ett tillfälle. Fler Ukrainska soldater som hamnat på den ryska sidan. Se artikel samt läs internationell press!

Allt annat än objektiv analys av Ryssland finns i Svenska Dagbladet. Väst verkar inte dra lärdom, SvD ledarsidan 27/28 augusti 2014/A> Må så vara. Delvis sant. Men ropa inte att vargen kommer. EU är precis lika inpyrt av gamla historiska fördomar och åsikter.

Gordiska knuten Ukraina, Norah4you 11 augusti 2014

Tillägg 6 september 04.31
NCTC: ”Jihadister hotar Europa”, SvD 6 september 2014
NCTC: Jihadister hotar Europa, GP 6 september 2014

Read Full Post »

Older Posts »