Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Isbjörnsbluffen’

Tänk om t.ex. Göteborgs Posten gick ner i sina egna arkiv, till att börja med, och gick igenom sina medelvattenstånd som förr i tiden ofta publicerades. Att så var fallet vet jag, inte bara för att det också är möjligt att se i Göteborgs vallgravar att vattenytan påverkas av det den alltid gjort, vindriktningar och lufttryck…..

I vallgravarna går det att se avloppen från de äldsta husen i centrum, för det fanns sådana som mynnade och fortfarande mynnar ut i vallgravarna, avlopp som så sent som i min barndom sällan var synliga för vattenytan i vallgravarna var oftare HÖGRE förr. Alla som väntar på spårvagn eller buss i Brunnsparken kan själva dag för dag se verkligt inte dessa korrigerade datamodeller som inte är korrekta matematiska beräkningar ens om dessa korrigerade värden varit korrekta. Jämför dina egna observationer på mätstickan i vallgraven mellan Nordstan och Palace Hotell-där 5:an och 10:ans spårvagn går med lufttrycket och vindriktningen. Gör du som jag gjorde under många år egna observationer, så ser du själv hur tokigt dessa korrigerade värden är redan innan du lärt dig att det som SMHI och några snurren på SGI fått för sig om framtidens Göteborg saknar all vetenskapsteoretisk grund!

Vi tar det från början. Landet stiger saktare här i Göteborg än den gör t.ex. i Karlstad. Dock stiger inte landet så sakta som det påstås på den modell som godtagits politiskt(!) som vore den riktig. Det som påverkar är inte någon som helst höjning av havsytan, den är en chimär som bäst förstås om varje person som tvivlar på chimären går tillbaka till läroböckerna som skrevs före detta spektakel till klimatskojeri började.

* Havsyta är ALDRIG ett exakt mått. När man vetenskapligt talar om havsnivåer så är det medelvärden över en lång period, minst ett år, där man jämför högsta och lägsta värde under dygn. Glöm aldrig bort månens dragningskraft på vatten.Fakta om jorden

Havsyta är alltså aldrig något fixt värde. Vattenytan i världshaven är beroende på månens och solens placering i förhållande till den mätpunkt (GPS-punkt) som vi mäter havsytan vid. Ute på öppet hav kan havsytan under en och samma dag variera med flera tiotal meter. Vid våra kuster, Sveriges, kan den variera med mer än 40 cm under en och samma dag med samma lufttryck och vindriktning. I Östersjön varierar det som är verkligt uppmätt medelvattennivå med mer än 1,5 meter upp och ner under ett år.

Medelvattennivå mäts, eller rättare sagt skall mätas, dag för dag, man har i alla tider förr gjort noggranna mätningar (som redovisades i t.ex. GP och GHT (på sin tid) där medelvattenståndet under föregående dag redovisats.

* Det är inte i Göta Älvs inlopp som det finns risk för att vattennivån påverkas av någon som helst havsnivåhöjning. Har herrskapet inte ens lärt sig att Archimedes princip gäller även land som tryckts ner av inlandsisen eller av glaciärer? När is smälter, så reser sig landet som legat under. När is ligger i vatten och smälter, så höjs INTE vattenytan. Lika lite som om du har en isbit i ett glas och häller vatten så att det kommer upp till kanten. Står glaset stadigt, så inte rinner det över när isen smälter! Har folk helt glömt bort att fruset vatten utvidgar sig. Läs först om densitet och om vattens olika tillstånd sedan om Archimedes princip innan ni fortsätter vela!

Det enda problem som Göteborg och Kungälv har utöver igenslamning är att Göta Älvs nederbördsområde precis som VA-verket redovisade i sin egen årsskrift på 1940-talet är området från Mjösa (Norge) där en del av nederbörden som faller är den som vi får via Klarälven ner till Vänern och som påverkar Göta Älv på två sätt: Först beroende på nederbörden som fallit över området norr Ostfold upp till Mjösa och in mot Värmlandsgränsen samt att landhöjningen är större i norra Vänern än i södra.

Verkliga värden på vattenmängder, inklusive korrekta uppgifter om de betydligt större nederbördsmängderna som fallit och ökat kubikvattenmängden som passerat ett stort antal orter från Klarälvens norra delar ner via Göta Älv finns noterade från 1860-talet framåt OCH publicerade i Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 Där finns det vattenföring som är betydligt större än dagens…… faktiskt uppmätta värden korrigerade extrapolerade värden som saknar kontakt med verkligheten.

Framtidens Göteborg
Det som kommer att hända, är att mer vatten kommer att flöda ut via Göta Älv pga landhöjning i norra Vänern, Vänern tippar och har tippat så att vem som helst som gör sig besvär att läsa faktiskt uppmätt vattendjup förr i tiden kan se att detta sker t.ex. genom att kontrollera vattendjup på äldre noggranna sjökort och jämföra med dagens. Som jämförelse skall nämnas att Vättern tippat Omkring 7.700 f.Kr avskiljdes Vättern från Yoldiahavet. Strandlinjen i Motala låg då 4 m under nuvarande strandlinje. Nordliga strandkanten av Vättern låg 12 m över samt södra strandkanten 43 m under Vätterns nuvarande strandlinje Källa: Håkansson Lars, Ahl Thorsten; SNV PM740 NLU Rapport 88 , Uppsala 1976, sid 12 ff Liknande gäller för Vänern. I Vänerns fall har landhöjningen i norr påverkat så mycket att det t.o.m. är synligt på foton från området Vänersborg-Trollhättan under de 150 år som jag själv äger foton från…

Finns en hel del mer att säga. Men allra först uppmanar jag varenda en som fortfarande tror att det förekommer ett CO2-hot att gå till So much ice in Antarctica that a research vessel gets stuck in summer, wattsupwiththat 2013/12/26 För så mycket kan väl folk ändå idag att de vet att det är sommar på södra halvklotet när vi har vinter här? Finns en hel del där om de avslöjade förfalskningar som sk. experter som varit de ledande i CO2-hotfrågan tvingats erkänna.

Barriärer kan skydda Göteborg mot vatten, GP 27 december 2013 Rödgröna rörans konsulter förnekar sig inte. De är värre än vad så. De har planer på att sänka(!) 45:an och E6:an 1,5 meter vilket oavsett allt annat de inte ens räknat med kostnaderna av att stort antal av Göteborgs matarledningar av vatten samt avloppsledningar ligger nära den nivån just där…… gissa vad kostnaderna de inte räknat med i Västlänkprojektet kommer att gå på enbart för de nya ledningarna och de tre vattenpumpar som kommer att krävas för att kunna leverera rent respektive avfallsvatten dit de skall?

Read Full Post »

Looking more and more that Political Science tries to copy 1984 Novel’s destroying old data changing to new ‘correct’ …..
Hur står det till om det är så att äldre vetenskapliga studier försvunnit ur hyllorna i en del universitets arkiv…

Watts Up With That?

From the people that know how to save and care for things of importance, comes this essay from The Smithsonian:

One of the foundations of the scientific method is the reproducibility of results. In a lab anywhere around the world, a researcher should be able to study the same subject as another scientist and reproduce the same data, or analyze the same data and notice the same patterns.

This is why the findings of a study published today in Current Biology are so concerning. When a group of researchers tried to email the authors of 516 biological studies published between 1991 and 2011 and ask for the raw data, they were dismayed to find that more 90 percent of the oldest data (from papers written more than 20 years ago) were inaccessible. In total, even including papers published as recently as 2011, they were only able to track down the data…

Visa originalinlägg 872 fler ord

Read Full Post »

Min egen kommentar i wattsupwiththat och här Mother Nature proven Theories of Science more valid than Theories of Politic Ideas…..
Jag hade alltså fel när jag skrev Vetenskapsteori tycks vara underordnat politisk teori Över alltihopa lyser Moder Sol, Norah4you 16 december 2013 Jordens politiska feber går kanske snabbt över i uppsving för fårindustrin 😉 Kommer att behövas mycket ull till kläder framöver……

Watts Up With That?

By Joe Bastardi

‘Twas the week before Christmas, when all through the news,
There were reports of record cold, so many were confused.
Told global warming is why we should care,
And that the point of no return would soon be here.

The children were bombarded with tales of dread,
While visions of climate disasters were stuck in each little head.
And mamma in her Prius, and I on my bike,
To save the planet, got rid of the cars that we like.

Visa originalinlägg 428 fler ord

Read Full Post »

Nu rasar IPCC:s kredibilitet snart under noll….

Apparently 4 degrees spells climate doom, Norah4you reblogged from whatsupwiththat 16 december 2013
Nature proves Al Gore wrong again, Norah4you reblogged from whatsupwiththat 16 december 2013

16 decembers dummaste debattartikel:
Ställ supermiljökrav på nya förmånsbilar, Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson på DN Debatt 16 december 2013

Sammanfattning: Vetenskapsteori tycks vara underordnat politisk teori 😛

snurren! Definition snurren de som utifrån logiska kullerbyttor biter sig själva i svansen.

Read Full Post »

Theories of Science….. what’s that compared with political science??

Watts Up With That?

One has to wonder though, since CO2 residence time has been said to be anywhere from  five year to hundreds, or even thousands of years, with no solid agreement yet, how they can be so sure of themselves?

CO2_residence_times

From the University of Cambridge

4 degree rise will end vegetation ‘carbon sink’

Latest climate and biosphere modelling suggests that the length of time carbon remains in vegetation during the global carbon cycle – known as ‘residence time’ – is the key ”uncertainty” in predicting how Earth’s terrestrial plant life – and consequently almost all life – will respond to higher CO2 levels and global warming, say researchers.

Visa originalinlägg 868 fler ord

Read Full Post »

När kartan skiljer sig från verkligheten är det verkligheten som gäller 🙂

Watts Up With That?

Gore’s ”ice free Arctic” prediction from five years ago, falsified by nature itself

The great bloviator has been pwned again, by the actions of nature itself. In Germany, five years ago this past Saturday, Al Gore claimed that the ”“Entire north polar ice cap will be gone in 5 years” .

Also, in Gore’s Dec. 10, 2007 “Earth has a fever” speech, Gore referred to a prediction by U.S. climate scientist Wieslaw Maslowski that the Arctic’s summer ice could “completely disappear” by 2013 due to global warming caused by carbon emissions.

He’s been proven wrong on those two predictions, and he’s likely to be proven wrong on a third, when he moved the goalposts in 2009 in this video.

While we had a new record low in 2012 for the summer minimum, the 2013 rebound made Gore’s predictions a certain failure.

Now, on the 5 year anniversary of his…

Visa originalinlägg 368 fler ord

Read Full Post »

Påstående:
Varmaste november på 133 år, SvD 16 december 2013
Det är inte sant. Värre för NASA är att det inte ens är sant om vi använder oss av det betydligt kortare tidsspan som det funnits satelliter för sk. temperaturmätning uppe….. man mäter återspegling, inte verklig temperatur 2 meter över land/hav….
Men även om det varit sant, så hade det inte påverkat verklighetens temperatur som är temperatur som totalt sett är LÄGRE de senaste 17 åren, inte högre. (Skrivit om det tidigare i bloggen med hänvisning till wattsupwiththats rapport från vetenskaplig genomgång.)

För övrigt är december lägre temperatur på hela Nordamerikanska kontinenten:
Exempel ur verkligheten.
Nordamerika:Temperatur rapport Nordamerika 6 - 13 december 2013 Källa: Over 2000 cold and snow records set in the USA this past week, wattsupwiththat 13 december 2013

Så har snö också fallit i så udda ställen runt jorden som Las Vegas och Jerusalem….

Lite mer verklighetskontakt hade inte skadat NASA.

Se även: Åter till skrivbordet CO2-experter, Norah4you 16 december 2013

Read Full Post »

Back to the drawing board, i grunden en av de viktiga bitarna i wattsupwiththat’s genomgång av senaste veckans händelser, artiklar och utfrågningar om Klimatet.
Citat:

THIS WEEK: By Ken Haapala, Executive Vice President, Science and Environmental Policy Project (SEPP)
A Hearing: The US House Committee on Science, Space, and Technology held a hearing on the relationship between climate and weather featuring John Christy, Roger Pielke, Jr. and David Titley, a former US Navy Rear Admiral and currently a “professor of practice” at Penn State. In her comments on the hearing, Judith Curry stated she did not think that Titley was very effective and he may not have been the best choice for the hearing.

Both Pielke and Christy emphasized using extreme weather events as evidence of climate changes has little scientific support. Pielke also emphasized that, globally, the costs of weather related losses have not increased since 1990 as a portion of Gross Domestic Product, and that extreme weather events have not increased since at least 1970.

Christy used the opportunity to challenge the entire climate establishment and its faulty models. He stated: “I see two things here, (1) the need to go back to the drawing board on climate modeling with special attention to the causes of natural variations and with a rigorously independent validation program, and (2) the world community needs to be exposed to the real debates in climate science rather than statements amounting to a consensus of those who already agree with a certain consensus.”Weekly Climate and Energy news roundup, wattsupwiththat 15 december 2013

Back to the drawing board! CO2-fantaster

Regeringens klimatarbete kritiseras, Aftonbladet 5 december 2013
Regeringens klimatarbete kritiseras, GP 5 december 2013
Siverts Väderblogg Norrbottenskuriren
Det är en sådan typ av höst, SvD 12 december 2013

Dagens (16 december 2013) absolut dummaste och okunnigaste inlägg står Naturskyddsföreningens ordförande för:
Vår generations största utmaning är utan tvekan att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Om vi ska kunna klara av den utmaningen behöver vi kraftsamla här och nu, över blockgränserna och nationsgränser. Alla pusselbitar behövs om vi ska kunna nå våra klimatmål och bli ett internationellt föredöme.Ställ supermiljökrav på nya förmånsbilar, Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson på DN Debatt 16 december 2013
En sak är att det utifrån verkligt nödvändiga krav på RENT VATTEN och REN LUFT är viktigt att gå ifrån fossilt bränsle. De krav som skall ställas på förmånsbilar och andra, är självfallet att de inte skall spy ut partiklar i luften som förorenar den luft vi andas och det vatten vi dricker – där råder ingen oenighet bland de flesta människor forskare eller ej. MEN att ens få för sig att det är människopåverkan på klimatet som enligt CO2:s sk. forskare och troende skulle kunna ligga till grund för något de påstår hända och ha hänt som ALDRIG HÄNT eller kommer att hända. Datamodeller som inte ens tar med de 43 viktigaste naturens egna påverkan på klimatet – sådana modeller är inte vetenskapsteoretiskt hållbara!

Till ‘snillenas’ skara ansluter sig Klimatpolitik: Syftet med en riktigt dum idé, DN ledarsidan 16 december 2013 Rubriken lät lovande. Innehållet är det inte. Visar på okunskap.

Read Full Post »

bland forskare som utifrån myndighetsposition saknar normal akademisk vetenskaplig kontroll på sina sk. undersökningar. Som man ropar får man svar sa de gamle…. så sant som är sagt oavsett om det gäller koldioxidskatt eller annat. Utsläppen av koldioxid var betydligt större före 1959 än efter….. inte många av de sk. experterna som förstår att även sk. förnyelsebar energi från träd/pelletseldning eller i nutiden industrialiserade världs energiförluster i samband med metanproduktion inte gör saken bättre.

Bensinpris på 42 kr om vi ska klara målen, DN 10 december 2013 Snurren!
”Bensin måste kosta 42 kronor litern”, Aftonbladet 10 december 2013 Lägg ner Konjunkturinstitutet om de inte kan prestera bättre källkritisk grundforskningskännedom och analys inför framtiden! Så mycket pengar har inte Sverige att vi skall satsa på psedoforskning i forntidens inte nutidens kända teknologi utifrån icke existerande CO2-hot fantasier! 😛

Visst är det bra att tala om att olja i längden inte kan utgöra grunden för transportväsende. Men det är illa att de är så i otakt med tiden att de inte ens är medvetna om att bensinförbrukningen drastiskt kommer att förändras i en mycket nära framtid. Här i Sverige har en bil, testbil, tankats en gång och laddad en gång med el körts hela vägen till Portugal utan någon extra tankning pga ny teknik och i Frankrike har man testkört en bil som när den elladdats en gång körs på vatten (!) helt ny teknik. I båda fallen finns mycket smarta batterilösningar som bara omnämnts i förbigående utåt och som gör det möjligt att tillverka lättare bilar…. Glöm koldioxidskatten, Konjunkturinstitutet, att höja den här och nu skulle stoppa varje möjlighet till ny teknik och industriell utveckling i Sverige!

Andra som inte tycks ha följt med i tiden är En powerpoint löser inte klimatfrågan, Maria Ludvigsson på SvD ledarsidan 10 december hon har helt missat att två av IPCC:s och WWF:s mest använda ‘argumenten’ för att det skulle existera ett klimathot har visat sig vara förfalskade! bland dem påståenden om isbjörnar…. Al Gore’s Polarbeargate-scientist forced to retire, wattsupwiththat 2013/12/04

Read Full Post »

Läser ofta Wattupwiththat.com. Världens ledande site för diskussioner och information om det sk. klimathotet.

Rekommenderar läsning av: The bogosity of Winter Storm Bodil, 2013/12/07 Där visas in prydno desperationen(?) hos CO2-fantaster som använt sig av Photoshop för att i bild bevisa sina teorier.
Ju mer tiden går, desto mer visar CO2-fantasterna sk. experter och andra hur dålig kunskap om Vetenskapsteori (not 1) de har…..
Påminner mer och mer om sagan om Kejsarens nya kläder 😛

Se även Mer ‘fraud’ avslöjat hos CO-2 experterna, Norah4you 5 december 2013

Not 1: Fakta om vetenskaplighet, Facts not Fictionsida

Read Full Post »

Older Posts »