Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Isabella Lövin (MP)’

Man kan tycka vad man vill om att Sverige skall minska sin biståndsbudget. 1% målet har MP-mupparna förr hållt heligt…. när Alliansen använt bistånd inom landet (ett exempel bland många).

– Man kan fråga sig hur relevant det är att Sverige ska vara så enormt stor givare i olika sammanhang, säger hon till tidningen.Ministern öppnar för minskat FN-bistånd, GP 17 november 2014
Lövin öppnar för minskat FN-bistånd, Aftonbladet 17 november 2014
Lövin öppnar för minskat FN-bistånd, SvD 17 november 2014

men
här i Sverige protesterade Socialdemokrater och Miljöpartister som nu sitter i Sveriges Regering mot Alliansens användning av andra biståndspengar till att täcka kostnaden för den ökade integrationen som krävs som följd av ökande antalet flyktingar/asylsökande (alla är inte verkliga flyktingar enligt FN-s definition),
och under åren har ett stort antal miljoner hamnat i felaktiga fickor bl.a. genom SIDA-projekt och just FN-biståndspengars hantering. Det lät så bra med 1% målet.

Det lät så bra med fri högre utbildning i Sverige för studenter från länder dit biståndspengar gick. Lät bra men vad var verkliga tanken bakom. Även länder som inte hade inbördeskrig eller andra oroligheter skickade studerande hit. Ofta sina länders skarpaste hjärnor. Hur ofta var det inte de blev kvar här. Observera att jag har inget emot att de valt att stanna här, det är upp till dem så länge de har jobb eller läser.

Frågan jag ställer mig är däremot om detta att de bästa får komma hit, de som får spetsutbildning och ”platsar” får erbjudanden på svenska/europeiska arbetsmarknaden. Är inte detta en form av nykolonialism där de som skulle kunna varit med och byggt upp demokratiska utvecklingsmöjligheter i sina hemländer får gräddfil att välja bort det som utåt var avsikten med att ge dem högre utbildning.

De som behöver vårt stöd och tillfälligt skydd (tak över huvudet, mat och trygghet undan krig och hot) de skall självfallet få detta. Vi bör dock vara klara med våra egna svenska avsikter med den fasad av välvilja Sverige så gärna vill visa upp. Allt kanske inte är så enkelt och snällt som det verkar.


Syriska läkare ska snabbutbildas i medicinsk svenska.
På så sätt vill Västra Götalandsregionen råda bot på läkarbristen.

I Sverige är behovet av läkare större än antalet som finns att tillgå. I Västra Götaland saknas omkring 200 läkare och man har därför startat ett projekt för att att snabbutbilda läkare från Syrien som söker asyl i Sverige – de ska få lära sig medicinsk svenska, rapporterar Ekot.Syriska läkare skall bota läkarbristen, Aftonbladet 29 oktober 2014

Read Full Post »

Interesting article. To say the least.

Watts Up With That?

system-change-neil-white-guardian Photo: Climate Justice Now! Statement on Climate Change from COP-15, Copenhagen, December 2009. Photo: Neil White/Guardia

Story submitted by Eric Worrall: The Australian Broadcasting Corporation, a taxpayer funded media organization, has just asked whether we should consider restructuring democracy to ensure an efficient response to the climate ”crisis”.

The first paragraph;

”Is it democracy that is blocking progress on climate change or the current limited version of it that pervades Western society?” pretty much sums up the rest of the article, which spends several paragraphs praising authoritarianism, before chickening out and trying to suggest that governments are acting contrary to the wishes of voters.”

The article quotes one of our old favorites, Naomi Oreskes, who celebrates China’s authoritarian political process; ”China’s ability to weather disastrous climate change vindicated the necessity of centralised government … inspiring similar structures in other, reformulated nations.”

To me, what this bizarre effort suggests more…

Visa originalinlägg 53 fler ord

Read Full Post »

Wonder if Maria Wetterstrand done her homework while not working with Green Politic?

MP:s nya vapen, di.se 4 september 2014

The Green Party in Sweden ”Miljöpartiet” show off their lack of knowledge regarding empiri and their almost religious belief in a so called Climate Threat….. Förbjud AP-fonderna lägga miljarder hos oljeindustrin, Åsa Romson, språkrör (MP) Isabella Lövin (MP) and Maria Wetterstrand (MP) på DN debatt 5 september 2014

The decadence in Swedish Education system have reached University level….. Klimatet lyser med sin frånvaro i valrörelsen, Johan Rockstöm
professor i miljövetenskap, Stockholms Universitet på SvD Brännpunkt 12 september 2014

Oh forgot to tell you: he is a member of FN:s Sustainable Development Solutions Network (SDSN)
Need I say more?…….

Watts Up With That?

… or 19 years, according to a key statistical paper.

By Christopher Monckton of Brenchley |

The Great Pause has now persisted for 17 years 11 months. Indeed, to three decimal places on a per-decade basis, there has been no global warming for 18 full years. Professor Ross McKitrick, however, has upped the ante with a new statistical paper to say there has been no global warming for 19 years.

Whichever value one adopts, it is becoming harder and harder to maintain that we face a “climate crisis” caused by our past and present sins of emission.

Taking the least-squares linear-regression trend on Remote Sensing Systems’ satellite-based monthly global mean lower-troposphere temperature dataset, there has been no global warming – none at all – for at least 215 months.

This is the longest continuous period without any warming in the global instrumental temperature record since the satellites first watched in…

Visa originalinlägg 1 604 fler ord

Read Full Post »

Tillåtet att vara dum, som sagts så många gånger förut. Men dumt att visa upp okunskapen. Åsa Romson (MP) och Isabella Lövin (MP) skäms däremot inte för att göra bort sig. Skrämmande okunskap som Miljöpartiet återigen uppvisar.
EU måste minska utsläppen med 60% till 2030, Åsa Romson (MP) och Isabella Lövin (MP) på DN Debatt 23 november 2013

Verkligheten är den att även om klimathotet hade existerat, vilket det inte gör se
så hade inte ens 60 % utsläppsminskning i Europa haft någon som helst effekt så länge Europas befolkning och alla levande djur lever och andas!

Verkligheten inte datamodeller gäller!
De största utsläppen av CO2 kommer från:

* Människor och djurs utandning – glukos och organiska molekyler bryts ner till CO2 + vatten 😛 OBS det är stor del av de 4-5 % av all människoorsakad CO2-utsläpp som inte kommer från förbränning och eller förmultning (t.ex. i samband med kompostering…..)
undrar om IPCC insett att de inte kan ställa krav på att vi bara andas vissa timmar per dag? eller att de, hör och häpna skulle insett att detta är en naturlig process som endast skulle kunna begränsas om färre människor föds….

* Döda djur och växter som bryts ner/förmultnar. Genom att svampar och bakterier skapar den processen tillsammans med syre bildas CO2
Naturlig process

* Förbränning av organiskt material – dvs allt från ved, pellets till kol, olja och naturgas. Kol ingår som byggsten i organiskt material och när det eldas, oavsett om eldning sker med förnyelsebart material eller ej så frigörs Kol som direkt reagerar med syre i luften och bildar CO2
Har en del av politikerna kommit på att det skulle bli fasligt kallt för stor del av mänskligheten om eldning skulle förbjudas av IPCC? Det är väl ändå inte möjligt?

* Världshavens varma havsströmmars ytvatten släpper ut CO2 i luften.
Skall varma havsströmmar förbjudas av IPCC? Inte har de väl förstått att detta är naturlig process?

* Vulkaner släpper under hela sin aktiva tid och även som döda ut varierande mängder CO2 + SO2 + metangas m.m. Mängden CO2 varierar beroende på trycket och hur CO2 ‘letar sig ut’ i luften ovanför….. Vulkaner på land och i havet står tillsammans med jordbävningar för mer än 92% av all CO2 som kommer ut.

OBSERVERA att kolets kretslopp innefattar alla dessa bitarna och för att vi människor skall kunna andas krävs det att växterna som senare förmultnar under sin livstid får CO2 för att kunna ‘producera’ syre som vi skall kunna andas

Read Full Post »