Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Is densitet’

är två verkliga faktorer som klimatfantasterna än en gång lyckats missa.

Vi tar det lite lätt från början. Nederbördsområdet som påverkar Göta Älv sträcker sig upp till Glomma i Norge. Det är endast delar av den totala nederbörden som faller uppströms främst de Värmländska älvarna som når Vänern. För tillförlitlig äldre statistik vänligen läs Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 och jämför med dagens kubikmeter/sekund vid olika platser under olika år. Redan där placerar sig klimatfantasterna i skamvrån.

Så fortsätter vi enkelt med att konstatera att Sveriges berggrund är väsentlig, inte bara området kring nedre delen av Göta Älv. För lämplig läsning rekommenderar jag: Magnusson N H, Thorslund P, Brotzen F, Asklund B och Kulling O: Beskrivning till karta över Sveriges berggrund, Sveriges Geologiska Undersökning, Serie Ba 16, Stockholm 1962

För de som tror att nya tiders datamodeller är tillförlitliga, glöm det. Som varande systemprogrammerare i grunden (1971) är det skrämmande när man som jag haft tillgång till, ett snille skickade mig både program och ‘korrigeringsvärden’, ser vad lite faktorer som de som gjort modellerna använt sig av. När jag själv för min C-uppsats i Historia Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, C-uppsats historia (även kallad Historia 3) Samhällsvetenskapliga institutionen vid Linköpings universitet 1993, hade att beräkna Östersjöns vattennivåer samt landhöjning från stenåldern fram till år 1000 e.Kr. krävdes mer än 40 olika variabler för att fastställa havsnivån i Atlanten, landhöjning och vattennivåer längs Kattegatt, Skagerack och Nordsjön, för att inte tala om hur landhöjningen påverkade utflödet via Bälten och Öresund. (Jag är systemprogrammerare från början…)

Men så det där med landhöjning. Se Landhöjning svensk text, Norah4history sida Se även Grundkurs i geologi för svenska klimatfantaster, Norah4you 19 november 2008

Så var det det där med Archimedes princip. Den gäller oavsett om det är land som tryckts ner av is eller om det är ett isberg eller större drivisområden, även hela Arktis, som har någon form av mark/isvolym som tränger undan vatten. Havsvattenytan stiger inte för att glaciärer eller Arktis smälter. Går gärna igenom den biten från grunden om någon så önskar. Tills vidare är det nog enklast att få er att förstå principen genom att ni lägger en isbit i ett glasvatten och markerar vattennivån. Observera att densiteten i is inte är samma som i vatten och försök komma ihåg det ni lärde er som barn att när vattnet fryser till is utvidgar sig ‘vattnet’…….

När det gäller Göteborg är det ingen som helst risk för skräckscenariot. Inte ens en promille till risk. Varför? Vi har både landhöjning, observera att hela Sverige tippar och att Vänern tippat så mycket bara sedan början av medeltiden att öar som fanns för de som vandrade och bara bitvis använde båt under helgonvandringar från Kållandsö och norrut numera ligger som grund eller tvingats muddras bort norr Kållandsö samtidigt som Vänerns vattennivå i norr, mot Karlstad, sjunkit (!). Jämför med Vättern som är ett mycket bra exempel på hur landhöjningen fått hela Ferroscandia att tippa. ”Omkring 7.700 f.Kr avskiljdes Vättern från Yoldiahavet. Strandlinjen i Motala låg då 4 m under nuvarande strandlinje. Nordliga strandkanten av Vättern låg 12 m över samt södra strandkanten 43 m under Vätterns nuvarande strandlinje. En snabbare landhöjning i norr än i söder ledde till en ännu pågående tippning av Vättern som omkring 5.700 f.Kr resulterade i bildandet av Motala Ström” Källa: Johansson Inger E, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, C-uppsats Historia Samhällsvetenskapliga institutionen vid Linköpings universitet 1993
Fakta hämtad bl.a. från Håkansson Lars, Ahl Thorsten; SNV PM740 NLU Rapport 88 , Uppsala 1976, sid 12 ff

Skräckbilden visar ett Göteborg under vatten, GP 9 juni 2011

Tillägg 20 augusti 2011 01.02
Nu går klimatfantasten Per Holmgren i fällan återigen. Om hundra år vill ingen bo i Göteborg, GP 20 augusti 2011
Ingen kommer att vilja bo i Göteborg, Aftonbladet 20 augusti 2011

Inte bara har han glömt bort landhöjningen som ingalunda avstannat norr (uppströms Göteborg) inom Göta Älvs vattenområde, inte bara har han glömt bort Archimedes princip, han har antingen glömt bort eller känner inte till att ekonomhistoriker är de som sitter inne med kunskaper om verkligt historiskt väder; dvs inte bara de 10-100 år som i bästa fall går att få fram ur SMHI-s register utan det som finns noterat vid t.ex. slussar, hamnar m.m. från 1500-talet och framåt…… vad gäller Göteborg är Göteborgs drätselkammares arkiv ett utmärkt ställe att leta sanna och inte databeräknade uppgifter om hur vädret var i äldre tider….. eller så hade han kunnat ta kontakt med Göteborgs VA-verk. Läst igenom de skrifter som gavs ut under första halvan av 1940-talet och som redan de motsäger hans fantasier. För att inte tala om att vattenföringen finns att slå upp i
Ragnar Melin, Vattenföringen i Sveriges floder som redan nämnts ovan, där Melin noga redovisar de verkliga siffrorna så långt tillbaka de går att finna i svenska registeranteckningar 🙂

Verkligheten är den, att större delen av innevarande år, så sent som i början av veckan, så kunde man se att vattennivån inte stigit sedan 1700-talet i våra kanaler. Hur? de avlopp som en del finare hus använde sig av mynnar ut en bra bit ovan vattennivån. Vattennivån i Göteborg varierar men har inte varit värre senare år vid pålandsvind och stor nederbörd än vad den var om någon ger sig till att kolla väder i tidningar utgivna längre tillbaka än de senaste 20 åren….. men det tar ju tid att sätta sig ner och göra hemläxan 😛
Bakläxa igen Pär Holmgren!

Tillägg 20.57 20 augusti 2011 Om hundra år vill ingen bo i Malmö eller Göteborg, GT 20 auagusti 2011
Om 100 år vill ingen bo i Göteborg, SvD 20 augusti 2011

Read Full Post »