Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Interpol’

Man baxnar, åtminstone gör jag det när jag läser söndagsmorgonens rubriker… suck pust och stön. Inser att inte många av de som sitter i Bryssel som svenska politiker eller i något av husen som förstämmer i vår huvudstad B O R D E ha fått godkänt i Samhällskunskap årskurs 9. De uppfyller varken kursmål eller betygskriterier för Godkänt….. Någon kanske har halkat in på ett bananskal? Övriga måste väl ha hängt med på ”Alla skall med”-tåget…… eller?

EU-parlamentet har röstat igenom ett resolutionstillägg där medlemsstaterna uppmanas ge visselblåsaren Edward Snowden skydd. Nu kritiserar EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) sina partikamrater för att ha röstat emot resolutionen, skriver Dagens Nyheter.
……
Samtidigt kräver Miljöpartiets EU-parlamentariker Peter Eriksson att regeringen utfärdar ett löfte om att Snowden inte lämnas ut till USA om han skulle söka asyl i Sverige.S oenigt om skydd för Snowden, Aftonbladet 7 November 2015

Fallet Snowden skapar splittring i både S och MP, DN 7 November 2015 Man tar sig för pannan….. dessa vänsternissar och deras ”Tyck som jag”-attityd!

S oenight om skydd för Snowden, SvD 7 November 2015

Sedan undrar jag om ledarredaktionen på Dagens Nyheter samtliga haft ämnes- och stadieobehöriga lärare i såväl Historia som Samhällskunskap?
Ewa Stenberg: Ingen asyl till visselblåsaren – goda relationer till USA är viktigare, DN 7 November 2015 HALLÅ, HAR DU INTE ENS HAFT EN BEKANT SOM TJÄNSTGJORT I AFGHANISTAN ELLER I NÅGON AV KRIGSHÄRDARNA I AFRIKA? Vet hut – Snowden har begått brott som räknas som terrorism även mot Sverige!

Peter Wolodarski: Snowden förtjänar fredspris i stället för förnedring, DN Ledarsidan 7 November 2015 NEJ VERKLIGEN INTE. Att utsätta andra för livsfara och göra det medvetet är inget giltigt argument för att komma i fråga för Fredspris!!!

Utdrag ur bloggartikel: Snowden är en spion
Det är aldrig någonsin tillåtet att sprida försvarshemligheter varken om sitt eget eller om andra länder. Det är aldrig någonsin acceptabelt att försöka påstå att det är massavlyssning när en stat, vilken som helst, väljer att skydda sig mot terrorister, traffiking, grov brottslighet etc.

Den person som frivilligt eller hänvisande till uppdragsgivare gör något liknande, den begår ett allvarligt brott och måste ta sitt eget ansvar för sina egna handlingar. Syfte och Tendens framkommer ovanligt tydligt i Snowdens fall. Ju mer karln yttrat sig, ju mer ringar han själv in sina verkliga uppdragsgivare.Snowden satte oskyldigas liv och hälsa i fara
Bland dem svenska soldater i Afghanistan.
Inte nog med det. Såväl Marita Ulvskog (S) som Peter Eriksson (MP) visar att de saknar grundläggande kunskaper om vad som står i Regeringsformen. Att de sällar sig till vänsternissarna i EU som inte förstått vad som gäller när det handlar om Internationella avtal och att allt utom det som gäller sk. avslöjanden som handlar om platser länder etc i nutid, har varit känt sedan 1987 då Peter Wright skrev sin bok…..

Från bloggartikel
Peter Wright med Paul Greengrass, Spy Catcher,Viking Penguin Inc 1987. Svensk titel Spionfångaren, Den nakna sanningen om brittiskt kontraspionage. Boken finns i ett stort antal svenska utgåvor och på 41 svenska bibliotek.

I den boken beskriver Peter Wright i första hand det engelska kontraspionaget. Men där framkommer även en hel del uppgifter om det amerikanska. Vad alla borde känna till är att lagstiftningen när det gäller det som blev nätet som kom att gå över till senare datalagar byggde på gamla traditioner i samtliga länder om avlyssning och postöppning. Från 1971 och fram till mitten av 90-talet byggde på att den nya datatekniken som öppnade upp först i det militära och för speciella storföretag använda mailfunktionen skickades utanför det vi idag skulle kalla intranät på en plats via modem. Allra först via telefonmodem. Det fanns inte egna datalinjer och absolut inte någon som helst direktuppkoppling. Det var före Microsofts tid. De datalagar och de kontraspionagelagar som funnits för brevöppning och för avlyssning på telefonlinjer samt i det som kallades etersändningar de mer eller mindre fördes över till den sfär där det som blev nätet byggdes upp. Inte bara i England, Sverige och USA utan i alla länder.Hemligt? Känt i över 25 år!, Norah4you 28 juni 2013

Det Snowden påstått om Echelon stämmer delvis, dvs det han sa är bara bråkdelen av det som varit allmängods och välkänt sedan 2009 då en dokumentär Echelon conspiracy spelades in. Dokumentären avslöjade mångdubbel verksamhet före och efter Echelon. Dokumentären visades i svenska kanal 6 22.50 3 juli 2013….

Mångdubbel verksamhet som har sina rötter inte i USA men väl i England och Sverige långt före Andra Världskrigets början. Den avlyssning som skedde började för övrigt redan 1929…

För övrigt såg jag själv med egna ögon när det som numera kallas drönare började testas och läste (för det stod i tidningar om det på den tiden) om förarlösa planen som Sverige redan då hade fått fram i miniformat…. Kände tre av de som låg bakom. Samtliga döda sedan flera år. Man lärde känna många av dessa specialister som var föräldrar till någon av alla ens lekkamrater. När? Mer än 40 år sedan…. Svenska sk. neutraliteten m.m. var ett Socialdemokratiskt dubbelspel.

Så till vad som gäller Internationella avtal:

Regeringsformen
10 kap. Internationella förhållanden

Regeringens behörighet att ingå internationella överenskommelser

1 § Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organisationer ingås av regeringen.

2 § Regeringen får ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingå en internationell överenskommelse i en fråga där
överenskommelsen inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser

3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som

1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas,
eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även
vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

……

Andra internationella förpliktelser samt uppsägning

5 § Bestämmelserna i 1–4 §§ tillämpas även på andra former av internationella förpliktelser för riket än överenskommelser samt på uppsägning av internationella överenskommelser eller förpliktelser.
– – – – slut på utdrag ur Regeringsformen – – – –

Interpols 5 prioriterade områden

Narkotika och organiserad brottslighet, inklusive trafficking.
Ekobrott och IT-brott, inklusive förfalskningar, kreditkortsbedrägerier, intellektuell egendom och cyberbrottslighet.
Förrymda brottslingar.
Allmän säkerhet och terrorism.
Trafficking och människosmuggling

Det som gäller i avseende Interpols fem prioriterade områden, är inget som någon svensk politiker äger rätt att säga upp med mindre än att det sker i enlighet med Regeringsformen kapitel 10. För övrigt så skulle konsekvensen av ett eventuellt uppsägande av det internationella avtalet få förödande effekter på svenskt rättsväsendets möjligheter att få hem de som idag är internationellt efterlysta av Sverige för t.ex. drog- och vapenhandel, mord m.m. Konsekvensanalys, vad är det S och MP?

Read Full Post »

Allra först – det är inte bara Huffington Post och US new leaker, CNN 5 augusti 2014 som sprider uppgifter som lagts upp på en hemsida där hemligt amerikanskt material sprids. Med allra största sannolikhet finns det minst en katt bland hermelinerna, en spion med egen agenda utifrån spionens uppdragsgivares krav. Vad vänsternissar i media verkar ha missat, är att det mycket väl kan förekomma samma ”spion-fiske” i USA idag som det vi i Sverige under och direkt efter Andra Världskriget ibland kallade ”packa pappas kappsäck”.

Packa pappas kappsäck var en allvarlig variant av den här i Sverige populära julleken ”ett skepp kommer lastat”. Dvs en uppräkning som för varje led den passerade tillfördes en ny ”last” och där de som inte klarade av att ge rätt last i rätt ordning åkte ut.

I den allvarliga varianten som jag hörde talas om i min barn- och ungdom fanns det en metod där enskilda ord byttes mot synonymer på ett så snillerikt sätt i text som man misstänkte kunde läckas vidare av en okänd spion eller femtekolonnare. Då arbetade man enligt uppgift med 7 varianter där nästa omgång av 7 varianter precis som i den matematiska gåtan hur många vägningar som krävs för att bland 10 kulor avgöra vilken kula som avviker och om den väger mer eller mindre när den enda tillåtna vågen är en balansvåg och frågan är hur få vägningar som krävs för att finna kulan. (Tips svaret är 3 vägningar). Med 7 variantalternativet och speciell matematisk statistik krävs inte många fler ”vägningar” för att hitta ”problemet”.

Jag har en allvarlig misstanke att detta redan är fallet i det omtalade ‘new leaker”-fallet och att USA nu låter vederbörande göra bort sig och hans uppdragsgivare få betala priset av att aldrig veta vad som är sant och vad som är falskt av det spionen ”läcker”. Bra jobbat om så är fallet!

USA:s regering fruktar en ny Snowden, Expressen 6 augusti 2014
Efter Snowden: Ny läcka sprider hemliga dokument, Omni Aftonbladet 5 augusti 2014

PS. Aftonbladet – det existerar ingen avlyssningsskandal! Skandalen ligger i att vänsternissar och högerfötter samt många politiker är helt okunniga om vad de själva har varit tvungna att godkänna för att få tillgång till nätet samt använda mobil. Läser man inte det finstilta, så kanske man inte inser att var och en själva godkänt allt det som kallas skandal när myndigheter använt det godkännande som varje person lämnat. INGEN POLITIKER ELLER REGERING som är demokratisk kan neka folk att vara dumma nog att själva lämna godkännande till att deras nätanvändning får lämnas till myndighet som med brottsmistanke enligt lag begär in enskild persons uppgifter. Finstilta i avtal, vad är det? Norah4you 12 mars 2014

Read Full Post »

English text for NSA, nätet och Snowdens desinformation, Norah4you 2014/07/06

In NSA-intercepted data, those not targeted far outnumber the foreigners who are, Washingtonpost 2014/07/05 Haven’t the journalists learnt or can’t they understand the words written in the U.S. Constitution??

Personal privacy includes the right to accept without reading the fine print!

You yourself agreed to the terms available for you to accept to be connected to the network. Like everyone else who uses the net ….. No authority in any democracy on Earth can make your approval invalidated by their own laws! They would have to disempowering each individual seperatly. Can’t include everyone who approved without reading the fine print in a law. Each case would, in most countries’ constitution require a court hearing that this could happen. A quite important part of your own and others’ privacy!

U.S government has always in accordance with U.S. Constitution been allowed to monitor U.S. citizens if the individe or group the individe belongs to constitute a danger to the United States as a democratic nation or for public safety in U.S. All this follow after analysis of the U.S. Constitution:
The main thing in all text of US Constitution as signed by the Fathers of the State is to defend US against foreign and domestic actions trying to change or attack US democracy as defined and signed in the Constitution.

This directly limits the possibility for any given President of US and/or for the Congress as well as for US Senate to change that without changing US democracy. It’s simple as that. Safety of the State in accordance to the Constitution is what it’s all about. No person, president of US, member of US Congress or Senate is excluded from that.

US Constitution

Article III section 2.
….The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been committed; but when not committed within any State, the Trial shall be at such Place or Places as the Congress may by Law have directed.”

Please observe that it’s said that ‘the Trial shall be…. may by Law have directed”. Same goes in every given country on Earth: A Constitution gives the limits as well as set the demands for what law texts may contain. No country on Earth, democratic or not, gives a clearance for attacks by terrorists, spies or any in Laws named criminals such as drug dealers, pedophiles, illegal autonom groups working against the State (or Country) to be excluded!Obama gave what US constitution allows, Norah4you 19 januari 2014

Read Full Post »

English text
Personlig integritet inkluderar rätten att acceptera utan att läsa det finstilta!

Du har själv godkänt villkoren som finns för att du skall få vara uppkopplad mot nätet. Precis som alla andra som använder nätet….. Ingen myndighet i en demokrati kan göra ditt godkännande ogiltigt genom egen lagstiftning!

Nio av tio inte NSA:s målgrupp, GP 6 juli 2014
Nio av tio personer inte NSA:s målgrupp, Expressen 6 juli 2014
”Nio av tio inte NSA:s målgrupp”, SvD 6 juli 2014
”Nio av tio inte NSA:s målgrupp”, Aftonbladet 6 juli 2014

OM nio av tio personer inte är NSA:s målgrupp tyder det på att datakunskaperna sjunkit till katastrofalnivå hos de som skall ta fram algoritmer för sitt uppdrag! Inte på något annat.

Endast omyndigförklarande av varje enskild individ som själv valt att godkänna villkoren som funnits sedan upphovsmännen till nätet, amerikanska armén, skapade nätet och satte regler i licensavtal för alla som fick och får använda det. Upphovsmannarätt utökades som de flesta vet till 75 år härom året.

Vem är mannen/kvinnan som ens törs föra fram begäran att omyndighetsförklara samtliga som själva godkänt villkor för att använda nätet 😛 😉 🙂

NSA övervakade amerikanska medborgare, DN 6 juli 2014
Amerikanska medborgare har hela tiden fått övervakas om de utgjort fara för USA som demokratisk nation eller för den allmänna säkerheten. Det framgår klart vid analys av Amerikanska konstitutionen:

The main thing in all text of US Constitution as signed by the Fathers of the State is to defend US against foreign and domestic actions trying to change or attack US democracy as defined and signed in the Constitution.

This directly limits the possibility for any given President of US and/or for the Congress as well as for US Senate to change that without changing US democracy. It’s simple as that. Safety of the State in accordance to the Constitution is what it’s all about. No person, president of US, member of US Congress or Senate is excluded from that.

US Constitution

Article III section 2.
….The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been committed; but when not committed within any State, the Trial shall be at such Place or Places as the Congress may by Law have directed.”

Please observe that it’s said that ‘the Trial shall be…. may by Law have directed”. Same goes in every given country on Earth: A Constitution gives the limits as well as set the demands for what law texts may contain. No country on Earth, democratic or not, gives a clearance for attacks by terrorists, spies or any in Laws named criminals such as drug dealers, pedophiles, illegal autonom groups working against the State (or Country) to be excluded!Obama gave what US constitution allows, Norah4you 19 januari 2014

Read Full Post »

eller också försöker han medvetet att ge desinformation! Endast de två alternativen finns!

En som redan i mars gav desinformation var Facebooks egen chef. I och för sig har jag ofta under åren stött på nördar som inte brytt sig om att läsa innantill vad deras egna företag har för villkor mot kund, men Facebooks skapare är i särklass i det fallet: Övervakning upprör Facebook chefen, GP 14 mars 2014 Att han inte visste om att nätet alltid haft lagar som reglerar att allt som går över nätet får övervakas om det behövs och att varje slutanvändare själv gett sitt tillstånd redan när slutanvändaren valt en supplier och godkänt avtal, det får stå för honom. Antingen är han vad gäller texter lika dum som ett spån som Snowden eller så är det ren desinformation från Facebooks sida….

Redan från början var det ett villkor att godkänna att myndigheter i ett land alltid hade rätt att kontrollera datatrafiken så att den inte användes för kriminella ändamål samt att godkänna att myndigheterna i USA med domstolsbeslut ägde rätten att gå in och kontrollera.

Å andra sidan är nätet som folk tror är laglöst ett av de områden där den som använder sig av plattform, köpt programvara o.s.v. i det finstilta i t.ex. Facebooks användarvillkor. Börja med att läsa vad som står under

9. Särskilda villkor för administratörer av applikationer och webplatser

gå ner till

15. Du ger oss alla nödvändiga rättigheter för att aktivera din applikation så att den ska fungera med Facebook, inklusive rätten att ta med innehåll och uppgifter som du förser oss med i strömningar, tidslinjer och historiker över användarnas åtgärder.
hoppa sedan till
17. Vi har rätt att analysera din applikation, ditt innehåll och dina data oavsett syfte, även om vårt syfte är kommersiellt (t.ex. att rikta leveranser av annonser eller indexera innehåll för sökningar). Observera att det du godkänner om du godkänner dessa paragraferna är exakt det som en viss herre bakom Facebook påstår att Facebook inte gör.
Gå sedan vidare till

16. Tvister

läs första punkten noga:
1.Du ska lösa alla anspråk, fordringar eller tvister som uppstår gentemot oss på grund av eller i anknytning till den här Redogörelsen eller Facebook i en delstatsdomstol eller en federal domstol belägen i Santa Clara County. Lagarna i delstaten Kalifornien styr den här Redogörelsen, samt eventuella anspråk som kan uppstå oss emellan, utan hänsyn till internationell privaträtt. Du samtycker till att underkasta dig domsrätten och jurisdiktionen hos domstolarna i Santa Clara County i Kalifornien vad gäller processande av alla sådana anspråk.
fortsätt sedan till

Särskilda bestämmelser för användare utanför USA

Vi strävar efter att skapa en global gemenskap med konsekventa standarder för alla, men vi strävar också efter att respektera lokal lagstiftning. Följande bestämmelser gäller användare och icke-användare som interagerar med Facebook utanför USA:
1.Du samtycker till att dina personuppgifter överförs till och behandlas i USA.
……

Försök sedan komma undan med att försöka påstå att ens Facebook skulle vara fritt att använda hursom helst utan lagliga kontroller av myndigheterna i ditt eget hemland eller i USA. Observera att i de flesta fall på nätet gäller att du använder det du använder, ditt bloggkonto oavsett vilket och/eller ditt Facebookkonto om du har sådant Under lagarna som gäller i delstaten Kalifornien.

När du godkänner ett avtal utan att läsa igenom det finstilta. Eller om du godkänner för att du inte har ordförståelse, ordkunskap eller slarvat när du läst, så går det inte att komma efteråt och klaga på att du blir kontrollerad!Nätet har aldrig varit fritt forum, Norah4you 9 juli 2013

Men värre än så när det gäller bilder som du lägger upp i Facebook, bloggartikel eller i molntjänst som erbjuder dig spara kopia…… du har själv genom att acceptera gällande avtal frånhänt dig rätten att tacka nej utan har själv godkänt att de bilder du lägger ut får analyseras. Btw det är inte att NSA eller någon annan av de många signalspaningsmyndigheterna runt jorden som har rätt att se dina bilder och analysera dem som är problemet. Problemet är att bilder som läggs upp mycket lätt utan hackers kan och ofta stjäls av helt okända obehöriga för helt andra ändamål än säkerhetsanalys!

USA samlar in miljontals fotografier, GP 1 juni 2014
USA samlar in miljontals fotografier, SvD 1 juni 2014
USA samlar in miljontals fotografier, SvD 1 juni 2014
NSA samlar in foton från mejl och sms, Sveriges Radio 1 juni 2014
NSA spionerar med selfies, Expressen 1 juni 2014 Att en eller flera signalspaningsmyndigheter analyserar bilder som du själv godkänt villkoren för användande på t.ex. Facebook eller liknande öppen källa, är inte att spionera! Läs det finstilta innan du klagar!

Roligast av allt är att DU själv oavsett om Du använder Facebook, G-mail, annat mailprogram, twitter, blogg, molntjänst etc SJÄLV har godkänt att de uppgifter DU lägger upp/skickar FÅR sparas, lämnas över till myndighet och eller analyseras. Läs det finstilta nästa gång…..

Spionorganisationen samlar in tiotusentals selfies – varje dag, Aftonbladet 2 juni 2014 Läser folk inte det finstilta innan de använder en app eller tjänst? Ingen politisk organisation eller någon stat i världen kan hindra det DU själv godkänt att läsas, sparas och analyseras!

Read Full Post »

The main thing in all text of US Constitution as signed by the Fathers of the State is to defend US against foreign and domestic actions trying to change or attack US democracy as defined and signed in the Constitution.

This directly limits the possibility for any given President of US and/or for the Congress as well as for US Senate to change that without changing US democracy. It’s simple as that. Safety of the State in accordance to the Constitution is what it’s all about. No person, president of US, member of US Congress or Senate is excluded from that.

US Constitution

Article III section 2.
….The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been committed; but when not committed within any State, the Trial shall be at such Place or Places as the Congress may by Law have directed.”

Please observe that it’s said that ‘the Trial shall be…. may by Law have directed”. Same goes in every given country on Earth: A Constitution gives the limits as well as set the demands for what law texts may contain. No country on Earth, democratic or not, gives a clearance for attacks by terrorists, spies or any in Laws named criminals such as drug dealers, pedophiles, illegal autonom groups working against the State (or Country) to be excluded!

Important for All discussing the NSA activity in US is to read: The Preamble to The Bill of Rights: …..
ARTICLES in addition to, and Amendment of the Constitution of the United States of America, proposed by Congress, and ratified by the Legislatures of the several States, pursuant to the fifth Article of the original Constitution.

Please observe: …pursuant to the fifth Article of the original Constitution

If taken time to read and understand what the fifth Article say, there is a very important line which many persons in US and especially outside US forgotten to take in:
…..that no Amendment which may be made prior to the Year One thousand eight hundred and eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses in the Ninth Section of the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived of its equal Suffrage in the Senate.

What does the first and fourth Clauses in the Ninth Sextion of the first Article say? They deal with taxation and they don’t give any rights what so ever for any person to be excluded from the laws and the Constitution given by US the United States to defend democracy of US. Please read and take in the pretext to US Constitution:

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America
That’s the way it is from a Constitutional view. An other thing is that everyone, in US as well as in the rest of the World, by accepting the terms of agreement for them to have and use an internet-account, a mobile phone etc have accepted themselves that their provider have the rights to among other thing to follow the laws in US as well as in any other country where they use mobile phones/PC/laptops and so on.

As I wrote in Congratulations, you accepted and you are paying, Norah4you 2014/01/17
– if you by any chance are among those whose transactions or actions are checked by authorities due to suspicion of you being a terrorist, being money laundring or any of all the categories which simply can be summond as one of the five major priority for Interpol and UN, then I understand you are afraid…. otherwise it’s one of the best securities there is against all trying to attack democracy and person’s rights!

If you are innocent, you needn’t be worried at all!

Grading President Obama’s NSA speech, Washingtonpost.com 2014/01/18

Obama sets good course on privacy debate, CNN January 17, 2014 As everyone ought to understand President Obama is limited by US Constitution giving total clearing for privacy to animies of the State as well as to other hard criminals. It’s not possible to clear a person by looking at him/her or by looking at a person’s title etc.

NSA Collecting Text Messages, Jeff Danzigeer Huffingtonpost 01/18/2014 One of all who forgotten to read the small lined when accepting terms…..
NSA critics in Congress sense reform momentum after Obama speech, the Guardian 2014/jan/18 The Guardian once again tries to spread desinformation. First the Guardian should take a closer look of Bills of Rights at home! Then they ought to read US Constitution better as well! A total freedom in accordance to today’s belivers dreaming of a never existing Society a la Rousseau, never was and never will be possible at all.

The last suggestion goes for the New York Time as well. With Plan to Overhaul Spying, the Divisiveness Is in the Details, NYT 2014/01/19

Swedish media:
Blandade reaktioner på Obamas tal, GP 18 januari 2014
Obama: NSA måste bli mer transparent, Expressen 17 januari 2014
NSA-skandal kan ge gränser på nätet, Aftonbladet 2014-01-18
Obama begränsar avlyssning, SvD 17 januari 2014
DN:s Korrespondent: Många hade väntat sig mer av presidenten, DN 17 januari 2014 Mer än vad USA:s konstitution medger? Clown!

READ and try to understand what’s the limits due to need of defending democracy. the net and cellphone usage aren’t a Wild Western” Neither on net nor by using ‘air-communication’ such as mobile phones! Democracy needs to be defended against those who don’t accept Constitution, Laws and Democracy!

Read Full Post »

for the acceptance you made! Some people never learn, do they?
You can’t have a credit card without accepting that the credit card supplier are bound by laws to give authority access to your accounts. When? As soon as you use the card the tax authorities in your own country, no matter which nationality you have and no matter where you live, is entitled to have informations directly (from the credit card company as well as your own bank) when your transactions are over a certain limit a week. But not only that – and this been known at least since 1980’s – the credit card if linked directly or via your bank to one of the major credit cards, then you have accepted that it’s transactions are checked in the credit card company’s country…..

Further more: EU also accepted that transaction for all persons travelling to US can be checked by US.

But that’s more you have accepted: As soon as you opened a net-account, as well as every time you bought a computer/laptop/mobile etc etc you have had to accept that your traffic is checked – not only by your suppliers but also by the company owning the rights for the plattform but more.

You can’t send a SMS without allowing/accepting that it can be read by at least your supplier as well as the net supplier (and no matter if you are using a prepaid phone the laws includes them as well) and if it crosses a border also the countries who’s border the sms cross. SMS is send in ‘open air’ can be read by many others than NSA which btw are allowed to do what they do. That’s in accordance of what’s allowed in freedom rights of US Constitution. Please read the words there more carefully!

You have accepted and you are paying extra money yourself for some of the cloud services applications etc you are using which you have had to accept the rules and laws of the net. Laws and rules which been there ever since the net was a tine ‘baby’.

So Guardian, you are more than 34 years too late! Old news.

NSA collect millions text messages daily untargeted global sweep, the Guardian 2014/jan/16 BTW. Not collect the way a certain spion made you believe. Casting a net like you sometimes do when you are fishing (that’s according to every civil countries laws btw) but you missed more – if you by any chance are among those whose transactions or actions are checked by authorities due to suspicion of you being a terrorist, being money laundring or any of all the categories which simply can be summond as one of the five major priority for Interpol and UN, then I understand you are afraid…. otherwise it’s one of the best securities there is against all trying to attack democracy and person’s rights!
If you are innocent, you needn’t be worried at all!

Despite Obama’s NSA changes, phone records still collected, cnn.com January 17, 2014
Obama Outlines Calibrated Curbs on Phone Spying, nytimes.com 2014/01/18
Obama’s NSA speech five burning questions, nbc 2014/01/17
Obama NSA reforms end with plans to end goverment storage of call data, the Guardian 2014/jan/17 Guardian once again shown not understanding IT or trying to send desinformation. Do they think a like when on an Air port where there always is alerts for persons leaving things behind as well as for people saying ‘bomb’?

Congratulations, you accepted and you are paying for the acceptance you made! IF you have’t read the terms you have had to agree upon in order to be able to use a mobile account, cash/prepaid/or with an account, IF that’s the case don’t blame anyone else but yourself!

Swedish media:
NSA håvade in miljontals sms per dag, Aftonbladet 16 januari 2014
NSA håvade in miljontals sms per dag, GP 16 januari 2014
NSA samlade in 200 miljoner SMS dagligen, Expressen 16 januari 2014
NSA håvade in miljontals sms per dag, SvD 16 januari 2014
Blandade reaktioner på Obamas tal, GP 18 januari 2014

Finally: The figures given seems low given all the criminals that are under investigation and/or monitoring for all from terrorism, narcotic or drug dealing, pedophile suspicion or already convicted and other major crimes.

Read Full Post »

Utrymmet medger tyvärr inte att här bemöta påståendena i artikeln om att det aldrig förekommer signalspaning med avseende på förhållanden i andra västerländska demokratier eller att den aktiva signalspaningen också benämnd dataintrång är godtagbar så länge Försvarsunderrättelsedomstolen givit tillstånd härtill. Lagstiftningen och rättstillämpningen är oklar i många stycken.Domstolen sprider dimridåer om signalspaningen, Anne Ramberg generalsekreterare Sveriges Advokatsamfund på SvD Brännpunkt 13 december 2013

Falskt påstående: Lagstiftning och rättstillämpning är oklar i många stycken Finns få länder oavsett om de är demokratiska eller odemokratiska som har så solklar lagstiftning som den som Sverige har fått i och med FRA-lagen. INGET land, inte ens USA som har betydligt större fri- och rättigheter för sina medborgare (så länge de inte sitter i fängelse eller begått allvarliga brott de suttit av) har så solklar text OCH TILLÄMPNING Hur vore det om fru generalsekreteraren t.ex. satte sig ner med en gammal hederlig ordlista eller ‘Lilla Focus’ och slog upp ord för ord vad som står i de kanslisvenska formulerade lagtexterna. Normal ordkunskap för de som gick gamla Folkskolan hade också räckt till för att förstå varför texterna är solklara; varför kommateringen och meningsbyggnaden gör att det som står är solklart vad som menas och vad Riksdagen beslutat. Endast de som i nutid saknar ordkunskap tillräckligt, vilket tyvärr finns många såväl advokater och andra jurister som saknar precis som de flesta som började skolan efter Grundskolans genomförande!

För övrigt är det lite väl omaga att någon som är advokat inte lärt sig skilja på det som är Offentliga uppgifter som inte faller under Sekretesslagstiftning och de som faller under detsamma. Att fru Generalsekreterare saknar kunskap som fanns i ”gamla” Samhällskunskapsboken för 9:an när Enhetsskolan genomförts, det må däremot vara henne förlåtet. Mycket av det försvann i Grundskolans Samhällskunskapsböcker….

Se även: Signalspaning och allas vår säkerhet, Norah4you 4 augusti 2013 samt Nej Mark Klamberg – DU har fel nu, Norah4you 13 december 2013
jag förstår att USA som har ger sina medborgare större friheter och fler rättigheter utan inskränkningar än vad Sverige gett de senaste 100 åren är en nagel i ögat på vänstersinnade och flummiga socialliberaler som i sann Rosseauanda går och drömmer sig till ett Utopia som aldrig funnits förutsättningar för.

Read Full Post »

Det är tillåtet att vara dum, har sagt det förut, men det är dumt att visa att man är dum!
Dummaste inlägget under torsdagen 7:e november stod Mark Klamberg för. Han är till råga på allt dessutom dum nog att skylta med sin akademiska titel Doktor och lektor i folkrätt, Uppsala universitet. Historiska kunskaper saknas helt….. så han sällar sig till Snowdens okunniga skara…..
Kalla FRA till en offentlig utfrågning, Mark Klamberg doktor i Folkrätt Uppsala universitet på Expressen debatt 7 november 2013

Verkligheten är den att det som sägs finns beskrivet i ett otal vetenskapliga arbeten och per review artiklar i vetenskapliga journaler från 1948 fram till nu!
…….
70 år för sent? Kan vara längre men det finns dokumenterat i historiska källor, där en del hamnat av oförklarliga skäl. För 70 år sedan fanns redan sedan tidigare ett samarbete med alla de säkerhetstjänster du räknar upp. Internationella avtal och avtal mellan länders ledare fanns redan då på plats syftet var att stoppa inte bara nazisterna utan även de yttersta kommunisterna som försökte ta över makten i ett flertal länder som i Italien, Grekland m.fl. länder. För 70 år sedan så fanns det i Hitlers närhet mer än en som arbetade emot nazismen och såg till att viktiga uppgifter nådde MI5 samt det som senare blev NSA. Om detta har det publicerats vetenskapliga artiklar samt halvvetenskapliga artiklar de förra i journaler de andra i mer populärhistoriska sammanhang.
70 år för sent Snowden!, Norah4you 2 november 2013

Så historiska grundkunskaper om historia i nutid saknar herr Doktorn! Men värre än så. Av en doktor i Folkrätt borde man som minst kunna begära att ha läst igenom de internationella avtal som finns när det gäller Interpols utbyte. För att det numera efter FRA-lagens tillkomst är så att all signalspaning är samlad till FRA. Dvs att även polis av olika kategorier måste beställa avlyssning medelst signalspaning via FRA, så innebär inte det att de internationella avtalen som gäller Interpols 5 prioriterade områden skulle vara något som herr Doktorn i Folkrätt har någon som helst rättighet att ifrågasätta!

Interpols 5 prioriterade områden

Narkotika och organiserad brottslighet, inklusive trafficking.
Ekobrott och IT-brott, inklusive förfalskningar, kreditkortsbedrägerier, intellektuell egendom och cyberbrottslighet.
Förrymda brottslingar.
Allmän säkerhet och terrorism.
Trafficking och människosmuggling

Så inte ens de grundkunskaper i Statskunskapens samhällskunskaps avsnitt, t.ex. Svenska Grundlag – Regeringsformen och Svenska lagar som Brottsbalken har herr Doktor i Folkrätt kunskap om.
Frågan som uppkommer är VAD har herr Doktor i Folkrätt kunskap om?

Tillägg 07.43 8 november 2013 Till de okunnigas skara sluter sig också Henric Berggren på DN:s ledarsida Övervakning: Endast Sverige svenska poliser har, DN ledare 8 november 2013 Den som varken känner till vad Interpols verksamhet som Sverige tillsammans med andra länder sedan tidigt i Interpols historia är involverat i, och som heller inte känner till att signalspaning för att trygga allmän säkerhet samt förhindra terrorism efter FRA-lagens tillkomst endast får göras av FRA, den har avslöjat sig själv som okunnig. För inte kan det väl vara medveten desinformation om vad som är hemligstämplade uppgifter som är syftet? Troligare att Henric Berggren råkat ut för icke ämnes- och icke stadiebehörig lärare i Samhällskunskap, som stor del av andra de senaste 30 åren. För det är faktiskt något varje elev som gått ut gymnasiet SKALL känna till. Varje elev som gått ut grundskolan med mer än godkänt BÖR ha visat att han/hon förstått detta!

Tillägg 09.50 8 november 2013 Börjar undra hur många som frivilligt ställer sig i de okunnigas led….. V krävde besked av regeringen, GP 8 november 2013 Efter FRA-lagens införande är Sverige det enda landet i världen där det finns demokratisk kontroll av Vilka kriterier som får gälla för signalspaning/avlyssning samt det enda landet i världen där det finns kontroll hur detta sker. Det är tillåtet att vara dum, dumt att bevisa det!

Read Full Post »

tyvärr inte första gången de senaste 10 åren….

Flera länder skriver en FN-resolution mot telefonavlyssning, Sveriges Radio 26 oktober 2013 Börja med att skicka dessa ländernas representanter på militär säkerhetsutbildning. Fortsätt med att göra klart för dem att INGEN oavsett position eller titel står ovanför lagar och Internationella avtal! Snurren!

Reinfeldt pressas att agera mot USA, Expressen 26 oktober 2013 Reinfeldt är en av de få politiska ledarna inom EU som har kunskap om vad som gäller när det gäller signalspaning och tack vare att Alliansen satte p för den av Socialdemokraterna installerade möjligheten för sittande regeringar att självständigt avgöra vilka som får signalspanas på av säkerhetsskäl också är kunnig i vad som händer och måste hända för att försvara demokratin i världens länder. Det är inte NSA som ensamma spanar – ALLA VÄRLDENS LÄNDER GÖR DETTA – när de kan. Av helt förklarliga skäl. Ingen får heller stå över misstankar! Det är en av grunderna för demokrati!

FN-markering mot avlyssning på gång, GP 26 oktober 2013
Tänker sig ledande politiker och statschefer att de står ovanför vanligt folk och därför inte får spanas på? Elitister!
Finns inget som helst försvara för de stollepellar på yttersta vänsterkanten, vänster om svenska Vänsterpartiet, som hackar och/eller överbelastar NSA:s hemsida. De är inte för någon som helst demokratisk utveckling. Endast deras egen version av vad som är Politiskt Korrekt skall enligt dem gälla. Följ pengarna!

Säkerhetstjänsten NSA:s hemsida nere, Expressen 26 oktober 2013
NSA: Vår hemsida inte hackad, SvD 26 oktober 2013

Det som pågår nu är inte något som helst försvar av demokrati, inte något försvar av personlig integritet. Den som försöker inbilla sig detta, har blivit lurad. Det är desinformation från politiska grupper som står så långt ifrån det fria ordet, yttrandefrihet och personlig integritet som möjligt är, som pågår. Många media här i EU och utanför EU har gått på en nit eftersom de inte gjort fullständig analys.
De länderna ska NSA ha avlyssnat, Aftonbladet 26 oktober 2013 INTE NSA som gjort merparten av den avlyssningen…… tänk om media och politiker hade gjort sin hemläxa. Fast det är väl för mycket begärt att läsa igenom alla avtal som tidigare statschefer skrivit under. Speciellt att läsa det finstilta.
För de som är snurren nog att tro att detta är något nytt….. allt har varit uppe till diskussion i såväl Sciencegrupper på nätet (senaste 18 åren) som i tekniktidskrifter och…. i historiska tidningar! Hur någon kunnat hålla sig a jour med teknik utan att känna till detta, det är mig en gåta!

Sedan finns det de statschefer som lever signalspaningssäkrare…. När avslöjandena om spioneriet mot främst tyska kanslern Angela Merkel kom till världens kännedom vände sig massmedierna i det folkrika asiatiska landet till Singhs talesperson för att höra om inte även han drabbats.
…..Svaret blev:

”Premiärministern använder sig inte av mobiltelefon och han förfogar inte över något mejlkonto. Hans kontorsstab mejlar, medan han själv saknar en personlig adress. Vi har inget att säga i saken och ser ingen anledning till oro.”Digital övervakning biter inte på Indiens premiärminister, DN 25 oktober 2013
Ärligt talat: OM en person oavsett position inte vill bli avlyssnad eller signalspanad på, så gäller det nu som för 26 år sedan använd inte det som nu kallas mobiltelefon och skicka inte mail….. (skickade själv första mailet redan under andra hälften av 80-talet och föregångaren tidigare än så)

Det är tillåtet att vara dum. Dumt att bevisa det. Om det är så bedrövligt att FN:s nuvarande delegater, politiker såväl som tjänstemän, är helt okunniga i förutsättningarna som gäller för mobiltelefoni, att avlyssning av etersända samtal som i princip är samma sak från en mobiltelefon (fast denna i sin tekniska utförande och mjukvara avsevärt ökar avlyssningsmöjligheterna, t.o.m. har inbyggd förutsättning för spårning) som det var för soldaten i fält eller spionen som använde radiosändning att via triangulering av position utöver avlyssning få fram exakt position till, om de är så bedrövligt okunniga så är det förklarligt att de trampat vilse i klimatdebatten. Experter? HAHAHA…..

….det som står i f.d. chefen på MI5:s självbiografi utkommen 1987. Peter Wright med Paul Greengrass, Spy Catcher,Viking Penguin Inc 1987. Svensk titel Spionfångaren, Den nakna sanningen om brittiskt kontraspionage. Boken finns i ett stort antal svenska utgåvor och på 41 svenska bibliotek.Hemligt? Känt i över 25 år, Norah4you 28 juni 2013 Där står det en del om den aktuella ‘avlyssningsskandalens’-rötter som användes i flera länder för att förhindra att nya Hitler/Stalin typer skulle hota Västvärlden.

Snowden var 25 år för sent ute med att ‘avslöja’ det som de flesta som gjort sin värnplikt (Sverige) eller varit ute och stridit i Koreakriget, Vietnamkriget, tillhört FN:s Blå Baskrar(!!!) m.fl. var väl informerade om: All form av sändningar av meddelanden i etern, vilket är samma sak som då skedde mellan stridande förband/samverkande enheter av Blå Baskrar och nu är samma sak när det gäller mobiler, var välkänt att avlyssning var en av de viktigaste bitarna i samtliga länders försvar. För övrigt var tekniken för mobiltelefon gammal när Sverige som första land hade 119 abonnenter i Stockholm, Göteborg och Malmö år 1959 😛 Det man hade med sig var i princip en portabel telefon. Cellteknik kallades det som i USA uppfanns 1947 som mobilt telefoni….. De som går och tror att mobiltelefoni är något från 90-talet. De är fel ute. Det där att göra källkritisk analys och skaffa sig fakta inte fiction eller fantasikunskaper, det verkar inte vara på modet längre!

FN-markering mot avlyssning på gång, GP 26 oktober 2013 HA HA HA….. som jag skrev i NSA inte ensamma, börja fråga hemma, Norah4you 25 oktober 2013 så finns det i princip INTE ETT ENDA lands säkerhetstjänst som inte sysslar med att kontrollera ledare om minsta misstanke förs fram om att någon/flera kan tänkas vara ulvar i fårakläder. FN-markering…. man tar sig för pannan och börjar förstå varför en del Afrikanska ledare i somras fick för sig att sittande statschefer inte skulle kunna åtalas för krigsbrott eller brott mot de Mänskliga Rättigheterna vid Internationella Domstolen i Haag….

Officiellt fanns det 2011 fyra länder/grupper som hade militära sateliter som användes för mer än optisk alternativt radarspaning: Kina, Ryssland, USA och EU. I verkligheten fanns det ytterligare minst 3 ytterligare länder. Varav en visserligen sändes upp av EU-land, Frankrike, men som via ELINT, IMINT och OSINT användes för signalspaning…….

BÖRJA HEMMA. Börja med att skaffa Er kunskaper som specialister på såväl signalspaning som verkliga datanördar/datasystemprogrammerare m.fl. känt till sedan datorns barndom. Kolla sedan om Ert eget land är ett av de få länderna som INTE använder den form av avlyssning på egna eller andra länders ledare som Peter Wright skrev om redan 1987! En av många öppna källor: Peter Wright med Paul Greengrass, Spy Catcher,Viking Penguin Inc 1987. Svensk titel Spionfångaren, Den nakna sanningen om brittiskt kontraspionage.

Tillägg 16.51 Så Sveriges FN-folk och Norges sällar sig till gruppen som har noll koll på signalspaning varför, hur och var…. Märkligt för som minst Sverige som har haft ett stort mobiltelefonföretag under många år borde veta bättre. Eller är det inte de skarpaste hjärnorna som vi numera exporterar till FN? FN-markering mot avlyssning på gång, Aftonbladet 26 oktober 2013

Read Full Post »

Older Posts »