Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Internrepresentation’

snälla…..
För nog måste vi väl ändå inse, även om det är svårt, att det krävs lite guldkant på tillvaron för de som sitter upp till öronen med Parkinsons lag skapade administrativa sysslor som skall betalas med våra skatter? Eller 😛

Medger fel om festfixare, GP 15 augusti 2012
Stiftelsens lyxfest kan vara olaglig, Expressen 15 augusti 2012
Miljonfesten kan hamna i domstol, SvD 15 augusti 2012
Miljonfesten kan vara olaglig – på flera sätt, DN 15 augusti 2012

För det måste väl vara synd om de som hamnat på sina höga stolar utan att ha haft förmånen att ha det Skollagen krävt ämnes- och stadiebehöriga lärare som fått dem att lära in det som står i våra Grundlagar, främst Regeringsformen, så att de förstått att de som representanter för det Offentliga också omfattas av alla de lagar som finns för Offentlig verksamhet i Sverige samt även de EU-direktiv som Sverige har att rätta sig efter. Inte kan vi väl lasta dem för att de gått i flumskolan eller för att de haft rektorer som fördelat SO-lektionerna på icke ämnesbehöriga samt i många fall haft rektorer som anställt helt obehöriga som de, rektorerna, bedömt varit ‘behöriga’ nog att ta tjänster allt medan det funnits gott om arbetslösa SO-lärare som varit stadie och ämnesbehöriga i landet. Någonstans måste ju skattemedel sparas. Nog är det väl ändå bättre att spara på kvalitén i skolan än att missunna alla dessa stackars kontorsslavar lite glitter och fest som politikerna unnar sig 😉

Skandal är ordet både när det gäller hur lite många i Sverige lärt in och när det gäller hur de hanterar pengar som inte är deras egna!

Read Full Post »

dumt att visa att man är det……

Vissa personer har en von oben attityd. Det är bara så. Inget är ju deras fel. Saknar betydelse att alla ser att personen i fråga inte har haft vad som krävts för att få ett jobb, och värre ändå, absolut inte har kunskap personen som minst borde fått för att få Godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9. Jo jag vet att en del tycker jag tjatar om det. Men det minsta man kan kräva av personer i ledande offentlig ställning är faktiskt att de inte bara läste in och skrev bra utan att de lärde in att Sveriges Grundlagar gäller och vad som står i inledande kapitel i Regeringsformen. Kan de inte lära in och förstå är det illa nog. Men som minst skall de åtminstone lära in och kunna acceptera det som står i inledningen av Regeringsformens 1 kap 2§:
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den som inte klarar det har själv diskvalificerat sig.

Är det också så, vilket är fallet med Lugnet, att hon gravt misskött sin uppgift och att hon inte ens nu inser att hon klart överskridit de regler som Skatteverket och Stat gett riktlinjer om, då är hon dum. Som sagt är det tillåtet att vara dum. Men att inte erkänna att hon varit dum/missförstått eller vad? är skrämmande låg nivå och visar direkt hennes okapacitet.

Lugnet medger bara ett fel, GP 10 augusti 2012
Christina Lugnet slår ifrån sig kritiken, Expressen 10 augusti 2012 Hur ofta vill hon bevisa sin olämplighet? Dragit felaktiga slutsatser har hon själv gjort. Så gnisslar och sprakar om det.
Lugnet medger bara ett fel, SvD 10 augusti 2012
Lugnet: Rubrikerna missvisande, DN 10 augusti 2012

Se även: Lugnet besviken (hmm) inget mot, Norah4you 6 augusti 2012

Read Full Post »

även om det varit Staten som skulle betalat. Det var en normal nota för privatföretag som hade speciell kväll en gång per år redan för 20 år sedan. Hade då knappast täckt en två rätters middag med kaffe efteråt på restaurang av normal slag ens med lättöl till maten. Vet att när jag jobbade på Volvo 1985 så gick en liknande nota på drygt 700 kr/person inkl. moms utom dryck på en av Stockholms relativt fina men ingalunda finaste restauranger. Det var för 37 år sedan. Priserna på mat på ‘bättre’ restauranger har inte gått upp så mycket under åren. Vinpriserna däremot har skjutit i höjden.

Att sedan notan felaktigt skickades till Näringslivsdepartementet när den skulle sänts till Centerpartiet, det är däremot ett fel. Men beloppet inget att orda om.

Lööf betalade notan med skattpengar, Expressen 8 augusti 2012
Annie Lööf åt själv för skattepengar, DN 8 augusti 2012 det är tillåtet för såväl offentlig som privat verksamhet att ha en middag för sina medarbetare betald såväl vid flera tillfällen om det krävs för arbetets fortlöpande under middagen eller ett speciellt tillfälle per år, tex. julmiddag eller annat. Vad som är avdragsgillt för företaget/verksamheten och vad som skall fördelas på andra utgiftskonton finns reglerat. En gång 1979 jobbade jag på ett stort importföretag där vi var två dagar på Hooks herrgård. Då på den tiden fick vi eftersom företaget var utrikesägt och del av kostnaden hamnade i Tyskland en nota som klart översteg Lööfs nota redan innan övernattningskostnaden lagts till. Så beloppet inget att bråka om.
Slarv även i Lööfs representation, SvD 8 augusti 2012 Slarv hos restaurangen som inte bett om noggranna direktiv. Notan kan ställas på t.ex. Centerpartiet men ändå skickas till Näringsdepartementet. Bara det står klart vem som skall betala. Skyll inte på Lööf för det!

Read Full Post »

VEM och från vilka partier har godkännande skett att inte kontrollera att Offentliga myndigheter hushållar med skattemedel samt som minst följer Skatteverkets riktlinjer och regler för internrepresentation. Första gången jag hörde talas om detta problem var 1979 under det att arbetet i de olika ‘linjerna’ inför kärnkraftsvalet var igång. Under 1980-talet så stramades såväl administration som internrepresentation hårt i privata storföretag. Det senare till stor del beroende på de riktlinjer som Skatteverket utformade. Det sas i början på 90-talet att allt utöver möjligen ett glas vin eller starköl till mat fick bekostas av de som drack när det gällde kommunalinternrepresentation. Har de riktlinjerna följts?

1995 kom skandalen med Kommunbolagschef och politiker i kommunägda Västanstång i Linköping Kommunbolagschef och politiker åtalas för fiffel, Aftonbladet 4 juli 1998m läs och förundras över om inte kontroller i Offentlig Förvaltning skötts senare så att inte fiffel och slarv med offentliga medel och icke acceptabla internrepresentationer skett över hela Offentliga sektorn.

Kontroller skärps efter slöseri, GP 7 augusti 2012
Nu ska myndigheterna redovisa sina utgifter, Expressen 7 augusti 2012 Ursäkta men vem har godkänt att de sluppit göra det tidigare eller är det inte ett rent lagbrott? Jag förstår inte vart det barkat hän de senaste 30-35 åren? Någon ordning i församlingarna får det väl ändå vara? Eller har alltför många kommit till positioner utan att de ens lärt sig de Grundlagar och lagar som gäller för deras verksamhet? Vem är i så fall ansvarig för detta? Problemen finns på båda politiska sidorna. De enda jag ännu inte hört några allvarligare klagomål på är Vänsterpartister. (Det säger jag som är Moderat)
På Sveriges Geologiska Undersökningar får de anställda kaffe och frukt en gång i veckan. Verkets represenation: Kaffe och frukt, di.se 7 augusti 2012
Det är helt ok tycker jag. Hade inte ens reagerat om de anställda bjudits på en kopp kaffe efter lunch varje dag. Någon uppskattning är alltid positiv men från det till spavistelser är steget milsvitt! Läser längre ner i artikeln att omplacering av generaldirektörer till Regeringskansliet av en del kallas Elefantkyrkogården. Hur är det möjligt att man inte skrivit in i förordandeavtal att om det och det händer, så gäller inte avtalsperioden utan den avbrytes med för marknaden normal uppsägningstid dock högst 1 år. Alla människor är lika värda och skall vi ens diskutera obligatorisk A-kassa får fd generaldirektörer, fd. politiker och andra vackert ställa sig till förfogande för Arbetsmarknaden utan extra förmåner utöver vad andra har möjlighet att få via sina Fackförbund. Någon ordning får det allt vara! Sverige är inte kommunistiskt land med nomenklatura!

Starka röster mot Christina Lugnet, SvD 7 augusti 2012 Personligen har jag alltid haft svårt att förstå att någon kunde anse att hon hade kvalifikationerna fullt ut för att leda ett verk. Men det är min privata uppfattning som jag har rätt att ha och uttrycka enligt våra svenska Grundlagar. Och som jag vågar uttrycka.

Kontroller skärps efter slöseri, SvD 7 augusti 2012
Efter skandalen – hårdare kontroll av myndigheter, Aftonbladet 7 augusti 2012 Fattas bara annat!

Read Full Post »

vad vi vanliga människor är. Hur i hela fridens namn kan någon som utses till en sådan position ha så dålig koll på i princip allt. Allt från sina egna befogenheter till vad som är godkänt av Skatteverket och hur de Statliga riktlinjerna för internrepresentation och/ev utbildning ser ut. Hon är inte ensam senaste åren att ha visat upp ignorans av vad som gäller för Offentliga myndigheter enligt Regeringsform och lagar. Besviken hon? Hon bör vara glad att det fortfarande handlar om omplaceringar av höga chefer som fått förordanden tills förordningstiden går ut. Det är det första som måste hända nu: I samtliga framtida förordningsavtal skriva in att OM den som förordnas överträder sina befogenheter och/eller ligger på/överskridit gräns för lagar, så kommer inte förordningsavtal som undertecknas längre att gälla utan vanlig uppsägningstid av avtal dock max 1 år utan fallskärm är det som skall gälla. Fallskärm visar i sig att personen som kräver fallskärm själv inser att han/hon inte är tillräckligt skicklig för att kunna få ett jobb på öppna arbetsmarknaden privat eller offentligt.

Nog är nog. Nu är nog passerat med flera hästlängder. Vanliga svenskar skall inte betala för Slösas extravaganser!

Lugnet: Självklart är jag besviken, GP 6 augusti 2012
Sparkades – men får behålla lönen i tre år, Expressen 6 augusti 2012 Att hon och andra i liknande lägen får behålla lönen över 1 år är ett slag i ansiktet på samtliga svenska väljare som har helt andra lagstöd när de missköter sig. Eller rättare sagt har uppsägningstid sällan över 6 månader och sedan A-kassa.
Lugnet: Jag är besviken”, di.se 6 augusti 2012
Skandalen ger Lööf luft, SvD 6 augusti 2012 den luften får Lööf om hon går ut och kräver att ingen längre skall kunna omplaceras/få lön mer än 1 år och att samma regler skall gälla för höga chefer samt generaldirektörer som det gör för vanliga människor som jobbar. Vi har väl ändå inte en svensk nomenklatura. Någon måtta får det allt vara!
Tillväxtverkets direktör sparkas, DN 6 augusti 2012
Lugnet får gå efter skandalen, Aftonbladet 6 augusti 2012

Read Full Post »

för forskarutbyte och även fikabröd en gång i veckan är en sak….. men vad i hela fridens namn motiverar de som attesterar räkningar kostnader för fruktkorgar och pausdrycker utöver kaffe och mineralvatten på konferenser med??? Om det varit så att Göteborgs Universitet och de övriga hade varit fristående stiftelser, så hade jag haft mindre invändningar. Men invändningar hade jag haft ändå. Vad sysslar de numera med på GU? När jag satt i institutionsstyrelse några år som studeranderepresentant på 70-talet så fick vi mineralvatten om vi fick något utöver en enkel lunch innan jul.

Universitetet reste för 93 miljoner, GP 28 mars 2012

Read Full Post »