Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Intelligens’

mot barnaga och dessutom ett giltigt argument som har lett fram till en hållbar slutsats. Starkt jobbat av de som ligger bakom den studien.

En av världens ledande experter på våld mot barn, Murray Straus vid universitet i New Hampshire i USA, lämnar nu nya skrämmande fakta i den heta debatten om inställningen till barnaga.

Forskarna har undersökt 1 500 amerikanska barn mellan två och nio år i olika stater. När de jämförde förekomsten av aga mot de deltagande barnen och deras intelligenskvot framkom den uppseendeväckande skillnaden. Ju oftare föräldrarna gav sina barn stryk, desto långsammare utvecklades deras mentala förmågor.

I en annan undersökning intervjuades över 17 000 studenter i 32 olika länder, däribland Sverige, om sina erfarenheter av aga under barndomen och ungdomen. Deras uppgifter jämfördes med nationell statistik över intelligenskvoten i respektive land.

Analysen visade på en stark koppling mellan studenternas rapporterade förekomst av barnmisshandel och de allmänna IQ-nivåerna i landet.

Ökad förekomst av aga minskade IQ. Sambandet var starkast för de barn som blivit slagna också när de var i tonåren
Aga kan försämra barnets intelligens, SvD 25 september 2009
Stryk skadar barnets intelligens, DN 25 september 2009

Det är å andra sidan lite märkligt att ‘ingen’ ansvarig tänkt på det innan, för helt okänt har det inte varit ute i bygderna.

Read Full Post »