Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Integration förutsätter kunskaper i svenska’

Tänk om en ros kunde tala,
lära dom alla förstå.
Orden som låter banala,
kan vara sanna ändå…..

En av min ungdoms radiolåtar jag älskade att höra på. Vem som sjöng den? Minns inte. Ändå minns jag mycket från de åren. T.ex. när en av de första Svensktoppensändningarna skulle gå direkt från en större möteslokal nere i centrala Linköping. Tänk vi fick sitta där med något konstigt otyg som kallades mentometer. Om vi gillade en låt skulle vi trycka. Annars inte.
Tror det var samma år som Beatles något senare kom som okända till Sverige. Var förband till Lill-Babs och den klappning som startade när de även framträdde som förband till henne i TV-programmet Drop inDrop in and Television: Drop In, Stockholm Sweden, Beatlesbible.com 1963/10/30
Drop In:s signatur – handklappnings rytmen har sedan dess spridit sig över världen och hörs än idag

Nostalgitrippen ovan kom i mina tankar när jag åkte buss från Tuve tidigt i går morse. Det hade börjat så här:

Stod vid hållplatsen blåsig tidig morgon efter sex. Efter en stund kommer en av gårdens alla invandrare. En kvinna som bott här i många år och jobbat nästan lika länge inom äldre vården. Talar felfri svenska användande svenska idiom. Hon och hennes man gick omlott när barnen var små. Hon frågar mig: vart skall du så här tidigt på lördagmorgonen? jag svarar: skall möta min dotter och ta bilen samt se till deras hund medan hon är inne på militärövning det var bra svarar hon och jag antog först att hon avsåg att jag hjälpte min dotter och hennes familj. Invandrarkvinnan fortsatte OM det blir oroligt i Sverige är jag säker på att jag vill försvara Sverige ….Sverige är det enda hemland mina barn känner och man har rättigheter men också skyldigheter

Tänk om en ros kunde tala och lära alla förstå att den verkliga integrationen är inget vi svenskar kan ge eller tvinga på någon. Det handlar om hur en människa känner i själen. Går det att lämna det gamla och helt känna sig som svensk med alla de fel och brister detta innebär. Inte alla svenskamerikaner som klarat att koppla loss svenskheten och svenska värderingar under de århundraden som gått då svenskar strömmade över Atlanten.

Ord kan låta banala,
men de kan vara sanna ändå.

Read Full Post »

Ärligt talat Ylva Johansson (S) vad i hela fridens namn menar du med ditt märkliga genmäle till Göran Hägglund (KD): – Många av de som nu kommer från Syrien är högutbildade och har möjligheter att komma in mycket snabbare i arbetslivet. Därför vill vi i regeringen satsa stora resurser på kompletterande högskoleutbildning så att man kan göra sin befintliga akademiska examen gångbar på den svenska arbetsmarknaden.Göran Hägglund: S står handfallna, SvD 1 januari 2015

Menar du på verkligt allvar att de som inte ens kan sina egna mycket framstående geografiska historiker som beskrivit resor upp långt norr om den plats där bussockupanterna protesterar mot kyla och avstånd till civilisationen, skulle de verkligen kunna betecknas som högutbildade? Det säger tyvärr mycket om din okunskap om arabiska världen. Det var i de arabiska länderna som det Byzantinska Rikets samlade historiska skrifter överlevde före, under och efter den sk. Mörka Medeltiden. Det var i östra Medelhavet och söder Svarta Havet som de viktigaste historikerna efter Ptolomy och de mest långresande viktiga geograferna som skrev om världen fanns. Men det är också där i de mer kända geografernas skrifter, geografer från Asia Minor (nuvarande Turkiet), Persien (nuvarande Iran) och de andra söder om liggande tidigt muslimska länderna vår egen geografiska historia finns dokumenterad. Hos ett antal geografer och historiker som bl.a. skrivit om de då bebodda områdena som enligt de som var här sträckte sig upp till

” 1. The Earth is round(gird) som en sfär(gû’ î) and the firmament engolds it torning on two poles(falak muhît-ast bar vay gardân bar du qutb), of which the one is the North Pole and the other the South Pole.
2. If on any sphere(har gû’ î ki bâshadh) you trace two large circles(dâira) intersecting one another at right angles(zâwiya-yi qâ’ ima), those two circles will cut that sphere into four parts. The Earth is likewise divided into four parts by two circles, of which the one is called Horizon(dâirat al-âfâq) and other Equator(khatt al-istiwâ)………”
3. Within the norhern quater, the inhabited lands (âbâdhânî) lie in that half (of it) which adjoins the Equator. And there are also som inhabited lands in the southern quater, in the half (of it) adjoining the Equator. The amount of the inhabited lands of the North is 63 degrees of breadth by 180 degrees of length………”
Källa: HUDÛD al-ÂLAM. Känd fundamentalistisk (mycket före sin tid) arabisk geograf.

Andra uppgifter från engelsk översättning: This is a vast country and the inhabitants are evil-ttempered (badh tab’), intractable(badh-rag va nâ-sânda), arrogant-looking (shûkh-rûy), quarrelsome (sitîza-kâr) and warlike(harb-kun). They war with all the infidels(kâfir) who live round them, and come out victorious(bihtar âyand). …… It Is A Country Extremely Favoured By Nature With Regard To All The Necessaries(Of Life).

Du Ylva Johansson har inte mött välutbildade araber utanför de politiker du möter verkar det. I den muslimska världen är deras äldre geografers upptäcktsresor ända upp till isfri del av det vi kallar Nordkalotten enligt de arabiska flyktingar som jag som lärare träffat på. D.v.s. mycket välutbildade föräldrar till de som kom hit före år 2000. Det är genom dessa, många av dem skolade om sig till hemspråkslärare andra fick inte ens undervisa på svenskt universitet i sina ämnen trots att de talade bra engelska(!), som jag fått hjälp att söka och fått läsa till engelska eller franska översatta texter!

Du går och tror att integration handlar om utbildning och jobb. Men innan en utbildning från ett annat land är möjlig att använda i någon mån alls, krävs det två saker:

* Som minst god förmåga att läsa svenska samt göra sig förstådd på svenska i talspråk. Vilket förutsätter vilja att vilja lära sig ett nytt språk och att den som vill lära sig svenska också är beredd att lära sig om Svensk Historia. Vår egen historia börjar inte vid Kristifödelse. Den går långt tillbaka i tiden och i delar av östra Sverige söder om Mälaren går det att visa att kontakter, inte bara handelsbyten på ett antal ställen på vägen, med länder runt östra Medelhavet och runt Svarta Havet går tillbaka som minst tillbaka till svensk Bronsålder!!! D.v.s. till tiden före svensk Äldre Järnålder då ”våra” nordiska förfäder gjorde sig kända tidigare än i de noteringar från 200-talet f.Kr som brukar refereras om någon gör sig besvär att leta i äldre nordiska historikers större arbeten före 1900!

* Uppriktig vilja att vilja integreras vilket förutsätter att personen/-erna är klara över att de inte kan alternativt inte vill återvända för att bygga upp sina egna hemländer om och när fredligare förhållanden inträffar.

Jobb förresten. Du som politiker kan aldrig skapa jobb. Endast skapa bättre förutsättningar för att entreprenörer skall kunna och våga starta upp nya jobb alternativt anställa flera. Vilket är raka motsatsen till den politik som herr Statsminister Löfvéns regering har lagt fram förslag på!!!!!

Psst HUDÛD al-ÂLAM levde under andra hälften av 800-talet. De första arabiska geograferna som besökte Norden och vandrade (!) ömsom med vad de ritat som liknar snöskor alternativt en skida med en stav, vandrade upp till Altaområdet (goda beskrivningar om hur två vattensystem möts efter månader av promenad nordvästerut) och norr över, de arabiska geograferna började inte med Muhammedanismens utvidgning men de blev mer frekvent publicerade efter Muhammeds död.

Read Full Post »