Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Inte sittande regeringar som sätter löner’

Löneklyftor
När det gäller löneklyftorna, så är det INTE sittande regeringar som nu eller tidigare kan lastas för att löneklyftorna mellan könen t.ex. ökat som de gjort senaste åren. Den SVENSKA MODELLEN gäller i Sverige: Det är fackföreningar och arbetsgivare, offentliga och privata, som förhandlar om lönerna!
Sant är att kvinnolöner ofta släpar och släpat efter. Men så blir det när man utgår från procentpåslag vilka alltid gynnar de yrkesgrupper som har högre löner och där de högre lönerna ger person som har sådan större möjlighet att få låna samt göra ränteavdrag.

Dåligt jämställdhetsbokslut för regeringen Reinfeldt, Per Bolund (MP) och Gudrun Schyman (FI) på DN debatt 6 januari 2014
Ökade inkomstklyftor mellan könen, SvD 6 januari 2014
Ökade inkomstklyftor mellan könen, GP 6 januari 2014
Ökade inkomstklyftor mellan könen, Aftonbladet 6 januari 2014 ÄRA DEN SOM ÄRAS BÖR – SKYLL PÅ DEN SOM SKULDEN LIGGER HOS. Vi kan tycka vad vi vill om den Svenska Modellen, men löneklyftorna är inte något som sittande regeringar utan som fackföreningar och arbetsgivare får ta hela ansvaret för!

Read Full Post »