Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Inlärningsmetodik’

Studier tips med mera – uppdaterad jan 2015

Read Full Post »

– Om något händer som man inte väntat sig så blir hjärnan väldigt aktiv. Inlärningshastigheten, minnet och förståelsen kan öka upp till en faktor 10 om man använder sina sinnen, säger han.
Vad är viktigast om man ska lyckas förmedla kunskap?
– Koncentration är en grundförutsättning. Det måste man börja lära barn tidigt och där kan föräldrarna hjälpa till. Det finns elever som inte orkar lyssna mer än en mycket kort tid innan tankarna sticker iväg.
– En annan förutsättning är motivation. Ta reda på den enskilde elevens intressen och använd dem. Eleven måste själv tycka om att lära sig. Annars misslyckas man.
– En tredje sak är minnet. Vi vet sedan 1800-talet att repetition är väldigt minnesförstärkande. Man kan inte intensivläsa ett område under en termin och sedan lämna det. Man måste upprepa saker hela skoltiden.

Han väcker ungas lust för Naturkunskap, GP 17 november 2012

 
Det professor Per-Olof Nilsson, professor och grundforskare i materialfysik, säger är något av det allra allra viktigaste när det gäller inlärning som varje pedagog och även varje förälder bör ta till sig. När jag gick på Lärarhögskolan i Linköping hade vi en didaktiker som visade en Snobben bild och sa Det går inte att lära Snobben, men det går att lära Snobben att lära in. Förutsättningen för att en elev skall kunna lära in är att man arbetar på elevens motivation och egna intressen samt att man utifrån dem hjälper eleven att hitta vägar som t.ex. upprepning, repetition när elevens intresse väl är väckt.

Read Full Post »