Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Inlandsisen smälte från söder’

Landet reser sig mer i norr än i söder. Vänern har tippat och fortsätter tippa söderut….. Nederbördsområdet för vatten som via bäckar, floder och åar kommer ut i Vänern sträcker sig i verkligheten från Mjösa österut mot svenska gränsen och söderut. Verklig vattenföring, inte korrigerade eller interpolerade värden, finns dokumenterad från mitten av 1800-talet fram till 1955 i Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 fortsätt med att läsa Göteborgs VA-verks stora utredning från början av 1940-talet. Jmfr dessa faktiska uppmätningar med verkligheten fram till idag. Papperskorg för nya studien som de ärade politikerna vars inhämtade kunskap om landhöjning, nederbörd, Sveriges berggrund, erosion m.m. lämnar mycket övrigt att önska. Tyvärr är de som gjort nya studien inte mycket bättre de. Vetenskaplig? Icke sa Nicke. Geologiska undersökningar gjordes redan på 40-talet, dvs utöver det som presenterades i källorna ovan.

Sedan finns det ett otal verkligt vetenskapliga studier av sediment, erosion, förändringar i strandlinje beroende på landhöjning o.s.v. Studier gjorda av berörda Länstyrelsers Miljövårdsenheter (som det hette på 60-70-talen då studierna gjordes).

Tillbaka till skolbänken och börja om med att läsa lärobok i Geografi avsnitt jorden innan Ni fortsätter yla!

Hotande katastrof vid Vänern kan kosta miljarder,
Leif Sandberg (M) kommunstyrelsens ordf. Hammarö, Torbjörn Bood (S) kommunstyrelsens ordf. Grums, Kent Larsson (M) kommunstyrelsens ordf. Grästorp, Carina Gullberg (S) kommunstyrelsens ordf. Gullspång, Åsa Karlsson (S) kommunstyrelsens ordförande Götene, Per-Samuel Nisser (M) kommunstyrelsens ordf. Karlstad, Bjarne Olsson (S) kommunstyrelsens ordf. Kristinehamn, Kjell Hedvall (S) kommunstyrelsens ordf. Lidköping, Johan Abrahamsson (M) kommunstyrelsens ordf. Mariestad, Robert Svensson (C) kommunstyrelsens ordf. Mellerud, Daniel Bäckström (C) kommunstyrelsens ordf. Säffle, Paul Åkerlund (S) kommunstyrelsens ordf. Trollhättan, Marie Dahlin (S) 1:e vice ordf. kommunstyrelsen Vänersborg, Michael Karlsson (S) kommunstyrelsens ordf. Åmål på DN Debatt 7 februari 2014

Verkligheten är den att det inte är problem med att Vänern flödar över – tvärt om är det mindre vatten i Vänern idag än vad som befarades för 70 år sedan att det skulle bli pga landhöjning samt slam som följer med efter erosion; utsläpp m.m. Att man i Trollhättan inte alltid låter de gamla kända beräknade utsläppen gälla utan ibland dragit ner i förhållande till ursprungliga beräkningar, det är möjligen ett problem söder Vänersborg. Nederbörden i hela nederbördsområdet har INTE ökat alla sådana uppgifter är korrigerade eller interpolerade icke verkligt uppmätta värden för nya studien hör hemma i papperskorgen. Därmed inte sagt att man bör fortsätta bygga så nära strandlinjen i norra delarna av Vänern som man gjort de senaste 40 åren. Inte heller att man fortsatt skall ge undantag för utsläpp som påverkar sedimenteringen. Men det är en helt annan fråga!

Översvämningsrisk oroar kring Vänern, GP 7 februari 2014
Översvämningsrisk oroar kring Vänern, Aftonbladet 7 februari 2014
Översvämningsrisk oroar kring Vänern, SvD 7 februari 2014

Förstår att en del som läser detta undrar hur jag kan vara så 100% säker på detta. Mycket enkelt. Systemprogrammerare 1971 som innan läst matematik och hade som vana, positivistholist som jag är (holist i vetenskapligt förhållningssätt innebär att samla in så mycket data-rådata-som möjligt och en positivistholist samlar alltså in all tillgänglig data på samma sätt som tabellbitare gör skillnaden är att vi därefter analyserar allt utifrån en källkritisk analys där slutanalysen sker med vanliga positivist metodanalysering)
Mina datakunskaper är större än de flesta andras – skrev världens första sökprogram 1980, fick bra betalt för att enbart sälja det för användning inom bibliotekssektorn och liknande. När jag läste Historia 3 och som uppsatsämne valde att skriva om en liten del av Östergötland där alla kända fynd och bosättningar från mitten stenåldern fram till år 1000 relaterat till landhöjning (var faktiskt först att få bättre renomerade att förstå att landhöjning börjar i samma ögonblick som inlandsisen lämnar en punkt, att landhöjning är en retarderad rörelse samt att landhöjningen t.ex. norr om Mälaren (alternativt Vänern) började senare och fortfarande går ‘snabbare’ än söder om sjön. För att kunna göra detta krävdes det att jag utnyttjade mina datakunskaper utöver andra erhållna kunskaper. Vad jag fick göra var att se på hela norra halvklotet samt att utifrån 43 variabler (inte 7-10 som snillen som går och tror på klimathot använt utöver att de falsifierat verkliga fakta) och räkna ut landhöjning vattennivåer strandkanter för samtliga världshav. Detta krävdes för att få klarhet i vad som hände före det sk. Svea Fall, dvs när vattnet bröt igenom från det avsnörda nu kallade Östersjön över Sverige o.s.v.

Bland de saker jag gjorde noggrann analys av var Vänern. Vänern snördes av från Västerhavet långt senare än vad många tror idag. En arkeolog här i Göteborg skrev en avhandling i slutet av 90-talet början av 2000-talet som gav korrekta värden trots att många ifrågasatte hans havsnivåer. Men det är en annan femma. Vad som inte är en annan femma är att det var möjligt att i princip vada från Kållandsö över till västra Värmland stor del av året, dvs inte enbart under vintern, så sent som när de första pilgrimsvandringarna gjordes till Trondheim. Vilket är intressant läsning för de som orkar ge sig in att läsa medeltida texter. Men också det är en annan femma. Jag har full koll på Vänern. Problemet med Vänern är inte det politikerna försöker inbilla oss att de tror. För nog måste det vara försök till inbillning så urbota okunniga om Sveriges geologiska historia kan de väl ändå inte vara?

Lämplig läsning för okunniga politiker: Magnusson N H, Thorslund P, Brotzen F, Asklund B och Kulling O: Beskrivning till karta över Sveriges berggrund, Sveriges Geologiska Undersökning, Serie Ba 16, Stockholm 1962 samt att gå till gamla armearkivet i t.ex. Linköping och se de numera öppna tidigaste kartorna från områden runt Vänern så som de tidigt karterades för att finnas på karta för Sveriges försvar. Tidigt innan någon ens kom på tanken med Generalstabskartorna långt senare. Tar lite tid att gå igenom om man inte, som jag själv, är van att läsa samt rita kartor….. men alla lärde sig inte hantera teodolit innan de började skolan 😛

Read Full Post »