Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ingen Mänsklig Rättighet att kränka EU-direktiv 3 mån i icke hemland’

Var i fredags på Historia och Arkeologidagar på Humanisten. Råkade på Historia komma in mitt i ett föredrag, tiden som angetts stämde inte. Insåg direkt att desinformation om Andra Världskrigets norska flyktingar numera nått Göteborgs Universitet…… Hur någon kan med att påstå att det först var unga män som flydde till Sverige och dessutom påstå det via sk. forskning samt visande av enbart tidningsrubriker, det går över mitt förstånd.

Men jag är ju bara en som träffat flera av dessa motståndsmän från Norge, Falken, tullarn längs Dalslands gräns, konduktören och ett antal av de som från norska sidan resp. engelska var inblandade i det som i sin helhet stoppade produktionen av tungt vatten i Rjukan, företagsledaren som under mer än ett år levde i gångar under sin fabrik för att hjälpa till att säkra livet för sin personal samtidigt som han liksom sin dotter (avliden sedan flera år så nu kan det berättas) gjorde lite av varje t.ex. ändrade vägskyltar så tyskar ”råkade” åka ut för fjällstup o.s.v. Senast förra sommaren träffade jag i Sannäs en person som i sin absoluta ungdom var med och smugglade ut norrmän via Orkney eller Färöarna och sedan fortsatte till söder Grönland för att fiska den bästa coden, bra kamoflageskäl vid hemresa mot Sverige….

Tidningsrubrikerna som mina släktingar sparat tidningarna i sin helhet i någons gamla doktorsväska vi hittade i farmor och farfars hus när farbror Enoch dött….. inte stod det i artiklarna det som talaren påstod om unga män först ….. För verkligheten de första åren av Andra Världskrigets tyska ockupation av Norge var den att norska unga män internerades här i Sverige om de väl lyckats ta sig förbi närmast gränsen liggande skyddsområde. Första två åren skickades de som åkte fast och inte nådde svenska motståndmän, läs ofta Frikyrkofolk bland dem även släkting som varit med och tillsammans med Valdemar Svensson byggt upp det som blev Folkpartiet i västra Sverige innan Första Världskriget.

Bland de svenska motståndsmännen fanns först och främst gamla och unga fiskare vars förfäder redan för 1000 år sedan seglat över Atlanten till grund utanför östra Grönland respektive till Baffin Island för att fiska cod…. Tänk att det år 2016 finns en enda svenskfödd sedan generationer som försöker med desinformation. Historikern…. hm… har i varje fall inte läst ”Ja vi elsker dette landet” boken som i början på 1950-talet stoppades i sin ursprungliga version och drogs in…..

Desinformation pågår liksom snyftreportage

Det är märkligt, men hur länge skall vänsternissar till vänster om Vänsterpartiet, Flumliberaler som tror sig leva i Rousseaus påstådda ”Tillbaka till naturen” (en annan myt) och Kulturvänstern som egentligen hör hemma på absoluta yttersta högerkanten långt till höger om Sverigedemokraterna,
hur länge skall de få fortsätta att desinformera utan att mer än fåtal svenska politiker vågar göra klart vad som verkligen gäller:

* FN är ingen Världsregering och UNHCR har själva tillsammans med Turkiet genom att påstå (rätt eller fel omöjligt kontrollera) att det inte fanns pengar nog till alla de som levde i flyktingläger år ut och år in nära Syriens gräns. Turkiet som vägrat erkänna Folkmordet på Armenier i början av förra århundradet. FN som hittills vägrat erkänna Kurdistan.

* Ledande EU-politiker ibland ättlingar till de som stöttade SS-män och Krimtartarerna. Krimtartarerna kom 800 år senare en svenskar till Krim och flera hundra år efter att svensk-ruserna bosatt sig på Krimhalvön….

* Förfalskade påståenden om hur gränser såg ut under 1900-talet och tidigare. Värst av allt är att i flera fall när det gäller den på 1900-talet konstruerade staten Ukraina, så finns än idag originalen till de ”korrigerade” kartorna som visas i t.ex. SO-rummet samt visats upp av norsk tidigare statsminister för Nato, originalen finns fortfarande tillgängliga på USA:s Kongressbibliotek och i Nordensköldska samlingen i Helsingfors samt i Moskva…. Några av dem går att få tag på via nätet om man vet hur man skriver program i sökrutorna på Google…… Hur det sedan kan komma sig att vi i minoritetsregeringen Löfvén samt på ett antal svenska mediaföretags redaktioner finns övervägande vänsternissar, flumliberaler samt vänstermiljöpartister…..

Nya snyftreportage i svenska media

Flyktingar vill komma över till Makedonien, GP 3 mars 2016
Medelhavet har blivit en massgrav, Carina Bergfeldts kolumn på Aftonbladet 2 mars 2016

Verklighetens ASYL-rätt i de Mänskliga Rättigheterna

Detta är vad som gäller:
Artikel 14
1.Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
2.Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

OBSERVERA NOGA:
KRÄVS ATT PERSON SOM SÖKER ÄR FÖRFÖLJD OCH ATT DET INTE FINNS ICKE-POLITISKA BROTT (!!!!)

SAMT ATT DET INTE ÄR TILLÅTET ATT ÅBEROPA ASYLRÄTT FÖR NÅGON SOM FLYR SITT LAND
NÄR HAN/HON VARIT AKTIV I terrorism, folkmord, förföljelse av oliktänkande o.s.v. s

Detta innebär att humanism inte är ett giltigt skäl att ge asyl! Krävs att personen är verkligt förföljd och av det skälet befinner sig i livsfara om den skulle vara i sitt eget land. Svenska politikers och kulturvänsternissars tolkning de senaste 30 åren där man åberopat Humanism, är INTE GILTIGA ASYLSKÄL ENLIGT FN:S MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

Detta har de flesta länder förstått länge. Endast Sverige Svenska naiva journalister och politiker har som gått på ”Tyck som jag”-åsikt om vad som gäller!

Det har heller ALDRIG varit tillåtet enligt EU-direktivet, att passera ett EU-land utan att söka asyl i första landet man kommer till.
– – – – – – Utdrag ur Asylrätt enligt FN:s Mänskliga Rättigheter

Samtidigt är det viktigt för alla att känna till:

Amnesty ingen myndighet eller demokratiskt vald institution
FN och UNHCR INTE VÄRLDSREGERING
Definition fascism, nazism och rasism
Viktigt veta om USA, Ryssland och NATO

Tack och lov att inte NATO går på alla de korrigerade desinformationsuppgifterna som kommer från Turkiet samt även från en del ledande EU-politiker vars förfäder och/eller länder förlorat stora summor pengar samt makt när kolonialvälden blev självständiga länder. Mycket av det som hände I skuggan av Osmanska Rikets fall borde aldrig ha hänt.

Men viktigast av allt är att stoppa alla dessa som betalar sig förbi de som levt i åratal i flyktingläger i länderna runt krigshärdarna i östra Medelhavet. Krigshärdar som varierat vilka länder som berörts under åren; Flyktingläger där de enda som man (även jag som är moderat) nästan bara kan lita på att Läkare utan gränser gör vad de kan för att underlätta utan att få stora pengapåsar i form av egna höga löner eller förmåner i samband med arbete ute i flyktingläger.

Följ pengarna. De pengarna som smugglarna tar betalt varierar men har nu senaste tiden stigit enligt uppgift av sådana som tagit sig hit från 80.000 per person (något fall) till 100.000 kr/person, pengar som kan ha hamnat hos IS och Al Quidas m.fl.

Viktigt också att förstå att det handlar inte om att ha rätt. Det handlar om att HANDLA RÄTT!

Read Full Post »

som länge levt kvar i retro 70-tals perspektiv där vänstervågen rullade fram; där kvinnor stod på Göteborgs Stadsteaters scen och sjöng: Vi kan, vi vill, vi törs; där Nord-Sydkonflikten bland allt annat förutsatte att om ett lands invånare fick chansen att göra sig av med sina diktator så skulle demokrati vara det naturliga valet för ”folket”…. självfallet utifrån Socialdemokraternas egen tolkning av d e m o k r a t i.

Anders Ygeman och Socialdemokraternas kappvändning

Det var för inte länge sedan en Statsminister som för all del redan visat sig vara skjortbytare av födsel och ohejdad vana eller av Biskop Brask liknade omständighet (Härtill är jag nödd och tvungen som Biskop Brask skrev 🙂 ) det förtäljer inte historien. I den statsministerns regering fanns det en enda som vågade försöka vara ärlig. Inrikesminister Anders Ygeman. När tiden gått och historieböckerna börjar ta upp den sk. migrantkrisens 2015, är det inte alls uteslutet att han är den som får mest acceptans för sitt försök att i Rödgröna rörans regering vara rakryggad.

Regeringen har gett i uppdrag till polisen och Migrationsverket att förbereda avvisningar av upp till 80.000 personer som sökte asyl i Sverige i fjol. Chartrade plan ska användas och inrikesminister Anders Ygeman beskriver det som en ”mycket stor utmaning”.

Flyktingströmmen till Sverige under fjolåret orsakade stora påfrestningar och mot slutet av hösten höll hela mottagningssystemet på att kollapsa, vilket fick regeringen att vidta mycket långtgående åtgärder.
…….

Och regeringen räknar nu med att uppemot hälften av de som kom förra året kommer att avvisas, även om siffrorna är osäkra.

”Jag tror att det vart fall rör sig om 60.000 personer, men det kan också bli upp till 80.000”, säger Anders Ygeman till Di.Tiotusentals asylsökande avvisas, di.se 2016/1/27

Vad hade hänt i medias och kulturvänsterns ”Tyck som jag”- tolkning av allt och alla, om det hade varit en Alliansregering som kommit med detta budskapet?

Dagens debattämne, Ingen Mänsklig Rättighet få välja hemland
Det är inte en Mänsklig Rättighet att betala för att välja hemland! Så enkelt är det! Finns miljoner människor i flyktingläger i sitt eget land eller angränsande länder som äger mångdubbelt större rättighet att få en dräglig tillvaro.
De som betalar för att fly, de har INGEN RÄTTIGHET TILL NÅGOT ANNAT ÄN NÖDHJÄLP! Finns många länder på vägen där dessa kunde levt gott i flera år för pengarna de betalat!
Ingen mänsklig rättighet välja hemland

Läs även: FN ÄR INGEN VÄRLDSREGERING – I SVERIGE GÄLLER EU-DIREKTIV OCH SVENSKA LAGAR!
samt
Amnesty ingen myndighet eller demokratiskt vald institution

Som Socialdemokraterna bäddat, får de ligga

Problemet är och har redan när Socialdemokraterna var största partiet, så var de som satt vid makten sällan ärliga utan dubbelspel förekom och dagens nomenklaturas rötter började stabilisera sig i jorden. Inte utifrån verkligheten som den var utan utifrån verkligheten som de som för(be-)stämde ville få den att se ut som. Det är många dubbelspel som skett under åren där Socialdemokraterna sedan glömt vad de själva drivit igenom för att sedan när minnet sviker peka finger på andra partier…

Riksdagsbeslutet om skapande av Rasbiologiska institutet i Uppsala
Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.Socialdemokraternas mörka historia

Dagsaktuell fundering

Personligen funderar jag på frågan: Vad hade hänt om det var Alliansregering som drivit frågan som Anders Ygeman, en av de få aktiva Socialdemokraterna idag med ryggrad, nu fört fram om massavvisning?

Stor ökning av utvisningar väntas, GP 27 Januari 2016
Ygemans plan för att avvisa asylsökande, Expressen 27 Januari 2016
Dagens Industri: Uppemot 80.000 avvisas från Sverige, Dagens Nyheter 27 Januari 2016
Uppemot 80 000 asylsökande kan avvisas, SvD 27 Januari 2016
Tiotusentals asylsökande ska avvisas från Sverige, Aftonbladet 27 Januari 2016

Read Full Post »

Följande bild fann jag I Facebook och har kopierat via länken: Foton från Göran Anderssons inlägg

Sanna eller falska uppgifter

Jag skulle mycket gärna vilja veta om någon utöver den som fått fram uppgifterna från Försäkringskassan kan bekräfta detta?

Skälet är att det är mycket allvarligt grundlagsbrott som skett. Inte ens en svensk Regering eller svensk Riksdag äger rätt att på något vis diskriminera svenska medborgare. Observera att för att en person fått uppehållstillstånd, så innebär inte detta att den personen på något sätt får behandlas bättre eller sämre än någon svensk som behöver Försörjningsstöd eller hjälp att få tag på bostad samt inreda denna efter t.ex. en skilsmässa eller pga andra omständigheter.

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
…….

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

OBSERVERA POSITIV ELLER NEGATIV BEHANDLING ÄR ALDRIG TILLÅTEN FRÅN DET ALLMÄNNAS SIDA. För att det skulle kunna ske krävs Grundlagsändring med två fattade beslut, ett före och ett efter ett Allmänt Val.

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Kroppslig integritet och rörelsefrihet
….
8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.
……

Utbildning och forskning
18 § Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna ska svara också för att högre utbildning finns.
……
23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste
möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),
och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.
– – – – – – – – – – – – – – – slut på citat från Regeringsformen – – – – – –

OBS. När det gäller rätt till utbildning, så gäller detta för Svenska medborgare, de som har uppehållstillstånd i Sverige eller de som sökt asyl och väntar på att deras ärende skall avgöras. FINNS INGENSTANS VARKEN I SVENSK LAGSTIFTNING, EU-direktiv eller internationella avtal någon som helst rättighet för migranters barn att få gå i skola i Sverige – de barnen faller inte på något sätt under de som har SKOLPLIKT i Sverige.

Read Full Post »

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Kroppslig integritet och rörelsefrihet
….
7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.
……
Utbildning och forskning
18 § Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna ska svara också för att högre utbildning finns.
……
23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste
möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),
och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.
– – – – – – – – – – – – – – – slut på citat från Regeringsformen – – – – – –

OBS. När det gäller rätt till utbildning, så gäller detta för Svenska medborgare, de som har uppehållstillstånd i Sverige eller de som sökt asyl och väntar på att deras ärende skall avgöras. FINNS INGENSTANS VARKEN I SVENSK LAGSTIFTNING, EU-direktiv eller internationella avtal någon som helst rättighet för migranters barn att få gå i skola i Sverige – de barnen faller inte på något sätt under de som har SKOLPLIKT i Sverige.

Read Full Post »

Nu har det gått för långt igen. FN har misslyckats med sitt försök att få till stånd en världsskatt. Inte ett enda giltigt argument har till dags dato publicerats i någon IPCC rapport eller av FN om CO2-”hotet”. Hotet sitter i FN hos tidigare kolonialmakter som försökte ta världsherravälde under förra Världskriget och deras kompanjoner i de forna kolonialmakterna som vill ha pengar i mängd från länder som inte var inblandade ens i de tokigheterna. Har aldrig existerat något CO2-hot.

FN Skall ge blanka den i EU-direktiv och Svenska Lagar. Finns det skäl att protestera, så är det Internationella domstolen i Haag som skall få ärende på sitt bord. INTE FN pekpinnar till oberoende länders lagliga konstitutioners tillämpning!

FN-kritik mot stängningen av romska lägret, Aftonbladet 1 november 2015
OM SVENSK REGERING OCH SVENSK OPPOSITION INTE FÖLJER SVENSK GRUNDLAG OCH EU-DIREKTIV, SÅ ÄR DET ALLVARLIGT DEMOKRATIBROTT! OM SVENSK REGERING OCH/ELLER SVENSK OPPOSITION FÖLJER FN-s HELT OLAGLIGA INBLANDNING I SUVERÄNA STATEN SVERIGES ANGELÄGENHETER, om så ”bara” för att gå Margot Wallströms drömmar om hög FN-tjänst igen till mötes, SÅ ÄR DET I SIG ETT ERKÄNNANDE ATT FN HAR SPELAT UT SIN ROLL!

Sk. Flyktingkrisen regisserades i FN av samma grupp. Att pengarna för UNHCR:s verksamhet skulle tryta i områden där sedan sk. Flyktingarna kommer ifrån är ingen slump. Skyll inte på USA och inte på Ryssland. De är de enda länderna som bevisligen inte var med och drog igång gränsdragningarna i Mellersta Östern och inte under kolonialtidens 1800-tal i Afrika. Det stod nuvarande EU-länder för.

Nationernas Förbund var ingen oberoende bildad organisation. Det de segrande länderna minus USA ställde sig bakom när det gällde Mellersta Östern är skuld till stor del av dagens problem. Som jag skrev i bloggartikel 23 maj 2010: Av staterna vi idag känner i Europa som utöver förlorarna Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska Riket som år 1922 som då inte fick vara medlemmar i Nationernas Förbund fanns som tidigare nämnts även Sovjetunionen p.g.a. den kommunistiska statens bildande. Bland de nybildade staterna efter Första Världskrigets slut som liksom Rumänien hade partsintresse av att Osmanska Riket inte skulle få fortsätta och framförallt inte ha överhöghet över stora territorier fanns å andra sidan även Tjeckoslovakien, bildat efter förlorarmakten Österrike-Ungerns uppdelning; Bulgarien som fram till Rysk-Turkiska kriget 1877/78 tillhört Osmanska Riket; Albanien som utropat sig självständigt från Osmanska Rikets 500 åriga överhöghet år 1912.

Kort sagt så ingick vid ”Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder. Den nya Ungerska staten landområden godkändes indirekt i och med att Ungern i september samma år fick bli medlem.

Den brittiska överhögheten över området Palestina grundade sig således i första hand på segrarmaktens önskemål samt NF-s dåvarande medlemmars önskemål att Osmanska Riket inte skulle återupprättas. Staten Turkiet fanns inte vid denna tidpunkt och bildades med Atürk som förste president efter att landet förklarat sig som självständigt från det upplösta Osmanska Riket år 1923.

Att åberopa dessa körsbär, dvs segrarmakters dock inte samtligas; nybildade staters eller stater under bildandes behov/önskan (läs vilket som önskas) av att hålla samtliga förlorande stater, Tyskland, Kungariket Österrike-Ungern och Osmanska Riket kort som legitimt skäl för att de av Nationernas Förbund år 1922 träffade överenskommelserna som giltiga för all framtid är i sig att försöka få körsbär erkända som en sorts päron.
……..
Samtidigt så MÅSTE även de som fördrivits acceptera de lagstadgade och av FN fastställda landområdena för en legitim stat, oavsett om man känner sig förfördelad och inte får sina intressen tagna för det värde de har. Med andra ord anser jag å ena sidan att det är de av FN godkända gränserna för staten Israel som både Israel och Palistinier, ja hela världen oavsett var, MÅSTE acceptera finns där idag. Lagt kort ligger.

Det innebär också att Israel måste ta detta till sig och se till att dra sig tillbaka där FN så kräver till de tidigare godkända gränserna. Jag förstår att det svider. Jag förstår att det gör ont att höra detta. MEN det finns INGEN annan lösning OM de som sett sina fäder och farfäder fördrivas skall kunna fås till förhandlingsbordet så att vi får en riktig stat i Gaza. En stat i reell mening är den enda lösningen på kort sikt som kan stabilisera området. Då måste också HAMAS lära sig att godta situationen. Inte nödvändigtvis göra mer än att erkänna Israels rätt på sina av FN fastställda gränser. Men det är ett minimikrav. ”Staten Israel och ”Palestinamandatet”

Det krävs dock så mycket mer i form av krav som EU måste ställa direkt på de medlemsländer vars medborgare trakasserar genom att vägra acceptera EU-direktiv och de länder de besökers lagar!!!! MEN FN SKALL GE BLANKA DEN I DETTA! Det är ingen mänsklig rättighet att välja hemland! Ingen Mänsklig Rättighet att kräva att land man besöker skall ge tak över huvud, mat på bordet bara för att man så önskar!

Dock är det framför allt viktigt att minnas att media har aldrig varit valda ombud för Sveriges folk de lika lite som FN!

Read Full Post »

Skrivit det förut – skriver det igen:

Att det kan klia så i fingrarna på FN att gång på gång försöka agera som vore de en Världsregering. IPCC och falska uppgifterna om CO2-hotet i försök att få världsskatt bara en del av misshantering av uppgifter och pengar.

Att det ens skall behöva upprepas: ….. Läs de Mänskliga Rättigheterna. Det är inte och har aldrig varit en Mänsklig Rättighet att själv få bestämma i vilket land man vill bo!Dags för psedoliberaler, Norah4you 19 juli 2013
samt
Det är ingen mänsklig rättighet att få stanna i Sverige. Det är ingen mänsklig rättighet att gömma sig undan utvisning för att man själv eller ens familj lyckats hålla sig kvar X antal år efter att avslag getts på ansökan om uppehållstillstånd.
OCH FRAMFÖR ALLT: Det är ingen mänsklig rättighet att sätta sig själv på en pedistal som vore man värd mer än alla de hundratals människor i flyktingläger runt världen som verkligen skulle behöva vår hjälp antingen på plats eller att komma hit. För det är exakt de människornas liv och framtidsmöjligheter som varenda en som gömmer sig undan riskerar.
Nog med snyftreportage, Norah4you 14 november 2012
– – – – – – – – – Utdrag ur FN är INGEN Världsregering – INGEN Mänsklig Rättighet välja hemland – – – –

UNHCR: Hjälp Sverige och Tyskland, GP 19 augusti 2015
UNHCR: Hjälp Sverige och Tyskland, Aftonbladet 2015

Stopp och belägg FN och UNHCR – BÖRJA HEMMA BÖRJA MED ATT SE TILL DE SOM LEVER I FLYKTINGLÄGER INOM SINA EGNA LÄNDERS GRÄNSER. STRUNTA RENT UT SAGT I DE SOM HAR PENGAR I MÄNGD ATT BETALA SIG DÄRIFRÅN – VARJE MÄNNISKA SOM HAR RÅD ATT BETALA 80.000 kr/person HAR MÅNGA STÄLLEN ATT LEVA PÅ – DE SOM BOR I FLYKTINGLÄGER ÅR UT OCH ÅR IN HAR INTE ENS HOPP OM DETTA!

Hjälper inte hur många gånger FN och UNHCR försöker tvinga EU-länder, EU-direktiv gäller – har något EU-land inte följt de EU-direktiv som gäller, SÅ ÄR DET FORTFARANDE INTE UNHCR som har något med saken att göra!

Ungern: Därför släpper vi inte iväg flyktingarna, SvD 2 september 2015

Read Full Post »

Nu får vänsternissarna ge sig – Nog är Nog! Att UNICEF har folk som inte kan läsa innantill, det förvånar mig inte. Att det finns UNICEF folk som har mage påstå något som INTE STÅR i Barnkonventionen utan är en tolkning som vänsternissar i bl.a. UNICEF har, det förvånar mig mycket att de ens har mage påstå!

Morgan Johansson sade i SVT i går att skolgången för barnen till EU-migranter är en fråga för barnens hemländer. Det sänder fel signaler att EU-migranters barn ska få gå i svensk skola, anser han.

Men Unicef är mycket kritiskt till uttalandet.

– Det är förvånande att migrationsministern går ut och tar ställning mot barns rättigheter, säger Christina Heilborn, programchef på Unicef.

Barnens rätt till utbildning är överställd andra intressen som stater kan ha, förklarar hon.

– Barnkonventionen är tydlig med att barn har samma rättigheter, oavsett uppehållstillstånd eller inte. Barns rätt till utbildning ska respekteras, säger hon.Unicef hävdar barns rätt till skola, Aftonbladet 23 maj 2015

UNICEF KLARAR INTE ENS AV ATT LÄSA INNANTILL: UNDANTAGET GÄLLER ENDAST BARN PÅ FLYKT!!!!!!!!! EU-migranter uppfyller inte ens det kravet än mindre gällande Svenska Grundlagar där rätten till skolgång gäller på den ort man är skriven, bosatt eller asylsökande. BAKLÄXA Christina Heilborn. Du hade inte ens fått godkänt om du haft mig som din lärare när du fick betyg i Samhällskunskap årskurs 9! Du visar med tydlighet att du inte uppfyller kursmålen för Godkänt årskurs 9. Varken nuvarande eller de som gällt de senaste 25 åren!

Ministern får kritik från flera håll, GP 23 maj 2015
Ministern får kritik från flera håll, SvD 23 maj 2015

Read Full Post »

Bedragare gripna på Allum
Två östeuropeiska män greps under onsdagskvällen, misstänkta för bedrägerier i och runt köpcentret Allum i Partille. De hade utgett sig för att vara döva och med det som anledning samlat in pengar.

Redan under eftermiddagen observerades de båda männen, när de gick omkring med en insamlingslista och bad om bidrag.

De uppgav sig vara döva och företräda någon typ av organisation som ville ha ihop medel för att bygga ett hem för hörselskadade.

– Ett flertal personer skrev på listan och gav också kontanter, allt från hundralappar och upp till en tusenlapp, konstaterar Christer Fuxborg på polisens informationsenhet.

När en polispatrull anlände, vid 20-tiden, vidhöll männen i första förhör att de hade någon typ av funktionshinder. Men vid en närmare kontroll visade det sig inte stämma….Bedragare gripna på Allum, GP 6 maj 2015

Tyvärr är de inte ensamma. Bland de jag noterat de senaste fem åren finns svenskar(!) bosatta i två av Göteborgs stadsdelar. En av dem var bland de som liksom jag själv (hade problem med FK som inte godkände ens 10% nedsättning trots specialistläkarintyg svåra rörelsehinder) varje månad lämnade in ansökan om stöd på soc i Backa.

Inflik. 8 maj 2015
I morse klockan 8.45 klev en kvinna som såg helt proper ut, undantaget den bruna halvlånga jackan/kappan, av buss 17 tillsammans med flera andra. Själv stod jag och väntade på buss till stan nere i Tuve centrum. Hade det inte varit för att jag råkat se att kvinnan i samma hand som hon hade sin relativt stora väska också höll samma sorts kaffemugg som tiggarna i stan brukar ha, så hade jag nog inte vänt mig om och sett vad jag såg. Kvinnan kom halvvägs bakom kundvagnsskjulet, tog upp jackan och drog av sig den vackra röda kjolen hon hade på sig. under hade hon slitna brunsvarta långbyxor. Lade kjolen i väskan och gick med långsammare steg upp mot centrum nu hållande kaffemuggen, tom, i ena handen väskan i andra….
Inte första gången precis som jag sett ombyte av kläder innan tiggeri startar.

Åkte 17 till stan förbi Nordstan. Där på bänken utanför ingången till Nordstan satt respektive stod 7 kvinnor o några män. En av dem samme som brukar dirigera runt tiggande kvinnor nära pressbyrån på Drottningtorget. Inte organiserat? Jovisst tro det den som vill, samme man brukar dirigera varierande antal och ofta nya kvinnor…..

Andra som jag noterat under åren:

Mars 2013

Nu är det bara det att jag blir arg, riktigt arg, för att jag vet att familjen bor i Backa. Pappan som har ryggbesvär och brukar tigga någonstans stående, mamman som sitter på marken och de unga har helt andra kläder när de inte tigger. Såg under nästan ett års tid pappan så fort affären han valt att stå vid stängde, gömma undan sin skylt, räta på ryggen och låtsas gå till containrar för skräp som stod vid närmaste parkeringsplats. Om han inte såg att man tittade så gick han bort till en ny fin Mercedes samt åkte snabbt iväg…. Mamman vet jag inte var hon håller hus mellan det att affärerna stänger och cirka 22.30/23.00 på kvällen. Då åker hon på periodkort till Hjalmar Brantingsplatsen samt byter till Backabuss. Sett det ett flertal tillfällen.
Skälla ut tiggare som inte kan svenska? Flickorna som låtsas inte kunna svenska talade bra svenska när de gick i femman för 10 år sedan…….

Tillägg 14 december 2013.

Ett annat och betydligt aktuellare exempel är kvinnan som i veckan suttit innanför skjutdörrarna i Tuve Centrum. Den bild hon visar upp och säger vara hennes son har 5 olika personer i en grupp bulgarer som har en vit minibuss de skjutsas kring i. Minibussen är Bulgarienregistrerad det är dock inte den Mercedes jag nämnt ovan. Men samme man som äger Mercedesen var med gruppen som samlades runt minibussen. Han bor i Backa. En av de övriga i den gruppen, betydligt större grupp än de som kan åka i en minibuss, kör omkring i Härryda kommun med Bulgarienregistrerad blå Volvo cirka 5-8 år gammal modell. Har inte sett att han transporterar den som brukar stå utanför Hemköp respektive andra. Dock bara sett honom när de varit där. En av de kvinnor som ofta sitter vid Hemköp Mölnlycke har för övrigt samma foto på ‘sin son’ som helt andra kvinnan i Tuve…..

Tillägg 22 december 2013

Var i tisdags eller onsdags åter nere i Tuve Centrum. Kvinnan var inte där och jag hade inte sett henne på de andra ställen hon brukat sitta på en vecka. Skojade med en Faktumsäljare jag känner som oftast brukar stå i Tuve Centrum, Tuve där han innan missbruk m.m. hade lägenhet, om att han slapp konkurrens. Då sa han:nej de, hon och hennes man, tog bilen och åkte hem. Deras nya hus måste ju ses till nu i juletid….

Tillägg 25 december 2013
Satt en ung kvinna innanför dörren till en Hemköpsbutik i förrgår. Började tigga tills hon såg mig… sin tidigare lärare… hastigt talade hon perfekt svenska 😛
……..

Tillägg 13 mars 2014

Såg idag i tidning från annan del av Sverige samma person från Bulgarien som berättade att de i julas skulle åka hem och se om sitt hus, bor i husvagn och tigger utanför Västra Götalands Regionen.
…….

Tillägg 22 oktober 2014.

Igår satt jag utanför BurgerKing vid Hjalmar Brantingsplatsen. En merca av senaste årsmodell stod parkerad på handikapplats alldeles framför mig. Härligt blänkande precis som i reklamen. När jag kommit så långt i mina tankegångar kom paret som ägde bilen. Mannen har jag berättat om ovan då sedd i Majorna…. Allt är inte alltid som det ser ut.
utdrag ur Tiggarna inte ärliga (uppdaterad februari 2015)

Utdrag ur En del tiggare är oärliga

Detta hände på parkeringsplats ICA Maxi Mölndalsvägen en morgon då jag väntade på att bli upplockad av min dotter:

På den glest utnyttjade parkeringsplatsen, mindre än 20 meter ifrån mig, parkerade en fin Wolkswagen av nyare modell. Ur klev först en kvinna, full tiggarklädsel, sedan en ung person obestämbart kön, därefter en man vars skor var av betydligt bättre kvalité än rocken…. ur bagageluckan tog familjen, Rumänien registrerad bil, fram typisk tiggarutrustning. Såg sig noga omkring och gick sedan till övergångsställe över spårvagnsspår och bort till Willys där parkeringsplatsen håller på att byggas om (skall där bebyggas?).

Knappt hade det gått 10 minuter så kom det en bil som ställde sig som den andra längs yttre kanten mot vägen, men den ställde sig i andra änden längre bort. Ur den kom en annan familj. Den långe gänglige mannen sträckte på sig, gick ur bilen som de andra två och plockade sedan fram en mycket kort käpp så hastigt var han en krympling med ryggbesvär. När de passerade såg jag att kvinnan var hon som brukar sitta vid ingången till Ica Maxi… När jag sedan gick över parkeringsplatsen för att bli upplockad av min dotter såg jag att den Opeln var registrerad i Polen. Inte många år på nacken, inga rostskador eller liknande…

Hemma i Tuve sitter kvinnan vid ingången snart inne på sin 5:e månad i Sverige. Nu börjar hon återigen visa ett foto på förment grabb. Inte samma som för något år sedan – inte samma näsa, kinder och så vidare, men samma foto även denna gången som andra tiggarkvinnor i stan visar upp OCH som jag även sett två kvinnor i Linköping hålla fram.En del tiggare är oärliga

Ärligt talat. Har sett och noterat avsevärt fler som inte är ärliga. Kvinnor i Mölndal som stannat hissen från övre plan till nedre vid Resecenter. Gått in i hiss som tiggare bytt ytterplagg på väg ner. Endast skor som är exakt samma tiggarklädsel i kassar när de gått ur på nedre plan. Sett tiggare gå till nya fina bilar, men en del av dem har ställt dem på pendelparkeringar och åker in utan att ha full tiggarutrustning på sig (i plastkassar) med andra gemensamt. Sett de som kommer i organiserad form alltid styrda och ledda av samma personer när jag suttit och väntat på att bli hämtad tidig morgon längst ut vid ”Nisse”. Suttit och väntat på buss på nära Mölnlycke Bussterminal tidig morgon in mot Göteborg, sett ett och annat vid parkeringshuset vid Hemköp dit jag gått för de öppnat 07 och tiden medgivit att hinna köpa färskt bröd.

Långt ifrån alla tiggare är ärliga. Räknade förresten under en enda resa från Landvetter till Tuve med avbrott för att byta buss samt handla in mer än 30 tiggare på olika ställen. Bara under den enda resan. Så var inte så fruktansvärt naiva. Börja bry er om våra ”egna”, oavsett var svenska medborgare är födda räknar jag dem till våra ”egna”. Börja hemma! Fattiga finns mitt ibland oss svenskar Satt i går kväll och talade med en invandrarkvinna. Hon kom till Sverige som 16 åring. Numera arbetslös efter att under 9 år haft eget företag innan hon inte orkade med att jobba så många timmar längre när andra barnet fötts. Hon går en datakurs i AF:s regi. på den kursen finns en 18 årig grabb från Norra Sverige. Hon berättade att hon kom på att grabben inte hade ens 10 kr över när han betalt hyra och absolut nödvändigaste mat. (han har lägsta ersättning) då hon föreslog klassen efter en utflykt att gemensamt gå på McDonalds. Hon tar nu med sig extra smörgåsar som hon får truga på grabben som erkänt att han innan nästa utbetalning trots sparsamhet endast hade råd med smörgås utan pålägg varje dag med vatten.

Då har jag ändå inte tagit upp alla de fattigpensionärer och andra som inte ens får ersättning fullt ut till hyra för att Göteborgs stad har så lågt satt gräns som de anser att ”alla” skall kunna få bostad inom (under 5.500 kr/mån) hur i hela fridens namn få ny bostad när bostadsmarknaden ser ut som den gör och nya lägenheter kan kosta 10.000 kr/månad?

Så finns det ”forskare” som dömer ut tiggeriförbud……. Forskare dömer ut tiggeriförbud, Aftonbladet 6 maj 2015 Det finns forskare till allt. Men om man bara tillämpar svenska lagar, så skulle situationen se helt annorlunda ut. ALLA inom EU är skyldiga att på uppmaning av myndighet kunna identifiera sig och det är heller inte tillåtet att tigga hur som helst och var som helst och absolut inte annat än tillfälligt! Börja tillämpa svenska lagar och EU-direktiv! – de finns redan

Read Full Post »

Börja hemma sa en vis kung i Sparta när en av hans undersåtar kom till honom och begärde att Spartanerna skulle få demokrati. Börja hemma är något som borde vara en självklarhet. Sverige har svenska medborgare samt de som fått uppehållstillstånd i detta land oavsett om de nu har eller inte har arbete, som lever under existensminimum. Vi har i vårt eget land många hemlösa.

instick 21.12 6 april 2015. Läste av annan orsak i Göteborgs stads lokala ordningsstadga….

10 § För insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs tillstånd av polismyndigheten.

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs inte tillstånd.Välj styrande-dokument-i-goteborgs Stad och skriv ”Lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun” Källa: Lokal ordningsstadga för Göteborgs Kommun, Gällande from 2015-02-28 Fastställare Kommunstyrelsen.

Alla hemlösa kan inte dras över samma kam för bakgrunden till hemlösheten kan vara allt från skilsmässa där andra parten fått bostaden och ny inte går att få tag på, kanske för att lönen inte är tillräckligt hög eller för att det helt enkelt inte finns många lediga lägenheter, speciellt inte för ensamstående;

orsaken kan vara att personen inte skött sitt tidigare boende, varit långvarigt sjuk, missbrukat droger eller annat,
en annan orsak som jag stött på bland Göteborgs Faktumsäljare är två fall där vuxna barn sagt upp sin egen lägenhet för att flytta hem till åldrig förälder som inte fått den hjälp som vederbörande enligt läkare behöver och enligt svensk lag har rätt till, i de två fallen jag nämner har föräldern dött inom ett år så den som hade lägenhet och flyttade hem till förälder för att kunna få råd att hjälpa föräldern på hans/hennes ålders höst har alltså inte bott tillräckligt länge skriven på förälderns lägenhet för att i dessa fall få överta kontraktet. Vad hjälper en vanlig människas lön om det inte finns lägenhet att få? En som har arbete om än aldrig så få kronor utöver vad Sociala myndigheter anser att den kan leva på, den får inte någon social förtur.

Ni får ursäkta, men nu har jag fått nog. Det har inget som helst med rasism att göra att jag känner mig kränkt av att bli påhoppad gång på gång om jag sitter med kaffe på en bänk eller bara står utanför Pressbyrån på Centralen, vid buss/spårvagnskur och väntar på någon eller nästa vagn. Min privata sfär och min rättighet att få vara ifred skall väl inte behöva kränkas av att samma personer inom loppet av mindre än 15 minuter mer än två gånger sticker upp en mugg i ansiktet på mig trots att jag sagt nej första gången och ”Aldrig” andra. Ja jag vet, det finns människor även i min närhet som tycker att jag bara skall låtsas som det regnar. Hade gjort det om jag inte sett det jag sett under åren. Senast i förrgår såg jag min tidigare elev (svensk medborgare) sittande tiggande på ett ställe. Jag hade inte noterat att hon löste av sin mamma som gick bort, inte till busshållplatsen utan till relativt ny blå bil (märket hann jag inte se men att den var av de som kommit senaste 10 åren och liknar varandra) om det inte varit för att hon hajade till när hon såg mig. Den flickan försvarade jag mot lärarkollegor i en skola i Göteborgs ytterområden när lärarna tyckte att hon fick skylla sig själv för att hon var ”zigenare”…. jag fick mycket skit för det då. Glömmer henne aldrig och sett henne under alla år numera boende i ett annat bostadsområde i Göteborg som jag av olika skäl ofta besökte.

Se även: Tiggarna inte ärliga (uppdaterad februari 2015

Börja hemma. Chansen att Du som läser detta inte har någon fattigpensionär och/eller ensam människa som behöver din hjälp, inte bara en slant, någon gång ibland den chansen är mycket liten. En av fördelarna med att vi i Tuve fått ett stort antal invandrare (med uppehållstillstånd ofta arbetande inom allt från Elektronik, Universitetsvärlden till egna företag inom skilda branscher) är att det numera är vanligt att vi handikappade i Norumshöjd regelbundet får frågan om vi behöver hjälp att bära eller om det är mörkt och halt om vi behöver stöd när vi går. Inte bara från invandrare utan även från unga svenskar (svenskar av ”hävd” och födsel sedan generationer).

Det kan säkert tyckas som om Du gör en god gärning om Du ger okända tiggare. Varför inte ge pengarna till någon hjälporganisation – t.ex Läkare utan gränser? Hade jag haft pengar att ge bort, vilket jag inte har, så hade Läkare utan gränser varit den enda organisation jag varit beredd att ge pengarna. Om jag hade haft mer, så hade jag kunnat köpa Faktum. Det har jag inte råd till. Jag hade också då varit beredd att lägga en slant till en gatumusikant någon gång. Men sedan hade det vad gäller pengar som jag alltså inte har nu ändå varit nog. Tycker att vi alla bör BÖRJA HEMMA.

Hur gick det till när Sverige blev ett land av drömmande idealister?Politik har blivit en tävling i godhet, Anna Dahlberg ledarsidan Expressen 4 april 2015
Är det otänkbart att förbjuda tiggeri, pensionerade juristen Mats Holmerson och pensionerade företagsekonomen Bo Krantz på SvD Opinion 4 april 2015

Värre än så är det bland landets yngre som i många fall knappast har haft ämnes- och stadiebehöriga lärare. De har ingen som helst kunskap om vad som gäller utifrån Regeringsformen. Ingen kunskap alls om att icke svenska medborgare inte alls har de rättigheter välviljestarka vänsterfötter och flumliberaler försöker hävda.

Läste nyss: Isaak: Måste ta ansvar för diskrimineringen, Betlehem Isaak krönika GT 6 april 2015

Min kommentar på twitter:

Sverige har varken utsetts till eller kan utifrån sin egen behandling av de svenska medborgare som har det sämst anses moraliskt mer lämpad till att leka världsregering eller världssamvete.

Se även: Taket i A-kassan höjs – MEN golvet? Skillnaderna ökar
samt
Självgodhet, arrogans S + MP regeringen i nötskal

Read Full Post »