Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Infrastrukturuppbyggnad’

som man borde kunna kräva att en svensk yrkesofficer, kapten i amfibiekåren, skulle haft med sig. Det är skrämmande att som svensk medborgare och speciellt som moderat få vetskap om att vår Försvarminister saknar kunskap om såväl Svenskt Försvar, helhetskunskap som förr i tiden gavs alla som var inkallade på övning eller utbildning i det militära. Det är ännu mer skrämmande att inse att hon saknar matematiska kunskaper som krävs för att analysera ekonomiska handlingar. Än värre är det att inse att hon totalt tycks sakna kunskaper hon borde haft vad gäller logik, konsekvensanalys o.s.v. För visso är svenska försvaret precis som alla andra länders försvar uppbyggd på principen ‘need to know’, men att någon som gått Marinens Officersutbildning och Krigshögskolan har så dåliga kunskaper, det är häpnadsväckande. Än mer häpnadsväckande att hon har mage att visa upp det! Logiskt sunt förnuft visar hon inte!

Försvarets ekonomiska kris har nu lett till öppen strid mellan Försvarsmakten och försvarsminister Karin Enström (M). Hon ifrågasätter försvarets nota på 41 miljarder kronor och aviserar tuffa besparingar i materielinköpen.
Öppen strid om försvaret, SvD 28 februari 2013

Verkligheten är den att de 41 miljarderna är tagna i underkant så det visslar om det. Totalkostnad för alla kostnader som krävs för att vi åter skall få ett acceptabelt försvar är närmare 400 miljarder. Varav cirka 41-70 direkt faller under Försvarets kostnader. Det räcker inte att vi t.ex. får försörjningsstöd bakåt åt befintlig militär.

* För att detta skall vara möjligt i såväl fredstid som i krig och krisläge krävs bättre livsmedelsförsörjning inom Sveriges gränser. Vilket i sig är bra för landsbygdens arbetsmöjligheter. Det krävs bättre logistik och bättre infrastruktur.
* Det krävs ny utrustning för skyddande av anläggningar såväl militära som viktiga civila.
* Det krävs återigen lagring av olja och bensin, den utrustning som finns idag kräver detta och vi kan inte låtsas som om vi hade någon annan utrustning än den vi har.
* Det krävs säkrande av vattenkvalité i hela landet. dvs såväl civil som militär behöver rent vatten.
* Det krävs analyserande, utbyggande av och säkrandet av vårt energibehov för såväl det civila samhällets nyckelpunkter som vanlig verksamhet.
* Det krävs bättre utbildning i skolorna från Grundskolan och upp för att en svensk idag skall kunna överleva om el- och vatten slås ut. Att transportsystem, logistik, måste säkras på den civila sidan kräver i sig stark upprustning av Sveriges Järnvägsnät.
Eller som jag skrev i Hela Sverige skall försvaras, Norah4you 14 februari 2013 :
Totalförsvaret, som det en gång kallades men ändrat namn många gånger innehåller flera ben som alla kostar pengar. Alla pengar handlar inte om att de skall ut till ‘vanliga’ försvaret. Livsmedelsförsörjning, logistikkunskap och analysförmåga, Vattenförsörjning, Energiförsörjning samt även Vägnät och Järnvägsnät måste rustas upp. Inte i morgon, men börja planera för det redan nu. Totalkostnaden blir mer än 40 miljarder/år sett över hela samhället. Men amatörer till försvarspolitiker som inte ens kan se helheten som krävs för att Hela Sverige skall försvaras de skadar mer än de hjälper.


Det är många ställen där pengar måste till. Att som Försvarminister Karin Enström uttryckt vid tillfälle tro att Norge trots att såväl Norge som Nato gjort klart att de inte tänker kratsa kastanjerna ur elden om Sverige anfalls, det är så urbota naivt att man inte tror sina öron! Förvisso är det Socialdemokratiska propositioner och utredningar gjorda när Socialdemokratiska regeringar suttit vid makten som lett fram till för Sveriges försvarsförmåga katastrofala nedskärningar. Se min blogg Sopa framför egen dörr, Norah4you 25 februari 2013 samt När amatörer analyserar hotbild, Norah4you 12 februari 2013

Försvaret: Behövs 40 extra miljarder, GP 28 februari 2013
Försvaret larmar om stora underskott, DN 28 februari 2013
Ryska krigshånet mot svenska försvaret, Aftonbladet 28 februari 2013

Hela Sverige skall försvaras allt annat är utopiska drömmar i det blå. Skrämmande att dessa drömmar så långt från verkligheten presenteras av en Moderat försvarsminister som till råga på allt är utbildad inom Försvaret.

För försvarets bästa, Statsminister Reinfeldt, krävs andra kunskaper än det Försvarminister Karin Enström besitter. Det krävs även för Sveriges bästa om vi alls skall ha någon trovärdighet i att försöka försvara hela Sverige!

tillägg 08.08 Mer pengar eller ännu mindre svenskt försvar, SvD 1 mars 2013 Hm. ännu mindre svenskt försvar innebär att vi är nere på Glistrups telefonsvaranivå….. 😛 (För den som inte vet var Glistrup en dansk missnöjespolitiker som föreslog att Danmark skulle ha en telefonsvarare som sa ‘vi ger upp’ i stället för försvar…..

Read Full Post »