Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Infrastrukturminister Anna Johansson’

Infrastrukturminister Anna Johansson har helt tappat koncepterna, eller så har hon aldrig lärt sig läsa och förstå vad som står i Regeringsformen….
Ministern: Ubers tjänst är olaglig, DN 12 Mars 2016 Att det finns de förare som kör för Uber som dömts för olaga taxitrafik, är inte detsamma som att Uber fällts i samtliga instanser och befunnits vara olaglig tjänst. En svensk minister äger inte rätt att bestämma vad som är olagligt eller inte. Krävs att det finns prejudikat och att frågan drivits upp till HD för att det skall vara tillåtet för en svensk minister att kalla det olagligt.

Alla vi som är till åren komna kommer säkerligen ihåg minst en minister, Anna Greta Leijon som när hon var justitieminister tvingades avgå då hon i strid med Regeringsformen använde sig av Ministerstyre….
Det är fortfarande inte tillåtet att en svensk minister försöker sig på Ministerstyre. I Sverige är lagstiftande församling Riksdag samt sittande Regering skilt från såväl Rättsmyndigheter som Polismyndigheter. Svenska Myndigheter är självständiga.

Grundlagsbrott (Regeringsformen) Ministerstyre inte tillåtet i Sverige … Ingen ursäkt att en Alliansminister under förra mandatperioden försökte samma sak!

Utdrag ur REGERINGSFORMEN
1 kap. STATSSKICKETS GRUNDER

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).
– – – –
12 kap. FÖRVALTNING
Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet
2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. Lag (2010:1408).

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen. Lag (2010:1408).

Skall vi, svenska folket, behöva kräva legitimering av politiker som visar att de lärt in samt förstått och är beredda att följa våra Grundlagar? Författningsdomstol behövs snabbare än kvickt!

Read Full Post »