Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Immigranter’

Börjar med det sista, ber Dig noga läsa igenom exakt vad som står i FN:s Mänskliga Rättigheter för Asylrätt. Du har helt fel i Din tolkning. Kanske bra om Du frågar någon svenska lärare som kan kanslisvenska. Något som sällan lärs ut i svenska skolor och om jag förstått alla blundrar som svenska jurister gjort för att de aldrig lärde sig kanslisvenskan. Även du är har ju en jur.kand. om jag fattat det rätt. Kanslispråk oavsett på vilket språk är exakt och gör klart allting. D.v.s. om man har ordkunskap och ordförståelse.

Trots det jag klagar på nedan, så anser jag att Du Annie Lööf är Du till skillnad från AKB som jag som Moderatväljare röstar på en Ledare med de flesta egenskaper man kan önska sig hos en ledare. Detta bortsett från att Du i bästa fall kan kallas naiv eller desinformerad när det gäller det som via svenska snyftartiklar kallas ”migrantkatastrof”.

Annie Lööf: Människors frihet är viktigare än de svenska systemen, DN 6 December 2015

Det Du kallar frihet, är inte samma ens som det jag kallar frihet. Detta till trots står vi i Demokrati – frågan närmare varandra än Du kanske förstår. Men det som är frihet för den ena kan även i en demokrati, som Sverige, vara ofrihet för den andra. Såväl när det gäller att våga och kunna samt få använda sig av sin Yttranderätt, Tryckfrihet, Religionsfrihet som sin Åsiktsfrihet.

Måhända är det så att Du inte p.g.a. Din ålder inte känt tillräckligt många av de motståndsmän och kvinnor som var aktiva under Andra Världskriget? För verkligheten historiskt och fram till idag har varit den att Desertörer och 5:e kolonnare flyr inte motståndsmän Verkligheten är också den att de som har pengar att betala med om de kommer från krigshärdar i 99 fall av 100 har gjort affärer som är allt annat än rekommendabla om de vill försöka kalla sig ”Flyktingar”.

Du har helt fel om Asylrätt: Centerledaren Annie Lööf är kritisk till att sätta en volymgräns för hur många asylsökande Sverige ska ta emot.

– Alla människor som kommer till Sverige har rätt att söka asyl, säger hon till Dagens Nyheter.

Lööf beskrev det också som ett ”tragiskt faktum” när andra partier ställde sig bakom regeringens beslut att säga ja till gränskontroller.Annie Lööd: Alla har rätt att söka asyl, Expressen 6 December 2015 NEJ DET HAR DE INTE!!!! Står i klartext i paragraf 14 i de Mänskliga Rättigheterna.
Det är antingen så att Du inte förstår orden eller att Du glömt bort vad som står. FÖR ALLA HAR INTE RÄTTEN ATT SÖKA ASYL!!!!!!!

Detta är vad som står i FN:s Mänskliga Rättigheter om Asylrätt:

FN:s Mänskliga Rättigheter

Artikel 14
1.Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
2.Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.
– – – – – – – – – –

OBSERVERA NOGA:
KRÄVS ATT PERSON SOM SÖKER ÄR FÖRFÖLJD OCH ATT DET INTE FINNS ICKE-POLITISKA BROTT (!!!!)

SAMT ATT DET INTE ÄR TILLÅTET ATT ÅBEROPA ASYLRÄTT FÖR NÅGON SOM FLYR SITT LAND
NÄR HAN/HON VARIT AKTIV I terrorism, folkmord, förföljelse av oliktänkande o.s.v. s

Detta innebär att humanism inte är ett giltigt skäl att ge asyl! Krävs att personen är verkligt förföljd och av det skälet befinner sig i livsfara om den skulle vara i sitt eget land. Svenska politikers och kulturvänsternissars tolkning de senaste 30 åren där man åberopat Humanism, är INTE GILTIGA ASYLSKÄL ENLIGT FN:S MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

Men ett politiskt utspel har Du lyckats bra med under veckan som gick: Skärpta terroristlagar.
Det var på tiden att någon inom Alliansen talade klartext i den frågan. Synd bara att Du, Annie Lööf, inte gjort en ordentlig konsekvensanalys utifrån det utspelet. Då hade Du sluppit att trampa ut i kvicksand i den andra….

Read Full Post »

Något är allvarligt fel när föräldrar som har pengar, eller har släktingar som har pengar, utsätter sina barn för risken att dö i smugglares båtar. Var inte så naiv att du tror att de ”måste” fly. Finns i aktuella fallet med grabben som visas på bild i tidning efter tidning många ställen i Kurdistan (dags att erkänna Kurdistan även om Turkiet sätter sig emot det) både inom den Irakiska och Iranska delen av Kurdistan och högt uppe i bergen. Hur jag vet? Känner en hel del kurder. såväl här i Göteborg som Mölnlycke/Mölndal och i Linköping. Många kom hit tidigt när Saddam Hussein gav sig på kurder i Irak på gränsen mot Iran, de och andra har under senare år ofta åkt ner på somrarna. Har idag, som så ofta annars samtalat med en av dem. Eller rättare sagt precis som en grekinna som kom hit när Grekland hade junta, så kom en fram och pratade när jag satt utanför tvättstugan på tidiga morgonen. Tro inte att någon av de två var för dessa ”flyktingar”. Det som sas om dem var i klartext att dessa ”flyktingar” hade tjänat pengar under krigsherrar eller tidigare kolonialmakter…. inga vackra ord likt de som media påstår att ”alla” tycker….

Läs och försök förstå att det är fel grupper som snyftreportagen handlar om:

Aylans faster: ”De var tvungna att ta båten”

Aylan Kurdi, 3, och hans familj var på väg till Kanada för att söka skydd från krigets Syrien, rapporterar Ottawa Citizen. Kanada, FN och Turkiet ska ha varit inblandade i familjens långa ansökningsprocess.

– Vi kunde inte få ut dem, det är därför de var tvungna att ta båten, säger Teema Kurdi, syster till pappan i familjen.

Enligt tidningen ska familjen, som är kurder, tidigare i år ha vänt sig till Kanada för att söka skydd, men så sent som i juni fått avslag på sin ansökan. FN:s flyktingorgan UNHCR ville inte bevilja familjen flyktingstatus och Turkiet, där familjen befann sig på flykt från Kobane i Syrien, gav inte familjen ett visum för att ta sig ut ur Turkiet lagligt.

Pappan vill få hem kropparna

Familjen Kurdis utväg blev en farlig båtresa som kom att kosta Aylan, 3, hans bror Galip, 5, och deras mamma livet. Pappan Abdullah ska ha överlevt och vill nu få hem sin familjs kroppar till Kobane för att kunna begrava dem. Aylans faster: De var tvungna att ta båten, Expressen 3 september 2015

Aylan, 3, upplevde bara krig, Aftonbladet 3 september 2015
Treåriga Aylan Kurdi, flyktingbilder skakar världen, GP 3 september 2015 Ärligt talat skakar världen – skakar media och vänsternissar samt högerfötter som försöker pådyvla alla andra sin egen uppfattning. Fruktansvärt, ja – men helt oansvarigt av föräldrar och släktingar!

Vabadå? Tvungna? Tvungna att ta båten? Ett nej är ett nej även när det gäller ett nej på en asylansökan! Inga pengar i världen skall ha rätt att användas för att tränga sig före. Det är inte normalt att föräldrar är beredda att utsätta sina barn för liknande strapatser OM de har pengar. I stort antal fall som jag stött på senaste 25 åren när det gäller kurder har de sällan eller aldrig haft barn under 10 år med sig. Ofta har fadern kommit först för att när han fått jobb ordna så att familjen kommit efter. Att ens komma på tanken att utsätta sitt/sina egna barn för alla de faror det innebär att betala smugglare är rent stötande. Jag hörde senast i veckan att för den kostnad som de som fått nej på asylansökningar men köper sig hjälp av smugglare använder, så kan (enligt kurder som kommer uppifrån bergområdena) de få köpa ett mindre hus samt kunna leva 1 eller 2 år även om ingen av föräldrarna får jobb. Tycker någon att det är ansvarsfulla föräldrar som vet om riskerna och är beredda att betala för att utsätta sina barn för detta. Tycker inte sådana föräldrar borde fått vara föräldrar.

Se även: Desertörer eller 5:e kolonnare flyr, inte motståndsmän

Read Full Post »

Det är något mycket naivt att svenska tidningar citerar människor som BETALAR för att ta sig in i EU och betalar så stora belopp att det knappast torde finnas många utöver de 2% verkligt rika som finns i Sverige skulle kunna få fram utan att behöva utöka sina lån. För många som tycks leva som vore de rika i Sverige, borde ställa sig i kö för Lyxfällan. Många lever på lån inte bara lån för hus och bil, vilket är rimliga lån, utan också för utlandsresor, lyxliv och det vardagliga uppehället. Inte finns det en enda fattigpensionär i Sverige som skulle kunna klämma fram de 80.000-100.000 kr det kostar att ta sig till Sverige. Varje dag läser vi om riktigt sjuka gamla som förvägras plats på äldreboende.

När jag var politiskt aktiv på 70-talet, så var det planerade äldreboendet som det presenterades för oss i Kulturnämnden tänkt för de som var sjuka alt. behövde daglig hjälp och var över 75 år. Åren har gått och antalet äldrevårdsplatser har halverats om inte mer trots att den ökade medellivslängden fört med sig många fler sjuka och handikappade än vad det då var frågan om. Bland alla dessa finns ett stort antal invandrare som kom till Sverige under eller efter Andra Världskriget. Senare kom ett stort antal arbetskraftsinvandrare som var med att bygga upp Sverige. En del flyttade hem, några återvände men de flesta rotade sig och finns idag kvar. Ofta i behov av äldrevård på avdelningar med deras eget hemspråk som huvudspråk. På äldre dar glömmer många språk de lärt sig som vuxna. Men byggt upp vårt Svenska Samhälle har de otvivelaktigt gjort.

Att sedan naiva tidningar som DN skriver: Mustafa Yasin var engelsklärare i Aleppo, en av de städer som drabbats hårdast av inbördeskriget.

– Husen är förstörda, det flyger missiler i luften och överallt finns det prickskyttar. Den 15 juli totalförstördes min skola av en bomb, berättar han.

Den 17 juli började färden tillsammans med svågern, dennes hustru och deras tre barn.

– Vi tvingades att lämna vår dotter. Hon är gift i Aleppo, vi hade inte råd att ta med henne. Vi har inte hört något från henne. Våra mobiler drunknade i Egeiska havet, säger Mustafa Yasin och beskriver med händerna vilken ynka liten plastbåt som tog dem från Izmir i Turkiet till den grekiska ön Lesbos.Desperat väntan vid perrongen, DN 2 september 2015

Det är stötande. BÖRJA HEMMA.
Det är ingen Mänsklig Rättighet att betala för att välja hemland. Det är rent oetiskt och omoraliskt att försvara de som har råd att betala sig förbi alla de som levt i flyktingläger i åratal och som vi borde stötta, gärna att varje EU-land adopterar ett flyktingläger.
Använd pengar i närländer och börja här hemma med att helt i enlighet med Regeringsformen låta svenska hemlösa (var än i världen de råkar vara födda) få de ev. lediga lägenheterna – det är enligt Regeringsformen 1 kap 2§ HELT FÖRBJUDET FÖR DET ALLMÄNNA ATT LÅTA NÅGON GRUPP SÄRBEHANDLAS OCH DET ÄR ENLIGT ANDRA KAPITEL OCH PARAGRAFER SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄGER RÄTTEN ATT FRITT FÖRFLYTTA SIG SAMT LÄMNA RIKET. Det är också så att Regering och Riksdag i enlighet med Regeringsformen inte bara kan utan i ett antal situationer bör begränsa rättigheterna för ICKE SVENSKA MEDBORGARE.

Dags för politiker och journalister att vakna. Ju mer naiva de som vill hävda ”Tyck som jag syndromet” är ju mer fjärmar sig media och politiska etablisemanget från Sveriges väljarkår. Själv hånskrattade jag en gång i tiden åt Sjöbobonden. Det var då. Jag önskar verkligen inte att Sverigedemokraterna ökar mer. Inte för att de är desperata eller rasister de som numera är beredda stötta dem. För skall vi jämföra, så har och är politiker i Ukraina de enda som idag uppfyller alla krav på det som ingår i definition för rasism i såväl svenska Nationalencyklopedin som Oxfords lexikon. Men jag vill att vi har ett Sverige där våra Svenska Grundlagar inte bara är ord på papper i Sveriges Rikes Lagar. De är förutsättningen för att vi skall kunna fortsätta kalla Sverige demokratiskt.

Read Full Post »

Att jag personligen aldrig skulle rösta på Sverigedemokraterna, har lika lite med saken att göra som att jag aldrig skulle rösta på Vänsterpartiet trots att jag har stor respekt för en hel del Vänsterpartistiska politikers arbete på golvnivå speciellt när det gäller att hjälpa utsatta kvinnor.

När jag själv behövde hjälp, någon att tala med, blev jag erbjuden det utanför den offentliga verksamheten av en kvinnlig psykolog, på den tiden var Vänsterpartister Kommunister. Jag har under åren också sett dem hjälpa många kvinnor som precis som jag själv fick fly ut. Gyllene äpplen utanpå kan vara ruttna inuti. Detta om detta. Men jag skulle som sagt var inte heller rösta på Sverigedemokraterna. Inte för att de är rasister. Endast vänsternissar till vänster om Vänsterpartiet och flumliberaler samt historiskt okunniga svenskar som gått i Grundskolan utan att lära sig ordförståelse och ordkunskap visar upp sin okunskap om vad rasism är.

//platform.twitter.com/widgets.js

I Sverige föreligger en stor vanföreställning om vad och vilka migranterna är samt än värre extrem vanföreställning om vad vi i Sverige (och EU) enligt dessa som lider av vanföreställningen skulle ”vara” skyldiga att stå till tjänst med för tiggare och båtflyktingar. Större delen av dessa vanföreställningar och okunskapen som journalister skrivande snyftartikel på snyftartikel målat upp, beror på att Kommunaliseringen av skolan d.v.s. osthyvel och tårtspade gjort att stort antal elever de senaste 25-30 åren ALDRIG lärde in det som står/stått i kursmål och som betygskrav för att vara berättigad att erhålla godkänt. Osthyvel och tårtspade? Stort antal elever har haft OBEHÖRIGA lärare i tre av de viktigaste ämnena för att en elev skall kunna lära in:

* Svenska årskurs 1-9 Utan ämnesbehörig och stadiebehörig lärare i Svenska, så saknar majoriteten av eleverna ordförståelse och ordkunskap som krävs för att förstå vad som står i våra SVENSKA GRUNDLAGAR. Tyvärr sitter det i
nuvarande regering ministrar som uppvisar okunskap om vad ord i våra Grundlagar och Lagar verkligen betyder.

* Historia årskurs 5-9 Utan ämnesbehörig och stadiebehörig lärare i Historia, så är situationen exakt den som min didaktik lärare i Historia på Linköpings Lärarhögskola beskrev som: Det är en sak att undervisa Snobben. En helt annan sak att få Snobben att lära in. Utan att kunna sin egen och sitt lands historia, så saknas väsentligaste verktygen att förstå framtiden. Konsekvensanalys kräver ordkunskap och ordförståelse. Inte tillbaka till Naturen eller drömmar om att leva i en utopisk idealvärld!

* Samhällskunskap årskurs 7(speciellt viktigt att lära sig förstå vad orden står för i vår svenska Regeringsform!)
Ämnes- och Stadiebehöriga lärare krävs på samma sätt som det krävs särskild utbildning för att bli kirurg. Det går inte att lära ut utan att själv ha lärt in och dessutom lärt sig att kunna ge rätt arbetsredskap till rätt elev. Alla elever är lika värda, men olika. I Samhällskunskap är det extra viktigt att läraren själv har ordkunskap och ordförståelse för vart enda ord som står i Regeringsformen! Vilket tyvärr saknas hos stort antal journalister och politiker i de etablerade partierna oavsett nivå!

Ett av alla dessa fantasipåståenden som spridits genom desinformation är att de som betalar mellan 80.000-100.000 kr/person för att smugglas till Sverige på något sätt skulle vara jämförbara med de svenskar som utvandrade till Amerika. Något så barockt påstående när inte ens en normal svensk skulle kunna få ihop samma summa utan att få banklån och när det dessutom är så att de som har råd, inte är detsamma som de som verkligen behöver vår hjälp för att de lever år ut och år in i flyktingläger.

Här och nu tänker jag SO-lärare utbildad i Historia, Religion, Geografi och Samhällskunskap, berätta verkligheten bakom svenskarna som reste över till Amerika. Något helt annat än de vanföreställningar som finns och spridits de senaste 25 åren. Historien när det gäller de svenskar som reste till Amerika är så långt från ”båtflyktingarnas” i Medelhavet som tänkas kan. Vi börjar med det enkla. Det var fattiga svenskar som inte ens hade råd att bo på tredje däck som var de som från 1860-talet började utvandra till Löftenas land där de blivit lovade, om de väl fick gå iland på fastlandet från Ellis Island, att de skulle få egen mark att odla. De som idag har råd att betala 80.000 kr eller mer per person tillhör ingalunda de fattigaste i sina hemländer. I flertalet av de länderna de kommer ifrån ligger medelinkomsten per vuxen på mindre än hälften av hälften av det kostnaden är för att få en enda person smugglad till EU. En flykting som levt i flyktingläger i åratal har inte bråkdelen av de summor vi talar om. Det har för övrigt ingen svensk fattigpensionär eller ens flertalet svenskar som arbetar heltid heller.

I Sverige på 1860-talet och fram till åren före Första Världskriget var det en stor förändring som skett i och med att många som tidigare jobbat i jordbruk, ofta bott på små torp med egna täppor samt städslats hos en storbonde som dräng eller piga alternativt blivit hemmadotter som skött föräldrarna på deras ålders höst, börjat få möjlighet att få jobb i den framväxande industrin. Detta skedde sakteliga men fick konsekvensen att många nya jobb skapades och människor flyttade till storstäderna. Landbygden avfolkades på sitt sätt så att unga generationerna flyttade till staden där de såg en bättre framtid. Intressant länk: Från Jordbruksland till Industrisamhälle, Populär Historia 14 mars 2001

Förändringens vindar blåste även på annat sätt på svenska landsbygden. Sveriges Riksdag beslöt om Laga Skifte år 1827. Stadgan reviderades år 1866 vilket fick stor inverkan på svenska landsbygden. Laga Skifte var från Sveriges Myndigheter ett sätt att slutföra Enskiftet och Storskiftet. Men vid tidigare skiften hade inte utmarker varit med i skiftena och byarna hade hållits ihop. Nu krävdes det bara att en enda storbonde begärde Laga Skifte, så måste detta genomföras. Byarna sprängdes och hushållen flyttade ut till den markbit som tilldelats i Laga Skifte.

Utöver att det blev färre drängar och färre pigor på gårdarna, så kom man nu så långt ifrån varandra att de som förr kunnat dela på jordbruksredskap för att klara sin egen gårds/torps drift var tvungna att ha eget. Samslåttern försvann och alla tegar var inte speciellt bördiga. Särskilt känsligt var det för nya grödor. Vi i Sverige råkade inte lika illa ut som Irländarna. Där gjorde potatispest att mer än en miljon människor förlorade livet och stort antal av de fattiga Irländare som emigrerade till Nordamerika gjorde det för att överhuvudtaget överleva. Regniga år gjorde speciellt mindre gårdars marker mycket illa. Inte bara fattigdom utan också ren och skär svält förekom här i Sverige på landsbygden. För många var den enda möjligheten om en framtid de såg att sälja sin mark till en storbonde. I bästa fall, långt ifrån alltid, fick de tillräckligt med pengar att resa till t.ex. Göteborg och för sina sista slantar se till att de hade mat och dryck på resan där de skulle trängas värre än på det trängsta logement som svenska militären haft. De var ju lovade egen mark om de väl kom iland i Förenta Staterna. Drömmarnas land.

Det finns ju i och för sig de som tar sig hit för att de hört påståenden om än det ena än det andra de skulle få här i Sverige. Men det är också den enda liknelsen. INTE EN SIFFRA STÄMMER I ÖVRIGT.

Varken Sverige eller EU är skyldiga de som betalar för att gå förbi kvotflyktingarna ETT ENDA DYFT. Däremot borde Sverige och andra EU-länder ”adoptera” som minst var sitt flyktingläger och se till att de som verkligen behöver vår hjälp och saknar egna tillgångar eller möjlighet att få låna får det så bra det går. Utöver det är inte ”vi” skyldiga att ge annat än ren nödhjälp! De som påstår annat, inklusive då fackföreningar, journalister och okunniga politiker, de bäddar själva för att Sverigedemokraterna ges möjlighet att öka. Föraktet för politiker i etablerade partier och ungdomspartier växer och det är väl ändå inte det som är avsikten?

Fack vill se bred front mot Sverigedemokraterna, SvD 30 augusti 2015
Den fria rörligheten hotas, DN Huvudledare 28 augusti 2015 DET HAR ALDRIG VARIT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT FÖR RÖRA SIG VART MAN VILL! ÄN MINDRE ÄR DET EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT SJÄLV FÅ VÄLJA HEMLAND!!!!! Börjar undra hur många av de som sprider vanföreställningarna om fri rörlighet utan att läst vad som står i Mänskliga Rättigheterna, EU-direktiv OCH i Svenska Regeringsformen, om de överhuvudtaget gjort annat än spelat spel eller varit fysiskt/psykiskt frånvarande på Samhällskunskapslektionerna? INTE EN SIFFRA RÄTT!

Nyanlända svenskar ska in i gemenskapen, Rasmus Törnblom, förbundsordförande Muf; Bodil Sidén andra vice förbundsordförande Muf samt Oliver Rosengren förbundsstyrelseledamot Muf på Expressen debatt 28 augusti 2015 HALLÅ INGEN BLIR SVENSK NÄR DE ÄR NYANLÄNDA HIT!!!!!!! Att någon får uppehållstillstånd, tidsbegränsat eller inte, har inte en siffra eller bokstav att göra med att vederbörande skulle ”bli svensk” LÄS REGERINGSFORMEN OCH LÄR ER FÖRSTÅ ATT DET INTE ALLS ÄR SAMMA RÄTTIGHETER FÖR DE SOM INTE ÄR SVENSKA MEDBORGARE!!!

Mycket läsvärd debattartikel: Joakim Lamotte, SD håller på att bli en ny folkrörelse, GP 2 september 2015 utdrag ur inledningen av debattartikeln är enligt min mening helt sann: Sverigedemokraternas segertåg tycks aldrig spåra ur. Orsaken till detta finns det många teorier om och jag har vid det här laget hört de flesta. Men kanske är det dags att säga det som de flesta samhällsdebattörer verkar ha så svårt att röra vid; att en stor del av svenska folket helt enkelt har bestämt sig för att de vill ha minskad invandring, skriver Joakim Lamotte, journalist.

Enligt Svenska Grundlagar äger Svenska Folket Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet, Föreningsfrihet och Tryckfrihet. Det som skrämmer mig är att det finns så många i svenska journalistkåren och bland aktiva politiker som saknar förståelse (brist på ordkunskap?) nog att förstå VAD DETTA INNEBÄR.

Enkelt uttryckt: Det är aldrig så att media eller politiker givits rätten att bestämma VAD som får sägas, tyckas o.s.v. i en demokrati. I en Demokrati är det aldrig ”Tyck som jag”-syndromets medlemmar som äger någon som helst juridisk eller etiskt/moraliskt rätt att sätta sig på andra människors uppfattning!

Tiggare och insmugglade flyktingar – INTE en del av Sverige samt Vänsternissar läser Tryckfrihet som ”Tyck som jag”….

Read Full Post »

Det är inte utan att jag hajar till än en gång pga fallacies som det vimlar av i påståenden som Invandringen stöttar svensk ekonomi, SvD 18 maj 2015 Jonas Norlin jobbande med långsiktiga prognoser på Finansdepartementet….. om Jonas Norlin är politiskt tillsatt (dvs utbildad i det han jobbar med) eller vad han har för utbildning förtäljer för övrigt inte artikeln. Behandlas som expert av media trots att det var bland de värsta floskler och fallacieanvändning jag sett på senare år.

I Sverige kommer försörjningsbördan också att försämras, men inte lika mycket. Antalet sysselsatta bedöms till skillnad från EU-snittet att växa hela vägen fram till 2060. Men orsaken är till största del en högre invandring än de flesta andra EU-länderna.

– Befolkningen i yrkesverksam ålder som är födda i Sverige kommer att minska framöver, säger Jonas Norlin, som jobbar med långsiktiga prognoser på finansdepartementet.

Med hjälp av arbetskraft som kommer utifrån grejar Sverige de demografiska utmaningarna med en allt mer åldrande befolkning bättre än andra. Kostnadstrycket på välfärden blir på så vis lindrigare än för andra EU-medborgare.

– Sverige har också ett ganska gott utgångsläge, säger Jonas Norlin.

Vi har den högsta sysselsättningsgraden, andel sysselsatta bland befolkningen, bland samtliga EU-länder, bland annat som en följd av fler kvinnor i yrkeslivet. Svenskar går relativt sent i pension. Dessutom har Sverige ett rätt bra balanserat pensionssystem, enligt Jonas Norlin.Invandringen stöttar svensk ekonomi, SvD näringsliv 18 maj 2015

Hallå hur står det till? Utgår normalt från att alla som gått i Grundskolan, vilket de flesta som arbetar på Departement har gjort, har läst mängdlära. För att A kan innehålla delar av B innebär inte detta att de krav som A ställer på utbildning är uppfyllda av B.

Logik krävs för vetenskaplighet

Observera att B är alla de som potentiellt kan komma hit och potentiellt har utbildning när de kommer. Om dem vet vi bara den lilla del som kommer hit för att de fått arbetstillstånd(e) och därmed uppehållstillstånd enligt den lagtexten. Om de övriga (d) vet vi att de inte har utbildning. Vad gäller flertalet B som söker asyl i Sverige efter att ha kommit hit, så vet vi inte mycket och kan absolut inte förutsätta att de skall fylla upp för de i Sverige arbetande svenskar och invandrare som går i pension! Med andra ord är uttalandet från Jonas Norlin att betrakta som fallacie – inte ens om han är utbildad expert uppfylls krav på vetenskaplighet! Fallacies in argumentation och då är det viktigt att göra en analys av Syfte och tendens i uttalandet lyser såväl syftet – att hävda att all invandring förbättrar ekonomin och tendens som solen i Karlstad…..

Read Full Post »

Det handlar inte bara om pengar utan fastmer att asylsökande inte är svenska medborgare OCH att regeringsformens 1 kap 2 § gör klart att det inte är tillåtet för det Offentliga att diskriminera.
Någon vänsternisse eller flumliberal protesterar säkert och försöker få det till att även asylsökande i alla lägen skulle omfattas av Sveriges Fri och Rättigheter.
SÅ ÄR INTE FALLET. LÄS REGERINGSFORMEN! ALLTSÅ HELA REGERINGSFORMEN!!!! LÄS NEDAN!

Helt Rätt Göran Hägglund:
För att förbättra mottagandet behövs fler bostäder som kan byggas snabbt. Det är också nödvändigt att fördelningen av asylsökande och nyanlända mellan landets kommuner blir jämnare. Med en jämnare fördelning ökar både chanserna till etablering och kommunernas förutsättningar att ge hjälp och stöd. Därför föreslår Kristdemokraterna följande:

1 Skrota ”ebo-lagen”. ……..

2 Modulbostäder med statliga garantier. När antalet asylsökande och nyanlända ökar kraftigt på kort tid uppstår en akut bostadsbrist. Bostadsbristen drabbar enskilda, både de som väljer ebo och de som bor i anvisade boende med mycket låg standard. Bostadsbristen ökar också statens kostnader för mottagandet då Migrationsverket tvingas betala överpriser till privata aktörer som hyr ut bostäder. För att snabbt minska trångboddheten och kostnaderna bör staten kunna ge hyresgarantier för byggande av moderna modulbostäder med tidsbegränsade bygglov.
………

3 Kollektivtrafik för fungerande arbetsmarknadsregioner. För att underlätta för nyanländas etablering men också för att minska arbetslösheten i stort behövs fler fungerande arbetsmarknadsregioner utanför storstadsområdena. Vi vill att trafikhuvudmännen ska möjliggöra arbetspendling mellan orter där det finns bostäder respektive jobb. Det handlar om sträckor där det i dag finns en begränsad efterfrågan på kollektivtrafik, men där det finns potential om fler aktörer samarbetar över kommungränser för att matcha lediga bostäder med arbetstillfällen. En bättre trafikplanering möjliggör för nyanlända att etablera sig i hela landet…..
…..”Skrota stödet till egen boende för asylsökande, Göran Hägglund (KD) på DN Debatt 21 januari 2015

KD: Inget stöd till eget boende, Aftonbladet 21 januari 2015
KD inget stöd till eget boende, GP 21 januari 2015
KD:s nya utspel: Inget stöd till eget boende, Expressen 21 januari 2015
KD: Inget stöd till eget boende, SvD 21 januari 2015
Göran Hägglund har helt rätt. Så här som det varit FÅR det inte fortsätta. Någon måtta på galenskaperna med daltande och curlande får det allt vara – även när det gäller asylsökande. Speciellt med asylsökande som köpt sig plats till Sverige

NU FÅR DET VARA NOG
Nu får det vara nog med Grundlagsbrott mot Svenska medborgare och de som redan fått svenskt uppehållstillstånd! Regeringsformens 1 kap 2§ gäller som framgår av 2 kap Grundläggande fri- och rättigheter i första hand svenska medborgare. Oavsett var i världen de är födda bör noga tilläggas. De punkter som Göran Hägglund (KD) för fram möjliggör att Sveriges Grundlagar följs utöver att det sparar pengar men ändå ger de som kommer hit en rimlig boendemiljö utan att alltför mycket komma i konflikt pga den svåra bostadsbristen som råder i landet i de områden där fler och fler asylsökande tar sig till innan deras ärenden är avgjorda. Vi får inte glömma våra egna unga som behöver en första lägenhet. Vi får heller inte glömma de hemlösa som är svenskar eller har svenskt uppehållstillstånd. Samtidigt är det viktigt att vi inte är naiva. För inte skall det väl vara meningen att det går att köpa sig en biljett för att dimpa ner i ”paradiset” (????) Sverige?

Från SasjaL:s blogg
SasjaL skrev i sin blogg att pro på svenska tiggare i Australien:
”Frälsningsarmén avråder människor från att ge pengar till de tiggande turisterna.
– Många här är väldigt generösa och vill hjälpa till. Men jag brukar rekommendera folk att ge dem mat i stället, säger Brendan Nottle.”
– Helt rätt! I de fall där det framförallt finns misstanke om bakomliggande kriminell verksamhet, som ”tycka-synd-om”-folket gärna är med och finansierar, så försvinner intresset om inte pengar omsätts. (Juridiskt perspektiv: medhjälp till …)
Välfärdsturister SasjaL:s blogg 30 december 2014

Borde vi inte alla lite till mans tänka i samma banor och ändå kunna vara humana samt ha ”öppna” gränser?

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
….

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter
3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning.
…..
8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.
…….
Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen.
…..
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.
– – – – -Slut på utdrag ur Regeringsformen – – – –

Det som har hänt i Sverige är att icke svenska medborgare (oavsett var i världen de själva eller deras föräldrar en gång fötts) fått stå tillbaka för att asylsökande som inte ens fått någon grad av uppehållstillstånd färdigutredd av välmenande men Grundlagsokunniga politiker som påhejade av vänsternissar och flumliberaler a la Rousseau gett asylsökanden tillträde till lediga lägenheter före svenska medborgare och de som redan erhållit uppehållstillstånd i Sverige.

Minns för ett halvår sedan. En Västafrikansk man som bott i Sverige länge och som har fast arbete sedan många år på f.d. Statligt Verk, sa till mig. Nu när min dotter börjar bli 8 år så behöver vi en 4-a i stället för en 3-a för hon skall inte behöva dela sovrum med sin 10 årige broder. När jag anmält på Förbo och privata fastighetsägare att vi är intresserade att byta, så svarar de att de 4:or som finns direkt måste gå till asylsökanden för att de skall slippa bo i förläggning….

Grundlagsbrott är vad som begåtts ett antal år utifrån tredje statsmakten – medias påtryckningar som ökat undan för undan de senaste 15 åren.

Personligen har jag svårt försvara att det ens skall vara möjligt att köpa sig en biljett för resa till asylsökande i Sverige med snabbare erhållande av bostad än våra unga, våra hemlösa o.s.v.
Tar gärna emot lika många invandrare från de som levt och lever i flyktingläger år ut och år in. Men det är klart kvotflyktingar verkar inte vara prioritet ett att hjälpa här i Sverige….

Se även: Invandring – integration fundering 5 januari 2015

Read Full Post »

Det har gått troll i den svenska debatten. Som Alliansväljare, moderat, utbildad SO-lärare från början naturvetare (Systemprogrammerare) nu 65 år gammal, har jag mycket svårt att förstå att så många oavsett politisk hemvist saknar förmåga att göra konsekvensanalys. Alltså inte bara diskutera i term där Invandring följs av diskussion om integration.
Allra första frågan innan ställning tas av enskilda och partier, för det kommer att vara nödvändigt oavsett vad Vänsternissar respektive Sverigedemokraterna tycker i sakfrågan, för eller emot ”öppna gränser”,
allra första frågan borde enligt min mening vara enkel att ställa OM det ens skall vara möjligt att göra någon form av konsekvensanalys mänskligt, ekonomiskt, politiskt och om denna analys skall kunna utgå från Sveriges Grundlagar samt vad som är respektive inte är Mänsklig Rättighet:

Första frågan bör enligt min personliga uppfattning vara:

Skall det vara möjligt att köpa sig plats till att få asyl i Sverige?

* Om inte, så är det utifrån det svaret som frågan om Invandring bör omformuleras.

* Om det skall vara möjligt, så är det en följdfråga som MÅSTE besvaras:
Hur motiveras att det skulle vara etiskt, moraliskt och politiskt riktigt att prioritera de som har råd att köpa sig hjälp av människosmugglare före de som lever år ut och år in i flyktingläger runt jorden?

Innan detta är besvarat, så saknar debatten om vad Sverige bör, kan och har råd med relevans för hur Integration av asylsökande skall kunna ske.

Moralisk fråga är om Sverige har eller inte har rätt att ”välja” de som har råd att ta sig hit. Det går inte att jämföra med fattigdomen under 1800-talet samt 1900-talets början då många i Europa tog sig över till USA och förhoppningsvis sett ur deras synvinkel lyckades ta sig förbi nålsögat Ellis Island. USA var ett land som var under uppbyggnad. I tidigt 1900-tal var inte alla delar av västra USA uppbyggda. Hollywood var runt år 1900 ett jordbrukssamhälle Cahuenga med 500 invånare och utvecklingen av en filmindustri var långt långt borta….

Se även: Ingen Mänsklig Rättighet välja hemland

Read Full Post »

Om det som sägs när bussockupationen nu är över, är sant, så bryter Migrationsverket till 100% mot Svensk Grundlag!

Det är inte tillåtet för någon som tillhör eller utövar Myndighetsuppdrag att NÅGONSIN DISKRIMINERA SVENSKA MEDBORGARE OCH DE SOM HAR UPPEHÅLLSTILLSTÅND HÄR!

Endast de är garanterade att alla rättigheter i våra Grundlagar skall gälla! HELT OMÖJLIGT ATT EN SVENSK MYNDIGHET UTAN ATT BRYTA MOT REGERINGSFORMEN LOVAR:

Vi har blivit lovade att inom tre månader ska vi få flytta från förläggningen till lägenheter, säger Moaweyh Ramly, talespersonen för flyktingarna till DN.

Enligt Ramly var huvudskälet bakom protesten att man ville integreras i det svenska samhället för att lära sig språket, och därför ville de bo i lägenheter.Asylsökande har lämnat bussen, DN 2 januari 2014

Just nu: Flyktingarna lämnar bussen, Östersunds Posten 2 januari 2014

Att bussockupanter skulle kunna få lägenhet/-er före svenska hemlösa, svenska ungdomar som inte får lägenhet och svenskar som skiljer sig (Svenska medborgare och de som fått uppehållstillstånd i Sverige) är grovt brott mot Sveriges Grundlagar!!!

Regeringsformen
1 kap Statsskickets grunder

…..
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
…..
[IEJ: OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR NÅGOT SOM ÄR GARANTERAT FÖR SVENSKA MEDBORGARE – alltså inte ens för de som har svenskt uppehållstillstånd. De som inte har svenskt uppehållstillstånd har ingen Myndighet rätt att lova att gå före i kö]

forts Regeringsformen
2 kapitlet Grundläggande fri- och rättigheter
….
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas. Lag (2010:1408).

– – – – – –

UTAN ATT BRYTA MOT SVENSK GRUNDLAG KAN INTE MIGRATIONSVERKET LOVA BUSSOCKUPANTERNA ATT DE BARA SKALL BEHÖVA BO 3 MÅNADER I FÖRLÄGGNING INNAN DE FÅR LÄGENHET!!!!!

Migrationsverket – Vi har varit tydliga, Expressen 2 januari 2015
Flyktingarna har avbrutit protesten, SvD 2 januari 2015

Read Full Post »

Hittade tråden bland inkommande twitter. Gick upp till källan som visade sig vara chauffören som 31 december till slut fick åka till hotell för vila.

Hur i hela fridens namn tror några oavsett varifrån Ni kommer, oavsett vilken religion Ni tillhör, att det är tillåtet att stjäla?

Värst av allt, OM Ni vore välutbildade, så hade Ni haft historisk kännedom om att redan Moses, som vi kristna kallar honom, och som finns med i tre religionerna som brukar kallas Bokens Folk men borde kallas Abrahams Barn som tror på vår gemensamme Gud. Redan i budorden, rättesnöret etc. Står Du skall inte stjäla

Se även: Ingen Mänsklig Rättighet välja hemland (uppdaterad 2 januari 2015

Read Full Post »

NOG ÄR NOG! Det är ingen Mänsklig Rättighet att välja hemland. Än mindre att själv bestämma var man vill bo innan man fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd.

Passar inte galoscherna är det samma som gäller som för en svensk medborgare som tackar nej till socialt stöd – dvs då fås ingenting och absolut inte pengar för tackar man nej till erbjuden bostad och daglig mat, så har man tackat nej.

Mycket bra ledarartikel i frågan:Asyl är inte valfritt boende
Ledare 3/1: Asylsökande är välkomna men får ta det som vi har det.
…..
Alla får inte asyl. Under 2014 beviljades 33 500 uppehållstillstånd. Men alla som söker asyl, oavsett om de får stanna eller inte, skall ha ett första tillfälligt boende medan asylansökningarna prövas.
Asyl är inte valfritt boende, GP Ledarsidan 3 januari 2015

OM det är så att det inträffade får genomslag så att de som går och inbillar sig att de äger rätt att köpa sig Asyl i Sverige samt innan det ens är klart att de får stanna skall få gräddfil in i svenska samhället, så har den bedrövliga historien med busskaparna från Syrien åtminstone haft något gott med sig.

Det borde även noteras i asylhandlingar om någon som säger sig komma på giltiga asylskäl inte accepterar det som erbjuds under handläggning av asylärendet!

Inflik 2 januari 2015
Av riksdagens åtta partier står sju bakom den generösa flykting- och invandringspolitiken. De representerar 87,1 procent av väljarna. En mycket stabil majoritet av både partierna och väljarna stödjer alltså ett välvilligt och godhjärtat mottagande av människor som flyr för sina liv.

Den inställningen riskerar att minska om fler flyktingar beter sig som de i bussen utanför Grytan. Som asylsökande i Sverige har man inte rätt att bo var man vill. Antingen ordnar man sitt boende själv, som en handfull av bussresenärerna i Malmö gjort. Eller också tvingas man att acceptera det boende som Migrationsverket anvisar.

Det är inget konstigt med det. Enligt regeringens nedröstade budgetförslag kostar asyl- och migrationspolitiken i år drygt 33 miljarder kronor. Det är en budgetansträngning som ett rikt land som Sverige självfallet har råd med.

Men uppslutningen bakom den riskerar att holkas ur om flyktingarna tror att de kommit till en boendeförmedling där man får välja fritt. Så är nämligen inte fallet och vore dessutom orimligt.De bör besinna sig – för sin egen del, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 2 januari 2015

Gott och väl Lena Mellin, men problemet som kanske ännu inte gått upp ens för dig som är mycket klarsynt är att det inte varit så att 87,1 procent av svenska folket stött den generösa flykting- och invandringspolitiken. Det var inte den frågan som Sverige gick till val på 14 september 2014. Tack och lov. För då hade valresultatet varit ännu större röra än kaoset som Löfvénregeringen hittills åstadkommit. Det handlar alltså inte om främlingsfientlighet eller om Sverigedemokraterna. I vanliga svenska hem där människor röstat på alla de sju partier som du hänvisar till, har det hörts krav på en mer realistisk inställning till vad Sverige kan och vill åstadkomma samt till vilka kraven på de som skall få asyl utifrån detta bör vara.

Det bör inte vara möjligt att köpa sig asyl i Sverige har många svenskar, många av dem tidigare kommande flyktingar från krigshärdar m.m., sagt gång på gång men media har inte lyssnat utan drivit politiker åt ena hållet samt människor som fått fula epitet rakt i famnen på Sverigedemokraterna.
– – – – – – – Slut på inflik 2 januari 2015 – – —

Utdrag ur Ingen mänsklig rättighet att välja hemland
Att det ens skall behöva upprepas: Det är att lära sig läsa innantill. Läs de Mänskliga Rättigheterna. Det är inte och har aldrig varit en Mänsklig Rättighet att själv få bestämma i vilket land man vill bo! Dags för psedoliberaler, Norah4you 19 juli 2013
samt
Det är ingen mänsklig rättighet att få stanna i Sverige. Det är ingen mänsklig rättighet att gömma sig undan utvisning för att man själv eller ens familj lyckats hålla sig kvar X antal år efter att avslag getts på ansökan om uppehållstillstånd. OCH FRAMFÖR ALLT: Det är ingen mänsklig rättighet att sätta sig själv på en pedistal som vore man värd mer än alla de hundratals människor i flyktingläger runt världen som verkligen skulle behöva vår hjälp antingen på plats eller att komma hit. För det är exakt de människornas liv och framtidsmöjligheter som varenda en som gömmer sig undan riskerar. > Nog med snyftreportage, Norah4you 14 november 2012

Observera att de invandrare/flyktingar som får svenskt uppehållstillstånd med eller utan asyl som grund, de skall vi se till att de får det så bra som möjligt – motkrav självfallet att de måste respektera Svenska Lagar och inte kräva företräde till rättigheter som de Mänskliga Rättigheterna samt svensk Lag ger. Det gäller alla som vistas i Sverige. Precis som det gäller i andra länder!
– – – – – – – Slut på utdraget ur tidigare blogginlägg – – – – –

När Östersundspostens reporter kom till Grytan, en nedlagd militäranläggning strax utanför Östersund, hördes många upprörda röster. Flertalet av bussresenärerna rär män från Syrien – de var chockade, enligt tidningen.

– Jag är 75 år och kommer från Mellanöstern. Så skickas jag till ett ställe där det ser ut så här. Det är ju livsfarligt för mig att vistas här, säger Isan Hydr till tidningen och pekar på det isiga underlaget.

Enligt reportern var det svårt att få en samlad bild över vad som var mest upprörande:

”Men alla menade att de lurats när de klev på bussen i Malmö. Först fick de höra att det skulle röra sig om en bussresa på ett par timmar. När resan helt uppenbart drog ut på tiden fick de i stället veta att de skulle till en plats som låg 40 minuter från Stockholm. 16 timmar efter avresan hamnade de alltså i Grytan”, heter det i artikeln.Vägrar gå av buss vid flyktingboende, DN 31 december 2014

De som inte gillar de spelregler som gäller, de har enligt min uppfattning själva valt att till stor del få sin flyktingstatus ifrågasatt. Sverige är inget lyxhotell där man kan checka in var man vill. Illa nog att tiggare i flera fall går före svenska medborgare som är hemlösa (oavsett var i världen dessa svenska medborgare en gång föddes)

Fortsatt protest vid flyktingboende, GP 1 januari 2015
Flyktingar vägrar gå av bussen vid boende, Expressen 31 december 2014
Vägrar gå av buss vid flyktingboende, SvD 31 december 2014
Vägrar gå av buss vid flyktingboende, Aftonbladet 31 december 2014

Fortsatt märkliga uppfattningar av sk. krigszonsflyktingar har idag 1 jan 2015 hörts:
Missnöjet hos de asylsökande ska bland annat handla om att de placerats på en relativt isolerad plats, långt från närmaste storstad.

– Det här känns ju som ett fängelse, mitt ute i skogen. Visst, jag skulle kunna stanna här i några veckor eller högst ett par månader. Men nu ska jag stanna här i nio månader, säger Isan Hydr, 75, till Östersunds-PostenFlyktingar kvar på buss i protest, DN 1 jan 2015

OM en person oavsett ålder kommer till Sverige, så måste detta för alla de som inte Svenska Staten hjälper hit som kvotflyktingar, ha skett med flyg, båt eller tåg eller bil.

Knappast någon går väl och tror att det är gratis att resa. Knappast någon går väl och tror att det inte någonstans på ”flyktens” väg till Sverige inte funnits ett land som passerats där det hade gått att söka asyl och/eller leva skapligt om än påvert för de pengar som den fortsatta resan till Sverige kostar till dess den som verkligen behöver asyl fått asyl i landet.

För så illa ställt kan det väl ändå inte vara i de EU-länder som omger oss att dessa som kommer hit skulle riskera sina liv lika mycket som i sina hemländer? De som verkligen behöver vår hjälp är alla de som bor fattiga år efter år i flyktingläger där den enda verkligt humana hjälpen kommer från Läkare utan gränser och volontärer. Ärligt talat – jag ger inte mycket för UNHCR där för mycket går till administration m.m. och det inte ens är säkert att all hjälp som sänds till ett flyktingläger kommer fram.

Nu får det vara nog.
Vi måste inse att Göran Hägglund (KD) har haft helt rätt när han i första läget förordar Tillfälligt uppehållstillstånd för de som beviljas asyl.
Vi måste inse att det handlar inte om integration utan om att vi i Sverige på ett vis kan sägas lura folk att tro att om de bara överklagar tillräckligt många gånger har det gått så lång tid att de får stanna.
Vi måste inse att det inte går att flyga eller åka båt till Sverige utan att behöva visa legitimation ÄVEN om ”flykting” lyckas ta sig in genom Schengenmuren.
Den som går och tror att flertalet skulle komma via Norge eller Finland den torde ta miste.
Passeras Danmark, så är Danmark definitivt det land som flertalet som kommer den vägen bör söka asyl i. Vi kan inte vara så naiva att vi tror att folk hoppat fallskärm och bara hamnat i Sverige.

De vi skall integrera och ta hand om, de som behöver vårt medlidande är inte de som går och klagar för att det är för kallt, för att de blir förlagda långt från en storstad o.s.v. Där har gränsen för länge sedan överskridits.

”Vi har börjat hungerstrejka, Aftonbladet 1 januari 2015

Asylsökande: Vi hungerstrejkar, GP 1 januari 2015 Det är en flyktings eget ansvar att se till att ta ansvar för sina egna handlingar inklusive om han/hon äter det som serveras eller inte. Precis som för alla andra på denna jord gäller det att ta ansvar för sina egna handlingar.

Read Full Post »

Older Posts »