Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Illegal gränskränkning’

har rätt att få hjälp av UD för att få personlig kontakt med Sverige och anhöriga samt att få nödvändig hjälp att få advokat/-er.

Svenskar som begår brott utomlands har inte rättighet att kräva att svenska myndigheter skall hjälpa till med expertvittnen från Sverige. För övrigt är frågan hur en svensk militär skulle kunna tänkas vara expert på var och om vapenträning skulle kunna varit för handen i ett land på en annan kontinent i en natur som är helt skild från svenska förhållanden och där området där svensk som olagligt tagit sig in i ett land, diktatur eller demokrati så är det ett brott i stora delar av världen, och dessutom gjort det i sällskap med gerillarörelse/motståndsrörelse. Beroende på var du står politiskt kan det rubriceras som det ena eller andra. Dock är det alltid det landet som en person olagligt tagit sig in i som har sina lagar oavsett om landet är diktatur eller demokratiskt.

Det går inte att åberopa Svenska Lagar. Varken yttranderätt eller tryckfrihet är något som någon, vanlig svensk oavsett var personen är född eller journalist (också oavsett var personen är född och var personen står politiskt). Även svensk yttranderätt och tryckfrihet har mycket stora begränsningar när det gäller om vårt eget lands säkerhet m.m. är i eller bedöms vara i fara. Vi kan ha vilka uppfattningar vi vill om vad ett lands konstitution skall innehålla för att vi inte skall bedöma landet som diktatur. Och det har vi med rätta. Men, likaväl som svenska lagar gäller i Sverige så gäller i Etiopien etiopiska lagar. Vi kan tycka vad vi vill om de lagarna. De som vill protestera och/eller demonstrera får göra detta. Dock är det det som gäller.

Jag är trött på personer som försöker hävda speciella omständigheter och ställa krav när de själva eller deras anhöriga begått brott. Som minst har journalisterna tagit sig in illegalt och tillsammans med grupp som Etiopiska staten inte godkänner som laglig utan betraktar som terrorister. Rätt eller fel hör inte hemma här. Journalisterna måste som minst gjort sin hemläxa och vetat om detta och riskerna. Att gå att tro att för att andra journalister släppts fria utan åtal så skulle även dessa svenska journalister släppas, det är naivt. Att fotograferas/filmas med vapen i handen är också urbota naivt men varje person måste ta ansvar för sina egna handlingar!

Det är för jävligt, GP 3 december 2011

Tillägg 09.15 Svenskarna var bevakade, SvD 4 december 2011 Vad i hela fridens namn trodde de? Att Etiopien inte har något underrättelseväsende och säkerhetspolis?

Read Full Post »