Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Idrottsföreningar’

en spelare, så kan samma lag speciellt om det bildat aktiebolag och därigenom får ett antal fördelar (för det är ju oftast därför som fotbollslag bildar aktiebolag om man skall vara ärlig), så kan samma lag också bekosta polis och ordningsvakter som behövs för att publiken som kommer till matcherna skall kunna känna sig säkra. Allt annat är ren och skär girighet. Det är inte Andersson, Petterson och Lundström längre som för surt sparade pengar går och hejar på ”sitt” lag. Det är inte längre publikintäkterna som är det bärande när det gäller storlag som bildar aktiebolag. För dem som för andra fotbollsklubbar som stretar för att få ihop ekonomin oavsett nivå, så är det sponsring som gäller. Vill inte sponsorerna vara med och betala för säkerhet på matcherna, så får klubbarna se till att begränsa utgiften för nyköpta spelares löner. Det är inte svenska folket som skall stå för notan av att klubbarna inte får ordning på sina huliganer!

”Regeringen bör kasta bort poliskostnadsutredningen”, Jörgen Lindgren vd Svenska hockeyligan AB, Mats Enquist, generalsekreterare Föreningen svensk elitfotboll samt Johan Ahlborg, vd Djurgården fotboll på
DN debatt 10 augusti 2013

Read Full Post »

totalförbjuder att det Allmänna diskriminerar enskilda eller grupper. Postitiv eller negativ särbehandling är INTE tillåtet enligt svensk grundlag och Sveriges Kommuner lyder under SVENSKA GRUNDLAGARNA!

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Konkret innebär detta att ingen politiker eller tjänsteman i Offentlig tjänst har rätten, utan begår tvärt om ett Grundlagsbrott om politikern/tjänstemannen; Kommunen/Nämnden ens försöker att ställa krav på vilka idrottsföreningar som skall få de bidrag som staten gett kommunerna i uppdrag att dela ut utifrån verksamhet. Så länge idrottsföreningarna ger möjlighet att vara med, så har kommunerna inte en susning till rätt att försöka stoppa att idrottsföreningarna elitsatsar! För att kunna elitsatsa krävs en bredd, men det krävs också att alla inser att en del har t.ex. bollsinne och snabbhet, andra inte. Det är diskriminering att hindra barn- och ungdomars utveckling utifrån deras egna förutsättningar!

Föreningsbidrag har INGEN POLITIKER överhuvudtaget rätt att ställa utifrån någon tidsperiods politiskt korrekta uppfattning! Du Lars Stjernqvist och andra som tror att kommunerna har rätt att besluta så mycket bara för att det finns en Kommunallag som ger vissa möjligheter, Ni missade hela grunden för att visa att Ni förstått vad som krävs att lära in och förstå i Kursmålen för ämnet Samhällskunskap avsnittet Sveriges Offentliga Förvaltning. Inte en siffra rätt, som så många gånger tidigare. Hur står det till?

Elitklubbar för barn kan bli utan bidrag, Expressen 2 april 2013 När skall politikerna (och många av dagens föräldrar) lära sig att idrottsföreningars träning, matchuttag och specialsatsningar inte alls är ‘Alla skall med’-skolans idrottslektioner! Vi lever inte i ett socialistiskt samhälle där Stat och Kommun skall diktera vad som föreningar som är demokratiska enligt svensk Grundlag skall eller inte skall syssla med!
Kommuner emot elitsatsning på barn, SvD 2 april 2013

Read Full Post »

att låta någon förening mot ringa bidrag utöver kostnad för sopsäckar och tömning sköta t.ex. Skaftös badplats? Förr i tiden var det inte alltid kommunerna som stod för att det fanns badplatser för turister, eller som man ofta sa i norra Bohuslän ‘Stockholmare’ och andra ‘sommargäster’. De som vill ha en fungerande badplats borde få söka tillstånd att sköta den. Allt skall inte betalas av skattepengar men en liten ersättning till förening 5-10.000 kr/säsong skulle öka trevnaden på många sätt. Eller tänker jag fel?

Sex badplatser läggs ner, GP 31 maj 2012
Badplatser överges av kommunen, Bohuslänningen om badplatser i Lysekil 31 maj 2012

Adoptera en badplats borde vara en bra föreningsslogan.

Read Full Post »