Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Idéprogram’

utgår alltid från där ett parti står i olika frågor och från vad stor del av ett parti har diskuterat bakom dörrarna om riktlinjer utifrån gällande Grundlagar i det land där ídéprogrammet för partiet som skall presentera det är verksamt.
Det är fullständigt ointressant om du eller några få andra – Däremot så saknar jag framför allt visioner om en gränslös värld och på sikt fri invandring, för jag tycker att det är viktigt att det finns en motpol till Sverigedemokraterna.
Lööfs nya huvudvärk: Alternativt C-program, Expressen 8 januari 2013

Visioner hör hemma i form av riktlinjer som pekar mot mål i inledande kapitel i partiprogram. Inte i detaljpreciseringar inuti nya förslag och absolut inte något som visar att de som ligger bakom nytt partiförslag totalt saknar kunskaper om vad Svenska Grundlagar står för och vad där står!

Du Per Ankarsjö är visserligen inte någon moderat som jag själv. Du tillhör förvisso Alliansen, men även om du tillhört något av de andra partierna, så hade jag gjort detta fullt klart för dig: Du har visat att du inte lärde in det som ämnes- och stadiebehöriga (för jag utgår från att det enbart varit fråga om ämnes- och stadiebehöriga lärare på din hemkommuns skolor…. eller?) lärare i Samhällskunskap lärde ut. Problemet är så allvarligt i ditt fall utifrån vad som finns i av dig försvarat idéprogramförslag och dina egna uttalanden, att det är svårt att se att du uppnått de mål som krävdes när du gick i skolan för att vara berättigad till Godkänt eller 3:a! Så mycket av vad som är basen för Sveriges samhällssystem kan du väl ändå inte glömt?

Nej till omstridda C-förslag, GP 8 januari 2013 Notera att Annie Lööf endast sagt nej till månggifte. Är hon Centerpartist?
Nej till omstridda C-förslag, SvD 8 september 2013
Nej till omstridda C-förslag, DN 8 september 2013
C-toppar utmanar med eget program, Aftonbladet 8 januari 2013
Inga partier har evigt liv, GP ledarsidan 7 januari 2013
Programgruppen landade fel i förslaget om månggifte, Anna-Karin Hatt Centerns andre vice partiledare GP debatt 9 januari 2013 Landade fel? Kan man inte grundlagen och kommer med grundlagsstridande idéprogram till svenskt demokratiskt parti, så är frågan om man fortfarande inte svävar uppe i rymden med bruten jordkontakt!

Syftet bakom Ankarsjös och några få andras förslag som strider mot svensk grundlag, är oklart. Men är det rimligt att ett svenskt parti oavsett i regering eller riksdag inte står upp för svensk Grundlag? Annie Lööf är ute på mycket hal is själv.

Read Full Post »