Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hovrätten för Nedre Norrland’

En man i Robertsfors som dömts i tingsrätten för att ha våldtagit en berusad kvinna frias helt av hovrätten för övre Norrland, rapporterar lokala medier.

Enligt hovrätten finns inga klara vittnesuppgifter och det saknas teknisk bevisning.Hovrätten friar man från våldtäkt, Aftonbladet 11 oktober 2013

Det finns INGET i svensk lagstiftning som kräver ‘klara vittnesuppgifter’ eller ‘teknisk bevisning’ när det gäller sexualbrott! Nu går skam på torra land. Att det ens finns en enda jurist som inte klarar av att läsa lagtexter och förstå vad det står i dessa, är illa nog. Att det inte finns mer än en jurist som inte har ordkunskap och ordförståelse och heller inte skaffar sig kunskap om vad som står i SOU före lag tagits samt förarbeten i övrigt, det är så bedrövligt som tänkas kan! OM inte Sveriges jurister lär sig att förstå vad deras uppgift är utan går och skapar nya varianter där ordtolkningar blir subjektiva bedömningar utifrån vad de anser att står i lagen,
då har Sverige gått över gränsen så frågan är om Sverige längre är Rättsstat för kvinnor som råkar ut för det ena eller andra.
SKÄMS!

Hovrätten friar man från våldtäkt, GP 11 oktober 2013
Hovrätten friar man från våldtäkt, Expressen 11 oktober 2013
Hovrätten friar man från våldtäkt, SvD 11 oktober 2013

Se även Kvinnan är myndig – ”kära” hovrätt!, Norah4you 28 mars 2013 Alltså inte första gången Ni som hovrätt gjort bort Er.
SKÄMS!

Read Full Post »

En kvinnas NEJ är ett NEJ oavsett om kvinnan tidigare haft sex med mannen!

Hovrätten från nedre Norrland friar mannen från våldtäkt, som han tidigare dömts för i Östersunds tingsrätt. Hovrätten anser att kvinnans egen berättelse inte räcker, utan att det krävs stödbevisning för att fälla mannen, som även visat filmer där det framgår att kvinnan varit med på att de haft sex. Fria från våldtäkt på sambo, GP 28 mars 2013

I Vilket århundrade lever våra svenska Hovrättsjurister? Inte på 1700-talet för på den tiden hade det krävts att mannen uppvisat vittnen som styrkte att kvinnan inte sagt nej. Det finns dokumenterade fall i Skaraborgslän att mannen t.o.m. tvingats gifta sig med kvinnan även om de inte bott ihop – t.o.m. en sk. sköka blev gift genom att mannen tvingades till det av domstolen!

Frias från våldtäkt på sambo, Eskilstunakuriren 28 mars 2013
Frias från våldtäkt på sambo, Västerbottenskuriren 28 mars 2013
Frias från våldtäkt på sambo, SvD 28 mars 2013

‘Kära’ jurister – den svenska kvinnan är myndig och äger egen beslutande rätt att säga NEJ när som helst även under påbörjat samlag! Att kvinnan varit med på samlag tidigare och under vilka former är fullständigt ointressant. Vänligen läs noga igenom hur det Allmänna SKALL uppträda mot människor. Regeringsformens 1 kap 2§ har Ni inte ordkunskap och ordförståelse nog att förstå vad där står. Det är redan det illa. Ännu värre är att Ni inte respekterar att svenska kvinnor är myndiga! En Författningsdomstol skulle med säkerhet haft mycket svårt att inte fälla jurister för brott mot svensk Grundlag.

Hur det sedan är möjligt i ett demokratiskt land att en Hovrätt som den i Nedre Norrland kan ha missat att de Mänskliga Rättigheterna gäller ovanpå svensk lag för de är inte bara underskrivna av Sverige utan också antagna av EU, hur det kan missats är något som ännu mer ställer frågan om ordkunskap och ordförståelse eller avsaknaden av detsamma på sin spets!

Read Full Post »