Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hotbild mot Sverige’

snarast möjligt om Svenska Försvaret skall vara trovärdigt som svenskt Försvar. Förstår inte nuvarande Försvarsminister detta, så är det rent ut sagt en skandal. Vill inte Anders Borg ställa upp på att hela Sverige skall försvaras, så må han vara den bäste Finansminister vi haft sedan Gunnar Sträng, men kunskap om vad som krävs för att försvara Sverige, det har han inte. Vilket jag som Moderat djupt beklagar. Utan realstiskt försvar, kostar minst 40 miljarder mer än budgeterat de närmaste 5 åren, så hjälper det inte hur god Sveriges ekonomi är/blir OM kriget kommer. Vad som händer i öst, läs Ryssland, efter Putin, är något ytterst osäkert som redan börjat kasta skuggor över världsfreden.
Nu får de som vill spara på personalkostnaderna i Försvaret ge sig!
Se även tidigare blogginlägg: Tror Försvarsminister Enström, Norah4you 30 april 2013

”Marinen är på väg att läggas ner”, Aftonbladet 1 september 2013
Marinen är på väg att läggas ner, umenytt.se 1 september 2013

Read Full Post »

Priset som Dagens dummaste artikelinlägg på Nationaldagen 6 juni 2013, dummast av alla kategorier artiklar, tas av den KD-are, Henrik G Ehrenberg ordförande Kristdemokratiskt Internationellt Center, tidigare kristdemokratisk stabschef som skrivit:

Frågan om kärnvapen och Natomedlemskap är därmed inte en teoretisk fråga. Det är i högsta grad en praktisk fråga där Sverige som Natoland aktivt skulle bidra till både planering av och upprätthållandet av kärnvapenförsvaret.

Hade Natosamarbetet över huvud taget inte hanterat kärnvapenplanering och -strategi hade jag varit en varm anhängare av ett medlemskap. Försvarsalliansen delar gemensamma demokratiska värderingar och är den enda organisation med förmåga att gripa in militärt i kriser som kräver militärt agerande. Därför ska Sverige fullt ut samarbeta med och delta i Natoledda aktioner som är sanktionerade av FN. Oetiskt vara delaktig i kärnvapenförsvar, Henrik G Ehrenberg ordförande Kristdemokratiskt Internationellt Center på SvD Opinion 6 juli 2013

Förstår så väl varför han inte fick vara kvar som stabschef för KD. Så okunniga om Sveriges egna kärnvapenhistoria kan man inte ha i ett modernt politiskt partis stabsledning. Lite eftertanke av vad man kläcker ur sig och som minst tillräcklig Svensk nutidshistoriakunskap utöver Samhällskunskap årskurs 9 kursmål behöver väl även politiska tjänstemän ha med sig. Inte undra på att KD går bakåt trots en av de två trevligaste partiledarna i rutan!

Må vara att Agrell (2002) påstått att Kärnvapenprogrammet (!) som skall ha startat 1945 (men startade tidigare) avslutades en gång för alla 1972. Vilket inte ens det är riktigt sant. Men Sverige har själva bedrivit ett mångårigt kärnvapenprogramprojekt som syftade till svenska kärnvapen och det är inte förrän på senare år som det sista av den anrikade uran som vi först fick låna av USA återbördades under stort hemlighetsmakeri via stor ö norr om Göteborg. Som under tre år på 70-talet ansvarig för Farligt gods som via storföretag fördes in och ut över svenska gränser var jag mycket imponerad av två saker vid aktuella transporten: Först och främst att man lyckades transportera det anrikade uran som en gång i tiden fanns på Studsvik från sin mellanlagring på svenska vägar ända till transporterande säkerhetsfartyg och ut från svenskt vatten innan media ens lyckats få en aning om vad som skedde. Sedan så mötte jag transporten och såg med egna ögon den mycket rigorösa säkerhetsapparaten före, efter och själva säkerhetstransporten. Högsta betyg för de som låg bakom den transporten!

Att utifrån svensk verklighetsnära kontakt med NATO, komma och påstå att det skulle vara oetiskt att gå med i Nato för att kunna försvara hela Sverige, det är så oetiskt och verklighetsfrämmande att jag baxnar! Enda skälet att vi inte gick med från början var att vi hade kapacitet (har?) och redan vapenbärare framme för att själva utveckla och skicka iväg kärnvapen mot anfallare.

Läs även KD bör ta ställning för Nato, nuvarande och tidigare KD-riksdagsmän på SvD Opinion 5 juni 2013

Mer läsning: Fel fråga från fel parti, Norah4you 24 februari 2013 där jag bl.a. skrev
Det var Socialdemokraterna som drev frågan att Sverige skulle ha eget kärnvapensystem som avgjorde att vi inte kom med i NATO när Nato bildades.
……
Sverige framhöll sig officiellt som neutralt land men ett av huvudskälen till att Sverige vidareutvecklade samarbetet med NATO redan direkt efter NATO:s tillkomst utan att gå med var att Sverige ville tillverka egna kärnvapen. Sverige påstod och påstår i vissa kretsar än idag att det inte skedde med svenska socialdemokratiska regeringens goda minne. Men så var det inte. För att svenska staten från 1950-talet skulle kunna fortsätta att bekosta utvecklingen av svenskt kärnvapen, forskningen påbörjades 1945. Svenska staten ville inte lägga ner den utveckling vi hade på 1950-talet då såväl vapenbärande robot som antirobot hade tagits fram i Statens regi med statliga medel och i samarbete med såväl militär, svenska staten som svensk industri. Den forskningen och utvecklingen hade vi inte fått fortsätta med om vi gått med i NATO. Svenska staten köpte då in område i Norrland, nuvarande Esrangeområdet ingår i det området inklusive en hel del av de norrländska skogarna.

När Sverige inte fick göra detta. Heller inte fick tillräcklig mängd kärnbränsle för att kunna nå kritiska mängden, så började Sverige bryta eget uran i Ranstad. Officiellt kom samarbetet att ske mellan AB Atomenergi, Statens Vattenfallsverk och ASEA AB. I verkligheten styrdes det från AB Atomenergi där svenska staten ägde 57% av aktierna när företaget bildades 1947 samt svenska kommuner och industrier delade på resten av aktierna. Redan 1947 var det som kom att kalla Ågestareaktorn beslutad för att vi skulle få eget kärnbränsle till atombomb. Forskningen skedde på annat håll i landet främst mellan industri, såväl vapenindustri och tekniskt avancerade svenska storföretag och svenska statens forskningsanstalt m.fl. statliga myndigheter. Militärens uppgift var att testa robot och anti-robot.

Read Full Post »

gör man i kyrkan! 😛

Försvarsminister Karin Enström säger att hon tror att det rör sig om en missuppfattning av vad Sverige ska försvara sig mot.

-Det finns inget hot om ett militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige. Det är osannolikt, säger hon till TV 4.
Många tvivlar på Sveriges försvar, GP 30 april 2013

Det är inte utan att sådana som jag som under mer än 15 år tillhörde flyget, och fick min specialutbildning i Nyköping på F11 på den tiden det fanns ett ordentligt svenskt försvar, undrar hur i hela fridens namn det varit möjligt att någon officersutbildad ens inom den relativt begränsade Amfibiebiten av Sveriges Försvar har så skrämmande låg kunskap om Försvarsbehov. Att Försvarsminister Enström gång på gång visat sig okunnig om vad som står i Sveriges Grundlagar, har i och för sig liksom Försvarsminister Enströms mycket märkliga uttalanden om hotbild och tro att NATO skulle ställa upp för Sverige. Nu är det mer än nog Försvarminister Enström. Mer än nog. Försvarsminister Enström kanske inte fått det verkliga läget klart för sig. För några år sedan var det vanligt att ryska turister kom familjevis. Senaste åren har det ofta varit två och två män som åkt ut t.ex. i Göteborgs skärgård och betett sig som allt annat än vanliga turister eller utflyktsåkare. Senaste åren har människor som tillhör Hemvärnet åter råkat ut för mycket märkliga ‘försäljare’ och annat. Trots att deras närmaste grannar i uppgång inte blivit plingade på.

Sverige är avlångt och hela Sverige skall försvaras. Vi behöver ‘säkra’ Gotland likaväl som vi behöver säkra våra järnfält och urantillgångar i Sydsverige. Den sista biten verkar Försvarsministern extremt okunnig om riskerna att inom Sveriges gränser ha en av de största tillgångarna av lättåtkomlig brytningsbar uran. Försvarsministern verkar helt ignorera att Ryssland har ett naturligt behov av att kunna ta ut sin flotta på världshaven, även den flotta som finns i Östersjöområdet, och de problem som Rysslands läge utgör då deras Ishavshamnar nu som i historien stor del av året gör omöjligt för Ryssland att ta sig ut i Atlantens norra del. Försvarsministern ignorerar frågan Vad kommer efter Putin, Norah4you 25 april 2013

Många tvivlar på Sveriges försvar, SvD 30 april 2013
Många tvivlar på Sveriges försvar, Aftonbladet 30 april 2013
Många tvivlar på Sveriges försvar, helagotland.se 30 april 2013
Många tvivlar på Sveriges försvar, Metro 30 april 2013

Om det är något som varje försvarsutbildad person i detta land borde känna till, så är det att hotbilder förändras snabbt samt att det tar mycket lång tid att bygga upp försvar för att klara annat än dagens eventuella hotbild. Den som missuppfattat vad Sverige skall försvara sig mot är tyvärr Försvarsminister Enström! Någon annan logisk och vetenskapligt hållbar slutsats är svår att komma fram till!

Tillägg 3 maj 22.00 Simulerat anfall är på riktigt, SvD ledarsidan 2 maj 2013 Det är gamla försyndelser från Försvarsbeslut 1988, som inte var fullt genomfört med alla omorganiseringar på plats efter neddragningar innan Försvarsbeslut 2000 och Försvarsbeslut 2004 beslutats i samstämmighet mellan partierna på båda sidor. Försvarsbeslut 2004 har inte ens sett sina värsta effekter nu 2013….. Frågan är hur det skall bli om inte nytt beslutas snarast. Det tar minst 10 år innan Sverige uppnår försvarsnivå som kan försvara hela Sverige.

Read Full Post »