Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Holmen’

Once upon a time, when I was young, there was a song heard almost everywhere here in Sweden among teenagers: Pollution pollution It was a song by Tom Lehrer. While most of his songs can be described as left of the left back in 60’s and 70’s, that song was talking about a situation that were at hand, here in Sweden as well as in US and still is. We all want pure clear water, but are we willing to pay the price? For the cost today is less than it will be in the future to fix problems caused today. As was it back then.

It can be an accident such as a train might be carrying dangerous chemicals and something makes a wagon tip over. It can be an overflow of water in an industries drain system caused by too heavy rain in the sewersystem from industry to a purification plant for a village, a town or a district. Many different situations can happen. But whenever chemicals comes directly out in watersystem or indirectly slips down to ground water levels, the cleaning will cost. Because all of us want to have pure clean water….. don’t we?

What we all have to call our politicians and industrialist for is a question: Are you willing to help people to have drinkable water in the tap, in kitchen as well as elsewhere?

It will cost society a bit more than the so called CO-2 threat that never ever been a problem has caused the last years. That’s might be the reason why so many willingly tried that one instead of facing the real problems: Pure clean water and fresh air…..

More money when in start but less money all in all when total figures are on the table.

You might want to contact Holmen in Norrkoping, Sweden. They were one of the first, if not the first, to go for closed process-systems. This means that less chemicals are needed when reused after cleaning in the closed system. Holmen
When I was young i followed my father when he participated in a pretest before the consecration of the closed system.

If you are in farming business, you might want to contact The Lake Vättern Society of Water Conservation they do have a long experience in these questions as you can read. Back in 1957 I myself participated, eight years old, when my father made the investigations checking water and air, chemical as well as biological, temperatures 2 meter over waterlevel, 1 resp 3 resp 10 meters under… (we did it not only there but in many places in east Sweden south of Laka Maelaren….) Please remember that today Lake Vättern’s water is close to drinkable. Some years ago it was too pure…. and back in 1957 it was all but pure and clean.

Chemical levels in West Virginia water drop, but still no end in sight to ban, cnn.com january 11, 2014
Thousands Without Water After Spill in West Virginia, Nytimes.com 2014/01/11

Swedish media:
Många utan vatten efter kemisk läcka, GP 11 januari 2014
Många utan vatten efter kemisk läcka, Aftonbladet 11 januari 2014

Read Full Post »

OCH slutna system före mitten av 1990-talet, system som INTE gav den påverkan på miljön som påstås i Sveriges Lantbruksuniversitets Klordioxidblekning – för framtiden, Sveriges Lantbruksuniversitet 2005-10-27 som mer eller mindre nödvändig miljöpåverkan? Observera att undertecknad själv var närvarande vid vattenprovtagningar av utgående avlopps, dagvatten och processvatten från dåvarande Holmens Bruk AB, nuvarande Holmen, Norrköping såväl före som efter att slutna kemikaliesystem installerades på 70-talet. Att fosforhalten tyvärr inte reducerades totalt sett är i och för sig beklagligt, men påverkas inte av metod TCF eller ECF. Provtagningarna gjordes av min avlidne fader, Gunnar Jönsson, blå sidan styret, för Motala Ströms Vattenvårdsförbunds räkning. Kan det vara så att Lantbruksuniversitet liksom en hel del sk. klimatforskare använt sig av undermåliga, dvs icke faktiska observationer, för sina påståenden om TCF och att detta gör att bl.a. svenska Svanen märkningen gått i finska papperstillverkares mindre krav på blekningseffekter på miljön?
Verkliga rapporter, inte framräknade från fiction, finns utgivna och fanns åtminstone förr på Länstyrelsen i Linköping, Landsarkivet i Vadstena samt Naturvårdsverket i Sth.

TCF = Totally Chlorine free
ECF = Elemental Chlorine free
det påstås i Lantbruksuniversitets PM (länk se ovan) att kunderna numera ser mer på priset än på hur mycket klor och i vilka former detta använts. OBSERVERA att användning av klor oavsett om det är ECF eller icke Klorfritt skadar vår jords miljö avsevärt mer än vad någon fiktiv påstådd CO2 förändring skulle kunna göra ens på 300 år! Det är en fråga som gäller rent vatten här och nu och inte ens ett miljöproblem som vi kan vänta 50 till 100 år med att lösa!
Övergång till ECF kräver snabbt ett fjärde steg i reningsanläggningar från pappersbruks dagvatten, processvatten och avloppsvatten. Nu är förvisso Holmen världsledande, vilket svenska medier missat, när det gäller reningsanläggningar för pappersbruk. Men det räcker inte. Krav på icke blekt papper som ändå är beständigt, sådant papper finns, i all offentlig verksamhet bör ställas av Alliansen direkt. Jag ser fram emot lämplig formulering i ärendet.

Industrin pressade fram sänkta krav, GP 24 juni 2010
Industrin pressade fram sänkta krav, DN 24 juni 2010
Norran.se 24 juni 2010

Read Full Post »