Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hokkaido (Matsumae)’

Korrigerare har varit framme eller så har TT inte gjort sin historiska hemläxa…..

Kurilerna ligger vid Rysslands östkust, strax norr om Japan. Sovjetiska styrkor intog öarna strax efter Japans kapitulation i slutet av andra världskriget. Dispyten om öarna hämmar handeln mellan länderna och har förhindrat dem från att skriva ett formellt fredsavtal. Japan kräver kontroll över fyra av öarna.
Höjt ryskt tonläge om Kurilerna, GP 27 Maj 2016

Det är märkligt så ofta historia som finns väldokumenterad ”korrigeras” inom EU i allmänhet och Sverige i synnerhet idag. Som enskild person kan man tycka vad man vill, och det gör även jag, MEN att ens försöka ge sig på att desinformera om verklighetens historia för att den är politiskt inkorrekt med vad politiker och många människor tycker år 2016, är absolut inte demokratiskt agerande. Även ens värsta fiende/meningsmotståndare har rätt att få klargjort den verklighet som historiska dokument beskriver. Inte som passar ”Tyck som jag” folk år 2016!!!1

Rysk-Japanska striden om Kurilerna
Då jag hittat ett utförligt svar som täcker all historia runt Kurilerna i Skalman.nu, så tar jag citat ur svaret som avser den rysk-japanska dispyten om Kurilerna, samt skriver länken till det fullständiga svaret. En enda sak är inte helt täckt, enligt min mening av svaret – därför finns längst ner i detta blogg en länk till det Rysk-Japanska Kriget i början av 1900-talet. I mångt och mycket en av de bakomliggande faktorerna till de konstellationer som avtalades mellan länder i Europa och som sedan i och med skottet i Sarajevo mer eller mindre ligger bakom Första Världskrigets utbrott.

men först svaret i Skalman.nu
Konflikten om Kurilerna (Tisima) är inte direkt ny. Nedan följer en sammanställning av olika händelser som har utspelat sig kring ökedjan genom århundraden.

Japanerna fick kännedom om öarna 1635 under en expedition till ön Hokkaido (från lokalborna där), men kom aldrig till själva ögruppen Kurilerna p.g.a. konflikten med lokalborna.

Först att besöka ökedjan var holländaren Maarten Gerritszoon de Vries som 1643 kom till de Mindre Kurilerna (holländska: Kleine Koerilen). Han besökte öarna Kunashir, Iturup och landsteg på Urup. 1644 sammanställdes en holländsk karta över dessa öar.

Samma år (1644) ritade även japanerna en karta över en del av Kurilerna (okänt dock om den byggde på egna, japanska, upptäkter eller på den information de fick på Hokkaido om Kurilerna). Det är den äldsta kartan i världen där det tydligt anges ögruppen Habomai, öarna Shikotan, Kunashir och Iturup. Lokalbefolkningen (ajnerna) som bebodde öarna betalade skatt till fustendömet Matsumae och bedrev handel med det.

1646 nämns ögruppen för första gången av ryssen N. I. Kolobov, som beskrev att öarna beboddes av folket ”ajner”.

I slutet av 1600-talet var ryssarna där och utforskade ögruppen. 1697-1699 genomförde Vladimir Atlasov en expedition till Kamtjatka och utforskade öarna söderut ända ner till ön Simushir.

Nästa expedition var 1711 och genomfördes av Danila Antsiferov och Ivan Kozyrevskij. De besökte de två nordligaste öarna i ögruppen. 1713 genomförde de sin andra expedition. De nådde ön Paramushir och fick en beskrivning från ajnerna om 14 av öarna som sträckte sig fram till ön Matsumae (Hokkaido). Samma år (1713) sammanställde Kozyrevskij sin ”Ritning över havsöarna”.

1719 skickade Peter den store en expedition under ledning av Ivan Jevreinov och Fjodor Luzjin. De fick öarna ner till Simushir att bli ryska.

…..
1771 utgick ögruppen Mindre Kurilerna från Ryssland och blev ett japanskt protektorat. Som ett svar på det skickades adelsmannen Antipov med tolken Sjabalin. De lyckades vinna Kuril-bornas förtroende, och 1778-79 lyckades man få 1.500 personer på öarna Iturup och Inashir att bli ryska undersåtar. Man lyckades t.o.m. få nya undersåtar på ön Hokkaido (som då hette Matsumae). 1779 utgav Katarina den stora en ukas om att befria alla lokalbor som blev ryska undersåtar från att betala skatt. Det japanska imperiet förbjöd dock alla ryssar att besöka de här tre öarna.

Det finns kartor från 1700-talet, där dessa öar bildar en av många ryska landsdelar. Bland annat finns en karta från 1745 där ögruppen visas som en del av Ryssland. 1787 inkluderade Ryska imperiet Kurilerna inom sina domäner. Från 1789 finns det en ”landsbeskrivning” som inkluderar 21 av öarna som ryska. Hokkaido (Matsumae) var det lite oklart med vem den tillhörde.

Även Japan ansåg öarna vara deras. 1786 genomförde en tjänsteman från den japanska centralregeringen (Tokunai Mogami) en utforskning av öarna Iturup och Urup. I maj 1788 överfölls en japansk handelsbåt som hade anlänt till Matsumae/Hokkaido.

……
1845 kom det en blixt från en klar himmel – Japan förklarade ensidigt både ön Sachalin och Kurilerna för att vara japanska.

…….

8 september 1951 skrevs fredsavtalet i San Francisco mellan Japan och de allierade, enligt vilket Japan avsade sig alla rättigheter på södra Sachalin och Kurilerna (Sovjetunionen var inte med om att underteckna det avtalet). Enligt den officiella japanska linjen så ingick inte öarna Iturup, Shikotan, Kunashir och Habomai i begreppet Kurilerna (Tisima på japanska) och att Japan således aldrig avstått från dessa.

19 oktober 1956 undertecknade Sovjetunionen och Japan en gemensam deklaration som satte stopp för krigstillståndet länderna emellan och återupprättade de diplomatiska förbindelserna. Enligt deklarationen skulle Sovjetunionen överlämna till Japan öarna Habomai och Shikotan när ett fredsavtal väl har undertecknats (ett sådant avtal har fortfarande inte blivit undertecknat. Japan avstod från påskrivandet efter påtryckningar från USA, som hotade med att de inte skulle återlämna Okinawa om Japan skulle få för sig att avstå från sina anspråk på Kunashir och Iturup).

………

14 november 2004 meddelade Sergej Lavrov (ryske utrikesministern) i samband med ett planerat besök av Putin till Japan, att Ryssland som Sovjetunionens arvtagare erkänner deklarationen från 1956 som existerande och är beredd att föra territoriella samtal med Japan på grundval av den deklarationen. Den frågeställningen skapade en livlig debatt bland ryska politiker. Putin stödde utrikesministeriet, men lade in en brasklapp, han menade att ”Ryssland är berett att uppfylla sina åtaganden” men bara ”i sådan omfattning, som dessa överenskommelser uppfylls av vår motpart”.

Den japanske premiärministern Koizumi förklarade att Japan inte kan nöja sig med att få endast två av öarna.

……..
2005 förklarade Putin att han är beredd att lösa de territoriella frågorna i enlighet med den sovjetisk-japanska deklarationen från 1956, d.v.s. att överlämna till Japan öarna Habomai och Shikotan, men den japanska sidan vägrade att kompromissa.

Frågan förblir olöst än idag. 7 februari 2010 genomfördes i Japan ”De norra territoriernas dag”. Bilar åkte runt med högtalare i vilka det hördes militärmusik och krav på återlämnande av de fyra södra öarna i den Kurilska ökedjan.
/MCDispyten om Kurilerna, Skalman.nu

Mer historisk bakgrund:
Rysk-Japanska kriget 1904-05, militarhistoria.se

Read Full Post »