Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘”högutbildade invandrare”’

Läser följande på Expressens debattsida under inledande bild: ”På fel plats. Många högutbildade invandrare har i dag lågkvalificerade jobb eller är arbetslösa. Invandrade akademiker måste tas tillvara, skriver Göran ArriusVårt samhälles farligaste fiasko, Göran Arrius ordförande för Saco på Expressen debatt 10 september 2012

I ett Sverige där ett stort antal ungdomar som läst färdigt gymnasiet samt tagit examen på Högskolor och Universitet, samt ett större antal kvinnliga svenska medborgare, oavsett var de från början är födda, över 40 år inte får en plats på arbetsmarknaden som motsvarar den utbildning de har, så är det väl magstarkt att mer värna rätten till kvalificerat arbete för någon som inte talar och skriver flytande svenska. Det låter så bra att tala om integration, men svenska medborgare som trots hög utbildning och stora studieskulder aldrig kommer in i den karriärstege som Göran Arrius lyckats kliva upp för har som minst rätten som svenska medborgare att kräva att man bryr sig om deras möjligheter före man kräver åtgärder för de som fått uppehållstillstånd, tillfälligt eller längre. Vänta med att ställa krav för invandrare tills de blivit svenska medborgare. Då omfattas de av samhällets skyddsnät precis som alla andra svenska medborgare. Vänligen läs Regeringsformen! ALLA människor är lika värda. Finns inget där som ger stöd för att högutbildade invandrare skall gå före svenska högutbildade medborgare!

Read Full Post »