Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Högskolestudier’

hör inte hemma på Högskola eller Universitet. De tar enbart upp plats från andra som är beredda att slita som man måste för att lära in både på bredden och djupet och läsa in det mesta självständigt utan någon lärare som går igenom det man skall lära in. Högskola och Universitet är inte någon Mänsklig Rättighet att få glida igenom på en räkmacka! Inte heller är det samma inlärningsteknik som på grundskolan eller gymnasiet. Det är frågan om att kunna visa att man klarar eget självständigt arbete, om det inte i en seminarieövning ingår grupparbete, egna studier och analyser. Flera hundra sidor per vecka som i många fall måste läsas in med mycket liten handledning från lärare. Läsas in och analyseras av Dig som går på Högskolan eller läser vid Universitetet. Inte något Du har rätt att fuska Dig igenom!

Mer flum än som finns i Kåren kritisk till alltför hård koll, DN 13 augusti 2011 har sällan skådats. På min tid, när jag satt i kårfullmäktige var det fuskande studenter vi protesterade mot inte mot kontroll av att fusk inte fick förekomma!

Ökande fusk oroar högskolor, DN 14 augusti 2011

Se även: Studier, tips med mera, Norah4you sida

Read Full Post »

Redan när jag satt som FPU-representant för Folkpartiets Studentförening vid Fil.Faks kårfullmäktige i Göteborg i mitten på 70-talet var frågan om det lönade sig lönemässigt sett ur livsperspektiv att studera vidare p.g.a CSN-lånets konstruktion där lånet räknades upp men ränta inte fanns i reell mening och alltså inte var avdragsgill OCH skattesystemets konstruktion. Idag har problemet tydliggjorts ännu mera och många drabbade har fått livslånga skulder att betala. Skulder som aldrig eller nästan aldrig går att betala av på samma sätt som ett banklån.

Det första som borde hända är att i det ögonblick någon gått färdigt en utbildning, så borde någon form av rabatt ges på lånet som därefter borde ränteuppräknas med avdragsgill ränta.

Det andra som borde hända är att ränteavdragen i skattesystemet ses över så att de som har lån för studier, hus, bil, husbåt men inte vanlig båt fick likvärdiga ränteavdrag medan de som har räntor på kreditkort, lån för resor eller liknande antingen inte får något ränteavdrag alls eller högst reducerat ränteavdrag. Det skall löna sig att läsa vidare precis som det skall löna sig att arbeta men inte löna sig att leva över sina tillgångar!

Lång studietid inte alltid lönsam, GP 28 maj 2010
Lång studietid inte alltid lönsam, DN 28 maj 2010
Lång studietid inte alltid lönsam, SvD 28 maj 2010
Att lära måste vara lönsamt, GP ledarsidan 30 maj 2010

Read Full Post »