Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Högre utbildning’

från detaljstyrning överhuvudtaget och speciellt detaljstyrning av Universitet och Högskolor. Löfven bör besinna sig. Vi lever inte i ett Sverige direkt efter Andra Världskriget då det mycket väl ekonomiskt och innehållsmässigt hade varit möjligt att lägga om högre utbildning i Sverige till tre terminssystem. Där är vi inte idag. Vi lever inte heller i ett kommunistiskt eller ens socialistiskt samhälle där politiker inte bara får utan också förväntas lägga sig i högre utbildning.

VAD som skall gå att läsa, NÄR det skall studeras och HUR dessa studier skall bedrivas är något som arbetsmarknadens parter som är de som vet något om vilka jobb som finns, beräknas kunna finnas samt vilken utbildning som behövs till dessa jobb. Politiker i ett demokratiskt samhälle bör också hålla sig för goda för att tillsätta rektorer, prefekter och professorer på Universitet och Högskolor. Det är inte politiker som skapar nya jobb, möjligen skapar efterfrågan eller minskar densamma genom att vrida på eller av skattekranen så att vatten i större mängd hamnar i Statens vattenbehållare än i människornas hem och händer.

Största felet med hela den Socialdemokratiska treterminstankegången ligger i ovanstående samt i att Högskole- och Universitetsstudier är inte så upplagda att det utan vidare går att dela upp det som förr kallades ett betyg, dvs det som i alla tider motsvarat en termins studier men kallats olika… (nyord). Lika lite som CSN:s system visat sig vara anpassat för en hel del linjer på Tekniska Högskolor, lika lite går det att plocka ut delar från en termins studier i t.ex. Historia och fördela detta så att ett framtida treterminsstudiesystem skulle ge relevant utbildning i ett nog så viktigt Samhällsvetenskapligt ämne. Alla som studerar på högskola har möjlighet att välja enstaka kurs. Denna kurs kan beroende på ämne vara allt från några poäng (motsvarande några veckor) till täcka en hel termin (D-uppsats inkluderande vetenskapsteori samt allt från förberedande inläsning till av handledare godkänt arbete som kan läggas fram för att opponeras på).

S vill ha tre terminer på universitetet, Aftonbladet 12 augusti 2013
S vill ha tre terminer, Expressen 12april 2013
S vill ha tre terminer, Sveriges Radio 12 augusti 2013
S vill ha tre terminer, SvD 12 augusti 2013
Tre terminer ingen mirakelkur, Ledarsidan Arbetarbladet 13 augusti 2013
Sommaren är för lång, Ledarsidan Expressen 13 augusti 2013
Löfven vill att fler pluggar på sommaren, DN 12 augusti 2013
Tummen ner för tre terminer, Skövde Nyheter 13 augusti 2013

Politiker skall hålla tassarna borta för VAD som skall läsas, HUR det skall läsas samt definitivt NÄR det skall läsas. Universitet och Högskolor har ont om pengar som det är för att kunna hålla vetenskaplig standard på alla kurser samt främja utbildningen av blivande forskare, innovatörer o.s.v. på områden som behöver finnas för att arbetsmarknadens parter skall kunna skapa nya exportprodukter, billigare energianvändning, verklighetsanpassad (läs människovärdig) vård och omsorg o.s.v.

Ett samhälle där de som sitter i Regering/Riksdag är de som tror sig kunna avgöra vad, hur och när högre studier skall bedrivas är inte ett demokratiskt samhälle där de som beslutar har lärt in samt förstått att Högskole-/Universitets studier HELT skiljer sig från hur utbildning och inlärning bedrivs på grundläggande stadier INNAN högre studier. Högre studier kräver att de som studerar inte bara har gedigen ordförståelse, ordkunskap, matematisk grundutbildning Få utbildningar där det inte krävs goda matematisk-statistika kunskaper på väg till Uppsats/Thesis (det senare akademiskt arbete) och examen.

Se även: Studietekniska tips m.m. Norah4you sida

Det är inte antalet studeranden som kommer in på högre utbildning som avgör hur de enskilda studerandes framtid (arbetsmöjligheter och skulder) ser ut. Det är antalet studeranden som går ut med gedigen akademisk utbildning, dvs både klarar av att komma in samt bedriva det självständiga inläsningsarbetet som runt hela jorden utgör stor del av grundförutsättningen för högre utbildning. Håll tassarna borta från det Ni inte är kompetenta nog att förstå eller kunna utveckla, ‘kära’ politiker!

Read Full Post »