Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hjärnskador’

Professor emeritus Maths Berlin har rätt, det föreligger stora risker för hjärnskador på foster och barn under 10år om de direkt eller via modern(fostret) får vaccin som innehåller kvicksilver. Kvicksilvret i vaccinet omdiskuterat, Aftonbladet 6 september 2009 Det räcker att läsa tillverkaren av Tiomersal/Thiomersals egna produktblad! Den som tror att en tillverkare i klartext skriver ut vilka risker som föreligger med ett preparat utan orsak, den borde inte blivit godkänd i någon form av akademisk examen som kräver vetenskapsteoretisk kunskap!

Detta är tredje gången jag bifogar följande utdrag ur produktblad/Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS från Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas:

”Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”
Översatt till svenska:
”Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Hur mycket klarare bör det skrivas för att läkemedelsverket och kemikalieinspektionen skall fatta det som ALLA som sysslade med farligt gods på kemi- och medicinföretag vetat om sedan 70-talet?????????????????????
Utöver detta gäller fortfarande Jan Liljemark, Läkemedelsverket det gamla kära ordstävet: Det är tillåtet att vara dum, men det är dumt att bevisa det! Även Grundskoleelever vet om att det är skillnad på att förtära ett gift och få det insprutat i sig så att det sprids med blodbanorna! BAKLÄXA på 7-ans biologikurs!

Andra artiklar om ämnet: Vaccin ingen enkel lösning, SvD 6 september 2009>/A>
DN TEMA Svininfluensa

Se även i 11-e timmen vaknar Läkemedelsverket, Norah4you 5 september 2009

Read Full Post »