Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Higgspartikeln’

Satt för en stund sedan och läste om igen en vetenskaplig artikel om neutrinforskning. Kanske är jag fel ute. Kanske har jag missförstått tankegångarna att i en framtid använda neutriner som ”budbärare” för att snabbt kommunicera. Men något eller någon ”talar” inom mig för att föra en fundering vidare:

OM det är så att neutrinerna som far igenom allting även oss människor och jorden i hög hastighet, någonsin skall kunna vara ”budbärare”,
och om Andra Strängteorin gäller med reservation jag lade in januari 2013 i länken nedan,

finns det en sak forskningen enligt min mening borde fundera över….
Vi vet att i vår vanliga ”värld” så som vi ser, känner och upplever den, så dras ”+” till ”-” och ”+” repellerar från ”+”, samma för ”-” och ”-”

För att neutriner skall kunna ”bete” sig som de gör, Borde inte de då redan ha ett inbyggt ”minne”/”annan dimension” för att kunna röra sig som de gör?

Norah4you's Weblog

och definitivt inget som kolliderar med de teoretiskt matematiska ‘bitarna’ i Big Bang Teorin eller ens i Supersträngteorin. Det enda man måste inse har fallit är den sk. andra Supersträngteorin. Detta utifrån att Edward Wittens försök (kan inte kalla det något annat se * nedan) att meddelst dualitet få de fem olika bosoniska typernas (I, IIA, IIB, HO och HE) skiftande rumstidsdimensioner in under samma teoretiskt tänkta Supersträngteori. Det försöket är alltså det som i utvecklad form senare har kommit att kallas Andra Supersträngteorin.

Men eftersom det säkerligen är få här som satt sig in i Strängteorin än mindre i de olika bosoniska typerna samt inte räknat ens på naturkrafters påverkan på vår egen jord, än mindre på naturkrafter och fermioner (vi kan här kalla de senare för materiens byggstenar. Brukar ofta i enklare och halvvetenskapliga texter kallas så….) så får vi börja med det enkla att definiera vad som…

Visa originalinlägg 940 fler ord

Read Full Post »

Det var många som kände sig kallade till att få Nobelpriset i Fysik…… tänk om de tänkt innan, innan de gjort sin ‘besvikelse’ känd…
Se: Shame on you, Carl Hagen, Norah4you 8 oktober 2013

Det är också många vetenskapsjournalister, vetenskapsmän (fysiker av facket och andra) som försökt förklara vad Higgspartikeln är…..

att försöka förenkla det till att Higgspartikeln förklarar varför massa finns eller som fysikstudenter vid Chalmers att higgspartikeln är något som måste finnas för att vi ska väga något ”Inget hade existerat”, Sveriges Radio 8 oktober 2013 är enligt min mening att förenkla något som är logiskt enkelt att förklara. Inget hade existerat är förvisso ett logiskt giltigt argument. Eller? Troligen är det ett argument som leder till en hållbar slutsats. Men där är forskningen inte riktigt framme än. Vad vi logiskt vet, är att utan Higgspartikeln, så hade partiklar som vi känner dem inte funnits. Logiskt går det att ta det ett steg ytterligare bakåt. Utan Higgspartikeln hade inte universums första miljarddelssekunder inneburit att energisträngar ”skapats”/”bildats”.

att glömma bort att veta att något existerar dvs att veta att Higgspartikeln verkligen finns, inte är detsamma som att veta varför

att Varför kanske är nästa stora frågeställning? Finns uppgifter om pågående forskning som kan tyda på detta. Men logiskt går det redan innan Varförfrågan är besvarad att leda i bevis skillnaden mellan Intet (Tomrum) och Vacuum.
Ska inte ge mig på att förklara detta eftersom det utifrån uttalanden igår och i natt verkar som det än så länge är för svårt även för forskare att hänga med i logisk konsekvensanalys av det som redan lagts fram från 1951 till idag…..

Gudspartikel eller ej, personligen har jag gång efter annan i allmänna ordalag fört fram att Big Bang egentligen kan användas som bevis för att något ”skapats” ur intet. Lämnar frågan här för andra att smälta och fundera vidare på. Mycket forskning återstår. Som jag skrev tidigare i år: Det som borde vara det första när Higgspartikeln väl är på plats teoretiskt torde väl vara att utifrån Higgspartikelns bevisade existens se över de ”gamla frågornas” teoretiska svar för att innan något kan förväntas visas så måste all gammal teori och information analyseras en gång till. Den första fråga jag får in i mitt huvud är frågan om reversibilitet – existerar det i verkligheten utanför teorin?Higgspartikeln, Norah4you 14 mars 2013

Read Full Post »

Du var inte mer än 14 år när Higgs publicerade ”Perturbation Method for the Calculation of Molecular Vibration Frequencies I” J. Chem. Phys. 21 1131 (1953) det var startskottet till det som via lång och viktig forskning ledde fram till 1964 års viktiga artiklar.
Peter Higgs, Physics Letters, 12, 132, 1964 ; P. Higgs, Phys. Rev. Lett., 13, 508, 1964
Francois Englert och Robert Brout Physics Rev. Lett., 13, 321, 1964

Det må vara så, att det i ditt hemland anses accepterat att citera andras arbeten. Speciellt om man refererar på rätt sätt till källorna. Men, mängden av citat och valet av citat visar två allvarliga saker:

* Du var när du skrev ditt arbete medveten om att dina upptäckter KRÄVDE Higgspartikelteorin och de uppgifter som Higgs och Englert redan publicerat! Det är som det står i
Physicists get political over Higgs, Nature 4 augusti 2010
undeniable that Guralnik, Hagen and Kibble were the last to publish. He also notes that their paper cited the earlier publications by Brout and Englert, and by Higgs, weakening their authorship claim.

* Valet av citat visar tyvärr att du inte helt förstått teorin. (Du trodde kanske att ‘vanligt’ folk även om de är Naturvetare från början inte skulle inse detta….?) Så skäms. Ära den som äras bör gäller dig lika väl som det gällt många andra under årens lopp. Att välja citat är inte att göra grundforskning på vetenskapsteoretiskt högsta nivå oavsett egna tillägg!

Amerikan kritiserar akademiens val, GP 8 oktober 2013
Amerikan kritiserar akademiens val, Aftonbladet 8 oktober 2013
Besviken på akademiens val, DN 8 oktober 2013
Amerikan kritiserar akademiens val, SvD 8 oktober 2013
Därför dröjde de med Nobelpriset i går, Expressen 9 oktober 2013
Bråk försenade Nobelpris, DN 9 oktober 2013
Bråk försenade Nobelpris, SvD 9 oktober 2013

Read Full Post »

Surt sa räven – Nobelpriset i fysik.
Det är då förunderligt vilka sura miner en del av forskarvärlden visar upp efter att Peter Higgs och Francois Englerts Nobelpris 2013….
Verkligheten är den att efter Peter Higgs artikel ”Perturbation Method for the Calculation of Molecular Vibration Frequencies I” J. Chem. Phys. 21 1131 (1953) som var ett utgångsläge fram till Peter Higgs, Physics Letters, 12, 132, 1964 ; P. Higgs, Phys. Rev. Lett., 13, 508, 1964. så var det endast Francois Englert i Phys. Rev. Lett., 13, 321, 1964.(tillsammans med Robert Brout som lika lite som någon av alla de som nu känner sig kallade till Nobelpriskandidater publicerad någon vidare forskning stödjande teorin under de aktuella åren!)
Reviderad artikel 07.15 9 oktober 2013

Fysikpristagarnas kommentarer

Francois Englert tackade för priset när han deltog vid presskonferensen via telefon.
– Tja, du kan säkert tänka dig att det inte är särskilt obehagligt. Jag är väldigt, väldigt glad över utmärkelsen, säger François Englert.

Vad ska han göra med prispengarna vet han inte.
Första gången han träffade Higgs var den 4 juli på Cern, sedan dess har de setts några gånger.
– Jag kommer givetvis att gratulera honom nästa gång vi ses.

….
Higgs: I ett förproducerat uttalande, förmedlat av universitetet i Edinburgh där han är professor emeritus, säger han:
”Jag är överväldigad av att få motta priset och jag tackar Kungliga svenska vetenskapsakademien. Jag vill också gratulera alla som bidragit till upptäckten av den här nya partikeln och jag tackar min familj, mina vänner och kollegor för deras stöd.”
Han hoppas också att det här erkännandet för grundforskning ska öka medvetandet om värdet av ”blue-sky research”, ett svåröversatt uttryck som ungefär betyder forskning utan känd praktisk tillämpning.
Fysikpriset till Higgs och Englert, GP 8 oktober 2013

Higgs: Jag är överväldigad, DN 8 oktober 2013

Nobelpriset i Fysik 2013
Pristagarnas CV förkortade

Peter Higgs
Född 29 maj 1929
Utbildning
Physics from King’s College, University of London, in 1950
året efteråt 1951 tog han MSc (Master of Science) och började forska.
Hans avhandling ‘Some Problems in the Theory of Molecular Vibrations’ var inledningen av det livslånga intresset för sökandet efter symmetri som gör att teorier hänger ihop i de fysiska system som Teoretisk Fysik studerar.
1951 • “Theoretical Determination of Electron Density in Organic Molecules” (with C A Coulson, S L Altmann and N H March) Nature 168 1039 (1951)
men det var Higgs själv som gick vidare i teoretiska forskningsarbetet och under 1953 bl.a. publicerade den avgörande avhandlingen ”Perturbation Method for the Calculation of Molecular Vibration Frequencies I” J. Chem. Phys. 21 1131 (1953) efter att han först försökt få den publicerad på ‘hemmaplan’ där han mer eller mindre blev utskrattad.

Francois Englert
Född 3 november 1932
Utbildning
– Ing´enieur Civil Electricien-M´ecanicien (1955) (Universit´e Libre de Bruxelles [U.L.B.])
– Licenci´e en Sciences Physiques (1958) (U.L.B.)
– Docteur en Sciences Physiques (1959) (U.L.B.)

Forskning
Statut acad´emique
– Assistant `a l’ULB : 1956-1959
-“Research Associate” `a Cornell University (Ithaca) USA : 1959-1960
-“Assistant Professor” `a Cornell University (Ithaca) USA : 1960-1961
– Charg´e de cours `a l’ULB : 1961 – 1964
– Professeur `a l’ULB : 1964 – 1998
– Directeur (avec Robert Brout) de l’Unit´e de Physique Th´eorique `a l’Universit´e Libre de
Bruxelles : 1980 – 1998
– Professeur ´em´erite `a l’ULB : depuis 1998

Publikationer
1] F. Englert and R. Brout, Phys. Rev. Lett., 13, 321, 1964.

C’est l’intuition que nous avons eue avec Robert Brout lorsque nous travaillions aux États-Unis. Après mes études post-doctorales, je suis retourné en 1961 à l’université libre de Bruxelles, où je suis devenu professeur.
Le LHC détectera le Boson de Higgs, Englert La Recherche aktualité des sciences 2008

I en intervju efter att Higgspartikeln första gången ansågs funnen 2008 berättar Francois Englert om att han och Robert Brout hade en intuitiv känsla under de år de samarbetade 1959-61 på Cornell Universitet (Ithaca) i USA att det fanns något som ‘saknades’ i den tidens teorier. Efter att Englert återvänt till Belgien och blivit lärare och forskare på l’université libre i Bryssel började han forska/söka efter den ‘saknade’ biten för att få allt att hänga ihop.
* Englert och Brouts arbete presenterades i Phys. Rev. Lett., 13, 321, 1964.
Brout hade i och för sig kunnat känna sig delvis förfördelad. Men lika lite som andra som idag uttalar sig surt, så lade han fram någon teori inom rimlig tid efter deras samarbete. Englert är välförtjänt Nobelpristagare. Fattas bara annat.

Så har vi avundsjuka forskare som känt sig kallade lämpliga som pristagare….. Surgubbar som är avundsjuka finns det gott om: Svenska vetenskapsakademien borde revidera sina principer om att högst tre personer kan tilldelas samma Nobelpris. Det tycker amerikanen Carl Hagen, som blev utan fysikpris trots att han är en av de fyra forskare som ungefär samtidigt som årets pristagare François Englert och Peter Higgs gjorde viktiga rön kring Higgspartikeln.Amerikan kritiserar akademins val, GP 8 oktober 2013
Viktiga rön, nja utan Higgs och Englerts publicerade arbeten, så är de rönen inte mycket att hänga i julgran som teori. Rönens värde framkom först EFTER att Higgspartikelns teori publicerats och inte ens direkt då….. Rätt skall vara rätt. Saknades hållbar teori så saknades det hållbar teori. Att försöka hävda rätt till Nobelpriset i den situationen, det är verkligen att göra bort sig kapitalt!

Tänk så många som inte verkar förstå att under forskningsarbete är det många involverade, men det är få som leder forskningsarbete och oftast är det de som leder forskningsarbete eller fortsätter forska på funderingar som uppkommit tidigare som publicerar sig. Att vissa av de som idag visar sura miner har glömt sina egna formuleringar i arbeten efter 1964 liksom de glömt att de hoppat över led i bevisföring alternativt presenterat märkliga matematiska ‘genvägar’ för att bevisa sina teorier, det hade väl varit förmätet om jag, systemprogrammerare 1971 som innan dess för all del var naturvetare och läst matematik samt matematisk statistik för att 20 år senare börja på Lärarhögskola omskolande mig till SO-lärare pekat ut för dem…… 🙂

Fysikpriset till Higgs och Englert, GP 8 oktober 2013
Higgs och Englert får Nobels fysikpris, Expressen 8 oktober 2013
Fysikpriset till Higgs och Englert, Aftonbladet 8 oktober 2013
Higgs och Englert får Nobelpris i Fysik 2013, Sveriges Radio 8 oktober 2013
Forskare: Européerna prisade de sina, SvD 8 oktober 2013
Higgs jag är överväldigad, DN 8 oktober 2013
Nobel de Physique Fransois Englert ”heureux”, mais ému, Le Point 8 oktober 2013
Peter Higgs, Francois Englert win Nobel prize in Physics, 3013/10/08

DN:s vetenskapliga redaktör Maria Gunther Axelsson Nu måste fysikerna lära sig mer om partikeln, DN 8 oktober 2013 visar att rubriken även gäller vetenskapliga redaktörer och journalister. Ärligt talat är detta inget nytt. Det har diskuterats samt ibland hånats av vetenskapsmän ända sedan 1964. Mellan 1951 och 1964 var det näst intill omöjligt för Higgs att föra fram delrapporter om sin forskning. Verkar tyvärr som få än idag förstår vad de har att göra med bara ‘att’ det är något avgörande viktigt……

Det roliga i kråksången är att antingen 64 eller 65 nämnde min dåvarande lärare i fysik (även matematik och kemi) Enoch Görfelt i samband med att han förklarade Einsteins teori samt ‘hästsadelteorin’ att det pågick sökandet efter en felande länk för några av oss som hunnit igenom kurserna i Fysik och Matematik. Det jag minns från den lektionen är att jag då i 8:an eller 9:an föreställde mig sökandet som om man satt upp någon form av filter djupt inne i jorden för att fånga något som inte lät sig fångas. Tänk vad naiv jag var. Läste senare om Higgspartikeln i samband med att jag kom över vetenskapliga artiklar m.m. som kompisar som studerade Fysik, främst Teoretisk Fysik, hade tillgängliga. (Alltid varit intresserad av allt nytt)

Read Full Post »

Att det inte bara i teorin utan i verkligheten också existerade något som när det kom tillsammans med energisträngar som likt ojämna bollar innan ”kontakt” rört sig i obestämbart oförutsägbara banor,
och att denna av en del felaktigt sk. Gudspartikel i grunden är förutsättning för all massas existens. Så långt är det enkelt att hänga med i resonemanget kring att Higgspartikeln faller på plats, SvD 14 mars 2013
men det som stör mig och stört mig i senaste halvårets diskussion om det var eller inte var Higgspartikeln som Cernlaboratoriet i Schweiz hittat, är att man fortfarande använder begreppet ‘partikel’. Att det var adekvat benämning när den brittiske forskaren Peter Higgs presenterade sin refuserade artikeln om teorin som i 40 år legat till grund för de teoretiska modellberäkningarna som laboratoriet nu med stor säkerhet kan anses ha bekräftat, det är en sak. Men i ljuset av strängteorins uppkomst och vidare teoretiserande är väl partikel fel beteckning? Partikel förutsätter väl per definition massa?

Oaktat detta, så är det roligt att följa teoretiserandet runt Higgspartikeln. Lite märkligt att höra
För mig är det uppenbart att det handlar om en Higgspartikel, men vi har fortfarande en lång väg kvar innan vi vet vilken typ av Higgspartikel det är, säger experimentets talespersonen Joe Incandela.

Frågan som kvarstår är enligt forskarna om det är Higgspartikeln enligt partikelfysikens standardmodell, eller något annat.

Det är väl tämligen självklart vad den sk. Higgpartikeln per definition måste vara om det är så att den tillsammans med ‘andra artiklar’ (energisträngar av obestämbar natur) när dessa möts gör att ”partiklarna” bildar massa? Rent logiskt måste den sk. Higgspartikeln vara bärare antingen av en ‘decoder’ eller ‘en programvara’ som får de energisträngar som möter Higgspartikeln att ‘ordna sig till’/bilda massa.

Sedan kommer det svåra. Förvisso är Higgspartikelns existens förutsättningen för Big Bang o.s.v. Men är det inte så, att partikelns existens i sig innebär en form av ‘bevis’ för en högre existens, Gud eller vad man vill kalla det, alternativt att beviset av Higgpartikelns existens innebär början på nästa generations forskning om Varför och Vad. Dvs att det inte bara handlar om vilken typ Higgspartikeln är, nog så viktigt vetenskapsmässigt att få klarhet i, men även ställer frågan om definition av hastighet, rörelse och tid lite grann på ända? Tror nämligen inte det enbart handlar om sk. svart materia för att få ”ekvationen” att gå ihop….
Tacksam för funderingar och förklaringar.

Fler bevis för att partikel är Higgs, Aftonbladet 14 mars 2013
Inga överraskningar från den nya partikeln, Sveriges Radio 14 mars 2013 Varför skulle det vara det? Rent vetenskapsteoretiskt bör väl ‘man’/forskaren alltid ta ett steg bakåt innan ny uppgift om det som hittats/upptäckts kan förväntas. Det som borde vara det första när Higgspartikeln väl är på plats teoretiskt torde väl vara att utifrån Higgspartikelns bevisade existens se över de ”gamla frågornas” teoretiska svar för att innan något kan förväntas visas så måste all gammal teori och information analyseras en gång till. Den första fråga jag får in i mitt huvud är frågan om reversibilitet – existerar det i verkligheten utanför teorin?

Read Full Post »