Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hetrosexuella’

Det verkar som någon tagit Isinbajeva i örat….. Isinbajeva: ”Jag har blivit missförstådd”, Aftonbladet 16 augusti 2013 snälla rara – låt inte henne vara talesman för OS i Sotij 2014. Inget jag har med att göra. Det förstår jag. Men en som inte klarar av att göra en pudel utan att göra kullerbytta är väl knappast representativ för något land? OK Min uppfattning.

Pudeln börjar så bra: – Jag är emot all diskriminering av homosexuella på grund av deras sexualitet, säger hon i ett uttalande, enligt AP, och skyller på att engelskan inte är hennes modersmål.
problemet är kullerbyttan som följer direkt på pudeln:
– Vad jag ville säga var att folk ska respektera lagarna i andra länder, speciellt när de är gäster där, fortsätter hon.
Hallå om idrottsmänniskor eller turister som kommer för att besöka en internationell idrottstävling, så är grundförutsättningen i varje demokratiskt land att man tillåter dessa att utifrån Mänskliga Rättigheter visa och eller på annat sätt uttrycka sin uppfattning så länge som detta visande eller uttryckande inte innebär att vederbörande begår våldshandlingar eller uppmanar andra till våld. Skicka Isinbajeva på utbildning i Rysk-Ortodox lära och annan Kristendom. Politisk korrekthet hör inte hemma i något land som vill kalla sig demokratiskt.

Isinbajeva: ”Jag har blivit missförstådd, GP 16 augusti 2013 NEJ det har du inte. Du visar det själv genom kullerbyttan!
Stjärnan Isinbajeva backar – efter attacken, Expressen 16 augusti 2013
Isinbajeva: Jag blev misstolkad, DN 16 augusti 2013 Nej OM du blev misstolkad, så hade du inte återupprepat samma harang en gång till!
Tillägg 12.20
Mestadels hyllningar för nagellacksprotest, SvD 16 augusti 2013

Se även: Politisk korrekthet – modell Ryssland?, Norah4you 16 augusti 2013

Read Full Post »

När idrottsmänniskor berörs så till den milda grad att värdlandet Ryssland har varit tvungen att gå ut och säga att alla [IEJ: dvs även de som älskar någon av samma kön] är välkomna att tävla i Ryssland, så hör Idrott och Politik ihop. Där skiljer det sig från den situation som rådde när människor här i Sverige demonstrerade mot en Davis Cup tävling mot Rhodesia en gång för länge sedan.*

Har därför mycket svårt att förstå DN:s sportkrönikör Emma Green Tregaros naglar har startat hoppstjärnornas regnbågskrig. Så här blir det när politik dras in i idrotten Esk: Modigt med politik ska inte ta plats i idrotten, DN 16 augusti 2013 OM det varit Emma Green Tregaro som startat politik-idrottsfrågan regnbågsfärger och gay/lesbiska idrottsmän, då hade jag möjligen till viss del hållt med om rubriken. Men så är inte fallet. Det började med att Ryssland efter flera år där det varit lagligt att visa upp sin kärlek oavsett hur denna kärlek såg ut brottsbelagt detta.

* Förstå mig rätt. Att demonstrera mot apartheid utanför en arena där officiella representanter för Rhodesia spelade, det är inte bara helt enligt det som är lagligt och grundlagsfäst i Sverige. Att kräva att matchen inte skulle spelas i ett läge när Rhodesia som landet då hette var medlem av FN, det är det jag reagerade mot och skulle reagerat lika mycket emot idag. Det ena har inte med det andra att göra även om vänsternissar då som nu har en förmåga att försöka slå samman två helt olika frågor, i det fallet apartheid med frågan om vilka länder Sverige skall ha idrottsutbyte med.

Själv till 100% hetrosexuell och troende har jag förståelse för Aregawi stöttar inte Green-Tregaro, SvD 16 augusti 2013 Förståelse innebär inte att jag tycker Aregawi handlar riktigt som går ut och säger att Vad jag förstår tillåter inte min tro att män är med män och kvinnor är med kvinnor.
Det är att ta upp en mycket gammal teologisk fråga från 300-talet som splittrade kristna i två stora och ett antal små grupperingar. Den Ortodoxa läran i Östrom med det som i Västrom slutligen skulle bli den Katolska trosläran.

Vad det i grunden handlade om var om Jesus var född ”i tid” eller ”under tid”. Dvs om Jesus var skapad eller född (från början planerad) som Guds son. Dessa till synes ganska triviala frågor vållade strider som än idag kastar skuggor speciellt över den Ortodoxa kyrkan i Öst. Medan Påven, oavsett vem och när, varit överhuvud för katoliker i väst, så har han setts som näst intill en kättare och förrädare av den kristna tron i öst. När det Byzantinska Riket slutligen föll 1453 så föll också den östromerska kejsartiteln. Denna plockades senare upp av Rysslands ledande som kallade sig Tsar. Tsar är enligt vad jag fått mig berättat det ryska ordet för kejsare. Nåväl. En skugga kastar detta in i våra dagar. Medan t.o.m. påven idag uttalat sig att han inte kan döma de som kommer i ärlig tro oavsett vem de älskar, och med detta (äntligen) levt upp till den Kärlekslära som Jesus predikade,
så har den Rysk-Ortodoxa kyrkan levt kvar i de gamla riterna och de urgamla traditionerna där Gamla Testamentet precis som hos en del frikyrkor i Väst ges minst lika stort utrymme som Nya Testamentets Kärleksbudskap Älska din nästa.

En följd av detta är att när den Rysk-Ortodoxa kyrkan åter börjar få större makt, inte bara i ryska folkets sinnen, så har många i Ryssland åter sett snett på de vi brukade kalla homosexuella. Det är i ljuset av detta som den ryska lagen, som i detta fallet helt strider mot de Mänskliga Rättigheterna bör ses.

Bör ses alltså. Förstås är något annat. Jag har mycket svårt att förstå det hallabalo som blev för att Emma Green Tregaro målade sina naglar. Hennes företrädare och vän som svensk höjdhoppare Kajsa Bergqvist har kommit ut som gay. Inte alls märkligt att Green Tregaro målade naglarna. Det märkliga står i stället ryska Isinbajeva för. Politisk korrekthet eller vad är det frågan om? Det är en sak att ryska medborgare förbjuds visa sin kärlek om denna kärlek är enkönad. En mycket allvarlig sak i sig. Det är något helt annat att flyga på Green Tregaro för att Isinbajeva tycker ”Det är respektlöst mot vårt land och våra medborgare” Green-Tregaro är respektlös, DN 15 augusti 2013 Det respektlösa och dåliga omdömet står Isinbajeva för. Skall man överhuvudtaget tala om något i detta sammanhanget är det Yttrande- och Åsiktsfrihet.

Antingen finns det någon form av Yttrandefrihet och Åsiktsfrihet eller så finns det inte. Skall man tolka Isinbajeva, så finns det inte det i Ryssland. Om någon målar sina naglar gula, blå, randiga, rutiga eller i regnbågens färger, så har det INGET med rysk lagstiftning att göra. Den ryska lagen förbjuder enbart att någon visar sin kärlek öppet till någon av samma kön så att unga under 18 år skulle kunna påverkas. Den lagen är illa nog sedd ur de Mänskliga Rättigheternas perspektiv. Men har inget att göra med målade naglar eller ens kramar och kyssar på idrottsbana mellan människor av samma kön. Trodde den svenska politisk korrektheten var värst i världen. Börjar undra om det inte finns en och annan bland ryska folket som går till lika stor eller större överdrift.

Det går absolut för långt när det kan bli frågan om att Green Tregaro kan behöva ökat skydd, GP 16 augusti 2013 Nu är det dags för Putin att göra klart att det är tillåtet att måla naglarna som man vill i Ryssland! Det kravet når inte ens upp till minimikrav för att något land skall kunna kalla sig demokratiskt eller på väg till demokrati. Någon måtta på galenskaper och respekt för oliktänkande får det väl ändå finnas? Har svårt att förstå om Isinbajeva varit sanktionerad och i så fall av vem/vilka. Tyder i sig på en pågående maktkamp i Ryssland för tiden som kommer att komma efter Putin.

Den Rysk-Ortodoxa kyrkan borde begrunda sin egen strid om bilden som förmedlare av religiöst budskap…. 730 e.Kr inledde den Byzantinska kejsarmakten kampen mot ikonerna; 787 e.Kr. beslöt Andra Kyrkomöte i Nicea att bilden hade en viktig funktion i det kristna budskapet; stridigheter i början av 800-talet avslutades 843 e.Kr. med ett kyrkomöte som fastställde och bekräftade Ortodoxa bildsynen. Dock har Rysk-Ortodoxa kyrkan, till skillnad från en del andra Ortodoxa kyrkor undantaget Kopterna, betonat Jesus och Jungfru Maria samt Kärleksbudskapet i stor del av sina ritualer. Hur vore det om man drog konsekvenserna av sin egen historia och sin tro på Jesus? Gör man det, så har jag svårt att se att någon skulle kunna uppröras över målade naglar på en idrottsman som tävlar på en arena i Ryssland. Vi talar inte om ikoner i kyrkor eller hem. Vi talar om rätten att på bild visa vad man tror på. Det är väl ändå inte så att det endast är Rysk-Ortodoxt troende som gäller i Ryssland? Inte annat jag förstår, och jag har ändå läst en hel del om rysk historia och den Rysk-Ortodoxa kyrkan, så är detta lika allvarligt som när Ansgar en gång i tiden räknade de som tillhörde den Ortodoxa Östliga kyrkan för icke kristna. Jesus är Kärlekens inte splitets budskapsbärare!

Emma till final med regnbågsnaglar, DN 15 augusti 2013
Så skyddas Emma i VM efter protesten, Expressen 16 augusti 2013
Det norska stödet till Emma: ”Skitbra gjort”, Expressen 16 augusti 2013
”Väldigt skrämmande och sorgligt”, Aftonbladet 16 augusti 2013
Green Tregaro kan behöva ökat skydd, SvD 16 augusti 2013

Tänk att målade naglar kan vålla politisk oro och stora rubriker runt om…

Read Full Post »

Är inte frågan större än så?
En man i Japan, som tidigare var kvinna men som har bytt kön, anklagar myndigheter för diskriminering sedan en domstol vägrat registrera honom som far till hans frus barn. Könsbytare nekad faderskap, GP 3 november 2012

Hade frågan bara varit om mannen i det aktuella fallet skulle få rätten att stå registrerad som far, så hade svaret varit mycket enkelt. Har ett lands domstol utifrån gällande lagar godkänt ett könsbyte, så är personen som har bytt kön juridiskt sett det nya könet och då borde det vara omöjligt att landet som godkänt könsbytet inte accepterar att detta gäller fullt ut. Speciellt som det i artikeln framgår trots att män som är sterila regelbundet tilldelas faderskap för barn som föds efter spermadonation.

Själv hetrosexuell av födsel och ohejdad vana ser jag dock problemet som ett betydligt allvarligare problem som handlar om principen att det är barnets rätt som är det som skall skyddas. Det är något fel rent generellt, anser jag personligen, när föräldrars rätt till barn/barnet väger tyngre än barnets rätt till föräldrar.

De som också borde vägas in i sammanhanget är de samkönade föräldrar som har ”gemensamt” barn För oavsett hur detta barn kommit till, så måste varje barn ha rätt till förälder. Det är även en fråga som borde omfatta de par, samkönade eller inte, där ”fadern” oavsett om vederbörande är man eller kvinna, för barnet är den som levt med mamman redan innan barnet föddes samt även de fall där ”fadern” funnits där som förälder för barnet sedan barnet föddes.

Frågan har enligt mitt sätt att se inte med könsbyte eller inte att göra. Jag har som alla som läst min blogg vet klart uttalat att jag skiljer på könsbyten fullt ut och andra fall. Men varje barn borde ha rätten till två föräldrar. Frågan är om man inte juridiskt bör särskilja biologiska föräldrar, vilka för barnets rätts skull bör finnas registrerade i sekretessbelagt centralt register som barnet får juridisk rätt att söka i vid uppnådd myndighetsålder, och juridiska föräldrar där det är frågan om man skall skilja på kön. Mitt förslag är helt konkret: Varje barn skall ha rätt till två föräldrar.

Detta innebär i förlängningen att vi även borde inkludera de fall där adoption skett och att de som idag benämns adoptivföräldrar helt kort och enkelt föräldrar. Varför skall vi skilja på den ena och den andra föräldrakonstellationen där ett barn/flera barn automatiskt under sin uppväxt upplever och uppfattar två personer som sina föräldrar?

Däremot är det ur barnet synpunkt viktigt att i de fall där det inte finns två personer som är beredda att stå som juridiska föräldrar, då skall självfallet faderskapet fastställas. Inte för moderns eller faderns skull utan för barnets. Barn har rätt till två föräldrar som skall stå för de kostnader som uppkommer när barnet växer upp. Återigen – inte för föräldrars rättigheter utan för barnets.

Könsbytare nekad faderskap, SvD 3 november 2012
Könsbytare nekad faderskap, DN 3 november 2012
Könsbytare nekad faderskap, Aftonbladet 3 november 2012

Read Full Post »

Följande är citat ur ett inlägg i denna blogg:
Har inga betänkligheter mot att de som så önskar byter kön. Dvs det är trots tillförsel av annat hormon en kosmetisk förändring som inte ändrar DNA, mig veterligen. Och de som för fram DNA som skäl, de borde dock tänka lite mera. För nog är det så att de som vill byta kön inte bara bör utan indirekt måste ha tänkt över könsbytets alla dimensioner. Vill man byta kön, så inte mig emot, men man måste också vara beredd att ta alla konsekvenser av könsbytet och göra det fullt ut även om DNA inte ändras.

Jag har inga betänkligheter mot olika konstallationer av föräldraskap. Hetrosexuella eller homosexuella föräldrar är inte bra föräldrar på grund av kön utan om de sätter barnet först och där finns det i båda fallen föräldrar som sätter varandra före barnen. Inget som skiljer det ena eller andra fallet åt. Allt handlar om att se saker ur barnets perspektiv. Inte föräldrarnas.”
………
Det är ingen mänsklig rättighet att byta kön utan att ha tänkt igenom beslutet fullt ut så att den som får könsbytet är medveten om att det inte handlar om att skapa hermafroditer utan om att byta från ett kön till ett annat utan att kräva reservationer för att få vara både och!

Att byta kön är något som måste vara så djupt rotat hos den som gör det att det är mer än kosmetiska inslag + operation/-er, medicinering och namnbyte det handlar om. Det har aldrig varit hermafrodit som den personen som byter kön ansökt om att bli.
Könsbyte och barn, Norah4you 1 juli rev 9 juli

Thomas 37 har fött tre barn, Expressen 1 augusti 2011
Gravid man talar på Pride, SvD 31 juli 2011
Gravida mannen talar på Pride, DN 31 juli 2011
Har mycket svårt att förstå hur en kvinna som vill byta kön, vilket i sig inte bara är acceptabelt utan förståligt om kvinnan inte känner sig som kvinna utan som man, vill bli en hermafrodit. Antingen vill man vara den man är eller också det andra könet. Det är den lagliga möjlighet som ges och bör ges, annat är inte rimligt.

Manligheten sitter inte i anatomin, SvD opinion 1 augusti 2011 skriver Amanda Brihed HBT-liberaler. Att manligheten inte sitter i anatomin är en sak. Men, om det är så att manlighet inte har med anatomin att göra, och inte med DNA, varför då genomgå någon som helst form av könsoperation? Könsoperationer bör vara till för de som behöver få ett annat kön anatomiskt för att svara mot sitt inre jag. Transexualitet har inte med rätt att bli hermafrodit att göra. Klä sig som om leva som ett annat kön, är en sak att begära att bara få godbitarna men inte ta konsekvenserna av ett genomtänkt beslut är något helt annat.

Read Full Post »

lika värda. Det står inskrivet i de Mänskliga Rättigheterna.
För många, som liksom jag är hetrosexuella fullt ut, kan frågan om homosexuella skall få vara eller inte vara den de är även i den amerikanska militären vara marginell. Det har jag förståelse för men har ändå svårt att acceptera. Det handlar om principer. Eftersom alla människor är lika värda, så måste det vara ledstjärnan för alla lagliga beslut oavsett i vilket lands offentliga verksamhet som helst. Är inte säker på att det är mycket bättre under ytan här i vissa delar av vår svenska förvaltning trots att vi inte har någon liknande lag som den amerikanerna har haft.

En människa är vad människan uträttar, tänker och visar andra. Inte vilket fack andra människor som ser människan försöker baxa in människan i. Vi måste alla, oavsett läggning, kultur, religion och var vi är födda/växer upp lära oss att se människan inte hur vi vill se människan. Det är det empati handlar om, att acceptera att vi är alla lika värda – men individer som sinsemellan kan vara nog så olika.

USA: Homoförbudet i försvaret hävt, GP 18 december 2010
Förbud mot öppet homosexuella i USA-s försvar hävt, Expressen 18 december 2010
Homoförbudet i USA-s försvar hävt, DN 18 december 2010
USA: Homoförbudet i försvaret hävt, SvD 18 december 2010
USA: Homoförbudet i försvaret hävt, Aftonbladet 18 december 2010

Read Full Post »

OM man skall, vilket jag anser är en självklarhet, visa i ord och handling att man själv är demokrat och respekterar svenska grundlagar, inte bara yttrande- och tryckfriheten, så står några ord jag ofta upprepat ut och varje person som vill verka trovärdig.

Dessa små men viktiga ord finns i Regeringsformen, 1 kapitel Statsskicketsgrunders första mening. Observera att när det gäller kyrkan, är kyrkan inte längre statlig. Det förhindrar dock inte att även präster omfattas av meningen som alla borde ta till sig vad den står för. Dvs präster bör acceptera att homosexuella får vigas, dock bör ingen präst tvingas utifrån samma mening att själv viga dem utan bara hänvisa dem till en präst som är beredd att viga homosexuella.

Observera:
Alla människors lika värde innebär att alla människors känslor och upplevelser är lika värda. Allt annat är att missa vad orden står för.
Det innebär att samtidigt som ingen har rätt att sätta sig till doms över om en annan människa älskar en av samma kön eller en av motsatt kön, så har heller inte någon hetro- eller homosexuell rätten att sätta sig till doms över t.ex. en prästs rätt till sina känslor. I och med att kyrkan och staten är skilda åt, går det däremot inte att åberopa att ‘Allas lika värde’ styrs av meningens inledning: ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för” . Alla människors lika värde finns även i de Mänskliga Rättigheterna. Där artikel 18 ger klart besked om vad detta de facto också innebär:

Artikel 18

Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor

Johanna Andersson: Risk för vigselplikt, GP 24 oktober 2010

Read Full Post »