Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Henning Mankell’

Samma handling av samma skäl – då och nu borde självfallet alltid bedömas lika.

TYSKT STUDIEOBJEKT
Intressanta bombningsresultat i Aachen

Erövringen av Aachen har gett oss det första tillfället att på ort och ställe iakta verkningarna av RAF:s tunga bombräder mot Tyskland skriver ”Daily Telegraph”

Källa: Nyheter från Storbrittanien, nr 44 onsdagen den 1 november 1944 årgång 5. (Nyheter från Storbrittanien var en tidning som gick att prenumerera på under Andra Världskriget. Ansvarig utgivare var Gösta E Sandström Stockholm.)

Vi i Väst anser än idag självfallet att det var rätt att bomba tyska städer som Aachen för att befria ockuperade länder. Vi eller de flesta av oss som lever idag har full förståelse för att motståndsrörelserna i ockuperade länder hjälpte OSE m.fl. i sabotage på ockuperad mark likaväl som sabotage inne i centrala Tyskland.

Sedan då, 1 november 1944 har förvisso viktiga saker hänt:

* Andra Världskriget tog slut och Tyskland kördes inte bara ut från sina ockuperade områden utan tyska nazisterna tvingades av de Allierande samt Ryssland tillbaka mot och in i Berlin.

* FN grundades officiellt 25 april 1945 i San Fransisco. 50 medlemsländer ingår bland stiftarna. Att observera att Andra Världskriget ännu inte var slut i Stilla Havet när dessa 50 länder slutligen gemensamt godtar FN-stadgan 26 juni 1945

* 1947 föreslår FN att det brittiska mandatet Palestina delas i en judisk del (55 procent) och en arabisk del (44 procent) och att Jerusalem ställs under internationell förvaltning.Årtal i Israels och Palestiniernas historia, Säkerhetspolitik.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för webbplatsen

* 1948 utropar David Ben-Gurion den judiska staten Israel. Omgivande arabstater går till angrepp. Majoriteten av araberna i Israel flyr eller fördrivsÅrtal i Israels och Palestiniernas historia, Säkerhetspolitik.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för webbplatsen

* 1949 Det arabisk-israeliska kriget avslutas genom att Israel (som nu besitter 77 procent av det forna mandatet Palestina ) ingår vapenstillestånd med de krigförande arabstaterna. Jordanien har erövrat Västbanken och östra Jerusalem (gamla staden), medan Egypten tar kontroll över Gaza.

Sammanfattning
Det av FN fattade beslutet att en till judiska då blivande myndigheter 55 % av Palestina har efter Israels ensidiga beslut att utöka området på mindre än två år kommit att bli 70% av Palestina. Då har senare Israeliska ockupationer/landerövringar inte medtagits.

Som framgår av texten från Säkerhetspolitik.se (Officiell myndighets ägd sida) så fick majoriteten av araberna i Israel fly eller så blev de landsfördrivna.

Jämför den bakgrundssituationen med vad som hände i ockuperade länder som Norge och Frankrike.

Självfallet har Hamas och Palestinierna exakt samma Mänskliga Rättigheter som alla andra. Självfallet gäller det som står i inledningen till FN:s Allmänna Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna även dem.

Utdrag ur Hamas omfattas av de mänskliga rättigheterna, Norah4you 30 juli 2014

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
……. inledning av FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

Med andra ord – Det är exakt den situation som Palestinierna befinner sig i och befunnit sig i sedan Israel ockuperade Gazaremsan samt byggde bosättningar där. Observera: Israel har ALDRIG fått rätten till Gazaremsan! Se: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010
– – – – – – – – – – slut på utdrag – – – – –

Det är sällan som jag haft samma uppfattning som Henning Mankell i någon som helst politisk fråga under åren. Denna gången håller jag med.
Ingrid Lomfors text om Gaza-kriget är egendomlig. Hur tänkte hon? skriver Henning Mankell, författare, och Nina Gren, socialantropolog, i var sin replik till krönikan av Ingrid Lomfors på ledarsidan 2/8 följt av Lomfors svar till båda.Hur tänkte Ingrid Lomfors, Henning Mankell och Nina Gren repliker på GP debatt 7 augusti 2014

Det märkliga är att det är en tidning som alltid betraktats som liberal t.o.m. vänsterliberal som ser ensidigare än nästan alla andra på Palestiniernas rättigheter….

Israel ställer det högst rimliga kravet att Gaza demilitariseras. Inget land kan acceptera ett ständigt hot om missilbeskjutning och terrordåd. En tänkbar lösning är att den palestinska myndigheten, ledd av president Mahmoud Abbas på Västbanken, återtar administ­rationen av Gaza som Hamas ryckte till sig med våld 2007.Konflikt utan vinnare, DN Huvudledarartikel 7 augusti 2014

Rimligt krav? Verkligen inte. Varje lands medborgare äger rätten att försvara sig själv mot angripande länder. Speciellt mot angripande länder som låter oskyldiga, gamla, sjuka och barn riskera livet eller behöva fly för att det bland landets medborgare finns de som aktivt försvarar sitt land med och utan hjälp av omvärlden. Samma rättigheter för samma handlingar nu som år 1944. Allt annat är orimligt. Självfallet skall samtliga på båda sidor som begått krigshandlingar anmälas och ställas till ansvar inför internationella domstolen i Haag. Därom råder det inget tvivel. Men att ens komma på tanken att någon folkgrupp inte skulle omfattas av de Mänskliga Rättigheterna är horribelt. Lika horribelt är om ockuperande land på något sätt skulle få fördel för att de åberopar att de minsann inte sköt första skottet eller för att det landet påstår att straffexpeditioner skulle vara en rättighet.

Glöm aldrig AustVågøy

Västalliansen lyckades förbereda Operation Overlord i Frankrike samt att ha representanter för det fria Norge på plats för att kunna ta över när Nazisterna föll. Glöm aldrig de som försvarade oss alla mot Nazisternas förtryck. Tillåt aldrig ockupation som den som direkt finns beskriven i inledningen till de Mänskliga Rättigheterna (läs längst ner i bloggen)

På vägen vill jag ge alla som inte kan Andra Världskrigets historia första och tredje versen i Inger Hagerups ”De brente våre gårdar” eller som titeln lyder:Skyll inte på andra Israel, ta eget ansvar, Norah4you 30 juli 2014

AustVågøy
De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
La våre hjerter hamre
det om og om igjen.

……
De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
Bak hver som gikk i døden
står tusener igjen.

– – – – Inger Hagerups AustVågøy skriven mars 1941, en av de mest kända motståndstexterna i Norden under Andra Världskriget

Israel har bosättningar på mark som FN hade gett Palestinierna. 70% av Palestina räknade Israel som sitt 1949 trots att Israel endast fått 55% av Palestina. Jag är moderat, tidigare liberal folkpartist, det är viktigt för mig och borde vara viktigt för alla oavsett var de står politiskt att Alla Människors lika värde också i handling innebär att krav på Rättigheter samt Skyldigheter ställs lika. Alla Människor är lika värda, men olika. Ingen skall förmenas rätten att försvara sig inom ramen för det vi i Sverige kallar ”nödvärn”. Samma handlingar skall bedömas lika oavsett när de händer och var. INGEN ÄGER RÄTTEN ATT KRÄVA ATT DE SOM FÖRSVARAR SIG SKALL LÄMNA IN ALLA VAPEN INNAN FREDSFÖRHANDLINGAR ÄR AVSLUTADE!

Raketer avfyrades efter vapenvila, DN 8 augusti 2014
Vapenvilan förlängs inte, Aftonbladet 8 augusti 2014

Read Full Post »