Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hemvärnet’

Inte har situationen vid Sveriges södra kuster blivit bättre sedan bloggartikeln nedan skrevs 17 mars 2013.
Två saker har bidragit till detta. EU-s oförmåga att sätta ner foten när det gäller Ukrainas interimsregerings (läs Svobodapartiets) beslut att försöka förbjuda ryska språket i Ukraina. Språket talades i Ukraina redan innan det fanns ett Ukrainskt språk.
Samt att Ryska Militären (läs gammelkommunister, stalinister, trotskister och ungtuppar) fått alternativt tagit sig större makt i Ryssland. Ett av skälen till detta är anmärkningsvärt nog den nya ryska konstitutionen som tog ifrån Rysslands president stor del av makten och gav den till Duman. Rysslands president måste numera ha Dumans godkännande för mycket som förr var enmansbeslut. I skuggan av den ”demokratiska förändringen” har ryska militären med stöd från Dumans äldre ledamöter börjat växa in i rollen: Vad kommer efter Putin?

Ministern: Försämrat säkerhetsläge, Expressen 12 oktober 2014
Ryska krigsfartyg hotade svenska forskare, DN 11 oktober 2014
Ryska fartyg störde svenska forskare, SvD 12 oktober 2014

Norah4you's Weblog

Omvärldsanalys – Sveriges södra gränser

Det är dåligt ställt med den historiska kunskapen om varför stor del av södra Sverige också behöver betydligt bättre Försvarsförmåga än vad som är möjligt i dagsläget. Förvisso går en del felaktigt troende att dagens svenska försvar t.o.m. skulle ha för stora kläder. Senaste galenskapsuttalandet i den vägen står en fd officer och flygare för i SvD: Nu tänker jag svära i kyrkan! Finns det verkligen bemannade stridsflygplan om 30 år, finns det ens om 15 år? Låt oss leka med tanken. Dagens piloter är i större omfattning än tidigare kolleger systemövervakare. De kan inte längre ta över automatiken om något går snett, vilket man kunde tidigare.
Teknikutvecklingen beträffande beväpnade flygfarkoster går mycket snabbt. De amerikanska obemannade flygfarkosterna, ”drönarna” som bland annat används i Afghanistan, styrs från skyddade baser i USA. De blir allt effektivare och bär större och större last kvalificerade vapen.
Behövs bemannade…

Visa originalinlägg 714 fler ord

Read Full Post »

Tack och lov att svenska folket för en gångs skull inte litar mest på sk. experter utan på sin egen ‘magkänsla’. Svenska Försvaret startade nedrustning med Försvarsbeslut 1988. Socialdemokraterna startade nedrustningen och tyvärr har Alliansen inte varit mycket bättre.

Verkligheten utifrån Försvarsbeslut

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida
F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifternA?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, ett beslut där konsekvenserna visade sig senare i samband med misstänkta ubåtskränkningar och grundstötningen av U 137.Försvarsbeslut 1972, wikipedia
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1976 togs 1977
Socialdemokraterna sa´ sig med ”stor djup oro” se den borgerliga regeringen föreslå en ”betydande höjning” av försvarskostnaderna utan att det kunde motiveras av säkerhetspolitiska skäl. De borgerliga hade beslutat att avsätta 51.875 Milj konor under åren 1977-1982 men socialdemokraterna ville gå med på 50.500 Milj kronor (1976 års prisläge i feb). Det var sålunda en skillnad på 275 Milj per år som socialdemokraterna såg med oro.Krigsforum.se
Vilket parti var det som gick i taket när sittande borgerlig regering ville föreslå en höjning?
Socialdemokraterna!

* Regeringsproposition 1990/91:102
I propositionen föreslås att arméns krigsorganisation reduceras från tjugoen till arton brigader.
Svea Ingenjörregemente i Södertälje som enligt tidigare beslut skall flytta till Strängnäs föreslås i stället läggas ned.
Besparingar avseende repetitionsutbildningen föreslås ske.

Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1996
Första steget i övergång från invasionsförsvar till insatsförsvar togs 1996 års försvarsbeslut. Ett antal enheter skulle avvecklas före 1 jan 1999
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2000
Försvarsbeslutet innebar nedläggning av ett stort antal förband och staber.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2004
Sista steget av övergång till insatsförsvar togs. Största förbandsslakten sedan 1925. Driftvärnet avvecklades.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

Verkligheten är det som gäller i alla lägen. Utdrag ur: Omvärldsanalys Sveriges södra kuster, Norah4you 17 mars 2013
Historiskt sett har det varit fyra områden som är känsliga för hela Sveriges säkerhet som land.

Red zones

De områden jag avser är:
Inloppet mot Mälaren
Gotland
Öresund
Utloppet från Göta Älv.

Om vi tittar på dem ur historisk synvinkel är utloppet från Göta Älv det som tidigast finns omnämnt. Redan Ptolomaios (d 161 e.Kr) skrev i Geografike’ Hyfegsis om om en flod som springer upp i det inre av landet och brusande kastar sig ut i västra Oceanen. Ptolemaios använder begreppet Vigothaaelv.

Inloppet mot Mälaren är inte bara känt från Birkafrågan utan än mer för att det i det inre av Mälaren varit bra vattenvägar såväl norrut som till andra delar av det inre Sverige. Något som bland andra ‘ryssen’ visat på vikten av att ge sig på i historisk tid.

Gotland är och har varit en viktig knutpunkt för all sjötrafik på Östersjön. Såväl i förhistorisk, historisk som i nutid.

Öresund är dock den stora problemknuten. Nu än mer än i äldre tider. Oavsett om vi ser på omvärldsanalys öster eller västerut, så står problemet med inloppet till Östersjön klart. De ev. krigsfartyg som kommer från Natoland kan själva ta vägen via Bälten men Öresund är lika viktigt för båda sidor att ha tillgång till om det hettar till. Det är mycket troligt att ett ev. första angrepp från ett framtida Rysslands ledare oavsett var de tänker angripa eller försvara sig själva eller de de räknar som sina vänner, sker på svensk sida i Öresund. Den ryska flottan i Östersjön har inte mycket att välja på om de vill säkra utfart på öppet hav. Omvärldsanalys Sveriges södra kuster, Norah4you 17 mars 2013

Det är tur att människor strömmar till Hemvärnet. ÖB:s självbild av svenska Försvaret är bedrövlig: ÖB: behövs ingen ny försvarsdoktrion, SvD 6 mars 2014
ÖB: Vi planerar för att en kris kan inträffa, DN 13 mars 2014 och Vår försvarsstyrka hänger inte på skyddet av Gotland, Överbefälhavare Sverker Göranson på DN debatt 12 mars 2014
Folkpartiet har rätt i sin analys: Gotlands militärstrategiska betydelse har ökat dramatiskt, Allan Widman (FP) och Fredrik Malm (FP) Replik på DN Debatt 12 mars 2014 Men de har fel när betydelsen ökade. Gotlands betydelse militärstrategiskt ökade dramatiskt för drygt ett år sedan. Fortsatt att öka.

Varken ÖB eller Försvarsministern är något att hålla i handen när åskan går. ÖB borde dock veta bättre än en som gått från lägre militär nivå till att bli Försvarsminister.

Krimkris ger uppsving för hemvärnet, GP 13 mars 2014
Frivilliga strömmar till svenska hemvärnet, Expressen 13 mars 2014
Frivilliga strömmar till hemvärnet, DN 13 mars 2014
Krimkris ger uppsving för hemvärnet, SvD 13 mars 2014
Krimkris ger uppsving för hemvärnet, Aftonbladet 13 mars 2014

Det är dålig framförhållning att salta i starkt lutande backar när isen redan ligger som en skorpa på vägbanan. Ännu sämre är att inte ha framförhållning för vad som kan komma efter Putin i Ryssland! Ryska armen har under senaste ett och ett halvt åren flyttat fram sina positioner för den maktkampen.

För övrigt är inte EU mycket bättre. Å ena sidan förklarar sig EU stå bakom interimsregeringen i Ukraina. Å andra sidan försöker EU att begränsa säkerhetstjänsters, EU har flera lika skickliga som NSA i USA, rätt att göra sitt jobb. Att EU också glömt Finstilta i avtal, vad är det? gör inte saken bättre.

Read Full Post »

sett ur nära framtidsperspektiv. Är det som gäller för Sverige. Det återstår i grunden inget annat än att snabbt leta fram som minst 40 miljarder för att täcka hålen i svenska försvaret efter att värnplikten avskaffades och efter Försvarsbeslut 2000. Sedan krävs det mera. Frågan om vi skall gå med i NATO eller inte blir aktuellare och aktuellare. Stora frågan är vad som kommer efter Putin. Att det är gammelkommunister och Storryssar som från ryska militärens sida driver på för att få plattform till vad som skall komma efter Putin, det framgår efter varje normal analys. På andra sidan schackbordet har de Rysk-Ortodoxa kyrkan. Så länge som Putin sitter, trots alla eftergifter som han för att hålla ihop det stora riket ger, så länge är Sverige, Finland och de baltiska staterna något så när säkra på sin frihet. Men sedan, och den dagen kan komma fort, sedan behövs ett starkt svenskt Försvar värt namnet!

Det är som Sveriges Försvarsminister och Alliansen (säger jag som är moderat) liksom Socialdemokraterna på sin tid trampade i klaveret nu gör samma resa. OM hela Sverige skall försvaras, OCH det SKALL HELA SVERIGE, så krävs det pengar om dessa pengar måste tas från politiker löner, arvoden, fallskärmar; om dessa pengar måste tas genom att minska Offentlig administration SO BE IT. Sverige är viktigare än något annat för oss svenskar som land. Dvs för alla som inte medvetet försöker att ta makt de inte äger rätt till – dvs vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet……. oavsett officiell partitillhörighet. S hade ju ett tag Juholtarn som trots att han suttit ordförande i Försvarsutskottet inte förstod vad det var som svenska JAS:en var bra på…..

Rysk storövning vållar svensk oro, SvD 4 oktober 2013
Här siktar ryska styrkor mot JAS-gripen, SvD 3 oktober 2013
Expert: Upptrappning runt Östersjön, SvD 4 oktober 2013
Rysk storövning oroar Balter, Helagotland 17 september 2013 Redan innan var Baltiska staterna oroade. Inte mindre nu. Sveriges Försvarsminister verkar sitta i en stilla lund uppe i skogen……
Sänken bör man inte ha varken i marin, flyg eller försvar som helhet. De som inte kan skilja på försvar och attack, de har alldeles för dålig grundkunskap. Så är det. För övrigt är det som någon i artikelkommentarerna påpekade alldeles för lätt för en lede Fi att skicka ny programvara som gör att de tar över styrningen av drönare. Men någon måtta får det allt vara i galenskapen. Inte undra på att vi har en Försvarsminister som utifrån sin tidigare amfibieofficersverksamhet saknar kunskap om helhetsperspektiv och grundförutsättningar för Sveriges möjlighet att försvara sig.

Men åter till det viktiga idag. Samma som varit viktigt så länge Sverige funnits som land. Tänker inte ge mig in i diskussion om Sveriges äldsta historia. De som vill veta den får läsa på Svea Rikes vagga, Norah4history

Historiskt sett har det varit fyra områden som är känsliga för hela Sveriges säkerhet som land.

Red zones

De områden jag avser är:
Inloppet mot Mälaren
Gotland
Öresund
Utloppet från Göta Älv.

Om vi tittar på dem ur historisk synvinkel är utloppet från Göta Älv det som tidigast finns omnämnt. Redan Ptolomaios (d 161 e.Kr) skrev i Geografike’ Hyfegsis om om en flod som springer upp i det inre av landet och brusande kastar sig ut i västra Oceanen. Ptolemaios använder begreppet Vigothaaelv.

Inloppet mot Mälaren är inte bara känt från Birkafrågan utan än mer för att det i det inre av Mälaren varit bra vattenvägar såväl norrut som till andra delar av det inre Sverige. Något som bland andra ‘ryssen’ visat på vikten av att ge sig på i historisk tid.

Gotland är och har varit en viktig knutpunkt för all sjötrafik på Östersjön. Såväl i förhistorisk, historisk som i nutid.

Öresund är dock den stora problemknuten. Nu än mer än i äldre tider. Oavsett om vi ser på omvärldsanalys öster eller västerut, så står problemet med inloppet till Östersjön klart. De ev. krigsfartyg som kommer från Natoland kan själva ta vägen via Bälten men Öresund är lika viktigt för båda sidor att ha tillgång till om det hettar till. Det är mycket troligt att ett ev. första angrepp från ett framtida Rysslands ledare oavsett var de tänker angripa eller försvara sig själva eller de de räknar som sina vänner, sker på svensk sida i Öresund. Den ryska flottan i Östersjön har inte mycket att välja på om de vill säkra utfart på öppet hav. Den ryska flottan i Ishavet är stor del av året infrusen. Att utgå från nuvarande situation i Ryssland, där ryska militären redan rustar upp, är inte något att räkna med. Personligen är jag mindre orolig i närtid, det räcker att se vilka det är som mest kritiserar Putin och vilka som kritiserar ryska militären för att se att det inte är så enkelt. Det är situationen som kommer den dag Putin avgår/ersätts etc som är den för Sveriges försvar oroliga situationen där vi aldrig får glömma att det tar minst 10 år innan Sverige efter nytt beslut har något som kan likna ett riktigt försvar i likhet med det som rådde innan Försvarsbeslut 1988 antogs.

Då har jag ändå inte glömt bort, men väl lämnat till senare analys järnfälten i Norrland, urantillgångarna i Västergötland, ‘rara’ metallers förekomst i svenska berggrunden (metaller som i övriga världen främst finns i Kina) o.s.v.

Sverige behöver ett starkt försvar som kan försvara hela Sverige. Allt annat är ren och skär utopisk dröm om att ‘så levde de lyckliga i alla dagar’ som inte infann sig ens efter Sovjetunionens fall.Omvärldsanalys Sveriges södra kuster, Norah4you 17 mars 2013

Tillägg 6 oktober 13.20 TALLINN Här talar alla om den ryska militärdemonstrationen Zapad. I Stockholm talar nästan ingen om Zapad. Ett hav skiljer oss åt, mentalt. I Estland tar man Rysslands upprustning på allvar.

Klarsynen hos publiken är betydande, när president Ilves i tankesmedjan ICDS regi samlar en rad av regionens ledande experter till säkerhetspolitiskt seminarium om läget runt Mare Nostrum. Mötet är tillägnat Max Jakobson, en av Finlands veterandiplomater som skulle ha fyllt 90 år härom dagen, hade han inte dött i våras; en drivande kraft bakom republikens västorientering, en man på rätt sida i det förra kalla kriget som redan på 1990-talet förespråkade finskt Natomedlemskap.Ett mentalt hav skiljer oss åt, SvD Ledarsidan 6 oktober 2013 Viktigt att komma ihåg. Vi kan bara förutse framtiden om vi kan historien bakom.

Read Full Post »

Hur urbota dum får någon politiker vara och då speciellt en Moderat politiker som borde ha bättre förståelse för behovet av ett starkt svenskt försvar och klara av att se att Rysslands Militära kapacitet inom en femårsperiod kommer att vara lika stor som den var under Sovjetunionens tid.

Reinfeldt: Ryssland har inte förmåga att anfalla Sverige, Aftonbladet 13 maj 2013

Utmana inte ödet. Lika dumt uttalande som Per-Albins Sveriges beredskap är god Se även till att ge Sverige en Försvarsminister som kan omvärldsanalys.
Läs även: Tror Fredrik Reinfeldt, Norah4you 13 maj 2013

Read Full Post »

gör man i kyrkan! Inte om så allvarliga saker som hur det framtida ryska hotet efter Putin ser ut! Läs och försök förstå Vad kommer efter Putin, Norah4you 25 april 2013

Det är inte heller så att dagens läge är ens hälften så bra som det var år 2000. Med ökad demokratisering, även om svenska media och politiker har svårt att förstå att det är det som skett, så har de tre historiskt stora grupperna redan börjat gruppera sig i Ryssland för vad som komma skall efter Putin. Utan historisk kunskap om Ryssland från den tid långt i fjärran forntid då Olof Skötkonungs dotter Ingegerd gifte sig och vid sin makes död gick i kloster samt blev Rysslands första helgon, Anna, så är det säkerligen svårt att förstå att den Rysk-Ortodoxa kyrkan har stor makt och den likaväl som Putins nuvarande statsapparat samt det ledande skiktet som finns beredda att ta över makten när Putin går i pension/trappar ner har stort behov av ryska militären, precis som det varit i Ryssland från 1050 och fram till idag. Dvs så var det även under Sovjetunionens tid.

Sverige har ett betydligt allvarligare läge än vad Du Fredrik Reinfeldt och vår trots sin militära bakgrund skrämmande okunniga Försvarsminister verkar ha greppat. Det handlar inte bara om framtida försvar av Gotland och Stockholm. Vi har betydligt värre situation när det gäller att försvara våra malmfält, södra Sverige som inte bara innebär risker för framtida angrepp i närtid, dvs de närmaste 20 åren, vad gäller Öresund. Vi har också två av de största områdena med för teknisk utveckling viktiga rara metaller (Kina är det land som har mest, sedan är vi högt uppe på listan) vi har också uranförekomsten i Billingen. HELA SVERIGE SKALL FÖRSVARAS. Allt annat är ren och skär okunskap eller dumhet. Välj själv!

Men börja med att läsa: Omvärldsanalys Sveriges södra kuster, Norah4you 17 mars 2013 visserligen är det länge sedan jag fick min udda tjänstegrensutbildning på F11, resten kan de som vet tänka sig själva, men de mer än 15 åren som frivillig i udda tjänstegren inom Flyget, all utbildning och så vidare tillsammans med att jag läst historia, skrivit såväl C- som D-uppsats på Universitet, ger helt annan analys än att gå och tro att Tro skulle vara samma som kunskap.

Vi ser redan här i Göteborg där jag, moderat väljare, bor ökad verksamhet som påminner om situationen då krisen i Polen var som värst dvs innan Sovjetunionens fall.

Reinfeldt tror inte på ökat rysshot, GP 13 maj 2013
Reinfeldt tror inte på ökat rysshot, Aftonbladet 13 maj 2013
Reinfeldt tror inte på ökat rysshot, SvD 13 maj 2013

Tro Fredrik Reinfeldt gör man i kyrkan!

Read Full Post »

Omvärldsanalys 7 april 2013

© Johansson Inger E, Omvärldsanalys 7 april 2013 i Norah4youblogg, Göteborg 7 april 2013

FÖRSVARSFRÅGAN

Tidigare här i bloggen har jag gjort omvärldsanalys av:
* Omvärldsanalys närmaste närområdet
* Omvärldsanalys EU-området
* Omvärldsanalys Sveriges södra kuster

Innan jag går vidare behöver det betonas att för Sveriges säkerhets framtid som fritt och demokratiskt land spelar förhållanden inom Ryssland stor roll. Större roll än vad svenska vänstermedia berättar. Svenska vänsternissar som ofta är väldigt vänstervriden, finns såväl tidigare/kvarvarande? kommunister som sk. vänsterliberaler bland journalisterna även om en del utåt försöker verka vara riktiga Miljöpartister i mer än namnet. Finns en del svenska politiker som kallar sig socialliberaler utan att förstå att Liberalism är Frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar. Många av dessa vänsternissar och sk. socialliberaler lever i en drömvärld där deras egen tolkning av Demokrati går långt över svenskt demokratibegrepp och längre t.o.m. än USA-s Konstitutions Frihetsrättigheter. Se även: Demokrati, Norah4facts sida

RYSSLAND

När det gäller Ryssland gäller det att känna till Rysslands historia från 861 och fram till idag. Kortfattat: Från det att Olof Skötkonungs Ingegerd gifte sig med Jaroslav Storfurste av Novgorodriket och blev Storfurstinna av Kiev, så har Ryssland haft och har tre starka grupperingar, ryska statsapparaten; Ryska Ortodoxa kyrkan och ryska militären/statsapparatens ordningsmakt. Tre grupperingar som när Ryssland varit i något så när ‘balans’ haft en stark beroendeställning till varandra om än aldrig demokratiskt i vår västerländska mening historiskt sett. Det som många idag missar är att Ryssland har utvecklats i demokratiskt hänseende från att Sovjetunionen föll. Under Sovjetunionens tid var det aldrig möjligt att oppositionella i olika delar av det stora riket kunde få framföra demonstrationer som t.ex. den i veckan:
Rysk opposition krävde frisläppande, GP 6 april 2013
Det det handlar om är att 25 demonstranter från de stora demonstrationerna 6 maj 2012 fällts för brott. Alltså ingalunda så att alla demonstranter fängslades. Jämför med bråken på Avenyn i Göteborg. Vid demonstrationer finns det ofta såväl fredliga som allt annat än fredliga demonstranter. Att utan närmare analys av vilka som demonstrerar i Ryssland, är inlägg i den debatten vridna och färgade. Såväl Stalinister, gammelkommunister, Tsarister som sk. humanister som skändar och till och med protesterar inuti Rysk-Ortodoxa kyrkan mot religionen för att inte tala om alla möjliga grupper som försökt idka terror och utpressning i regioner speciellt i sydöstra Ryssland. Ryssland har långt till demokrati om vi använder svenska begrepp, men de har kommit en bit på vägen. Se även Ryska snuvan, Norah4you 5 augusti 2012

Ryssland är nyckeln för fred i Europa. Om balansen mellan de tre starka grupperingarna i Ryssland förändras, är det fara värt att den ryska militären av ena eller andra skälet inte ‘bara’ rustar upp utan blir hotfull som på Sovjettiden. Vår svenska försvarsminister Karin Enström (M) stirrar sig blind på dagens läge på samma sätt som svenska försvarministrar fram till Andra Världskrigets utbrott gjorde. Sverige måste vara berett att rusta upp svenska Försvaret för som minst 40 miljarder kronor de närmaste åren. Det finns en tid efter President Putin i Ryssland. Den tiden riskerar att bli väldigt orolig och kan lätt resultera i såväl sönderfall av ryska riket som militärledning i stället för det som idag finns. Se även: Självklart skall vi ha upprustat försvar, Norah4you 10 februari 2013

Konsekvenserna av Osmanska Rikets fall

Svenskar och västeuropeer har en tendens att glömma närområdets yttre kanters historia. Det vi idag ser i t.ex. Syrien Assad varnar för dominoeffekten, Aftonbladet 6 april 2013 och delar av Arabvärlden är precis som problem inuti Grekland och ner till Palestina och Israel resultatet av Osmanska Rikets fall. För närmare information se: Rötterna till dagens kriser, Norah4you 15 juli 2012 samt I skuggan av Osmanska Rikets fall, Norah4you 12 april 2012

Det verkliga orosområdet idag består i princip av två länder: Syrien och Iran. Medan Ryssland med sina gamla kontakter med den syriska regeringen äger nyckeln att lösa den konflikten, så är Iran hela världens problem. Det är med stark oro jag igår läste: Misslyckade atomsamtal med Iran, DN 6 april 2013 samt Misslyckade atomsamtal med Iran, GP 6 april 2013

Nordkoreahotet

Nordkorea är ett stort problem som i och för sig funnits sedan 1950-talet. Kim Jong-Un är despot, diktator och en fara för sitt eget folk som han terroriserar de som inte är ja-sägare samt i ännu högre grad för världsfreden.
Se:
* Tre länder kan göra skillnad, Norah4you 29 mars 2013
* Kina har mest att förlora, Norah4you 4 april 2013
* Kina är nyckeln, Norah4you 4 april 2013
* USA backar – hade Ryssland rätt, Norah4you 5 april 2013
* Bra att även Castro, Norah4you 6 april 2013
* Nordkorea 7 april – än allvarligare situation, Norah4you 7 april 2013

Det är bra att USA tagit beslutet att skjuta fram sina planerade robotförsök under den pågående samövningen med Sydkorea.
USA skjuter uppmissilprov, DN 7 april 2013
USA skjuter upp robotprov, SvD 7 april 2013
Frågan är dock ändå om det räcker tillsammans med att Kina, Ryssland och andra försöker få Kim Jong-Un att ta reson.
Världen är oroligare nu och mer osäker än den varit sedan Kubakrisens dagar.

Slutsats

Med hänsyn tagen till att som finns med i ovanstående text och länkar, är det än viktigare än det var för några veckor sedan att Sverige ser till att se om sitt hus, sitt Försvar av HELA SVERIGE. Det finns ett stort antal orosmoln, inte minst om det är så att Nordkorea gör allvar av sitt hot med påföljd att Iran blandar sig in i leken och därmed förmodligen även Israel, som direkt kan leda till oro även i vårt närområde såväl inom som utom EU.
Det är dags att Försvarminister Karin Enström (M) vaknar och ser till att förstå det hon redan borde förstått: Det går inte att rusta upp Sverige på kort sikt. Det tar minst 10 år innan fadäserna som skett sedan Försvarsbeslutet 1988 samt alla sk omorganisationer av Försvaret reparerats så att hela Sverige kan känna sig något så när tryggt med att vara värt att försvara åter infinner sig.

Read Full Post »

På förmiddagen talade nämligen försvarsminister Karin Enström (M) i Skövde. Hon beskyllde Försvarsmakten för att ”glida på målet” genom att 2019 vilja anställa fler soldater än vad som slogs fast i 2009 års försvarsbeslut.
ÖB fick salva från Enström, SvD 20 mars 2013

Hur dum får en försvarsminister vara? Hur okunnig får en officer i amfibieförband som blivit Försvarminister visa sig vara? Se även Avgå Försvarsminister Karin Enström (M), Norah4you 13 mars 2013

Read Full Post »

Omvärldsanalys – Sveriges södra gränser

Det är dåligt ställt med den historiska kunskapen om varför stor del av södra Sverige också behöver betydligt bättre Försvarsförmåga än vad som är möjligt i dagsläget. Förvisso går en del felaktigt troende att dagens svenska försvar t.o.m. skulle ha för stora kläder. Senaste galenskapsuttalandet i den vägen står en fd officer och flygare för i SvD: Nu tänker jag svära i kyrkan! Finns det verkligen bemannade stridsflygplan om 30 år, finns det ens om 15 år? Låt oss leka med tanken. Dagens piloter är i större omfattning än tidigare kolleger systemövervakare. De kan inte längre ta över automatiken om något går snett, vilket man kunde tidigare.
Teknikutvecklingen beträffande beväpnade flygfarkoster går mycket snabbt. De amerikanska obemannade flygfarkosterna, ”drönarna” som bland annat används i Afghanistan, styrs från skyddade baser i USA. De blir allt effektivare och bär större och större last kvalificerade vapen.
Behövs bemannade stridsflygplan 2030, Lars Moberg fd officer och pilot på SvD Brännpunkt 17 mars 2013
Sänken bör man inte ha varken i marin, flyg eller försvar som helhet. De som inte kan skilja på försvar och attack, de har alldeles för dålig grundkunskap. Så är det. För övrigt är det som någon i artikelkommentarerna påpekade alldeles för lätt för en lede Fi att skicka ny programvara som gör att de tar över styrningen av drönare. Men någon måtta får det allt vara i galenskapen. Inte undra på att vi har en Försvarsminister som utifrån sin tidigare amfibieofficersverksamhet saknar kunskap om helhetsperspektiv och grundförutsättningar för Sveriges möjlighet att försvara sig.

Men åter till det viktiga idag. Samma som varit viktigt så länge Sverige funnits som land. Tänker inte ge mig in i diskussion om Sveriges äldsta historia. De som vill veta den får läsa på Svea Rikes vagga, Norah4history

Historiskt sett har det varit fyra områden som är känsliga för hela Sveriges säkerhet som land.

Red zones

De områden jag avser är:
Inloppet mot Mälaren
Gotland
Öresund
Utloppet från Göta Älv.

Om vi tittar på dem ur historisk synvinkel är utloppet från Göta Älv det som tidigast finns omnämnt. Redan Ptolomaios (d 161 e.Kr) skrev i Geografike’ Hyfegsis om om en flod som springer upp i det inre av landet och brusande kastar sig ut i västra Oceanen. Ptolemaios använder begreppet Vigothaaelv.

Inloppet mot Mälaren är inte bara känt från Birkafrågan utan än mer för att det i det inre av Mälaren varit bra vattenvägar såväl norrut som till andra delar av det inre Sverige. Något som bland andra ‘ryssen’ visat på vikten av att ge sig på i historisk tid.

Gotland är och har varit en viktig knutpunkt för all sjötrafik på Östersjön. Såväl i förhistorisk, historisk som i nutid.

Öresund är dock den stora problemknuten. Nu än mer än i äldre tider. Oavsett om vi ser på omvärldsanalys öster eller västerut, så står problemet med inloppet till Östersjön klart. De ev. krigsfartyg som kommer från Natoland kan själva ta vägen via Bälten men Öresund är lika viktigt för båda sidor att ha tillgång till om det hettar till.

Det är mycket troligt att ett ev. första angrepp från ett framtida Rysslands ledare oavsett var de tänker angripa eller försvara sig själva eller de de räknar som sina vänner, sker på svensk sida i Öresund. Den ryska flottan i Östersjön har inte mycket att välja på om de vill säkra utfart på öppet hav. Den ryska flottan i Ishavet är stor del av året infrusen. Att utgå från nuvarande situation i Ryssland, där ryska militären redan rustar upp, är inte något att räkna med.

Personligen är jag mindre orolig i närtid, det räcker att se vilka det är som mest kritiserar Putin och vilka som kritiserar ryska militären för att se att det inte är så enkelt. Det är situationen som kommer den dag Putin avgår/ersätts etc som är den för Sveriges försvar oroliga situationen där vi aldrig får glömma att det tar minst 10 år innan Sverige efter nytt beslut har något som kan likna ett riktigt försvar i likhet med det som rådde innan Försvarsbeslut 1988 antogs.

Då har jag ändå inte glömt bort, men väl lämnat till senare analys järnfälten i Norrland, urantillgångarna i Västergötland, ‘rara’ metallers förekomst i svenska berggrunden (metaller som i övriga världen främst finns i Kina) o.s.v.

Sverige behöver ett starkt försvar som kan försvara hela Sverige. Allt annat är ren och skär utopisk dröm om att ‘så levde de lyckliga i alla dagar’ som inte infann sig ens efter Sovjetunionens fall.

Sedan får vi se om Regeringen står fast vid:
113 SVT Text Lördag 16 mar 2013
INRIKES PUBLICERAD 16 MARS

Försvaret kan få mer pengar i höst

Regeringen är beredd att ge mer pengar
till försvaret, och det kan komma i
höstens budget.

Det förklarar statsminister Fredrik
Reinfeldt för SVT Nyheter på frågan om
vad han har för svar till de moderater
som är missnöjda med de fortsatta
nedskrärningarna i försvaret.

Statsministern kunde dock inte säga
hur mycket mer pengar det kan bli.

Flera moderater har gjort revolt mot
partiet i försvarsfrågan med krav på
ökade resurser för att stärka
försvarsförmågan.

kopierat från SVT text sida igår 16 mars 2013.

http://www.sydsvenskan.se/sverige/kriget-om-forsvaret/
Kriget om försvaret, Sydsvenskan 17 mars 2013

Read Full Post »

OMVÄRLDSANALYS EU-OMRÅDET

I min strävan att utifrån historisk kunskap efter bästa förmåga göra en fullständig omvärldsanalys har jag nu kommit till EU-området. (Tidigare behandlat Närområdet Norden). Det är viktigt att titta på våra närmaste ‘allierade’ och Europas historia i ett större perspektiv för att förstå var orosmomenten finns. Orosmoment som kan vara ekonomiska, PIGS-länderna, eller sociala (Grekland) eller politiska (instabilitet pga 1900-tals historien).

Allra först måste alla få klart för sig att gränserna i Europa aldrig varit lika heliga som gränsen mellan t.ex. Norge och Sverige. Inom parantes – har aldrig hittat ett enda medeltida dokument som vid kontroll visat att Norge ‘ägde’ Jämtland…. i äldre texter rätten att ta ut tiondet till Biskopen i Trondheim …. samt att Norge skickade skattindrivare från Magnus Erikssons son Hakons tid och fram till Norge ”förlorade” landskapet. Så har ”vi svenskar” Skåne. Skåne som så vitt vi vet aldrig varit självständigt men under lång tid av sin historia tillhörde Danmark….. Norge gjorde sig som visats i tidigare inlägg fritt från Sverige. Nog med parantes.

Parantesen har tillkommit för att visa på att det ingalunda är så enkelt att överhöghet i fredsavtal eller genom giftermål någon gång i äldre eller senare tid utgå från att människor som bor i ett område som berörts glömt bort sin historia. Vilket vi svenskar ofta gör. Ett dagsaktuellt exempel är den diskussion som kommit upp till ytan i EU om Katalonien och Skottland:
Kraven på självständighet i europeiska regioner har ställt EU på politisk och juridisk outforskad mark. Bryssel vet inte hur det ska förhålla sig till ett självständigt Skottland eller Katalonien. Oron är stor att utropandet av ett par nya stater kan skapa ett veritabelt virrvarr av utbrytarkrav i hela Europa.
Revor i EU-väven, SvD 13 mars 2013

Drömmar om Europas Förenta Stater
Det är aldrig möjligt att lägga ett nytt tak på en byggnad som saknar grund och bärande balkar. Det må vara så att det finns politiker och drömmare önskar sig ett Europas Förenta Stater. Verkligheten är inte den att ‘så levde de lyckliga där efter’. Alla människor har sin historia med sig. En del är inte medvetna om den. För andra är historien i högsta grad levande. Det märkliga med dessa drömmarna om ett förenat Europa är att det från Romarna som misslyckades att lägga under sig hela Europa, via Hermanerik kommen över vattnet från ön i Norra Oceanen under Folkvandringstiden och Hermaneriks efterföljare – goter som i vissa fall i romerska och grekiska samtida källor går att följa hela vägen från Baltikum tills en från Ranrike (!) som blivit utkastad när han under folkvandringstiden återvände hem, efter något som mest liknade ett härnadståg flera hundra år senare, och till slut slutade sina dagar i Spanien som en av Visigoternas ledare,
över vikingatidens härnadståg i väst och öst som var mer omfattande än vi får lära oss,
så har vi som kallar oss svenskar haft en benägenhet att sticka näsan i stort antal av de oroshärdar som började långt tillbaka men kastar skuggor ända in i nutid.

För att förstå vår nutid och de spänningar som finns inom EU måste vi börja med de tre viktiga delarna av historien.
* Den ena Folkvandringstidens förflyttningar av människor, har delvis berörts i länken ovan. Lämnar den för tillfället.

* Den andra skedde i samband med att Kalifatet bredde ut sig när den muslimska tron expanderade i Nordafrika. Spaniens Visigotiska rike föll och Berberna/Morerna tog vid på 700-talet och fram till att Kastiljen, Aragonien och alla de andra delarna på olika sätt fogades samman till det vi idag känner som Spanien.

* Den tredje perioden var långvarig och mycket blodig. Perioden började redan under Folkvandringstiden när ‘Hunnerna kom’. I hela Europa fanns grupper av människor som av olika orsaker ‘hamnade’ på andra ställen än där de hävdade sitt ursprung. Hävdade? ofta med stor rätt, men det var om inte ointressant så under ytan i många år ända tills det Osmanska riket växte fram ur resterna av det Gyllene Hornet. (Det Gyllene Hornet återkommer jag till i nästa omvärldsanalys. För dess historia är i högsta grad levande i det som händer öster om EU. Den som vill gå de händelserna i förväg kan läsa Syrien-Turkietkrisen ur historisk bakgrund, Norah4history 6 oktober 2012 eller I skuggan av Osmanska Rikets fall, Norah4you 12 april 2012
Flera av vår dags oroshärdar utkristaliserar sig och kommer i annat ljus om vi lär oss de delarna av historien.

Europas förändrade gränser senaste 100 åren
Så kommer vi då till nutid och de två bitarna som våra EU-parlamentariker tycks ha glömt, eller vilja glömma(?) .

* Europas gränser ser inte ut idag som de gjorde för 100 år sedan innan Första Världskriget. Det är inte bara det att Österrike-Ungern o.s.v. föll samman av inre oroligheter som hade sitt ursprung i någon av de tre historiska händelseförloppen ovan. Gränser ändrades såväl i sydost Europa när Osmanska riket föll samman med början i slutet av 1800-talet för att återigen ändras i stor del av Europa efter Andra Världskrigets slut, som i kärnområden av nuvarande EU.
Polen förlorade mark i öst och fick mark i väst.
Gamla Preussen upphörde att existera.
Sydtyrolen tillhör Italien men det är många italienare som inte känner sig som landsmän historiskt sett med Bolzanoområdets italienare. Stor del tyskar, relativt många med ‘italienskt’ ursprung plus en minoritet av en för länge sedan bortglömd ‘ursprungsbefolkning’ (dvs en grupp som minst blev kvar i området efter Folkvandringstiden).
Italien själv såg inte ut som dagens Italien.
Hela fd. Jugoslaviens nuvarande stater, några medlemmar i EU andra inte, har sitt ursprung i händelser som började under Folkvandringstiden och fortsatte fram till Osmanska Rikets fall. Det handlar om många folkgrupper, alla inte etniska eller religiöst kulturella utan grupper av människor som har sin egen historia. Ofta bortglömd.

* Som en följd av detta och det som hände under samt direkt efter Andra Världskriget, har vi också Grekland. Grekland vars senare tiders historia bl.a. med försöken av såväl kommunister som fasister att ta makten; barnkidnappningarna under åren närmast efter kriget då många barn fördes över till öst; stora inbyggda ekonomiska spänningar som politiker försökt dämpa genom att ge förmåner och skattebefrielser, extra månaslöner o.s.v. utan att det funnits reella pengar bakom.

De två bitarna utgör i sig problem som är betydligt större än ev. funderingar om Katalonien och Skottlands ev. framtida självständighet inom eller utom EU. Då har vi ändå inte tagit med att EU:s center har lagts i det största problemområdet av alla. Bryssel är Belgiens huvudstad, men Belgien har två stora folkgrupper Flamländare och Valloner som redan under Caesars tid för snart 2000 år sedan hade svårt att hålla sams.

Slutsats
Kontentan av allt detta är att det finns ett antal bålgetingbon som mycket lätt kan börja svärma i själva EU. Sverige må tillhöra EU. Svenska folket röstade INTE om att EU skulle bli något Europas Förenta Stater. Det är inte så enkelt att vi för att vi är medlemmar i EU på något sätt skulle kunna räkna med att få militär hjälp om det är så att Sverige attackeras. Det som idag ser lika otroligt ut att det skulle kunna ske som det såg ut att Andra Världskriget skulle börja, det kan mycket väl hända även inom EU. Sverige måste ha ett eget försvar för Sveriges behov att fortsatt vara ett eget rike. Glöm även Danmark som ju även de helt tokigt börjar rusta ner. Danmark hårdbantar sitt försvar, Sveriges Radio 11 mars 2013

En halv miljard mindre om året till försvaret, GP 13 mars 2013 Ren och skär skandal att vi har en Försvarsminister som sägs ha rötter i Försvaret som inte ens kan förstå att varken Norge, Danmark eller NATO kommer att rycka in till Sveriges försvar!
Halv miljard mindre om året för försvaret, Expressen 13 februari 2013
Försvaret måste minska kostnader, SvD 13 mars 2013
Nya försvarsnedskärningar på gång, DN 13 mars 2013 Vill Enström utrota svenska försvaret eller vad?
Försvaret måste minska kostnader, Aftonbladet 13 mars 2013

Se även: AVGÅ, försvarsminister Karin Enström (M), Norah4you 13 mars 2013 En försvarsminister som inte vill försvara sitt land är en försvarsminister är inte mycket att ha som julgransglitter.

Read Full Post »

Det är med djupt beklagande jag och många andra inser att det endast kan föreligga en av följande allvarliga situationer:

Antingen är vår nuvarande Försvarsminister Karin Enström inte clearad för all undinformation, vilket i och för sig inte är helt nytt när det gäller svenska Försvarministrar genom tiderna. Att Karin Enström inte var clearad för allt när hon tjänstgjorde i amfibieförband var mer självklart.

Eller

så har Försvarminister Karin Enström inte kognitiv förmåga och ordkunskap nog att ha tagit till sig all information om svenska Försvaret.

Vilket som så är situationen mycket mycket allvarlig. Så urbota okunnig får bara inte en försvarminister vara. Det är förvisso, som jag sagt i andra sammanhang om folk till vänster och höger, tillåtet att vara dum i Sverige. Det är bara det att det är mycket dumt att bevisa det själv! Verkar som vi fått in en katt bland hermelinerna. På sämsta tänkbara plats….

Regeringen till försvaret: Banta lönekostnaderna, SvT 13 mars 2013
Försvaret måste minska kostnaderna, GP 13 mars 2013
Försvaret måste minska kostnaderna, Expressen 13 mars 2013
Försvaret måste minska kostnaderna, SvD 13 mars 2013
Försvaret måste minska kostnaderna, DN 13 mars 2013
Försvaret måste minska kostnaderna, Aftonbladet 13 mars 2013

Se även: Försvarsminister Karin Enström saknar kunskap, Norah4you 1 mars 2013

Tillägg 21.09 Sent skall syndarn vakna, sas det. Vi ser det. Bättre sent än aldrig, brukar det också sägas. Men klockan är snart en minut i 12 om inte ännu mera förstånd kommer även hos S, MP och V. Bra att de reagerar. Men komplett analys och förståelse av helhetssituationer är inget som politiker normalt är speciellt bra på….. Ministern måste kunna lyssna på försvaret, Peter Hultqvist (S), Peter Rådberg (MP) samt Torbjörn Björlund (V) på SvD Brännpunkt 13 mars 2013

Read Full Post »