Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hemvärn’

Verkligheten är det som gäller. Oaktat all politisk korrekthet av ledande medlemmar i något lands riksdag, parlament eller liknande. Verkligheten innehåller stora delar av den historiska bakgrunden som finns för hur ett land agerar i enskild situation. Eller borde åtminstone göra det precis som alla som når upp till ledande positioner utöver Världshistoria också borde ha lärt sig lite logik om än de inte haft förmånen att få lära sig filosofi eller vad som är giltiga argument respektive rena fallacies….

Börjar från situationen som rådde 1900 innan Första Världskriget:

Titta på kartan

Europas länder och gränser 1914

Europas länder och gränser 1914

Jämför kartan ovan med:

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas. Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas.
Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Många länder påverkades av Första Världskriget och spåren från nutidens militärpolitiska situation går att spåra bakåt till vad som hände under Första världskriget samt under mellankrigsåren på 20- och 30-talet.

* Länder som historiskt varit väletablerade försvann.
Ofta skapades stater utifrån det som segermakterna i Första Världskriget beslöt. I skuggan av Osmanska Rikets fall förändrades Europas gränser. Inte bara Europas utan också maktfördelningen i det som förr kallades Främre Asien, speciellt från Turkiet ner till Egypten och Saudiarabiska halvön ändrades.

* Nya stater skapades.
Bland de stater som skapades var Turkiet och Syrien. Båda ländernas historiska rötter går tillbaka i tiden till innan det Osmanska Riket växte fram. Syrien-Turkiet, kris med rötter runt 1000-talet Vilket direkt och indirekt påverkar båda ländernas nuvarande situation, framför allt finns det här giltiga förklaringsmodeller till att IS lyckats växa sig starka och att Turkiet i våra västerländska ögon verkar tveksamt till vad landet är beredda att göra för att hjälpa grannländer mot IS. Läs gärna Omvärldsanalys 22 augusti 2014 där jag tar upp problemen bakom dagens oroshärdar.
USA: Terrorgruppen IS säljer olja via Turkiet, Expressen 24 oktober 2014

* Sk. Palestinamandatet
I efterdyningarna av Första Världskriget önskade segermakterna att snarast möjligt få allt att inte bara återgå till stabilitet och fred, utan även att lösa ”problem” som upplevdes utifrån den tidens Människosyn och Värderingar. Vi får aldrig glömma att kolonisationen från såväl väst- som östländer av andra länders territorier, skapandet av artificiella gränser som var politiskt godtagbara då samt synen att det existerade raser där vissa raser antogs vara ”mer värda” än andra.

En av de religiösa och kulturellt förföljda folkgrupperna sedan tidig medeltid var judarna. De fick inte tillhöra yrkesgillen, de fick i många länder inte idka sin religiösa tro öppet, de fick inte arbeta med vad som helst. Kort sagt även om de som nu ofta månar om staten Israel glömt sina egna politiska utspel under tidigt 1900-tal fram till Andra Världskrigets utbrott: Synen på judar var förskräcklig i stor del av Gamla Världen. Om Nya Världen kan jag inte uttala mig för jag vet inte tillräckligt. Detta ledde fram till det sk. Palestinamandatet.

Ett mandat som England hade att sköta om den del av gamla Osmanska Riket som kallades Palestina. England ägde inte rätten att ge bort land där eller ens lova att ge bort land där. Det som beslöts av segermakterna som utgjorde grundarna och kärnan i Nationernas Förbund saknade all förankring i gällande Internationella Lagstiftningar. Efter Andra Världskriget skapades staten Israel. De beslut som tagits av Nationernas Förbund var och är inte giltiga. De gränser som FN till slut godkände efter att Israel ensidigt utropat staten, det är de enda giltiga gränserna träffade av Internationella samfundet där Alla länder äger rätt att söka medlemskap.
Staten Israel och ”Palestinamandatet

* Människosyn – slutet 1800-talet fram till Andra Världskrigets utbrott

Rasbiologiska institutet: Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.Socialdemokraternas mörka historia

Vi skall inte klappa oss på axeln. Vi var först, värst och påverkade trots att vi inte tillhörde stormakterna eller varit med i Första Världskriget människosynen mer än våra skolböcker berättar.

* Rysslands historia ”glömdes” bort i Västeuropa
Ryssland glömdes bort av Europa i skuggan av Första Världskrigets slut. Ryssland blev Sovjetunionen och de 13 olika arméer som i början av den Kommunistiska Revolutionen lovade att hjälpa till mot kommunisterna, de slöt olika fredsavtal som till och med ställde en tjekisk armé som lovat Väst att strida och hålla öppet så att ytterligare arméer skulle kunna upprätta en östra flank, ”glömdes bort”. Ryska folkets lidande under tsarregimens sista krigsår har vi sällan eller aldrig hört om. Inte heller om situationen som ledde fram till att Lenin via tågresa genom Sverige och Finland kom över till de kommunister som väntade på honom i Ryssland. Inte har vi hört eller läst mycket om de stora påfrestningar för ryska folket i form av hungersnöd som under sista åren Ryssland deltog i Första Världskriget senare förvärrades under ryska Revolutionen.

Inte är det mycket bättre när det gäller Sovjetunionens lidanden under Andra Världskriget efter att Nazityskland gått till anfall trots gemensam pakt mellan länderna. Många här i väst känner inte till att Krimtartarerna inte bara samarbetade med SS-trupperna utan till och med var värre än dessa i sin förföljelse av ryssar som varit på Krim många hundra år innan första tartarerna kom dit. Krim har för övrigt en lång rysk-svensk historia: Krims 1103 år gamla Rus-svensk(!) historia

Än mindre skrivs det speciellt mycket här i väst där det stora antal miljoner ryssar som dog i Andra Världskriget nämns. Det som möjligen nämns är den hjälp som kom från Väst i form av material och lastbilar m.m. med hjälp av konvojer främst via Norra Ishavet till Kolahalvön. Mycket av detta har stor betydelse för hur ryssar i allmänhet ser på omvärlden.

Dagsaktuellt läge

På samma sätt som EU-ledare glömt bort konsekvenserna av att de bortsåg från att den interimsregering med Svoboda som drivande i Ukraina försökte stoppa ryska som officiellt språk, se EU bär stort ansvar för Ukrainakrisen

har ryska militären i sina hånfulla uttalanden bortser från konsekvenserna av sina påståenden om att Sverige närmar sig NATO. Hur i hela fridens namn skulle Sverige kunna göra annat än närma sig NATO efter att Sveriges Försvar helt självklart reagerat på provokation i luft och vatten?
Konsekvensanalys är något som ett antal ledande personer i öst och väst borde ha fått lära sig INNAN de nått de positioner de gjort. Rötter av gamla och nya självupplevda eller verkliga oförrätter i historiens bagage är inget som suddas ut vid förhandlingsbord.

Det gjorde och gör Ni bra svenska Försvaret

Det för dagen allvarligaste är dock att ryska Duman mer eller mindre även i retroperspektiv vill för framtiden godkänna att Ryssland kan tillåta privata arméer, DN 23 oktober 2014

Konsekvenserna i Ukraina är stora. Beslut kan inte försvaras med att interimsregeringen i Ukraina gått långt över Ukrainas konstitutionella gränser. Inte heller med att Västeuropa saknar historisk kunskap. Bakgrunden däremot är lätt att förstå. Det har sedan Pussy Riots hädande i Rysk-Ortodox kyrka här i väst ansetts korrekt att klaga på Putin vad gäller Rysslands brister i demokratifrågan i stället för att se den maktkamp som pågått minst 2-3 år om vem eller Vad kommer efter Putin

Den ryska konstitutionen har som de flesta andra, USA och Frankrike möjligen undantagna, brister. (Svenska Grundlagarna har utöver självklara begränsningar vad gäller Rikets Säkerhet ett större antal begränsningar i Fri- och Rättigheterna. Okända för alla de som inte haft behöriga lärare i Samhällskunskap). Ryska konstitutionen har dock demokratiska punkter som den Sovjetiska Konstitutionen saknade. Det har sedan ryska konstitutionen togs inte varit tillåtet för sittande rysk President att själv bestämma att militär skall sättas in utomlands! Varje sittande rysk president, Putin inte undantagen, har haft att gå till Duman för att få tillåtelse att sätta in ryska soldater utomlands.

Det är här det krånglat till sig. I väst har många sk. experter, politiker och historiker inte förstått att makten i Ryssland till syvende och sist ligger i Ryska Duman.

Read Full Post »

snarast möjligt om Svenska Försvaret skall vara trovärdigt som svenskt Försvar. Förstår inte nuvarande Försvarsminister detta, så är det rent ut sagt en skandal. Vill inte Anders Borg ställa upp på att hela Sverige skall försvaras, så må han vara den bäste Finansminister vi haft sedan Gunnar Sträng, men kunskap om vad som krävs för att försvara Sverige, det har han inte. Vilket jag som Moderat djupt beklagar. Utan realstiskt försvar, kostar minst 40 miljarder mer än budgeterat de närmaste 5 åren, så hjälper det inte hur god Sveriges ekonomi är/blir OM kriget kommer. Vad som händer i öst, läs Ryssland, efter Putin, är något ytterst osäkert som redan börjat kasta skuggor över världsfreden.
Nu får de som vill spara på personalkostnaderna i Försvaret ge sig!
Se även tidigare blogginlägg: Tror Försvarsminister Enström, Norah4you 30 april 2013

”Marinen är på väg att läggas ner”, Aftonbladet 1 september 2013
Marinen är på väg att läggas ner, umenytt.se 1 september 2013

Read Full Post »

Nog för att jag vet att det finns många liberala drömmare, men idag reagerar jag starkt på Expressens ledarsidas artikel:
På fredag väntas Förvarsberedningen presentera sin säkerhetspolitiska analys, som ska lägga grunden för nästa stora försvarsbeslut år 2015. Med tanke på den öppna splittringen inom alliansen kommer dess slutsatser att bli högintressanta.

Är det ”hökarnas” mörka Rysslandsbild som kommer att dominera skrivningarna eller ”duvornas” mindre alarmistiska analys? Låt oss hoppas att rysshotet inte blåses upp till orimliga nivåer.

Utvecklingen i Ryssland är utan tvekan djupt oroväckande. Regimen har visat sin sanna, auktoritära natur och utrymmet för oliktänkande stryps alltmer. Inte sedan Sovjetunionens sammanbrott har förtrycket varit så omfattande som det är i dag.

Men att Putins Ryssland utgör ett växande hot mot sin egen befolkning och i viss mån mot grannländer som Ukraina och Georgien innebär inte att landet också är ett potentiellt hot mot Sverige. Blås inte upp hotet från Ryssland, Expressen 27 maj 2013.

Det ÄR INTE Putins Ryssland, det Ryssland som Expressens ledarsida utan djupanalys får till att bara ett växande hot mot sin egen befolkning, Ryssarna, som är det Ryska hotet. Utvecklingen i Ryssland följer helt den ryska traditionen. När det börjar närma sig de sista åren en person sitter vid makten och jämnvikten mellan ryska militären och Rysk-Ortodoxa kyrkan blir en inbördes kamp om vem som i framtiden skall ha mest inflytande. Så får den som sitter vid makten se till att båda grupperna får sitt. Detta oavsett vad Väst och Europa tycker. Så har det varit sedan Tsar Peters tid. Så var det under Sovjetunionens existens och så är det nu. Det är fel av västerländska media att bara för att man inte gillar Putin, så är det Putin som lastas för allt som händer i Ryssland. När västerländska media kritiserar demokratin i Ryssland, bör man först komma ihåg att Ryssland ALDRIG haft demokrati. När man kritiserar ryska statsledningen, så bör man också hålla i minnet att den alltid strävat efter att behålla jämnvikten mellan de två andra starka krafterna i Ryssland så gott det går. Att kritisera Putin för att Pussy Riot häktades efter att hädat och gjort narr inte främst av Putin, utan på det allvarligaste av den Rysk-Ortodoxa kyrkan i ett kyrkorum där de lovat att inte häda troende. Vi får inte glömma bort att vi själva, vi svenskar, långt in i nutid har haft hädande av kristna kyrkan som ett brott. Det var in mot nutid den enda begränsningen i vår Tryckfrihet!

Det allvarliga är inte Ryssland under Putin. Det allvarliga är att Putin för att å ena sidan hålla Rysk-Ortodoxa kyrkan högt fått följa de lagar Ryssland har, å andra sidan för att hålla ryska militären lugna fått gå med på enorm upprustning. Låt vara från ett bedrövligt maskinellt och vapentillstånd. Men det innebär de facto att när den dagen kommer då Putin lägger av, petas eller vad, så har ryska militärens styrka återhämtats. För att hålla ihop Ryssland krävs det stark militär och stark kyrka. Var den framtide ryske ledaren kommer ifrån, vilken av världarna, det har vi ingen aning om. Det är för det omvärldstillståndet Sverige idag måste planera. Det tar minst 10 troligen upptill 15-20 år innan svenska försvaret är lika starkt som det var innan vi ensidigt började nedrusta. Att försöka få det till att denna framförhållning skulle vara att blåsa upp hotet från Ryssland, det är naivt. Väldigt naivt.

Läs Vad kommer efter Putin, Norah4you 25 april 2013 samt Verkar pågå maktkamp i Ryssland, Norah4you 22 april 2013

Det är dags att ta hotet från Ryssland på allvar. Inte hotet från Putins Ryssland utan hotet från det Ryssland som kan komma efter Putins tid.

Read Full Post »

gör man i kyrkan! 😛

Försvarsminister Karin Enström säger att hon tror att det rör sig om en missuppfattning av vad Sverige ska försvara sig mot.

-Det finns inget hot om ett militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige. Det är osannolikt, säger hon till TV 4.
Många tvivlar på Sveriges försvar, GP 30 april 2013

Det är inte utan att sådana som jag som under mer än 15 år tillhörde flyget, och fick min specialutbildning i Nyköping på F11 på den tiden det fanns ett ordentligt svenskt försvar, undrar hur i hela fridens namn det varit möjligt att någon officersutbildad ens inom den relativt begränsade Amfibiebiten av Sveriges Försvar har så skrämmande låg kunskap om Försvarsbehov. Att Försvarsminister Enström gång på gång visat sig okunnig om vad som står i Sveriges Grundlagar, har i och för sig liksom Försvarsminister Enströms mycket märkliga uttalanden om hotbild och tro att NATO skulle ställa upp för Sverige. Nu är det mer än nog Försvarminister Enström. Mer än nog. Försvarsminister Enström kanske inte fått det verkliga läget klart för sig. För några år sedan var det vanligt att ryska turister kom familjevis. Senaste åren har det ofta varit två och två män som åkt ut t.ex. i Göteborgs skärgård och betett sig som allt annat än vanliga turister eller utflyktsåkare. Senaste åren har människor som tillhör Hemvärnet åter råkat ut för mycket märkliga ‘försäljare’ och annat. Trots att deras närmaste grannar i uppgång inte blivit plingade på.

Sverige är avlångt och hela Sverige skall försvaras. Vi behöver ‘säkra’ Gotland likaväl som vi behöver säkra våra järnfält och urantillgångar i Sydsverige. Den sista biten verkar Försvarsministern extremt okunnig om riskerna att inom Sveriges gränser ha en av de största tillgångarna av lättåtkomlig brytningsbar uran. Försvarsministern verkar helt ignorera att Ryssland har ett naturligt behov av att kunna ta ut sin flotta på världshaven, även den flotta som finns i Östersjöområdet, och de problem som Rysslands läge utgör då deras Ishavshamnar nu som i historien stor del av året gör omöjligt för Ryssland att ta sig ut i Atlantens norra del. Försvarsministern ignorerar frågan Vad kommer efter Putin, Norah4you 25 april 2013

Många tvivlar på Sveriges försvar, SvD 30 april 2013
Många tvivlar på Sveriges försvar, Aftonbladet 30 april 2013
Många tvivlar på Sveriges försvar, helagotland.se 30 april 2013
Många tvivlar på Sveriges försvar, Metro 30 april 2013

Om det är något som varje försvarsutbildad person i detta land borde känna till, så är det att hotbilder förändras snabbt samt att det tar mycket lång tid att bygga upp försvar för att klara annat än dagens eventuella hotbild. Den som missuppfattat vad Sverige skall försvara sig mot är tyvärr Försvarsminister Enström! Någon annan logisk och vetenskapligt hållbar slutsats är svår att komma fram till!

Tillägg 3 maj 22.00 Simulerat anfall är på riktigt, SvD ledarsidan 2 maj 2013 Det är gamla försyndelser från Försvarsbeslut 1988, som inte var fullt genomfört med alla omorganiseringar på plats efter neddragningar innan Försvarsbeslut 2000 och Försvarsbeslut 2004 beslutats i samstämmighet mellan partierna på båda sidor. Försvarsbeslut 2004 har inte ens sett sina värsta effekter nu 2013….. Frågan är hur det skall bli om inte nytt beslutas snarast. Det tar minst 10 år innan Sverige uppnår försvarsnivå som kan försvara hela Sverige.

Read Full Post »

Oavsett hur man ställer sig till biståndspengar till hittan och dittan, så måste var och en som är i sitt sunda förnuft förstå att:

HELA SVERIGE SKALL FÖRSVARAS
om
Vi inte satsar mångdubbelt pengar på svenska försvaret i förhållande till biståndsanslaget,

finns det inget demokratiskt och fritt Sverige som kan ge bistånd i framtiden

”Jaktberedskapen måste ses över”, SvD 25 april 2013
Försvarsutskottet fick inte information om beredskap, DN 25 april 2013
”Måste anpassa oss till ökad rysk närvaro”, Sveriges Radio 25 april 2013

Tillägg 26 april 04.39 läser till min bestörtning (mina ”gamla” chefer oavsett grad skulle gått i taket om de läst detta. Fast de av dem som fortfarande lever kanske gör det….):
Enligt Försvarsmaktens insatschef Anders Silwer är det just på dagarna om Gripen behövs.

– Den mesta aktiviteten är faktiskt på dagtid, säger han till SVT.
Välkommen Ryssland – fast bara på dagtid, Aftonbladet 26 april 2013 Har karln aldrig satts ens framför radarbild och lärt sig grunderna? Tillsätts en del idag på andra meriter än på den gamla goda tiden då Sverige ansågs värt att försvaras? Snurren till politiker som fördärvat grunderna för vår demokrati!

Nya försvaret ingen succé, analys av Göran Eriksson på SvD 26 april 2013 När amatörer utan taktisk, psykologisk och högre militäranalytisk utbildning/erfarenhet tillåtits ta plats på beslutande positioner, så har vi fått det bedrövliga läge vi befinner oss i. Det är inte bara att skylla på Moderaterna eller Alliansen. Det är gamla synder inom Försvarsanslagen som spelar lika stor roll som att många har gått i flumskolan där skolböcker indoktrinerat folk att tro på drömmar om en fredlig värld redan innan Sovjetunionen föll. Många av de som varit (är?) för Insatsförsvar i stället för gamla Invasionsförsvaret (och gamla Totalförsvaret) har gått i flumskolan. Flumskolan har haft allvarliga konsekvenser på många områden i Sverige…..

Tillägg 26 april 2013. En av dem som torde drabbats av Flumskolans okunskapsutlärning och inte förbättrat den ens under militära karriären än mindre i den politiska är Försvarminister Enström. Enström oroad över försvarsläckor, GP 26 april 2013 Förvisso är alla försvarsläckor allvarliga. Men än allvarligare är det när amatörer, för Enströms officersgrad är inte på högsta nivå, försöker förhindra att svenska folket får reda på att det Försvar vi alla enligt Svenska Grundlagar har rätt att kräva inte är berett att försvara hela Sverige. Vi svenskar fick nog av detta redan under Per Albins tid. Att Försvaret får pengar nog att försvara hela Sverige är grundförutsättningen för att vi skall kunna överleva som demokratiskt fritt land!

Enström oroad över försvarsläckor, SvD 26 april 2013 Med den okunskap Enström visat upp hittills om vad som står i Svenska Grundlagarna, så är det kanske bäst att upplysa henne om att det för Försvarsministern är totalt förbjudet att söka reda på var dessa uppgifterna kommer ifrån. Det man får göra är att anmäla det till säkerhetstjänsten och låta svenska Grundlagar följas!
HELA SVERIGE SKALL FÖRSVARAS det ligger fastställt i våra Grundlagar. Författningsdomstol borde vi haft för länge sedan.
Enström oroad över försvarsläckor, Aftonbladet 26 april 2013 Själv är jag oroad över att vi har en så dåligt utbildad Försvarsminister!

Read Full Post »

Det är den stora frågan vi i Sverige borde ställt oss om inte igår så tidigare idag när den senaste ryska spionplansincidenten blev känd.

Idag samlas riksdagens sammansatta försvars- och utrikesutskott för att fråga ut Försvarsmakten. Sammanträdet hålls efter Svenska Dagbladets uppmärksammade nyhet i måndags om hur tungt ryskt bombflyg på långfredagen övade angrepp mot Sverige utan att svenska försvaret kunde ingripa.
Nu kan SvD avslöja ännu en okänd flygincident. Den inträffade så sent som i lördags, den 20 april. Enligt samstämmiga SvD-källor flög då ett ryskt signalspaningsplan in i den smala rännan med internationellt luftrum mellan Öland och Gotland.

Spionplan nära svensk övning, SvD 25 april 2013

Rysk spion mellan Öland och Gotland, GP 25 april 2013
Nytt ryskt plan nära kränka Sverige, Expressen 25 april 2013
Ryskt spionplan flög utanför Öland, Aftonbladet 25 april 2013
Rysk spion mellan Öland och Gotland, DN 25 april 2013
Nytt intrång av ryskt spionplan, TV4play 25 april 2013
Ryskt militärflyg flög nära svensk militärövning. Sveriges Radio 25 april 2013

Det som började med Pussy Riots agerande i Rysk-Ortodox kyrka förra året. Något som många här i Väst enbart förknippade med kritik mot Putin, var något helt annat. Det må ha varit inslag av den Putinkritik som samtidigt hördes från den sk. ryska intelligensian samtidigt som Gammelkommunister och rena Stalinister utökade sina demonstrationer runt Ryssland. Den stora maktkampen som började där och då var i grunden en kamp mellan Ryska Militären och Rysk-Ortodoxa sidan, Pussy Riot inte bara kritiserade Putin, det hade varit en sak om det ‘bara’ varit det – då hade det möjligen kunnat tolkas som försök till ökad yttrandefrihet. Det allvarliga var att Pussy Riot hädade i kyrkorummet. Det är där gränsen för anständighet gick och går i ett Ryssland där den Rysk-Ortodoxa trosbekännelsen har 1000 år på nacken samt sitt äldsta helgon Anna som var dotter till Olof Skötkonung. Domen mot Pussy Riot fastställdes förra månaden. Dom mot Pussy Riot står fast, DN Kultur 21 mars 2013

Den Rysk-Ortodoxa kyrkan hade under Sovjetunionens tid med eller mot sin vilja starka band med den Kommunistiska ledningen och det var få präster som inte arbetade för KGB. Hos ryska folket har den rysk-ortodoxa kyrkan varit en stark samlande kraft under alla dessa 1000 år oavsett vem som suttit vid makten. Putin har haft stöd av rysk-ortodoxa kyrkan och av den ryska militären. Det har varit förutsättningen för att hålla ihop det Ryssland som växte fram efter Sovjetunionens fall och splittring. För att klara de stora motsättningarna som finns inom Ryssland mellan olika republiker där en del grupperingar söker självständighet med mer eller mindre terrormetoder så har det varit nödvändigt att rusta upp det förfallna ryska försvaret.

Det vi nu ser är att maktkampen mellan ryska militären och den rysk-ortodoxa kyrkan djupnar samtidigt som Putin vars ställning försvagats inte kan sitta hur länge som helst och det inte finns någon naturlig ‘enande kraft’ som kan ta upp hans kappa.

Se även Verkar pågå maktkamp i Ryssland, Norah4you 22 april 2013

Tillägg 29 april 04.51
Naiv amatör i analysfrågan är även Jan Blomgren på SvD. Inte kan han det han borde kunnat, t.o.m. borde fått med sig om Rysslands historiskt tre starka grupperingar: Ryska statsledningen, Rysk-Ortodoxa kyrkan och Ryska Militären. Att han dessutom i sin signerade artikel Putin ett hot mot sitt eget land, SvD 28 april 2013 visar total okunskap i sin omvärldsanalys utöver mer än lovligt naiv föreställning om att det är Putin som är den som allt bestämmer utan att han skulle behöva ta hänsyn till de starka grupperna. Likt gammelkommunister, vänsterintellektuella och stalinister med kontakt rakt in i Västerländska media så svartmålar han Putin som vore han den som utgör problemet vilket alltså enligt Jan Blomgrens naiva syn inte skulle vara ett hot mot Sverige.
Märklig artikel. Verkar inte gått upp för Jan Blomgren att vi inte har en aning om hur länge Putin sitter något så när stark eller ens en susning till aning om vilken av de starka grupperna som genererar den näste starke mannen!

Read Full Post »

om hur tiden efter Putin som numera starkt ifrågasätts speciellt av gammelkommunister, stalinister och då främst från ryska journalister och militärer. För Sveriges del är det allvarligt. Mycket allvarligt. Sveriges Försvar är inte vad det borde vara och absolut inte vad det var innan 1988 års Försvarsbeslut vars bakgrund Palme inte var helt oskyldig till. För svenskt realistiskt försvar behövs stora summor. Som jag skrev förut idag 40 miljarder krävs, Norah4you 22 april 2013.

Men det är bara det mest nödvändiga som täcks in av det. Inte den upprustning av svenska järnvägsnätet som är nödvändig för att infrastrukturen skall klara nödvändiga logisticproblem vid snabb omflyttning av människor och material. Inte kostnaden för upprustning av vårt vägnät till rimlig Europavägstandard – dvs motorvägar över allt. Inte kostnaden för reservvattentäkter till våra storstäder och de nödvändiga reservreningsanläggningarna som måste till och som i många fall fanns på plats in i början av 1990-talet.

Vad jag tycker om flera politiker oavsett blocksida och parti, det vill de absolut inte veta……

Natoplan tog över svensk beredskap, GP 22 april 2013
Ryskt flyg övade mot svenska mål, GP 22 april 2012
”Går aldrig att checka ut från historien”, Mats Larssons krönika på Expressen 22 april 2013
Kalla krigets vibbar känns i ryggmärgen, Aftonbladet 22 april 2013
Försvaret nära en systemkollaps, SvD 22 april 2013
Försvarsutskottet inte informerat om övningen, SvD 22 april 2013
Sedan tycker jag Carl Bildt verkar ovanligt naiv. Bildt om ryska flygövningen: Vi reagerar inte på allting, DN 22 april 2013 Nähä. Men om vi numera inte gör det vi borde göra, kanske vi ändå borde reagerat som minst på att vi inte hade planen i bakom med förare i startklara eller i direkt anslutning som förr?

Enström: Upprustningen inte ett hot, SvD 11 april 2013 sa den militärt mellanutbildade officern som kanske valde politisk bana när hon insåg sin egen begränsade möjlighet till militärt karriäravancemang, vad vet jag. Däremot vet jag en sak, vi har haft få Försvarsministrar med så dålig totalförsvarskunskap samtidigt som de visat upp så dålig omvärdsanalysförståelse. Det handlar inte enbart om styrkor som kan riktas mot Sverige, Sverige måste rusta upp för verklighetens psykologiska krigföring i vår omvärld. Den psykologiska värdemätningen som kan drabba oss snarare än vi tror sker inom t.ex. Ryssland utifrån den ryska historien. Inte utifrån något flumtänkande här i Sverige!

Naiva svenska politiker gör oss inte lyckliga. Det är dags att placera ett stort antal politiker i skolbänken så de äntligen får med sig de historiska kunskaper samt kunskap om hur Sveriges Grundlagar gäller. Kunskap de skulle fått om de lyssnat och lärt in under lektioner i Historia och Samhällskunskap redan i Grundskolan…..

Read Full Post »

fördelat över 10 år i ökade Försvarsutgifter för att Sverige skall kunna klara sig ens hjälpligt, dvs återfå sin tidigare försvarskapacitet. Från 1988 års Försvarsbesluts vansinniga neddragningar och idiotomorganisationer beställda av politiker som i sin ungdom klagade på att de ‘tvingades’ göra sin lumpartid. Ja jag vet att besluten togs över parti- och blockgränser. Men gör det saken bättre? Det är alltså inte sittande Alliansregeringen som skall lastas utan samtliga svenska regeringar från 1985 (under försvarsutredningens gång) och framåt som bör ställas till ansvar liksom de som röstat för de olika Försvarsbesluten 1988, 2000 och 2004. Amatörmilitärstrateger bör enligt mitt förmenande hålla på med dataspel i ämnet och inte lägga sig i vad som krävs för att försvara Sverige! Dags att välja:
* 40 miljarder fördelat över 10 år, det är de verkliga siffrorna när alla kringkostnader inklusive politikerarvoden för att fatta beslut i alla led är medräknade,

eller
* sökande medlemskap i NATO. Vilket inte heller det är gratis.

Fast ibland undrar jag om alla politiker verkligen vill stå upp och försvara Sverige annat än i ord. Lika bedrövligt när det gäller Försvar av landet som när det gäller det gamla Håll Sverige Rent kampanjandet. Politiker tror att ord är viktigare än verkliga aktiva åtgärder.

Natoplan tog över svensk beredskap, Expressen 22 april 2013
Ryska plan övade attack mot Sverige, Aftonbladet 22 april 2013
Natoplan tog över svensk beredskap, SvD 22 april 2013
Natoplan tog över svensk beredskap, SvT 22 april 2013 btw Sveriges Radios hemsida med nyheter har av något skäl tagits över av Radiotjänst. Min dator varnar för att det kan finnas farlig kod på den sida som kommer upp.

Se även: Omvärldsanalys Sveriges södra kuster, Norah4you 17 mars 2013 samt Försvarsminister Karin Enström saknar kunskap, Norah4you 1 mars 2013 och När amatörer analyserar hotbild, Norah4you 12 februari 2013
Natoplan tog över svensk beredskap, Östgöta Correspondenten 22 april 2013

Personligen är jag inte orolig för rysk attack här och nu. Men frågan är vem eller vilka den eller de starka männen blir efter Putin. Det börjar jäsa i de olika leden. Inte alls stabilt läge öster om EU.

Read Full Post »