Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hemtjänst’

Vådan av ”Alla skall med skolan” Kommuner begår lagbrott

Det finns inget i Regeringsformens formuleringar om Kommunala självstyret som ger en enda svensk kommun eller kommunsförvaltning rätten att begå lagbrott.

Lagbrott begås varje gång en kommuns hemtjänst försöker omyndigförklara den som fått beviljad hemtjänst OCH som betalar för den alternativt får Försörjningsstöd där detta ingår.

Allt detta framgår klart och tydligt i första kapitlets 1 § av kommunaltjänstlagen. Endast de som saknar ordkunskap och ordförståelse som de borde haft för att gå godkänt i ämnet Svenska samt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9, endast de har skäl att kunna missförstå det som står i klartext!

Kommunerna äger inte rätt att detaljstyra sina invånares liv! För att en kommuns sociala tjänstemän beviljat hemtjänst innebär detta inget annat än att det är den som får hemtjänsten som äger sitt eget boende och sitt eget liv! Det innebär inte heller att kommunen äger eller någonsin ägt rätten (LÄS PÅ REGERINGSFORMEN OM KOMMUNALA SJÄLVSTYRET – finns inget där som ger kommunen rätt att omyndigförklara en enda person eller som skulle kunna ge kommunen rätt att bryta mot gällande lagar)

Socialtjänstlag
1 kap. Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Jag förstår utifrån följande utspel från Kommunal att stor del av svenska folket, oavsett var de är födda, ALDRIG fått lära in, möjligen hört läraren lära ut, det som ingår i kursmål för ämnen i Grundskolan och som är KRAV på lärare att inte få ge godkänt till elever som inte uppnår. Det handlar inte om att skriva rätt på ett antal prov eller rabbla upp utantill det som står i skolböckerna – bildning i ordet utbildning som alla skolpliktiga i Sverige får innebär att den som får undervisningen skall lära in så att den förstår vad det står och vad läraren lär ut.

Omstorgsperspektiv måste få styra mer i hemtjänsten, Anna Werkelin Ahlin, Torbjörn Dalin. Oskar Taxén samt Emma Ölmebäck Utredare vid Kommunal på DN Debatt 25 maj 2015 Det är varken marknadsperspektiv eller omsorgsperspektiv som SKALL styra hemtjänsten. DET ÄR 1 kap 1§ i Socialtjänstlagen! Dvs det är den enskilde hemtjänsttagaren inte kommunen, kommunens tjänstemän, politiker etc som äger rätten till detta. Läs även Regeringsformens 1 kap! SKANDAL ATT DETTA FÅTT FORTGÅ I SVERIGES KOMMUNER!

Kommunal vill förändra hemtjänsten GP 25 maj 2015 Kommunal vill så mycket men saknar liksom kommunernas politiker och tjänstemän den grundläggande kunskapen: ÄLDRE ÄR MYNDIGA ÄVEN OM DE BEHÖVER HEMTJÄNSTHJÄLP Det är varken de som jobbar hemma hos människor som skall bestämma (eller förstämma som jag hört såväl unga som gamla säga) utan det är utifrån vad den som betalar (får är ett fel ord för även en gammal människa eller sjuk människa har rätt till sitt liv och sin integritet) Att det finns en enda som fått tjänst i det offentliga eller stått på något partis valsedel som inte kan grunderna för demokrati och inte ens vår svenska Grundlag samt Socialtjänstelagen, det är i sig skrämmande.

Hur i hela fridens namn har det gått så snett i Sverige att kommunala chefer och politiker kan sitta kvar på sina poster utan att kunna det allra viktigaste i Socialtjänstlagen. Debattartikeln slår alltså in öppna dörrar men de som skriver har förmodligen länge talat för döva öron och blinda ögon hos människors som går och tror de kan så mycket men som visar upp en sådan okunskap att jag som Samhällskunskapslärare ALDRIG kunnat godkänna en enda en av alla de som går och tror att de har rätt att detaljstyra en hemtjänsttagares (förlåt nyordet är ju brukare 🙂 ) rätt till sitt eget privatliv, sin integritet och sitt val av hur tiden som betalas för skall användas. Det är inte kommunen utan vårdtagaren som är den verklige arbetsgivaren när någon jobbar i hans/hennes hem.

Read Full Post »

Det är allvarligt problem med att svenska politiker m.fl. tycks tro att Sverige är en humanistisk stormakt. Sverige som glömmer bort sina egna fattiga, fattigpensionärer och hemlösa m.fl.

Även vi som inte är fattigpensionärer har mindre möjligheter att få våra tänder lagade om vi inte har sparade pengar, mindre möjlighet att få byta bostad om inte vår pension ligger över 180.000 kr/år räcker inte med att vara nära….

Någon måtta får det allt vara på denna galenskapen. Börja hemma

Börja med att läsa: Arpi: Omöjligt att ge folk en värdig omsorg, GT ledarsidan 2 maj 2015

Sedan är mitt högst humana krav: Inte ett rött öre till arvodes-/löne- eller annan höjning till en enda politiker INNAN Sverige börjar hemma med att ta hand om våra egna fattiga, sjuka och gamla!

DET GODA SAMHÄLLET

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Framför mig i ICA-kassan står en äldre man i en sliten vinterjacka och lägger upp sina varor på bandet. När han är färdig vänder han sig om och ställer sin korg i högen med tomma korgar. Jag märker då att han fortfarande har många varor kvar ouppackade så jag knackar honom lätt i ryggen och säger ”jag tror du har glömt några varor”. ”Nej då inte alls. Det blev för dyrt och pengarna räckte inte så jag får lämna tillbaka det där.”

Visa originalinlägg 607 fler ord

Read Full Post »

Stängt sex boende

Sex välfungerande boenden har stängt bara i vår stadsdel de sista åren. ”Det finns ingen i kö längre”, sa de ansvariga. ”De gamla i vår stadsdel har minskat drastiskt.”

Men vi kan fylla en avdelning per natt om ni vill. Med folk som är ensamma, som inte kan vända sig själva i sina sängar och som inte vill bo hemma längre.

”Nä, de finns inte”, svarade de.

Så vi kör runt 20 mil bara i vår lilla stadsdel varje natt för att bistå alla dessa som mer eller mindre mot sin vilja bor kvar hemma. Är det miljötänk, humant eller ens kostnadsekonomiskt?

Det är kanske lönsamt så länge man lyckas gömma så många som möjligt bakom egna lägenhetsdörrar och låtsas att de har det bra där. Men de har behov. De behöver komma ut ibland, bäras ner för trapporna för att träffa en doktor, få sjukgymnastik eller social samvaro. De behöver sjukhussängar, trapphissar, fotvård, avancerad sjukvård, massor med personal och vak i livets slutskede. Då kostar det, även om man bor hemma.Det handlar om en femtedel av ditt liv, Kristina Westerlund undersköterska Majorna-Linné på GP Debatt 22 juli 2014

Rödgröna röran i Göteborg ”sparar” på äldre.
Påstår att det inte finns köer till äldreboende när det är exakt de köerna som växer mest. Gamla i behov av hjälp som de i bästa fall får några få kvartar eller halvtimmar per dag – d.v.s. i bästa fall. Många får några timmar totalt i veckan. Utöver av rödgröna sörjans tilldelade timbehov sitter gamla ensamma, deprimerade och får till råga på allt sämre mat än vad någon av rödgröna rörans egna politiker någonsin äter.

Glöm inte bort Rödgröna Göteborgsrörans nedvärdering av äldre människor när Du röstar i september. Behandlingen av äldre i Göteborg strider mot Regeringsformens 1 kap 2§. Det offentlig skall o.s.v. det offentliga får inte diskriminera äldre, sjuka och handikappade. Ibland verkar det som om rödgröna röran här i Göteborg aldrig har haft ämnes- och stadiebehöriga lärare som sett till att de lärt in det som är A och O i Kursmål i Samhällskunskap – Sveriges Grundlagar och Värdegrund för skola, vård och omsorg….

I Sverige bryter svenska kommuner dagligen mot Regeringsformens 1 kap 2§. Allt för att spara pengar på gamla som inte får varm mat utan utlevererad mat som man tar hutlöst betalt för som måste värmas i micro. Inte nog med det.
Jultallrik – men vart tog skinkan vägen, GP 24 december 2012 Då hade måttet blivit rågat för det handlar inte om privat äldrevård, där inom parantes min egen mor har det mycket mycket bra vad gäller såväl mat som omvårdnad och klapp på kinden i Linköping, utan om kommunal bedrövelse i Rödgröna sörjan fotspår.

Nu är det etter värre: Många äldre får kall mat av hemtjänsten. 32 av 55 kommuner i Västra Götaland och Halland serverar helt eller delvis kyld mat i stället för varm, visar en rundringning av SVT Västnytt.

Partille kommun är senaste ut att anamma modellen. Sedan september levererar ett företag mat som får värmas upp hemma i mikrovågsugnen. Det ska spara kommunen två miljoner kronor per år.Sparar miljoner på kyld mat åt äldre, GP 28 september 2013 Flera kommuner som är bland de 32 är socialdemokratiska och vi talar om KOMMUNAL ÄLDREVÅRD!Jag skäms för Sveriges behandling av, Norah4you 28 september 2013

Se nedan: Frågan är om vi ens skall tillåta kommunerna att ha huvudansvaret för äldrevården i Sverige. Utförare kan såväl kommuner som privata vårdföretag vara. (Vilket ramaskri det skulle blivit om det var privat vårdomsorg som krävt fia med knuff…..) Huvudmannaskapet bör bort från kommunerna och över till Socialstyrelsen lämpligen någon underavdelning så att sjukvård, hemvård och äldrevård hamnar under samma hatt! Sluta spara på de som byggde upp Sverige som de Rödgröna här i Göteborg raserar mer och mer!

Norah4you's Weblog

Nu får det vara nog med tokerierna här i Göteborg. Trodde jag hört det mesta, men så arg som jag blev när jag åkte Grön Express till Mölnlycke i morse och fick höra att äldre på Ekparkens äldreboende i Örgryte måste flytta för att Kallebäcks äldreboende läggs ner och de som bor i Kallebäck skall in på Ekparken med påföljd att de äldre som redan bor på Ekparken tvingas söka för att få nytt äldreboende Rödgröna röran i Göteborg har sedan senaste valet lyckats fördärva inte bara Göteborgs infrastruktur, inte bara prioritera cyklister framför funktionshandikappade, inte bara lagt pengar på Alfons Åberghus i Trädgårdsföreningen, nu har de blivit spritt språngande t….a också!

Många äldre på Ekparkens äldreboende i Örgryte-Härlanda och deras anhöriga är oroliga när de nu tvingas flytta.
[Ljudlänk på artikelsidan:]88-åriga Aenne: ”Andra flytten på ett år – jag tror inte det är sant” 88-åriga Aenne: ”Andra flytten på…

Visa originalinlägg 225 fler ord

Read Full Post »

Ja i ärlighetens namn tycker jag att Göteborgs Kommun, precis som så många andra svenska kommuner, inte alla, men många, dömer gamla till ensamhet. Allt för att skrytbyggen, idrottspalats och som i Göteborgs fall Alfons Åberghus samt Tågtunnel med station i Haga anses viktigare än de som byggde upp vårt samhälle. Viktigare att satsa på att bygga sig egna Babels torn som får deras, politikernas namn, att leva vidare även efter döden. Men åren före döden för de äldre som inte får plats i åldringsvården där man under Göran Perssons år vid makten i kommun efter kommun minskade antalet äldreboende och vårdhem för äldre, de tänker de som själva fått silvertallriken att glida på enbart utifrån sina politiska val, inte alls på.

Vi har i hela Sverige ett stort antal rum och lägenheter i äldreboende och vårdhem som står tomma för att kommunerna inte vill bekosta för de som inte själva har råd att betala hela eller större delen av kostnaden. Det är den krassa sanningen att kommunerna sparar pengar på att låta hemvård och nattpatruller åka runt bland ensamma gamla som aldrig eller sällan får göra sin röst hörd. Det är ju billigare när man dessutom, ofta med lokala fackets goda minne, kan låta de anställda jobba deltid eller splittrad tid för att kommunerna skall spara pengar.

Det jag önskar att vi alla börjar fundera på, är vad som verkligen står i Socialtjänstlag och våra Grundlagar, Regeringsformens 1 kap 2§ t.ex., och kräver stopp på alla utgifter från kommuners sida som inte finns täckning för i lagtext INNAN man i en kommun åtgärdat det man aldrig borde tillåtit att få ske när det gäller de äldres situation. En sjuk pensionär är myndig och har samma rättigheter, och skyldigheter, som kommunala pampar. Jag bryr mig nada om vem som utför ett arbete så länge det är vitt och så länge den det berör själv fått välja hur den vill ha det. Inte tvingas till något av kommunala sparivrare!

Jag vill aldrig bli så här gammal och hjälplös, GP 2 februari 2013
Nattfrid för hemtjänsten, Molkomstidning 25 januari 2013 Nattfrid för hemtjänsten???? Men för de som tvingas att bo ensamma hemma och inte ha någon att tala med, kan inte Karlstads Kommun börja att tänka på dem först och främst?
Många på Nyberga mår dåligt, Piteå tidning september 2012

Som jag ser det skall inte en enda krona betalas ut till politiker pensioner, till kommunstyrelserepresentation, inte en enda krona betalas ut till kultur som inte är riktad mot skola, vård eller omsorg eller alla de andra politiska käpphästarna
INNAN de som byggde upp vårt samhälle får ett värdigt liv samt slipper ensamhet och därav följande oro!
NU har det gått för långt! Alldeles för långt! OM inget sker finns ingen annan lösning än att avskaffa den Kommunala självbestämmande rätten i hur skatter och bidrag från stat fördelas!

Read Full Post »

när hemtjänst åker på akutlarm. AKUTLARM ÄR AKUT om inte motsatsen bevisas! Det borde gälla samma sak här som om någon ringer en ambulans eller brandbil. Inte katten får väl p-vakter lappa ambulans eller brandbil som står parkerad på icke tillåten plats.

OM inte Göteborgs politiker per omgående oavsett vilket parti de tillhör tar bort ev hinder i lokala ordningsstadgan för att Akutlarm av Hemtjänst skall få kunna utgöra den säkerhetsventil som behövs för att ett stort antal sjuka och äldre skall kunna få bo kvar hemma, så är det stor skam för respektive partis ledamöter. Och detta ett valår!

Hemtjänsten lappas vid akutbesök, GP 26 juli 2010

Sedan undrar jag hur det står till hos ansvariga på Addici och Securitas. Jag har när jag nattetid gått med min dotters hund kortpromenad runt hållplats Kaptensgatan med egna ögon sett p-vakter som stått och kollat klockan för att se att Hemtjänstens bilar inte stått över 10 min på 10 minuters parkeringar. VET HUT. Det enda Ni visar med Ert uttalande i artikeln Det är upp till varje parkeringsvakt, GP 26 juli 2010 är avsaknad av inlevelseförmåga. Tänk om det varit Din farmor, gammelmoster eller astmasjuke cancersläkting som utlöst akutlarmet!

Vet Ni inte hut borde Ni som minst per omgående avskriva samtliga fall där hemtjänst stått parkerad på 10 minuters parkering längre än 10 minuter och haft akutlapp i rutan! Det torde vara omöjligt eller som minst näst in till orimligt att tro att ett akutlarm inte tar längre tid än 10 minuter eller att den som åker på ett akutlarm skulle behöva åka kvarteret runt för att hitta en ledig 1 timmas parkering! Er egen personal parkerar i vissa stadsdelar på de mest orimliga ställen till och med handikapparkering eller blockerar trottoarer för oss som har svårt att gå. Det är däremot inte försvarbart enligt mitt sätt att se det!

Det är dessutom ur rent samhällsekonomisk synpunkt helt orimligt att polisen skall behöva begära in och hemtjänsten skall behöva skaffa läkarintyg etc för att kunna skriva av ärenden i denna frågan. Inte undra på att våra skattepengar och ‘våra’ offentliga tjänstemäns tid rullar!

Read Full Post »