Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hemfosa’

Youngman verkar inte förstå att om de kommit med det nu framlagda budet för själva Saab Automobile innan konkursen, så hade budet förmodligen tagits emot med öppna armar av fler än de verkliga Saabfantasterna. Nu är budet på 3,2 miljarder och icke förpliktigande utlovade 10 miljarders satsning en droppe i havet av vad som krävs i ett läge där Youngman inte får med sig GM för tillverkning av 9-5 och 9-4x på licens, vilket de skulle behöva för det är så långt ifrån klart som tänkas kan att Youngman skulle kunna få licenser att tillverka Lotusbilar i Trollhättan i en övergång. Youngman äger inte Lotus vilket tyvärr inte framgått ordentligt i svenska media. Som jag skrev i Youngman äger inte Lotus, Norah4you 13 mars 2012 : ”* Youngman inte är majoritetsägare i Lotusgruppens moderbolag Proton. Huruvida Youngman är eller inte är minoritetsägare förtäljer inte ttela.se.

* Det var Malaysiska regeringen som var majoritetsägare och det är den Malaysiska industrikoncernen DRB-Hicom som nu är det. Hur troligt är det att endera av dessa parter skulle vilja tillverka Lotusbilar i Trollhättan oavsett vilket företag som skulle få licenserna till de kostnader som det är att bygga bilar i Sverige samt därefter via dyr logistik skeppa dem bort till Asien. Hur troligt är det att inte Malaysiska staten som minst skulle försöka få motprestation av svenska staten i någon form av försäljning och/eller tekniköverföring om det trots allt skulle ske? I jämförelse med Saudi Arabien som vänster- och vänsterliberala nissar protesterar mot är Saudi Arabien betydligt mer demokrati utifrån moderna demokratibegrepp. I Saudi kan kvinnor få högre utbildning, högre statliga tjänster samt sitta i regering. Dödsstraff finns i båda länderna.

Att 9-3, under förutsättning att det skulle vara fritt fram att tillverka den vilket det inte är trots alla svenska mediaskriverier, skulle ha förutsättningar att bli tillräckligt efterfrågad för att det skulle vara intressant för tidigare underleverantörer som först förlorat pengar i samband med ackordet innan Muller tog över och som sedan förlorat ännu mer i den stora konkursen, det är inte realistiskt drömmande av Saabfantaster och/eller Youngman. Muller åsamkade Saab Automobile 13 miljarder i förlust. Även om Youngman skulle hosta upp 3,2 miljarder, och mot alla odds skulle få tillgång till att fortsätta använda Saabmärket och Saabnamnet, och dessutom satte in 10 miljarder på bank som garanti här i Sverige, så skulle de pengarna inte ens räcka till de uppstartningskostnader, materialkostnader och löner som behövs fram till dess högst eventuellt Phoenixplattan skulle vara ute för leverans till kund. Phonixplattan som Saabfantasterna satt sitt hopp till är redan i dagsläget hoplöst frånsprungen av ännu nyare tekniska landvindningar. Det krävs oavsett allt annat att det finns en efterfrågan på marknaden som är tillräckligt stor för att ett bilmärke skall kunna fortsätta tillverkas. Efterfrågan som är så stor att alla kostnader täcks och företaget skulle ha en realistisk möjlighet att gå med vinst. På bilmarknaden är inte efterfrågan så stor att Saab Automobile skulle ha en chans. Så enkelt är det.

Youngmans bud på Saab 3,2 miljarder, Expressen 17 april 2012
Kinesiska Youngman får skarp kritik av tidigare rekonstruktören Guy Lofalk. Men Saabspekulanten utlovar återstart av produktionen i Trollhättan, och det svenska ombudet Johan Nylén avfärdar rykten om att bolaget bara vill komma över teknik.
Guy Lofalk pekar på utebliven finansiering från kinesiska Youngman under rekonstruktionen i en rapport inlämnad till tingsrätten. Bland annat kom aldrig den utlovade finansieringen på 70 miljoner euro under rekonstruktionens inledande skede i höstas.
”Youngman betalade alltid för lite och för sent”, sa Guy Lofalk till Dagens industri på måndagen.

Youngmans löfte: Det blir produktion i Trollhättan, di.se 17 april 2012
Youngman bjuder 3,2 miljarder, SvD 17 april 2012
Youngman bjuder 3,2 miljarder, DN 17 april 2012
Youngman bjuder 3,2 miljarder, GP 17 april 2012

Sedan en sak. Att bygga upp återförsäljarkedjor igen kostar bara det som minst 3-5 miljarder kronor. Reklamkostnader för att överhuvudtaget kunna ställa upp på marknaden som minst någon miljard. Youngman har som Lofalk mycket riktigt sa lovat mycket och hållit litet. De är under alla förhållanden ett år för sent ute för att framstå som trovärdiga och realistiska.

Tillägg 07.18 Youngman har lagt bud på Saab, 17 april 2012

Tja så kom det på konkursförvaltarnas pressmöte i klartext det jag försökt förmedla här hela tiden men Saabfantasterna inte verkar ha förstått att är verkligt läge:
”Enligt Bergqvist utgår de ifrån Saabs bilmodeller, men planerna hos de olika intressenterna skiljer sig åt mycket.
– Vi måste nu förhandla med dem för att buden ska bli jämförbara, sade Bergqvist.
Samtidigt betonade konkursförvaltningen att de bara utgår ifrån storleken på buden, köpesumman, och inte utvärderar om intressenterna har möjlighet att driva verksamheten vidare.
– Vi gör ingen som helst sådan utvärdering. Vi har fullgjort vår uppgift om vi lyckas sälja den här verksamheten med ett gott utfall. Det är vår uppgift. Vi kan inte ta ansvar för någon annan på marknaden och deras åtaganden, sade Hans Bergqvist.
Det betyder inte att en intressent kan tjäna på framtida utfästelser och vinna budgivningen på det.
– Nej, eftersom vi inte tar hänsyn till sådana utfästelser, slog Bergqvist fast.”
Flera bud att bygga Saab-bilar, GP 17 april 2012

Tillägg 23.27 De som fortfarande drömmer om Youngman och tror att 10 miljarder skulle räcka till att starta upp + löner under åren tills en ev. Phonixplatta är färdig ut till kund + materialkostnader + reklamkostnader + kostnader för test av ny bil m.m. de personerna bör nog läsa:

Saabsäljare i Göteborg ger upp, GP 17 april 2012
Saabsäljare i Göteborg ger upp, SvD 17 april 2012
Saabsäljare i Göteborg ger upp, DN 17 april 2012

Det hör till saken att stort antal av de återförsäljare Saab hade i USA och England gett upp tidigare. Att bygga ett nytt återförsäljarnät är inte gratis.

Read Full Post »

Den som skrev under köpeavtalen (flera) med GM var Spyker Muller. Förutsättningen för att få köpa stod inskrivet i dessa avtal och var:
* att EIB-lånet beviljades
* att Antonov hölls utanför Saab fram till 2014
samt ett antal andra överenskommelser som stipulerade vad som skulle hända om t.ex. ovanstående inte hölls. Bland det Spyker Muller skrev under förra året var att GM som fortfarande står kvar som ägare (i verkligheten en form av lån till Saab) skulle lösas ut direkt om annat inträffade. Samt att GM tillsammans med svenska regeringen och EIB varför sig har veto om de inte godkänner förändring av panter eller potentiella nya ägare.

För att EIB-lånet skulle beviljas krävdes i låneavtalet att Saab Automobile:
* Endast använde lånet till härför avsedda och godkända projekt. Inte till något annat. Detta skulle också redovisas fullt ut och godkännas av EIB INNAN nästa utbetalning av lånet som delats upp i kvartalsvis utbetalning för att EIB skulle kunna få full insyn att pengarna inte användes till annat.
* Att Spyker Muller garanterade att köpeavtalet med GM följdes till punkt och pricka.
* Att svenska staten gick i borgen under förutsättning att Riksgälden hittade och godkände panter till minst hela värdet av lämnat lån. Om panterna skulle förändras så krävde avtalet att
* Att Spyker Muller garanterade att Saab sköt till exakt samma belopp krona för krona som det EIB vid varje utbetalning betalade ut.

Allt detta visste Spyker Muller från dag 1.
Huruvida EIB-lånet använts felaktigt eller bedrägligt återstår att få reda på. Vad vi vet är att EIB inte betalt ut mer just för att Spyker Muller försökt få in Antonov i Saab på olika sätt trots undertecknade avtal OCH att EIB tvingade fram erkännande från Saab Automobiles sida att EIB presenterat sina krav för att EIB skulle gå med på att släppa panten, Antonov eller inte. Det var på skärtorsdagen EIB skickade sitt svar till Saab och Saab fortsatte trots detta hela påsken att hävda att EIB inte svarat. Bland kraven fanns att alla underleverantörer skulle betalas, inga utestående skulder, och att EIB-lånet för omförhandling skulle sägas upp till betalning inom 90 dagar, dvs beroende på hur man räknar senast runt månadsskiftet augusti/september.

Hur kan då IF Metall med att kräva (? med vilken rätt?) att ”regeringen jobbar för att den ryske affärsmannen Vladimir Antonov släpps in från kylan.
– Vad är det som gör att Antonov inte får komma in, frågar Stefan Lövén, förbundsordförande, enligt Ekot
.”
Fackets krav på regeringen: Släpp in Antonov, GT 24 juni 2011
och hur kan Juholtarn ens med att ta till orda och säga: ”Jag utgår därför ifrån att alla inblandade gör sitt yttersta för att hitta en konstruktivt långsiktig lösning för företaget”, säger Håkan Juholt i en kommentar.
Han menar att det är av avgörande betydelse att stat, företag och fack kan samverka till gagn för landets intressen.
Juholt säger vidare att Socialdemokraterna alltid är redo att bidra till insatser och investeringar som ökar framtidsmöjligheterna för svensk fordonsindustri, men att det är regeringen som har det yttersta ansvaret för samhällets insatser till stöd för svensk konkurrenskraft.
”En ansvarsfull regering agerar snabbt, klokt och handfast när kriser uppstår som påverkar tiotusentals arbetstillfällen”, fortsätter Håkan Juholt
.” Juholt kräver att regeringen agerar i Saabkrisen, GT 23 juni 2011 Med vilken rätt kräver Juholtarn detta och utifrån vilken hemläxa han glömde göra får han det till tiotusentals arbetstillfällen? Har han glömt bort att vi inte har en svensk fordonsindustri på bilsidan och att Sverige inte är socialistiskt?

Nu verkar inte ens Spyker Muller längre tro att Kina är lösningen på pengaproblemen….. Han gräver guld i USA, GP 23 juni 2011
Tja karln behöver i snabba pengar få in nästan en miljard – för att kunna betala underleverantörerna samt betala skatter och löner, lokaler och nya leveranser från underleverantörerna. För att denna miljard skall kunna räcka ens 4-5 månader. Att Spyker Muller försöker få svenska media att hjälpa till att trycka på för att få som Spyker Muller vill har han valt att inte tala allt för högt om att de sk. nya ägarna han vill ha in endast finns på avsiktsförklaring som inte ens är bindande och att dessa Kinaföretag måste få godkännande av Kinas regering som ingalunda låter sig påskyndas av Spyker Muller uttalanden utan själva står för när och om och i så fall hur de fattar sina beslut. Först när Kinas regering godkänt att avsiktsförklaringarna kan leda till avtal, observera kan leda till avtal, så har svenska regeringen, EIB och GM möjlighet att fatta sina från varandra självständiga beslut i enlighet med de avtal Spyker Muller undertecknat med var och en av dem. Detta är inget som går i en handvändning och Spyker Muller vet om att han för att få med GM tvingas få ihop tillräckligt med pengar även för att lösa ut GM…..

Nu hotar Metallfacket visserligen med konkurs ”IF Metalls centrala förbund ska nu börja förbereda en betalningsuppmaning som ska skickas till Saab.
– Sedan har arbetsgivaren sju dagar på sig att reagera. Om det blir så, att vi går ut med betalningsuppmaningen och företaget ändå inte fixar detta, har vi att ta ställning till konkurs, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall
.”
Saab kan inte betala löner till anställda, GP 23 juni 2011
Medan det verkar som om Unionen, tjänstemannafack, håller på att vika ner sig:
Saab vill inte begära rekonstruktion eller gå i konkurs – därmed blir det inte någon lönegaranti för personalen. Med fackens goda minne.
– Vi följer ju vad företaget vill göra, och företaget vill inte att vi ska gå i rekonstruktion eller konkurs just nu, utan man vill försöka få en lösning på problemen, säger Ulf Drufva, andre vice ordförande i Unionen, när GP stöter på honom på Överby köpcentrum strax utanför Trollhättan, sent på torsdagseftermiddagen

Fler på Saab kan bli utan lön, GP 24 juni 2011
Är det verkligen i Unionens medlemmars intresse att medlemmarna inte skall få möjlighet att få tillgång till lönegarantin? Vems intressen går Unionen till mötes?

Hoppet lever än i Trollhättan, GP 24 juni 2011 vilket inte är så konstigt när lokaltidningen igår kväll blåste upp rykte från Saabhåll Fastighetsaffären i princip i hamn – uppgifter till ttela.se 23 juni 2011 I princip? Med belopp som är långt under vad EIB tidigare sagt sig vara villigt att gå med på för panten i fråga och där först potentiell köpare måste inkomma till Riksgälden med begäran för att Riksgälden därefter skall göra en utredning och lämna till regeringen och där EIB och GM också utifrån helt andra förutsättningar, avtal som Spyker Muller undertecknat, skall göra sina bedömningar. Inte tror väl någon som inte tror att tomten verkligen finns att en potentiell köpare betalar ut pengar innan den godkänts som köpare av alla parter? Det är enligt min mening mer än naivt. I all synnerhet som beloppen som nämnts ingalunda täcker ens löner fram till ett högst eventuellt Kinesiskt ägarförhållande kan inträda någon gång i framtiden. Alltså inte ens täcker löner för 3-4 månader och om löner betalas ut definitivt inte räcker till leverantörsskulder samt nya bildetaljer för att kunna börja produktionen.

Underleverantörerna kan i dagsläget inte ens sälja Saabskulderna…. Svagt intresse för Saab-fordringar, di.se 23 juni 2011 Vilket inte förvånar mig. Förvånar det dig som läser?

I Aftonbladet mullrar Robert Collin vidare och inbillar sig att svensk regering skulle kunna få ge akutlån till enskilt privatföretag som inte sköter sitt företags finanser. Snurre! Tomt prat, Reinfeldt, Collin Aftonbladet 24 juni 2011

Se även Så kom verkligheten ifatt Saab, Norah4you 23 juni 2011

Tillägg 11.20 Även tjänstemännen blir utan lön, GP 24 juni 2011

Tillägg 05.57 25 juni 2011Saabfabriken viktigaste pusselbiten, SvD 24 juni 2011
Läser även Täta kontakter i helgen, GP 24 juni 2011 där det i ingressen står: ”Täta kontakter under helgen
Enligt Hemfosas vd Jens Engwall, är nyckeln till en fastighetsaffär just nu att få flera aktörer att agera samtidigt. Både Hemfosa och Riksgälden håller tät kontakt med Saab under midsommarhelgen
.”
Flera aktörer, men Hemfosa har enligt vad som framkommer i artikeln ännu inte tagit egen kontakt med Riksgälden….. innan Riksgälden gjort sitt och gett rekommendation till regeringen, så kan inte EIB göra bankmässig värdering (de belopp som nämnts är avsevärt mindre än vad EIB i fallet Antonov krävde för att släppa panten, så den frågan är inte löst parallellt eller i en handvänding). EIB skall även rådfråga GM. Varken GM eller EIB torde hoppa för att Spyker Muller och hans män säger till den potentielle köparen att flera aktörer skall agera samtidigt. Tror de på tomten mitt i sommaren eller 😉

Hemfosas VD Jens Engvall säger enligt GP till Dagens Industri: ”– Det är svår materia och vi måste få en bild av hur trovärdigt det är att Saab överlever på rimlig sikt. Vi måste också förstå de andra, hur uppgörelserna med Pang Da och Youngman ser ut och hur EIB-systemet fungerar. Det har gjort att det tagit lite längre tid än en normal fastighetsaffär, säger Engvall till DI.”
Vi är inga bilmänniskor, GP 24 juni 2011
Nej att de inte är några bilmänniskor det framstår som ett understatement. Frågan är om de är ekonomer? För de sk. uppgörelserna med Pang Da och Youngman, utöver det antal bilar som Pang Da beställt och betalat i förskott, är avsiktsförklaringar som inte är bindande och som inte betyder ett dugg utöver papperskostnaden de är skrivna på om inte Kinas regering, svensk Regering efter att Riksgälden gjort sin utredning och lämnat sin rekommendation till svenska regeringen, EIB och GM fattat beslut att de uppgörelserna får träffas. Inget som sker på en vecka, en månad och förmodligen knappast heller före september…..
300 miljoner räcker inte till löner, skatter och underleverantörsskulder eller till att köpa nya detaljer för att kunna producera bilar fram till dess.

Tillägg 25 juni 22.07 Tystnaden sänker sig över Saab, GT 25 juni 2011

Tillägg 26 juni 09.41 Tystnaden sänker sig över Saab, SvD 25 juni 2011

Tillägg 28 juli 21.54 Clepas VD: Antonov godkänns aldrig, GP 28 juli 2011
EIB-dörren har varit stängd för Antonov sedan 2009, SvD 28 juli 2011
EIB stoppar Antonov, DN 28 juli 2011
EIB-stoppar Antonov, Di.se 28 juli 2011
EIB stoppar Antonov, ttela.se 28 juli 2011

Read Full Post »

Så var det till slut stopp på de blå dunsterna. Saab kunde inte längre gömma sig bakom tänkta kinesiska delägare eller EIB eller ens Alliansregeringen och Riksgälden. Nu hann sanningen ifatt dem. Det kan knappast ha varit en nyhet för Saab att de inte skulle kunna betala ut lönerna. Lönerna skulle varit körda senast den 10 denna månad för att kunna utbetalas denna månaden. Saab måste vetat om redan den 10:e att de aldrig någonsin ens i drömmarnas värld skulle kunna få pengar från fastighetsförsäljning inom den tiden som fanns kvar på månaden. Spyker Muller har själv skrivit på de avtal som finns med GM och EIB och vet också om att Riksgälden behöver tid även när och om Saab träffat avtal om försäljning av företagslokalerna och den tiden kan i realiteten aldrig vara någon eller några veckor.

Gör rätt mot Era anställda och följa Aktiebolagslagen. Dags att lämna in papper till Tingsrätten.

Saab kan inte betala löner till anställda, GP 23 juni 2011
Saab kan inte betala löner, GT 23 juni 2011
Inga löner till Saab-anställda, ttela.se 23 juni 2011
Saab kan inte betala löner, SvD 23 juni 2011
Saab kan inte betala löner, DN 23 juni 2011
Saab kan inte betala lönerna, di.se 23 juni 2011
Saab kan inte betala löner, e24.se 23 juni 2011

Som jag skrev sent igår kväll: ”Ni vet så innerligt väl att EIB-lånet INTE får användas till att betala uteliggande leverantörsskulder och att de pengar från EIB som redan betalats ut SKULLE gått bl.a. till de leverantörer/konsulter som arbetar med framtidsprojekten”…….” Inget av detta går att lösa på en eller två veckor. Försök inte kasta blå dunster i underleverantörer som Ni gett skambud till. I ärlighetens namn vet Ni lika lite som någon annan om och när Ni kan få tillgång ens till de pengarna. Tala klarspråk!” Dags för Saab att tala klarspråk, Norah4you 22 juni 2011

Skyll nu inte ifrån Er. Det är Ni själva dvs. Er företagsledning som satt Saab på pottkanten från dag 1.

Tillägg 09.42 Stephan Lövgren GP: Svårt se nya utvägar, GP 23 juni 2011 så sant som det är sagt. Förstår att Stämningen uppgiven på Saab, GT 23 juni 2011 för när företaget inte ens kan säga när och om de får in pengar till lönerna, så borde de anställda nu förstå att de blivit förda bakom ljuset. Inga bilar från bandet till försäljning till priser som kunderna är beredda att betala och som ger vinst när underleverantörer, löner och skatter betalts, inga pengar som kan göra det möjligt att driva företaget. Inte ens en fabrikslokalförsäljning är annat än att sätta ett fingerplåster på en stor bukskada.

Tillägg 10.39 Intressant analys Analytiker: Väldigt tufft för Saab, GP 23 juni 2011
Saab kan inte betala ut löner, GP 23 juni 2011

Read Full Post »