Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Har Socialdemokraterna ideologi?’

Uppdatering 06.22 26 Februari 2016
Viktigt debattinlägg från
Kristna asylsökande som flytt förföljelse i sina hemländer möter nu samma öde i Sverige. I helgen rapporterade P4 Jämtland 21/2 om hur två kristna kvinnor hotas och trakasseras av en grupp män på ett svenskt asylboende. I Västsverige har ett pakistanskt par flyttat till en kyrka sedan mannens namn sprejades på asylboendets vägg med en uppmaning att döda honom. ( Dagen 20/10–15 )

Trots att chefen för Migrationsverket i Kalmar län utlovade åtgärder när en grupp asylsökande från Irak och Syrien flydde från sitt asylboende, gick det inte lång tid förrän en ny incident inträffande i samma län. En 26-åring, som sa sig ha krigat med jihadistgrupper i Syrien, hotade en kristen flykting med att ”slakta” och ”skära halsen” av honom. (Östra Småland 25/2 )

När polisen svarade på larmet från asylboendet sa den hotade mannen, gråtandes: ”Jag har flytt kriget för att slippa sådant här”. 26-åringen dömdes enbart till villkorlig dom för olaga hot och 8000 kronor i skadestånd. Knappast betryggande för offren och ger signalen att myndigheterna inte vill agera när kristna asylsökande hotas utan stoppar huvudet i sanden.<A HREF="http://www.svd.se/svenska-evangeliska-alliansen-symbolhandlingar-raddar-inte-liv"Svenska Evangeliska Alliansen: Symbolhandlingar räddar inte liv, Jacob Rudolfsson bitr. generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen på SvD Debatt 25 Februari 2016

När kristna oavsett var de är födda och varifrån de kommer inte kan fredas i ett land som varit kristet i mer än 1000 år, då står det illa till med demokratiska rättigheters tillämpning. Det ÄR tillåtet enligt Regeringsformen näst intill rekommenderat att sittande regering fattar beslut att tillämpa de begränsningar som gäller att behöva uppge sin trostillhörighet för de som inte är svenska medborgare. Läs nedan:

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter
3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning. Lag (2010:1408)
…….
Kroppslig integritet och rörelsefrihet
7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att
barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem. Lag (2010:1408).

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Lag (2010:1408).

…..
Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första
meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och
liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning
och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),

och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

– – – – – Slut på utdrag ur Regeringsformens 2 kapitel – – – –

Bakläxa till samtliga ministrar i Löfvénregeringen som inte lärt in detta. Ärligt talat – inte en enda en som inte kan detta borde fått godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 de senaste 40 åren.

De fördes till rum 26. Hon ställde ned sina saker, satte sig trött på sängen och log mot sina barn så att de inte skulle känna hennes panik. Hon var ensam med två små barn, en kristen kvinna från Syrien. Hennes man hade blivit kidnappad och dödad av islamister som inte tycker att kristna har rätt att leva. I rum 27 fanns en annan sådan islamist, som inte anser att hon och hennes barn har rätt att existera.

Torsdagen den 11 februari debatterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och Désirée Pethrus (KD) de kristnas situation på landets asylboenden. Ministern sade att han kände till att kristna förföljs men att myndigheterna gör tillräckligt för att skydda dem.

Samtidigt sade han att man inte kan flytta på förövare; det finns ingenstans dit man kan flytta dem: ”Vi måste se de problem som finns, inte negligera dem utan tvärtom ta dem på stort allvar. Men samtidigt finns det en tendens utanför detta hus att vilja blåsa upp problemen och ge dem överdrivna proportioner.” De flyr från samma förföljelse i Sverige, Nuri Kino påSvD Ledarsidan 25 Februari 2016

Inte kunna flytta förövare eller de som hotar kristna människor, läs kristna kvinnor och barn, i Sverige som har mer än 1000 år av Kristendom och där Kyrkan inte skildes från staten förrän år 2000 e.Kr.
RENT UT SAGT: VET HUT!

Read Full Post »

Löfvén är statsminister för en regering där Vallöften flög för vinden samma ögonblick talmannen gav Löfvén uppdraget att bilda regering. Jag kan inte räkna dem alla – S + MP:s brutna vallöften Det är illa nog. Sveriges väljare har rätt att kräva ärlighet och inte svek på högsta nivå.

Juholt var enligt min personliga mening den sämste partiledare något svenskt parti någonsin haft. Det är en sak. Jag är inte socialdemokrat och även om jag hade varit det, så sätter jag ärlighet högre än taktik. Juholt blev lurad precis som i nutid Sveriges väljare.

Efter att Håkan Juholt avgått som partiledare för S hade Löfven lovat honom en toppost i paritet.

– En person med en sådan kaliber måste partiet ta tillvara på. Det är resursslöseri att inte göra det, sa Löfven då, skriver Suhonen.

Men Löfven backade. Istället fick Juholt platsen som ersättare i riksdagens kulturutskott.

– Det är bra att vi har kunnat möta Håkan Juholts egna önskemål för sitt riksdagsarbete att få tjänstgöra i kulturutskottet, sa Mikael Damberg, enligt boken.Juholt efter Löfvens erbjudande: ”Du skämtar”, Aftonbladet 12 oktober 2014

Tänk så tomt Löfvens besked i gårdagens Lördagsmorgon klingar i det ljuset: – Det är klart att det ska inte vara läckor i verkställande utskottet. Det tror jag inget parti vill ha i motsvarande organ, säger Löfven.Löfven: Så jävla mycket knivhugg i ryggen, Aftonbladet 11 oktober 2014 Läser man eller hörde, så reagerade nog många som undertecknad att det var knivhuggen i ryggen på Juholt som Löfven reagerade på. Tänker man efter och/eller läser så förstår man att Löfven inte bekymrar sig om Juholt utan om att det skadar partiet att det som sades och gjordes kommer fram….. Snacka om dubbelmoral utöver dubbelspel.

Med utgångspunkt från den nu utgivna boken om Juholtarns (helt naturliga) fall från makten samt kommentarer från vänsternissar och högerfötter inom Socialdemokratiska partiet, så är i och för sig brutna vallöften bara förordet till Socialdemokraternas dubbelspel genom åren….

Socialdemokraterna och Försvaret

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida

F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, …..
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1976 togs 1977
Socialdemokraterna sa´ sig med ”stor djup oro” se den borgerliga regeringen föreslå en ”betydande höjning” av försvarskostnaderna utan att det kunde motiveras av säkerhetspolitiska skäl. De borgerliga hade beslutat att avsätta 51.875 Milj konor under åren 1977-1982 men socialdemokraterna ville gå med på 50.500 Milj kronor (1976 års prisläge i feb). Det var sålunda en skillnad på 275 Milj per år som socialdemokraterna såg med oro.Krigsforum.se
Vilket parti var det som gick i taket när sittande borgerlig regering ville föreslå en höjning?
Socialdemokraterna!
…….. utdrag från Socialdemokraterna sänkte svenska försvaret

Socialdemokraterna och skolan

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna
……
* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
…….. utdrag från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall

Socialdemokraterna och Rasbiologiska institutet i Uppsala

Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.
…….
1958 ändrades namnet, då institutet ersattes av Institutionen för medicinsk genetik, , och verksamheten knöts till universitetet. Idag sker forskning kring genetik vid Uppsala universitets Genetikcentrum, där flera universitetsinstitutioner ingår.

…….. utdrag ur Socialdemokraternas mörka historia

Socialdemokraterna och avlyssning/signalspaning

…grupper, kriterier etc, som Socialdemokratiska regeringen ansåg behöva signalspanas på 1970…….
Från SOU 2002:89 sid 80

A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.

B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm

C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister

D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen

E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen
……….. utdrag ur Städa framför egen dörr

Ovanstående är endast en droppe i havet av alla dubbelspel som Socialdemokraterna lurat på svenska folket genom åren. Att ta ansvar för egna handlingar, tycks inte ha varit prioriterat hos Socialdemokraterna. Varken hos vänsternissar som likt Juholt hållit till i en flumvärld till vänster om svenska Vänsterpartiet, eller hos högerfötterna inom Socialdemokraterna som med fackföreningsargument hållit nere kvinnolöner men talat om jämlikhet, broderskap (hm de glömde det där med systerskap). Kanske inte så konstigt – det som hänt senare år är att Socialdemokraterna mer och mer har blivit ett höglöneparti. Exempel på detta är höjt tak i A-kassa med argument som faller under fallacie och inte är giltiga argument prioriteras detta framför höjning av golvet för de som har det sämst i samhället! Dubbelspel på mellanhög och hög nivå….

Att det nu kommer fram att det fanns ett spel, en maktkamp, bakom Juholts avgång/avsättande, förvånar inte. Kan man spela dubbelt med svenska folket kan man det med största sannolikhet även internt. Allt för att få mer makt, behålla makt o.s.v.

Här är hemliga samtalen som störtade Juholt, Aftonbladet 11 oktober 2014
S-eliten tvingade bort Juholt – och vann fina uppdrag, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 11 oktober 2014
Så fälldes Håkan Juholt, GP 11 oktober 2014
Juholt kommenterar anklagelserna i ny bok, Expressen 11 oktober 2014
S-profilen slår tillbaka: Det här är lösryckt, Expressen 11 oktober 2014 Lösryckt eller inte Lena Micko. Du är inte längre den du var innan du blev kommunalpamp i Linköping!
Löfvén: Så jävla mycket kvivhugg i ryggen, DN 11 oktober 2014
Statsvetare: Så här gör man inte i ett parti, SvD 11 oktober 2014

– Socialdemokraterna säger sig vilja vara landets mest öppna parti, men VU-protokollen är hemlighetsstämplade i minst 25 år. Det är inte så ett modernt parti fungerar, säger Bjereld.

Den nuvarande partiledaren Stefan Löfven kritiserade läckorna från just VU, när Aftonbladet träffade honom på lördagsmorgonen. Mycket mer än så ville han inte säga
Ulf Bjereld: Att tiga är inget alternativ, Aftonbladet 11 oktober 2014

Säga vad man säga vill om Socialdemokraterna. De måste ha glömt bort Heder och Ära oavsett vem som har rätt och vem som har fel. Heder och Ära när det gäller att ta ansvar för sina egna politiska handlingar och beslut har saknats i Socialdemokraterna länge. Anklaga andra har alltid varit lätt, men ta ansvar för att orsaken ligger ”hemma” det har de inte förmåga till. Mina barn och andras ungar…… Sandlådenivå.

Read Full Post »

Sitter på morgonen, vaknat av värk i högerfoten, och läser på aftonbladet.se hemsidan:

Dags att krossa fönster, Löfven

Anders Lindberg Socialdemokraterna måste våga vara ideologiska
Slår upp ledarkrönikan, läser och undrar ännu mer Har Socialdemokraterna ideologi?

Från artikeln:
”Jag tror att ingen kan definiera vad som är höger och vänster”, sa Stefan Löfven när han blev pressad på sitt regeringsalternativ i direktsändning.

Stefan Löfven vill inte prata ideologi. Han förhåller sig till ramarna i samtalet, och han vill inte skrämmas.

Och så minskar det där fönstret för vad som anses möjligt att diskutera ännu mer.

Stefan Löfvens defensiva hållning kommer antagligen att räcka till valvinst nästa år. Men vad händer på lång sikt?

Socialdemokratins uppgift måste vara att ändra strukturer, att bygga ett samhälle som gör det lättare för människor att leva i jämlikhet och frihet.

Därför räcker inte det korta perspektivet. Inte för Stefan Löfven, och inte för oss andra.Dags att krossa fönster, Löfven; Anders Lindbergs ledarkrönika 12 november 2013

För det är där Socialdemokraterna gått vilse i pannkakan. Det är ingalunda så i 2000-talets Sverige att S är de enda som vill bygga ett samhälle som gör det lättare för människor att leva i jämlikhet och frihet. Det är inte någon ideologisk fråga. Var det möjligen på den tiden då makarna Myrdals ord i sina skrifter hölls i schack av Erlander och Sträng. Två som var mer ideologer från tal till handling än vad senare Socialdemokrater varit. Även jag som moderat måste självfallet se Erlander och Sträng som två ideologiska milstolpar. Måste däremot inte alltid hålla med i vad de beslutade och genomförde.

Det som gått snett och kanske varit det som lett till att Socialdemokraterna tappat ideologi är något som började under Olof Palme. Redan när han i Erlanders regering hade ansvaret för skolfrågorna. Än värre när blev statsminister. Han sa ett, gick i protesttåg mot USA:s Vietnamkrig, samtidigt som han själv som statschef använde sig av den då gällande signallagen och beslöt att det var på den yttersta vänsterkanten som signalspaning skulle koncentreras.

1942 års signalspaningslag gav tillstånd till kabelavlyssning och etersändningar (radiosändningar m.m.). skrev jag i Signalspaningen Socialdemokraterna talar tyst om, Norah4you 23 december 2008 under pågående FRA-debatts hetaste skede.
I min bloggartikel skrev jag vidare:
se vilka organisationer som Socialdemokratiska regeringen gav tillstånd till att avlyssna, och som fram till Alliansregeringen gjorde ändringen år 2007:664 fortsatt fick avlyssnas. [notera det jag nu färglägger och se om ord och handling i Palme-Perssons regeringar visat på någon som helst ideologi för Socialdemokraterna. Och i så fall vilken/IEJ 12 nov 2013]

Från SOU 2002:89 sid 80
”A.”A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.

B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm

C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister

D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen

E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen

För närmare diskussion om rimligheten att ta upp vänsterorganisationerna se bl.a. Hjort, Magnus. Den farliga fredsrörelsen (SOU 2002:90) och Hotet från vänster (SOU 2002:91). Angående högerorganisationerna se Lampers, Lars Olof: Säkerhetspolisens övervakning av högerextremism 1980-2001. Sekretariatsrapport till Säkerhetstjänstkommissionen 2002……”

Förvisso fanns även Nazistiska organisationer med bland de som samhället signalspanade på. Men tungvikten lades till vänster om Socialdemokraterna….

Ännu mer tydligt har det blivit inom den fackliga rörelsen där det förr fanns ombudsmän som verkligen tog jämlikheten på allvar även om de stötte på patrull gång efter gång speciellt på 70-talet i samband med den kvinnliga frigörelseprocessen där det ordades vitt och brett från Socialdemokraternas sida om Jämlikheten….
men handlingen var en annan…..
Kvinnliga yrken som läraryrket, speciellt vid övergången från Folkskola/Enhetsskola till Grundskola; vårdyrket, speciellt när det gäller de kvinnliga bitarna som sköterska och undersköterska, var de som drabbades värst av procenthöjningsraseriet. Jag kallar det procenthöjningsraseri. På pappret ser det kanske ut som om klyftorna inte ökade speciellt som man likt instickande skottårs tillägg av dag ‘förhandlade’ fram krontalspåslag för de lägre avlönade. Men detta hände samtidigt som man i Grundskolan från 5-9 klass mer och mer tog bort hur man räknar ränta och procentpåslag. Tycks idag mig mer som tanke bakom än det då tycktes.

För så här är det:

Lön 10.000 kr/månad år 1 Lön 20.000 kr/månadår 1
10.000 kr/månad respektive 20.000 kr/månad
Förhandling 3% pålägg År 2
10.300 kr/månad respektive 20.600 kr/månad
Förhandling 3% pålägg År 3
10.609 kr/mån respektive 21218 kr/mån
Förhandling 3% pålägg År 4
10.927 kr/månad respektive 21.855 kr/mån (avrundat)
Förhandling 3% pålägg År 5
11.254 kr/månad respektive 22.511 kr/månad

På pappret för den matematiskt okunnige kan det verka jämlikt. Det är ju så att de som tjänar minst får samma procentuella påslag. Det är bara det att om man på 5 år höjer sin månadslön med 1.254 kr/månad eller om man höjer den med 2.511 kr/månad, så gör vår skattetabell att det lönar sig mer för de som höjt mest att utnyttja ränteavdrag. Ränteavdrag på lån som i sig självfallet är lättare att få med den högre lönen…. Så utfallet i handen för den som arbetar gör att skillnaden i verkligheten blir större och större. Ett mycket fult sätt från Socialdemokraternas sida sedan 1970-talet att hålla nere kvinnolönerna. På pappret ser det ut som ett, verkligt utfall och verklig möjlighet att försörja sig på heltidsarbete är dock något helt annat.

Socialdemokraterna har stått bakom uppgradering av politikeryrket, från fackliga ombudsmän ända upp till toppen; nedgradering av kvinnoyrken där många kvinnor som blivit änkor eller ensamma mammor fått svårare och svårare trots allt lappande med bidrag som ser så fint ut på papper, det också. Verkligheten är den att de pengar som betyder något – är de pengar den som arbetar får ut i handen EFTER skatt. Löneskatteavdraget som Alliansen, inte Socialdemokraterna, införde gjorde därför stor skillnad. Något som Socialdemokraterna än idag i sin önskan mot återgång till högskattesamhällets bidragsbehov inte vill erkänna.

Socialdemokraternas sk. ideologi saknar bärighet i verkligheten.
Där måste man ge Vänsterpartiet en eloge, oavsett vad man tycker om delar av Vänsterpartiets program: Vänsterpartiet talar och står för det de talar om. Det är ideologi. Det finns ideologi i andra partier också, men inte i Socialdemokratin där makten kommit att betyda mer än människorna som röstar. Vanlige svensken har reducerats till ett valboskap

Read Full Post »